אוניברסיטת בן-גוריון בנגב | 50 השנים הבאות

• האוניברסיטה נתפסת כמוסד עםאטרקטיביותחברתיתאצל מועמדים החולשות שלנו: • עלינו לעדכן את תוכניות הלימוד שלנו • לחזק את איכות ההוראה של המרצים שלנו ואת שיטות ההוראה . סדנאות מנהיגות אסטרטגית: 3 נערכו מספר סדנאות למטרות הללו: א) זיהוי המטרה שהאוניברסיטה פועלת להשגתה ב) החלטה על האסטרטגיה המרכזית להשגת מטרה זו ג ) זיהוי הגורמים החיוביים הממנפים את האסטרטגיה ד) זיהוי המכשולים ליישום האסטרטגיה ה) הצעת הפתרונות הנחוצים לסילוק מכשולים אלו , השתתפה ההנהלה 2019 בסדנה הראשונה, שנערכה ביולי הבכירהשל האוניברסיטה – יו״ר הוועד המנהל, הנשיא, הרקטור, סגני הנשיא, סגן הרקטור, המנכ״ל והסמנכ״לים. בסדנה השנייה , השתתפה ההנהלה 2019 בת היומיים, שנערכה בספטמבר הבכירה ביחד עם כל הדיקנים והסמנכ״לים של היחידות המנהליות. הסדנאות לוו בסדרות של פגישות בהרכבים שונים, שרובן כללו את המשתתפים מהסדנה השנייה. סדנת סיכום .2020 שלישית נערכה במרץ ״אנו שואפים להיות אחת האוניברסיטאות הטובות בעולם והאוניברסיטה המובילה בישראל: במחקר, בהוראה ובתרומה לחברה״. להשגת המטרה האסטרטגיה ב. ״גיוס ומשיכת סגל אקדמי צעיר ומצטיין וחוקרים ידועי שם לאוניברסיטה, שמירתם וטיפוחם״. הממנפים את האסטרטגיה חיוביים ג. גורמים זוהו מספר גורמים המעניקים לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב יתרון בגיוס כישרונות הכוללים את: • הקמפוס הצפוני החדש • סגל עם קשר ברור ועמוק ל״רוח של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב״ • איים של מצוינות אמיתית ברמה הארצית והבין-לאומית תוצאות: שהאוניברסיטה פועלת להשגתה המטרה א. זיהוי

• מוניטין של אוניברסיטה צעירה ודינאמית עם יכולות להפגין גמישות • תחומי מחקר ספציפיים לנגב • קהילה עם מודעות חברתית • התרומה מהעיזבון של ד״ר הווארד ולוטי מרקוס • המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה בצמוד לקמפוס • חשיבות ארצית עם קשר היסטורי לראש הממשלה הראשון של ישראל • עלות מחיה נמוכה יחסית • המעבר של יחידות צה״ל קרוב לקמפוס הצפוני • פארק הטכנולוגיות המתקדמות • קשרי מחקר מצוינים עם המגזר הפרטי ליישום האסטרטגיה מכשולים ד. • התפזרות על פני תחומי מחקר שונים והעדר מסה קריטית בתחומים רבים • נוהלי גיוס ותהליך גיוס החוקרים • תרבות ארגונית הנחוצים לסילוק מכשולים אלו הפתרונות ה. • שינויים במבנה האקדמי • שיטות גיוס משופרות לבחירת מועמדים מצוינים • שיפור כולל של תשתית ושל תהליכי השילוב של חברי סגל חדשים • חיזוק התרבות הארגונית המקדמת מצוינות • הפחתת העומס המנהלי (בירוקרטיה) הוקמו כוחותמשימה שהורכבו בעיקר ממשתתפי הסדנה וחברי סגל נוספים כדי להתמודד עם סוגיות אלו ולהציע נתיבי פעולה ספציפיים.

7

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online