אוניברסיטת בן-גוריון בנגב | 50 השנים הבאות

מחקר בין-תחומי בשיתוף המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הינה האוניברסיטה היחידה בישראל שבה המרכז הרפואי האוניברסיטאי סמוך לקמפוס. הדבר פותח את הדלת לשיתופי פעולה שונים כפי שניתן לראות במרכז ובמרכז הבין-לאומי ע״ש ABC Robotics - הלאומי לאוטיזם, ב ס’ דניאל אברהם לבריאות ותזונה. המרכז הלאומי לאוטיזםקיבל לאחרונה מימון ארצי, בעוד ששני האחרים עדיין טומנים בחובם פוטנציאל שטרם מומש. יש לפתח תוכניות ברורות הכוללות השקעות בגיוס, תשתיות ותוכניות חינוכיות שיאפשרו לנו למנף פוטנציאל זה ולזהות תחומי פעילות נוספים. קשרי תעשייה-אקדמיה בין אם באופן מכוון או מקרי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הצטיינה תמיד בקשרים עם עולם התעשייה. מעבדותהסייבר של דויטשה טלקום והמכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב מהווים דוגמאות למדענים מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב שעבדו יד ביד עם ראשי התעשייה במחקר עםתוצאותמעשיותמיידיות. הפקולטה למדעי ההנדסה מתגאה בהכשרת המהנדסים המבוקשים ביותר בישראל, ואכן שלישמהמהנדסיםבישראל הםבוגרי אוניברסיטת ,360 בן-גוריון בנגב. מרכז החדשנות של האוניברסיטה, יזמות פיתח תוכניות מימון חדשות כגון קקטוס קפיטל, המעודדות יזמים צעירים. על אוניברסיטת בן-גוריון בנגב לטפח קשרים הדוקים יותר עם תעשיות מקומיות ולפתח תוכניות התמחות מעשיות שיחליפו את הלמידה בכיתה. יש למנף קשרי תעשייה- אקדמיה אלו באמצעות שיווק וגיוס מימון, וקשרים קרובים יותר (חברת המסחור של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב) BGNegev עם לעידוד תוכניות מחקר חדשות. קמפוסאילתשל אוניברסיטתבן-גוריון הפך במשך השנים למוסד שאינו מנוצל דיו. קמפוס אילת סבל ממשבר זהות ומהעדר חזון אקדמי ברור. נכון להיום, אחת מהתוכניות המוצלחות ביותר שלו היא לימודי שנה ראשונה בהנדסה. הקמפוס מציע תוכנית ייחודית המאפשרת לסטודנטים עם ציוני קבלה נמוכים יחסית להתקבל לתוכנית של לימודי שנה ראשונה בהנדסה. 80 הסטודנטים המסיימים את השנה הראשונה בממוצע מעל ממשיכים ללימודי השנה השנייה בתוכניות ההנדסה השונות בקמפוס ע״ש משפחת מרקוס, ולאחר שהשתלבו בלימודים, תחומי פיתוח קמפוס אילת

לימודי ישראל אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, מעצם שמה, צריכה להציע יתרון ״בכל הקשור לבן-גוריון וישראל״. לאוניברסיטה, המחזיקה בארכיון בן-גוריון, ארכיון עמוס עוז וארכיון הרצוג, יש יתרון על פני אוניברסיטאות אחרות בישראל. ניתן לשפר את דירוג התפוקה המחקרית של המועצה להשכלה גבוהה עבור היחידות השונות, ולהגדיל במידה רבה את מספר הסטודנטים לדוקטורט. כאן נראה כי השינוי הנחוץ הוא עניין של תרבות ולא של השקעה. אך הפוטנציאל למנהיגות ברמה עולמית ברור. הקמתביתספר או מרכז חדשללימודי ישראל :16 ’ המלצהמס על בית הספר/המרכז החדש לכלול את מכון הקשרים לחקר הספרות והתרבות היהודית והישראלית, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות ומחלקות קשורות אחרים, לרבות שפה וספרות עברית. סייבר ומדעי המחשב המימון של מעבדותהסייבר של דויטשה טלקום, יחד עם העברת המרכז הלאומי לאבטחתסייבר לפארקהטכנולוגיותהמתקדמות הצמוד לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, הציבו את האוניברסיטה בעמדה ייחודית לקידוםמחקר וחינוך מבוססי-סייבר. בעודשרוב השחקנים המרכזיים עדיין מצויים באזור תל אביב, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב התפרסמה כמקוםהנכון ללימודי סייבר, והמחלקה להנדסתמערכותתוכנה ומידעמבוקשתמאוד בקרב סטודנטים וחברי סגל כאחד. התפוקות המחקריות של מחלקה זו הן בין הגבוהות ביותר באוניברסיטה. גם המחלקה למדעי המחשב מבוקשת מאוד בקרב סטודנטים לתואר ראשון, וסגל המחלקה מצטיין במספר תחומים. המעבר המתוכנן של יחידת המודיעין ) ויחידות המחשביםשל צה״ל קרוב לקמפוס 8200( הטכנולוגית יוצר הזדמנויות לתוכניות לימוד ומחקר חדשות. הקמתפקולטהאו ביתספר חדשל״טכנולוגיה :17 ’ המלצהמס עילית״ הפקולטה או בית הספר החדש יכולים לכלול את המחלקה להנדסת מערכות תוכנה ומידע, המחלקה למדעי המחשב ובית הספר להנדסת חשמל ומחשבים. על הפקולטה החדשה קיימים והן תוכניות חדשות B.Sc.- ו B.Eng. להציע הן תוארי בתחום הסייבר, בנוסף לתארים מחקריים קיימים בכל אחת מהמחלקות, וקורסים משניים או קטנים יותר במדעי הנתונים או המחשב לסטודנטים למדעי הרוח והחברה.

16

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online