הבמה המרכזית של הנדל"ן 29.12.23

מבית נדל"ן מדיה

29.12.23 29.12.23 עופר פטרסבורג עורך ראשי

הבמה המרכזית מבית נדל"ן מדיה רשומות 165,000 | ל מגזין הנדל"ן הדיגיטלי הנפוץ בישרא

והגזירות הקשות שהביאה עלינו 2023 האם נוכל לומר שלום ולא להתראות לשנת - ולהעלות את מדינת ישראל על דרך המלך, רצופה בבנייה, התחדשות ופעילות בריאה של המשק? נדל"ן מדיה מסכמת שנה מאתגרת וצופה לעבר עתיד טוב יותר

ישראל פסטרנק מנכ"ל רוית פסטרנק / הפקה שירי עצמון / עיצוב ליעד וכניש / עריכה

29.12.23

נדל"ן מדיה

מנהל זרוע המשכנתאות במזרחי-טפחות | דרור פלדמן

כיצד תשפיע המלחמה על שוק המשכנתאות?

צילום: אילן בשור

האם זה הזמן הנכון לרכוש בית משלכם ומהן ההמלצות למשפחות שעומדות רגע לפני לקיחת משכנתה? דרור פלדמן, מנהל זרוע המשכנתאות במזרחי-טפחות, מסביר

עם פרוץ מלחמת חרבות ברזל, ענף הבנייה בישראל הואט באופן משממ עותי. בשבועות הראשונים של המלמ חמה, רבים מאתרי הבנייה נסגרו וממ שרדי המכירות התרוקנו מרוכשים. בחודש האחרון אתרי הבנייה חוזרים אט אט לפעילות, וישנה התאוששות וחזרה הדרגתית של קונים לשוק הנדל"ן. יחד עם זאת, ישנה האטה במספר התחלות הבנייה, אשר בטמ ווח הרחוק תגרום להיצע נמוך של דירות חדשות, מה שעלול להוביל שוב לגל של עליות מחירים בתקופה שאחרי המלחמה. המציאות המורכבת וחוסר הוודאות מעלים לא מעט שאלות – מה יהיה 'ביום שאחרי'? האם מחירי הדיור יחזרו לעלות? האם זה הזמן לרכוש דירה או לחכות? ומה חשוב לדעת במידה ואני בתהליך של לקיחת משכנתה? שוק הדיור למגורים עובר טלטלה בשנה האחרונה – מגאות ועליית מחימ רים דרמטית, דרך העלאת סביבת הריבית ועד המלחמה שהוסיפה לאי הוודאות השוררת כיום בשוק. רוכשים שהתלבטו לפני המלחמה אם 'לרדת מהגדר' ולרכוש דירה, חוששים כעת

freepik : צילום

במבט קדימה, ניתן להעריך באופן זהיר, כי ככל שהחיים יחזרו למסלומ לם נראה גם את משרדי המכירות מתמלאים שוב ברוכשים ואת אתרי הבנייה חוזרים לפעילות מלאה, יחד עם הגברת הקצב בהתחלות הבנייה. המחירים ישובו 2024 ייתכן שבשנת לעלות והמצב יחריף ככל שהביקוש הגובר יפגוש מלאי נמוך יותר של דימ רות זמינות. כיום, אנו רואים אף גמישות מסוימת מצד קבלנים שחלקם מציעים הטמ בות שונות, כמו השתתפות בעלות

כי בתום המלחמה הפעילות במשק תזנק ואיתה גם הביקושים לדיור. החשש נובע מזה שהביקושים הערים יפגשו מלאי נמוך של דירות מוכנות – והתוצאה תהיה עליית מחירי הנדל"ן. אותם רוכשים פוטנציאליים רואים כי אין באופק תכנית ממשלתית למשבר בענף הדיור, כך ש-'הישועה' לא תגיע מכיוון זה. גם בצד ההיצע המצב הלך והידרדר, עם ירידה משמעותית בממ ספר התחלות הבנייה, בשל הכבדת עלויות המימון של היזמים עוד טרום המלחמה.

/ 2 /

29.12.23

נדל"ן מדיה

בחשבונם.

יתרון נוסף ומשמעותי הוא שהמשמ כנתה ניתנת בריבית קבועה וידועה מראש למשך כל חיי המשכנתה, דבר המקנה יציבות, ביטחון והגמ נה ללקוחות מפני עליות עתידיות בריבית. בעוד שהריביות בתקופה הנוכחית עדיין גבוהות, קיימת הערכה כי הרימ ביות צפויות לרדת במהלך שנת . על מנת לתת מענה ללקוחות 2024 בסביבת ריבית משתנה, מאפשר הבנק לקבל הלוואות בריבית משמ תנה כל שנה או שנתיים במסלולים ללא הצמדה או עם הצמדה למדד, וזאת בתנאים אטרקטיביים במיוחד, כך שהלקוחות יכולים ליהנות מרימ בית נמוכה בתקופה הקרובה, ולאחר שנה או שנתיים, ככל שהריביות ירדו לבחור את המסלול המתאים ביותר והכדאי באותה עת. "הריבית על המינוס – עלינו" הבנק מעמיד הטבה מיוחדת ללקוחות המשכנתה שיש להם גם חשבון עו"ש במזרחי טפחות שממנו משולמת ההלוואה, הנקראת "הרימ בית על המינוס עלינו". במסגרת הטבה זו, הלקוחות לא ישלמו ריבית על המינוס בחשבון העו"ש, עד גובה ההחזר החודשי של המשכנתה או שקל, הנמוך 6,000 עד לסכום של מבניהם למשך שנתיים. כדאי לזכור שההטבה הזו אטרקטיבית במיוחד, בתקופה שבה הריבית במשק גבוהה, כמו היום. מדובר בחיסכון משמעותי למי שיש להם הוצאות חודשיות גבוהות, ובנוסף נאלצים גם לשלם ריבית יקרה על המינוס מסלולים תואמים לסביבת ריבית משתנה

המשכנתה של הרוכשים בדרך של "סבסוד ריבית", או מוכנים להתגמש בלוח התשלומים ולהסתפק בשלב זה בחלק נמוך מהתמורה עבור הדימ בלבד) והיתרה רק 10% רה (אפילו בסמוך לכניסה לדירה. לפיכך, מי שכבר קיבל החלטה לרמ כוש דירה עכשיו, כדאי להכיר כמה פתרונות שמוביל בנק מזרחי טפמ חות, במטרה לאפשר לנוטלי המשמ כנתה, גם בתקופה מאתגרת זו להמ גיע לדירה משלהם. מזרחי טפחות ער לתנאי השוק המשתנים ופועל להעניק פתרונות מגוונים בהתאמה אישית לכל לקוח. אלו הם הפתרונות המובילים שמציע הבנק ללקוחותיו בתחום המשכנתאות: "משכנתה בקצב שלכם" אחד הפתרונות הרלוונטיים ביותר לתקופה זו ללקוחות שמעוניינים לרכוש דירה, הוא מסלול "משכנמ תה בקצב שלכם", הייחודי למזרמ חי טפחות. במסלול זה מתאימים את גובה ההחזר החודשי ליכולת הכלכלית של המשפחה, בכל שלב בחייה, כך שאם בתקופת המלחמה, ההכנסה של משפחה ירדה עקב גיוס למילואים או יציאה של אחד מבני הזוג לחל"ת, ניתן מראש לקמ בוע לוח תשלומים מותאם אישית ולבקש לדחות את התחלת תשלומ מי המשכנתה או להקטין את התשמ לומים בתקופה הראשונה ולהגדיל כשמתאפשר. תמהיל המשכנתה נבנה מראש ביחד עם מומחה משמ כנתאות של הבנק, על פי לוח החזמ רים גמיש המתאים את עצמו לצרכי הלקוחות ויכולותיהם היום ובעתיד.

כלים דיגיטליים המקלים על תהליך חיפוש הדירה

כמו כן, הבנק גם מעמיד כלים דימ גיטליים בעלי ערך אמתי לרוכשים, שהאחרון והחדשני שבהם הוא "הסימ מולטור לדירה", כלי מקוון שמסייע לזוגות הנמצאים בשלבים הראשונים של חיפוש הדירה. באמצעות הזנת גובה ההון העצמי הקיים וגובה ההחמ זר החודשי שהלקוח יכול לעמוד בו, הסימולטור מסייע למתעניינים ברמ כישת דירה לדעת מה שווי הדירה שניתן לרכוש ומפנה אותם לאתר מדלן להצגת דירות פוטנציאליות לרכישה על פי הנתונים הפיננסיים שלהם. מה שיכול מאוד לסייע במימ קוד החיפוש וקיצור התהליך. הבנק ממשיך גם להיות קשוב לקמ שיים של לקוחות קיימים שהתייקרות ההחזר החודשי של המשכנתה מכמ בידה עליהם באופן משמעותי – וממ ציע להם פתרונות שונים, כגון מחמ זור ההלוואה, פריסה לתקופה ארוכה יותר ועוד, על מנת להביא להקלה בתשלומי המשכנתה בפרט והוצאות משק הבית בכלל. עם פרוץ המלחמה באוקטובר, הבנק היה הראשון לצאת עם הקמ לות ללקוחות שנפגעו מהמצב ואף הרחיב את ההקלות לתקופות ארומ כות יותר ולקהלים נוספים, על מנת לסייע להם ככל הניתן בתקופה זו. האמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי בכפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עזרה גם ללקוחות משכנתה קיימים

/ 3 /

29.12.23

נדל"ן מדיה

טור דעה של עופר פטרסבורג

מתקתקים שבוע

freepic : צילום

– וההזדמנות 2023 הפספוס של : שכירות ארוכת טווח 2024 של

רה ארוכת טווח שפרסמה “דירה להמ שכיר”, והוגשו ללא הצעות, בהם מכמ רזים בהרצליה ובבאר שבע. מכרז אחר שנסגר בחודש מאי עשה זאת רק בסיבוב השני, ורק לאחר ששווק במחיר מינימום מופחת. ועדיין, ההזדמנויות קיימות יש חברות רציניות שמאמינות בדיור להשכרה. בסופו של דבר, ישראל רוצה להיות כמו ניו יורק טורונטו וברמ לין ולבנות כמה שיותר בשכירות ארומ

תן של ממשלות ישראל? אפילו “שר הנדל”ן”, משה כחלון, הודה בשבוע האחרון לכהונתו שהיה צריך לתת כח גדול יותר לשכירות ארוכת הטווח, ופמ חות לתכנית שהוציא לפועל, מחיר למשתכן. עליית הריבית הייתה הגולל הסופי על השכירות ארוכת הטווח, למרות ששליש מהישראלים כיום גרים בשמ כירות, וכן למעלה ממחצית מתושבי תל אביב; במהלך השנה נכשלו יותר ויותר מכרזים לבניית מתחמי השכמ

בואו נדבר על הפספוס הגדול של השנה הזו, של המלחמה הזו – שכימ רות ארוכת טווח. זה היה יכול להיות ה-פתרון בשנה המשוגעת הזו שעברמ נו: לזוגות הצעירים, למפונים ובעצם לכל מי שנפשו חשקה בדירה, אבל כיסו לא אפשר את זה. מאותן סיבות, זו היא גם ההזדמנות הגדולה לשנה הלועזית הקרובה, , אם הממשלה תדע לקבל את 2024 ההחלטות הנכונות הפעם. כמה אפשר להתמרמר בגלל רפיסומ

/ 4 /

29.12.23

נדל"ן מדיה

חוק זיכוי מס; המטרה היא CREDIT להכניס לתחום הבנייה של הדיור החמ ברתי (שכירות, דיור לזקנים, דיור סומ ציאלי ודיור בר השגה) גם את הקרקמ עות הפרטיות בדרך מענקים הניתנים באמצעות תעודות מס. תעודות מס סחירות דומה למודל ה LIHTC (Low-income housing tax ) בארה”ב. ממשלת ארה”ב credit הוציאה במהלך השנים תוכניות רבות לדיור חברתי להשכרה וצברה מעל שנות ניסיון בהיבט זה. במבחן 50 ל מ � הינה ל LIHTC התוצאה, תוכנית ה עשה התוכנית היחידה אשר משמשת נכון להיום בארה”ב ככלי ייצור של יחימ דות דיור בהישג יד בהשכרה. תוכניות שונות נוסו במהלך השנים ונגנזו מסימ בות שונות כגון מערכת תמריצים לא יעילה ועוד. אחד הטיעונים שהיו כנגד התוכמ נית הזו היא עלויות גבוהות בין הממ גזר הציבורי והפרטי, הן בהיבט של מערך החוזים וההסכמים הנדרשים על מנת להוציאן לפועל והן בפיקוח הנדרש מצד המדינה לאורך תקופת תפעול הפרויקט. מבדיקות שנעשו בפרויקטים מסוג אלה כמו בארה”ב נראה כי היקף העלויות של העסקה והפיקוח אינו עולה על הנדרש בתוכמ ניות אלו וכי התועלת גבוהה בהרבה. יתרה מזאת, העובדה כי תעודות המס סחירות, מאפשרת להגדיל את היעימ לות הכלכלית על ידי מכירתן לגורם אשר יכול להשיא ערך ביחס לאלטרמ נטיבה בה הסובסידיה ניתנת ישירות ליזם. מהלך זה צפוי לתרום להפחתה של עלויות המימון בפרויקט. LIHTC אחד היתרונות של תוכנית הינו העובדה כי יזמים פרטיים מצימ עים פרויקטים למדינה על קרקעות פרטיות. בארץ מלאי הקרקעות הפרמ

הבאות, נמצאות כעת בשלבי הקמה יחידות כבר 3,500- ושיווק, מתוכן כ שווקו ומיועדות לאכלוס בשנתיים הקמ רובות. בשנתיים האחרונות אוכלסו דירות. 4,000- כ נציין כי רק השבוע פרסם גולדקנופף תקנות חדשות להערות הציבור, שנומ עדו להסדיר אצל הרשויות המקומיות את הזכאות להשתתפות בהגרלות דיור של שכירות ארוכת טווח במחיר מופחת. סט תקנות ראשון העוסק בכמ ללי ההגרלות פורסם לפני מספר שבומ עות, וסט שני העוסק במבחן ההכנסה פורסם בימים האחרונים. נזכיר כי על פי החוק הקיים במדינה, יזם שקיבל היתר להקמת פרויקט שיחידות הדיור בו מיועדות להשכרה לטווח ארוך מיחידות הדיור 20% מחויב להשכיר כ באותו פרויקט במחיר מופחת, הנמוך ממחיר השכירות המקובל 20% בכ בשוק באותו אזור. הזכאים יכולים להמ תגורר בדירות אלו, בהתאם להגרלות. מהי השיטה הטובה ביותר לקידום שכירות ארוכת טווח? אז למה שכירות ארוכת טווח לא הצמ ליחה עד עכשיו? הבעיה היא שמזה שנים רבות הכלים בהם משתמשת ממשלת ישראל בבואה לקדם דיור מוזל נסובים סביב שיווקי קרקע צימ בורית בלבד. מצב זה קיים בשל הממ ציאות הישראלית יוצאת הדופן, בה אחוז משמעותי מקרקעות המדינה מנוהל על ידי המדינה. יחד עם זאת, באזורי הביקוש המרכזיים כמות הקמ רקע הציבורית הולכת ומתמעטת ממילא, ובבואנו לקדם דיור חברתי עלינו לייצר כלים שיתמרצו בנייה לעימ דוד חברתי גם בקרקע פרטית. השיטה הטובה ביותר לקידום שכימ TAX רות ארוכת טווח היא בשיטת ה-

כת טווח לצעירים. צחי אבו לדוגמה, כשכולם בורחים משכירות ארוכת טווח בעקבות עלית הריבית הוא נשאר ומגדיל אחזקותיו. ״את עיקר הביצועים אנו משאירים להשכרה. רוצים להשאיר בידינו סחומ רה להשכרה. מחירי השכירויות קופמ צים בארץ מטאורית ואף הוכפלו. תגיד לי איפה אפשר עוד לשמור גם על תשואה וגם על השבחה. מה בוער לממ כור ולהפסיד? עדיף להשכיר ולבנות על העלאת ערכי הקרקע שממילא יזנקו בעתיד, לנו הרי אין לחץ לממ כור. נכון שהמודל כלכלי לטווח קצר זה בעייתי. אבל כל ההסתכלות שלנו בחברה היא לטווח ארוך וזה יהיה אחד האפיקים המובילים״, הסביר אבו. גם חברת פרשקובסקי ממשיכה להשמ קיע בשכירות ארוכת טווח. לפני כשבוע מכרז הוכתר בהצלחה אחרי ששמונה מציעים ניגשו למכרז בגני אז”ר ברמת מ � יח”ד. זהו ה 195 גן, במסגרתו ייבנו כרז הראשון להשכרה ארוכת טווח של דירה להשכיר ורמ”י (רשות מקרקמ עי ישראל), שנסגר מאז החלה תחילת המלחמה, ומכרז שני להשכרה ארוכת טווח של “דירה להשכיר” בגני אז”ר. חברת פרשקובסקי זכתה במכרז בתמ מיליון שקל, כולל הוצאות 84 מורה לכ- אלף 430 פיתוח ומע”מ, המהווים כ שקלים עבור קרקע ליחידת דיור. התמורה שתשולם, מבטאת עליה של מ � במחיר הקרקע ביחס ל 25% כמעט , 23 כרז הקודם בגני אז”ר מספטמבר שבו זכו החברות שבירו ורייסדור בשני מתחמים סמוכים, בתמורה לסכום י � מיליון שקל כולל הוצאות פ 97 של תוח ומע”מ. בעקבות הביקוש הגבוה, בדירה להמ י � אלף יח 18.5 שכיר מציינים כי כ דות דיור, המיועדות לאכלוס בשנים

/ 5 /

29.12.23

נדל"ן מדיה

freepik : צילום

בהיקפים הנדרשים בשל מגבלות בימ רוקרטיות ותקציביות. יצירת השותפות בין הסקטורים תדגיש את החוזקות של כל סקטור ותגביר בצורה ניכרת את המעורבות של הסקטור הפרטי. יתרה מכך, תמשוך משקיעים גדולים. המפתח לכך – תמריץ. תמריץ כלכלי יגרום לכך שהון פרטי יזרום לתוכנית. זאת, לא עבור תזרים המזומנים והרמ ווחים הצפויים מהפרויקט, אלא בשל הפחתת חבות מס והטבות הפחת שימ תקבלו כתוצאה מתעודות מס סחירות. רשות המסים ואגף התקציבים לא חשבו שנכון להוסיף כלי חדש למשק, אלא בחרו לפעול עם כלי קיים – חוק עידוד השקעות הון. המצב כיום בנומ שא חוק עידוד השקעות הון: קיים חוק עידוד השקעות הון דרך משרד הכלמ כלה- מרכז ההשקעות. ישנה התמומ דדות עם לא מעט בירוקרטיה ועל כן התוכנית נכון להיום די צולעת.

בנוסף תעודות המס יכולות למשוך משקיעים לתחום הדיור. תוכנית ה מעניקה תעודות מס סחירות LIHTC כתמריץ כלכלי לפרויקטים, ואטרקמ טיבית עבור חברות החייבות במס. ארה”ב הביאה למעשה “שחקנים מ � כ Fedex- ו Google חדשים” כמו שקיעים בפרויקטים. בנוסף, המכשיר מהווה פלטפורמה למשקיעים חברמ תיים וכספים פילנתרופיים מעבר לסומ בסידיה הממשלתית. הקמת תוכנית כזו בארץ עשויה להכניס הון “חדש” לשוק הנדל”ן, הן מצד משקיעים עסמ קיים והן מצד משקיעים חברתיים ופילנתרופיים. המפתח להצלחת התכנית – יצירת תמריץ השיטה של תעודות מס סחירות יכומ לה ליצור שותפות בין הסקטור הציבומ רי והפרטי. ללא סיוע ממשלתי, השוק הפרטי לא יוכל לפתח דיור בר השגה

טיות מוגבל, אולם נציין כי קיים פוטנמ ציאל של קרקעות פרטיות בפרויקטי התחדשות עירונית. על מנת לאפשר מימוש של דירות אלו כדיור בשכימ רות בהישג יד יידרש תמריץ ממשלתי מהותי אשר יכול להתאפשר באמצמ עות תעודות המס הסחירות. מעבר לכך, עבור קרקעות שהינן בבעלות המדינה, מתקיים נכון להיום מודל “דירה להשכיר”, במסגרתו נימ תנת הנחה במחיר הקרקע תמורת הזכות להקים דירות להשכרה הנמכמ שנים, כאשר 10 רות לאחר תקופה של התמהיל משלב דירות במחיר שוק , הנחה 25% ) ודירות בהישג יד ( 75% ( ממחיר השוק). 20% של הינה כלי המאפשר LIHTC תוכנית ה הן כניסת קרקעות לתחום והן יכולת לנצל קרקעות מדינה להקמת דיור בשכירות בהישג יד מבלי להיות מוגבמ לים בשווי הקרקע אלא בהעדפות ותמ כנון מדיני מערכתי כולל.

/ 6 /

29.12.23

נדל"ן מדיה

מנכ"ל ומייסד חברת נתיבי הקמה | יגאל צ'ודנר

למה מחכים?

צילום: אילן ספירא

אנחנו כבר כמעט שלושה חודשים במציאות חדשה. זה כלל לא ידוע האם זו רק ההתחלה של האירוע או האמצע, אך ברור לכולנו שהסוף עוד רחוק. מיום ליום אנחנו מבינים שהפמ גיעה בענף הנדל״ן קשה במיוחד. כידוע, הענף נכנס למלחמה במצב בעייתי מאד. במשך תקופה ארוכה לא היו מכירות ועליית הריבית הפכה כללי משחק של שנים. המלחמה שהמ חלה הוסיפה גפרור למדורת חוסר הודאות שמאיימת על ענף הנדל"ן – וכעת, אין לנו מושג גם מה יהיה עם אלף עובדים החסרים באתרי 100 באוקטובר. 7 הבניה מאז ה במצב זה, התקווה היחידה אולי, היא שחרור חסמים. זה יכול לבוא דרך קיצור הליכים וזמנים לקבלת אישורי הרשויות, היתרי הבניה וכו'. גם היו מספר אמירות של שרים בנושאים הללו – החלטת הממשלה בתחילת המלחמה הייתה להקל בבירוקרטיה. אך מה קורה בפועל? עצרו את מעמ רכת רישוי זמין למספר שבועות בכל הארץ. רק זה האריך אוטומטית את הזמנים של תהליך הרישוי. בנוסף, התקבלה החלטה להאריך זמנים להפקדת התכניות (תב"עות), עקב באוקטובר. 31 ל- 7 אי ספירה בין ה- 15 כך שבפועל תכנית שהופקדה ב ו � יום, והייתה אמ 60 באוגוסט ל- 15 רה לסיים הפקדה בסביבות ה באוקטובר, תסיים את תקופת ההפמ

freepik : צילום

מעבר לאי ודאות שנוכחת במדינה שלנו בכלל ובענף בפרט הרבה לפני באוקטובר, הקשיים אותם ציינו 7 ה מציגים מצב הרסני בשוק הנדל"ן בכלל ובשוק הדיור בפרט. בנוסף, במלחמה הזו אנחנו מגלים לצערי שלא רק שאי אפשר לסמוך על המדינה שתדאג לנו להגנה ולחיי שגרה, היא גם לא תתמוך בנו בימים קשים כמו אלו, תתייחס אלינו בכמ בוד הראוי ותיתן קצת תקווה. מעבר לכך שזה נחוץ לנו, מדובר בחובה של הממשלה ונציגיה, אותה היא לא מבמ צעת כראוי. בסופו של דבר, את הממ חיר ישלם לא רק האזרח שיקנה דירה למגורים במחיר גבוה יותר, אלא גם הקבלנים, היזמים וכל מי שלוקח חלק בענף שבונה את ישראל. אז לָמָּה וּלְמָה מחכים?

קדה בעוד כשבועיים. לא רק שזה לא מקצר כלום, זה גם מעכב. מעבר לכך, הנוכחות של העובדים ברשויות ובוועדות המקומיות ירדה משמעותית. במיוחד בשבועות הראמ שונים של המלחמה, אך הדבר מורמ גש עד היום. חלקם במילואים, חלקם תומכים בבית כאשר קרובי משפמ חה מגויסים, וגם לא מעט נאלצו לשמ נות את השגרה שלהם עקב האזעמ קות, פעילות מערכת החינוך וכו'. זאת, מבלי לדבר על מה שקורה ברשויות הצפון והדרום, שם בכלל המציאות אחרת. בתקופה כזאת, אנשים מנסים לעמ זור ולהיות זמינים יותר – אך בסופו של דבר, אין יד מכוונת, אין מי שמקמ בל החלטות ומנהל את האירוע ברמה המדינית, מטעם השלטון.

netivey-hakama.co.il

/ 7 /

29.12.23

נדל"ן מדיה

רצים למרחקים ארוכים נראתה מהצד של נותני האשראי, ומה צופה לנו העתיד? פגשנו 2023 איך שנת את מנהלי חברת מכלול מימון, אורי פז ואיילת רוסק, לשיחה צפופה - על השנה שהייתה, והשנה שתבוא עלינו לטובה

בעיה קשה מצד גורמי הייצור, הפועמ לים. עם זאת, אנחנו כן רואים לאחמ רונה דווקא שהרוכשים חזרו למשרדי המכירות, חוזים נחתמים בטפטופים מה שנקרא, אבל זה מתחיל”. שנה 20- מהלך אדיר: בונים ב חצי ממדינת ישראל מחדש כאמור, חברת מכלול מימון נדל”ן מ � פרויקטים ל 321 מלווה בימים אלו י � יח 9,500 גורים, בסדר גודל של כ דות דיור – ולדבריהם, היד עוד נטויה. “אנחנו כמו בנק בינוני בתחום הבמ ניה למגורים, התחדשות עירונית וקומ מבינציה,” ממשיך פז. “מעבר לזה, יש לנו פה גם חלק ממשימה לאומית, אנחנו כנראה המדינה היחידה בעולם שסובלת מאיום כפול, גם מהאדמה וגם מהשמים. רעידת אדמה הייתה פה לא מזמן באזור את זה אנחנו יודמ עים. המיקום שלנו על השבר הסורי אפריקאי התחיל למעשה את כל התמ חום של התחדשות עירונית. האיום השני, כמובן, זה טילים. אנחנו המדימ נה הכי מטווחת בעולם. שני הדברים 80 האלה דורשים למעשה שדרוג של ש � אחוז מהדירות הישנות בי 90 עד אלף דירות כיום נמצאות 800 ראל, כ בלי ממ”ד. לכן, יש פה מהלך אדיר שאנחנו בהחלט גאים להיות חלק שנה חצי ממדינת 20 ממנו – בונים ב ישראל מחדש”.

חדשים שנוצרו בעקבות המלחמה, מצד המפונים, תושבי הדרום והצמ פון ששוקלים להעתיק את משפחתם לערי המרכז עקב הטראומה שנוצמ באוקטובר, וכן יהודי העולם 7 רה ב שחווים בימים אלו אנטישמיות קשה, מה שיוביל חלק מהם לעשות עלייה ארצה”, אומר פז. “שוק הנדל”ן למגורים בישראל של 70% מתחלק לשני עולמות – בניה סביב זכיות במכרזי קרקעות ו � התחדשות עיר 30% של רמ”י, ו נית, פינוי בינוי ועסקאות קומבינציה על כל סוגיה. החולשה הגדולה נממ צאת בקרקעות של רמ”י. המשמעות היא שהתחילו פחות ופחות לבנות, כאשר הצפי לבניה חדשה והגדלת מספר הדירות יורד – והפער בין בימ קוש להיצע, שכביכול אמור להיסגר, ממשיך להתרחב”. “אנו, בחברת מכלול מימון, פעילים ומלווים יזמים וחברות בניה בעיקר בתחום של התחדשות עירונית – שהוא תחום חשוב וקריטי, שאף קיבל משנה תוקף של חשיבות בעקבות המלחמה. סך הכל, אנשים רוצים בתים שירגימ שו בהם בטוחים, בתים עם ממ”דים, לא צריך בכלל להזכיר את זה היום. אכן הייתה האטה 2023 במהלך שנת מסוימת במכירות, ואין ספק שהממ לחמה הוסיפה אתגרים חדשים – מעבר למצב רוח ירוד, יש לנו גם

הייתה 2023 “אין ספק, ששנת שנה מורכבת עבור כולנו,” הצהירו פה אחד אורי פז ואיילת רוסק, מנהמ לים של חברת מכלול מימון, המצימ עה מתן אשראי חוץ בנקאי ומלווה יזמ 320 מים וחברות בניה עם למעלה מ פרויקטים בימים אלו. “השנה החלה עם רצף של עליות ריבית, המשיכה במחאה חברתית שהאטה עוד יותר את השוק, ואת מה שקרה בסופה, ונמ משך עד כתיבת שורות אלו, כולנו לצמ ערי מכירים,” פז המשיך והסביר. “סך הכל, אנחנו נמצאים בשוק הבמ ניה למגורים, בו אנחנו באופן בסימ סי יודעים שהצטבר עודף של ביקומ שים שכנראה לא נצליח לענות עליו במשך השנים הקרובות, אם בכלל. עם זאת, דווקא בשנה כזו, בה כמות העסקאות ירדה בכמחצית לעומת שנים קודמות, והגיעה לשפל שלא ראינו בשוק הישראלי מאז תחילת המילניום – הגדילה, באופן אבסורמ די, את עודף הביקושים, עקב האטה משמעותית בבניה חדשה, וביקושים

אורי פז: "אנחנו כנראה המדינה היחידה בעולם שסובלת מאיום כפול, גם מהאדמה וגם מהשמים" צילום: דניאל לילה

/ 8 /

29.12.23

ניתן לראות את הירידה בשיווק הקרמ קעות של רמ”י. היבט משמעותי נוסף , 2024 שתופס תאוצה לקראת שנת זה התחדשות עירונית באזורי הפרימ פריה בדרום ובצפון, בעידוד משרדי הממשלה שנוגעים בדבר באמצעות פתרונות של קרקע משלימה והגדלת מכפילי הבניה, לצד מענקים. לסיכום, אומרת רוסק, כי “בסופו של דבר, אנחנו מאד מאמינים בשוק הזה. למרות השנה המאתגרת, אנמ באופטימיות 2024 חנו מסתכלים על זהירה. אמנם מאד קשה לראות איך זה הולך להתפתח, אבל אנחנו כן מאמינים בשוק הנדל”ן בישראל, ובמ עיקר מאמינים שיותר מתמיד חשוב לבנות את הארץ ולחזק אותה. זה מה שאנחנו עושים היום, אנחנו נותנים עורף ללקוחות שלנו שבונים ומחזמ קים את הארץ ולא עוצרים גם בימים מורכבים אלו. בנוסף, אנחנו מאמינים שלא תהיה ברירה, חייב להיות איזה תרחיש התאוששות, ברור לנו שזה תהליך שהוא יותר מתון מכפי שהיה במשברים אחרים, אבל אנחנו כן רואים את זה קורה ומסתכלים בראיה צופה פני עתיד, כי זו ההסתכלות בעומ לם הנדל”ן ואין ברירה אחרת, חייבים להמשיך לבנות כאן”. “מכירים את הבדיחה על הבנקאי שרוצה לתת לך מטריה כשיש שמש בחוץ?”, שואלת רוסק רגע לפני סיום, ומחייכת, “הנמשל זה שהוא מנסה לתת לך כסף כשאתה לא צריך אותו. אנחנו מאד משתדלים לא להיות כאלה. בתחילת המלחמה מצאנו את עצמנו מרימים טלפון לכלל הלקומ חות שלנו, בודקים איך אנחנו יכולים לעזור להם, במה אפשר להקל – ככה אנחנו מתנהלים גם בעיתות שלום וגם בעיתות מלחמה”.

freepik : צילום

ולצד הירידה בהתחלות הבנייה והתאמ רכות משך הבניה של פרויקטים עקב המחסור בכח אדם, מה שעוד יותר יגמ ביר את הפער בין הביקוש וההיצע – עליית המחירים נראית, ואני אומרת זאת בצער רב בתור אזרחית במדינת ישראל, בלתי נמנעת. כמובן, לכל אלו מתווסף הביקוש הגובר מצד תושבי חוץ. כבר היום אנחנו רואים יותר ויותר יזמים שלנו שפונים לפלח השוק של תושבי החוץ, ולא רק בירושלים, אלא גם באזור מרכז הארץ – רעננה, תל אביב ואשדוד”. מבחינת הצפי בתחום ההתחדמ שות העירונית, אומרת רוסק: “הסגמ מנט של התחדשות העירונית תופס י � מהבניה במד 30% היום חלק של נת ישראל, וצפוי לגדול בשנים הקמ רובות עקב העובדה שמדובר בעתומ דות הקרקע היחידות כמעט שזמינות לבניה באזור מרכז הארץ. כהוכחה,

“צריך להבין את הגודל והמשמעות של לבנות את ישראל מחדש. לוקחים אלף 800 טריליון שקל כדי לפנות 2-3 דירות ישנות, ולבנות כמיליון וחצי דימ רות חדשות סה”כ. זה מהלך עצום שאנחנו בליבו”, מצהיר פז וממשיך “אני מניח שבשנים הקרובות, החל , הביקוש להתחדשות רק 2024 מ יעלה, אולי פחות בגלל שאנשים חקרו ושמעו על הסכנות של השבר הסומ רי אפריקאי, אלא יותר דווקא כי הם מרגישים את הטילים ורוצים למעמ שה לגור בדירה חדשה עם ממ”ד, גם בעיר שלהם, אנחנו יכולים לראות את זה היטב באשקלון”. “אני חושבת שמי שמתעסק בנדל”ן אלו אנשים שרצים למרחקים ארוכים”, אומרת איילת רוסק. “אנחנו מסתכמ לים על קו מגמה ולא על איזה פיק או שפל כזה או אחר, וכידוע יש לא מעט כאלה לאורך הדרך. סך הכל, אם אנמ חנו מסתכלים על המגמה ורואים את הריבית הגבוהה, שצפויה לרדת בשנה הקרובה על פי ההערכות – אנחנו צומ פים עליית מחירים. בסופו של דבר הביקושים לא הולכים לשום מקום, :2024- עם הפנים ל אופטימיות זהירה

איילת רוסק: "בסופו של דבר אנחנו מאד מאמינים בשוק

הנדל"ן, ובעיקר מאמינים שיותר מתמיד חשוב לבנות את הארץ הזו ולחזק אותה"

צילום: באדיבות החברה

www.michlol-fin.co.il/

/ 9 /

29.12.23

נדל"ן מדיה

מומחית להשקעות נדל"ן בישראל | שרון דידי

Q Elite Beauty צילום: אינגה

אם עדיין לא תכננת כלכלית – זה הזמן 2024 את שנת

הולכת להיות השנה הטובה שלך כלכלית. איך אני יודעת? כי אין אפשרות אחרת 2024

הזמן לראות איך אנחנו יכולים להשמ קיע את הכספים האלה. כספים שיש לנו ולא עובדים עבורנו הם כספים שמאבדים מערכם. האם יש כספים נסתרים 04 שקיימים לכם? (קרנות השתלמ מות, קופות גמל, הלוואות ע"ח כספי פנסיה/ חסכונות וכו'). במידה ומצאמ תם, זה הזמן לראות איך להשקיע אותם טוב יותר. תכננו השקעות נדל"ן – איזו 05 השקעה מתאימה לכם ביותר? פריסייל עם הטבות מיוחדות, דירות לפני התחדשות עירונית, לא 2 יד משנה איזו, העיקר שלעסקה יהיה פומ טנציאל השבחה גבוה. מציאת גורם מממן לעסקה – 06 במידה ומצאתם השקעת נדל"ן מתאימה, אחד התנאים החשומ בים ליצירתה הוא מציאת תנאי מימון אטרקטיביים. כאן מומלץ ללכת ליועץ משכנתאות ולא לעשות את זה לבד. עכשיו יותר מתמיד, אנחנו מבינים שאנחנו יכולים לסמוך רק על עצמנו. אז תעשו טובה לעצמכם ולמשפחתמ וכמובן 2024 כם – ותתכננו את שנת את השנים קדימה.

קוש צפוי להתרחב עקב האנטישמיות בעולם, שגורמת לבהלה מעבר לים. לאוקטובר, חלק 7 בנוסף, בעקבות ה נרחב של משפחות בעוטף עזה ככל הנראה לא יחזרו לבתיהן ויחפשו מקום מגורים אחר. כל זה, כשאין קידום בניה של מתחמים חדשים, כתוצאה מהרימ בית הגבוהה שגרמה למשבר בענף. אם אתם שואלים אותי – מי שלא קונה עכשיו דירה, בשנה הבאה ישלם על אחוזים יותר. 15 ל- 7 אותה הדירה בין נשמע לא הגיוני? למדנו כבר שבנדל"ן הלא הגיוני הופך להגיוני. אז איך עושים את זה? כמה עקרונות לתכנון פיננסי נכון: , 2024 הגדירו מטרות לשנת 01 . הציבו מטרות 2034 ו- 2029 גדולות, שלעיתים נראות לא הגיוניות, וגם מטרות קטנות וישימות כבר לשנה הקרובה. בדקו האם מצב ההכנסות 02 וההוצאות בתא המשפחתי מאוזן. במידה ואינו מאוזן, תראו איך אתם יכולים להגדיל את ההכנסה הממ שפחתית, כך שההכנסות יעלו על ההוצאות. ח � במידה ואתם מצליחים ל 03 שקלים, זה X סוך כל חודש

אחד הדברים החשובים ביותר שכל משפחה חייבת לעשות היא לתכנן את העתיד שלה. עם זאת, משום מה, בין כל הדברים שאנחנו מתכננים לרזומ לוציות הכי קטנות – אם זה את הטיול לתאילנד או הבת מצווה של הילדה – דווקא את העתיד הכלכלי שלנו אנחנו לא תמיד מתכננים. או יותר נכון, אנמ חנו "זורמים". ר � – אנחנו לא זו 2024 החל משנת באוקטובר 7 מים. מה שהיה לפני ה שונה לחלוטין ממה שיהיה אחרי. הממ ציאות כרגע היא שאנחנו צריכים להמ חזיר את המצב הכלכלי שלנו לשליטמ תנו ולא להסתמך על אף גורם שיממן אותנו ואת חיינו בעתיד. אני מתכוונת ליצירת ביטחון כלכלי לתא המשפחתי שלנו באמצעות נכסי נדל"ן מניבים, באמצעות יצירת מקומ רות הכנסה נוספים למשכורת החודמ שית שלנו. אני אוהבת לקרוא לזה – יצירת משכורת שלישית. השאלה הנשאלת - למה נדל"ן ולמה דווקא עכשיו? הנדל"ן כרגע נמצא בשפל שלו ולכן אנחנו כעת יכולים למצוא הזדמנויות שלא היו כאן קודם. מעבר לכך, אנחנו עדיין עדים לבימ קוש גבוה והיצע נמוך, יש חוסר של י � יחידות בישראל, כשהב 190,000 כ

sharon-didi.co.il

/ 10 /

29.12.23

נדל"ן מדיה

לא עוד ללא ממ״ד מלחמת חרבות ברזל מביאה לזירוז תכניות להתחדשות עירונית. הפעם, הלחץ מגיע מצד הדיירים, שלא מוכנים עוד להעמיד את חייהם וחיי יקיריהם בסכנה, ומבינים שהדרך המשתלמת ביותר להוסיף ממ"ד לביתם היא התחדשות עירונית. במהלך השבועות האחרונים אושרו עשרות תוכניות ענק בהתחדשות עירונית ליד ביתכם. מקריית שמונה ועד אילת. ניסינו לרכז את מגוון הפעילות מתחילת המלחמה.

אלף דירות חדשות על קו 37 14,300 השבר – במקום הרשות הממשלתית להתחדשות ת � מ 110 עירונית איתרה סוף כל סוף חמים בפריפריה, המתאימים לפימ נוי בינוי ומציעים הקמה של למעלה י � ד 37,000- מבנים סה"כ וכ 1,000 מ רות חדשות. המתחמים דורשים סבסוד ממשלתי ת � מיליארד שקל ב 10 בהיקף של כ כנית רב-שנתית. עם השלמת העמ בודה המקיפה שביצעה הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית לאיתור כלל המתחמים המתאימים לפינוי בינוי בערים אלה, היא החלה השבוע בתכנון מפורט של עשרות מתחמים מתוכם, בהליך מואץ. במסמ גרת המהלך יחודשו מאות מבנים ישמ נים בערים אלה, ויוחלפו בבניה חדשה לפי תקן רעידות אדמה ומיגון דירתי. הליך האיתור בוצע בכל הערים המוגדרות כבעלות סיכון סיסמי גבוה, בשל מיקומן לאורך קו השבר הסורי אפריקני – קריית שמונה, חצור הגלימ לית, צפת, טבריה, בית שאן, עפולה, מגדל העמק ואילת. ממצאי עבודה זו מ � מתחמים ה 110 הביאו לאיתור של תאימים לביצוע מיזמי פינוי בינוי, הכומ

HQ הדמיה: משרד האדריכלים

בת ים. תוכנית להתחדשות עירונית צפון מזרח

ראל ותחנת המטרו העתידית בבי"ח וולפסון. בנוסף, התכנית מצויה במרמ מ' מתחנת "מחרוזת" 500 חק של כ של הקו האדום. כיום מצויים במתחם מבני מגורים 30 יחידות דיור בכ- 400 קומות, שיפונו לטובת הפרויקט 4 בני החדש. י � ד 1,654 התוכנית מציעה הקמת 25- מגדלים בגבהים של 7 רות ב- מבנים מרקמיים 13 קומות ועוד 40 קומות. מתוך כלל יחידות 10 של עד ט � יוקצו לטובת דירות ק 590 הדיור, כ נות. במגדלים הסמוכים לכיכר תחנת

14,300- מבנים, בהם כ 1,000- ללים כ 37,000- יחידות דיור, אשר יוחלפו בכ יחידות דיור חדשות בתום ביצוע הליך ההתחדשות. בת ים דירות חדשות בגבול ת"א 1,654 הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה תל אביב הפקידה תוכנית להתחדמ שות עירונית בצפון מזרח בת ים, בגמ בול עם תל-אביב. התוכנית משתרעת ר � דונם, מע 92 על שטח כולל של כ בית לאיילון ובקרבת תחנת רכבת ישמ

/ 11 /

29.12.23

נדל"ן מדיה

מנחם: אחד מפרויקטי הבנייה הגדומ לים ביותר בעיר ירושלים יוצא לדרך. חברת אביסרור קשת נדל"ן מדווחת על קבלת היתר חפירה ודיפון בתמ נאים לפרויקט פינוי בינוי מעורב שימומ שים גדול ברחוב קוסטה ריקה בשכונת קריית מנחם בירושלים. במסגרת הפרויקט, החברה תהרוס

קומות מעל רחוב 7 ווה בינוי מרקמי בן קומות 2-4 גוואטמלה, וכן בינוי של מתחת לרחוב גוואטמלה. בנוסף מתומ כננים גני ילדים, בית כנסת, ספריה ובית ספר חדש, במיקום אטרקטיבי בסמיכות לתחנת הרכבת הקלה. הוועדה הורתה להגדיל את היקף 629 דירות ל- 612 הבינוי, שעמד על

המטרו העתידית ונתיבי איילון, ישולמ 18,000 בו שטחי תעסוקה בהיקף של מ"ר שטחי מסחר שיהוו 5,000- מ"ר ו חזיתות מסחריות לכיוון הכיכר העירומ נית ולאורך רחובות חלמית והמחרוזת. יוקמו בתי ספר וגני ילדים. ירושלים 2,000- תכניות התחדשות וכ 4 דירות חדשות מגדלים, 3 דירות חדשות ב- 326 בשכונת עיר גנים: עיריית ירושלים אישרה להפקדה בוועדה המחוזית תומ כנית בניה חדשה של אפריקה ישראל ש � דונם ב 12.7 התחדשות בשטח של כונת עיר גנים, בין הרחובות הנורית וקוסטה ריקה. דירות 326 התכנית כוללת הקמת קומות עבור 31 מגדלים בגובה של 3 ב ו � ק 6 מגורים מעל רחוב הנורית, ועוד מות למסחר מעל רחוב קוסטה ריקה, וכן קומות תת קרקעיות עבור חניה. בנוסף, התכנית משפרת את הממ 3.5- רחב הציבורי ומציעה שטח של כ דונם עבור בית ספר חדש ומעבר ציבומ רי להולכי רגל שיחבר בין רחוב הנורית לרחוב קוסטה ריקה. דירות חדשות ברח' גואטמלה: 629 מודל מצוין שאושר להגדלת זכויות לצורך אחזקת מגדלים – כי כידוע אין שקל; הוועדה 100 יותר ועד בית של המחוזית בירושלים עדכנה ואישרה את תכנית התחדשות עירונית ברחוב גואטמלה בירושלים, בהובלת חברת אזורים ובשיתוף חברת תכלת ישראל. י � ד 186 התכנית מציעה הריסה של 629 רות קיימות בתמורה להקמה של ו � מבני מגורים: של 5 דירות חדשות ב ו � קומות, מבנה מג 10 שה בניינים בני קומות ומבנה נוסף 28 רים אחד בן ל � קומות, כשלכל המבנים מת 34 של

הדמיה: קולקר קולקר אפשטיין אדריכלים

ירושלים. מתחם גוואטמלה

הדמיה: אדריכל יגאל לוי ממשרד אדריכלים ומתכנני ערים

ירושלים. עיר גנים

הדמיה: רועי כהן, סנאפשוט

ירושלים. אביסרור קשת נדל"ן

יח"ד, 175 קומות עם 8 בניינים בני 7 מגדלי מגורים בני 5 ובמקומם תבנה יח"ד חדשות. 741 קומות ובהם 30-32 בפרויקט ייבנו גם שטחי מסחר וכן 260 שטחי ציבור לבית כנסת בשטח מ"ר, מתנ"ס, גני ילדים ומרכז קהילתי מ"ר. 1,600- בשטח כ קומות, 37 דירות במגדל בן 185

דירות, וכן אישרה תוספת של שתי קומ 17 רבי הקומות ושטחים עבור 2 מות ל- 100 יח"ד סך הכל בגודל ממוצע של מ"ר ושטחי שירות, זאת במטרה להמ בטיח תחזוקה ארוכת טווח למבנים רבי הקומות וכדי להקים קרן נאמנות מיליון שקל. 12.1 בהיקף של מגדלים, קרית 5 דירות ב- 741

/ 12 /

29.12.23

נדל"ן מדיה

קרית מנחם: תכנית נוספת בקרית מ � ו 6 מנחם ממוקמת ברחוב דהומיי כ � דונם. הת 2.2 שתרעת על שטח של 4 נית כוללת הריסת מבנה מגורים בן ו � יח"ד והקמת מבנה מג 56 קומות עם ר � יח"ד למגורים, ומ 185 רים חדש עם חב ציבורי לטובת הכלל. 37 במסגרת התכנית, יוקם מבנה בן א � הקומות הר 7 קומות מעל הקרקע, שונות יהיו קומות מסד וקומות תת קרקעיות, עבור חניה. בנוסף, התכמ 130 כיתות גן בגודל של 2 נית מציעה מ"ר כל אחד, עם חצר צמודה בגודל ו � מ"ר כל אחד, והפרשה ציב 175 של מ"ר עבור צרכי חברה. 300 רית בגודל מגישות התכנית הן: קבוצת יובלים השקעות בע"מ ו-הבית ברמות מקבומ צת בית ירושלמי בע"מ. חיפה היתר ראשון במתחם חיל הים בזמן שיא של חצי שנה מיום הגשמ תו, אושר היתר חפירה, דיפון והריסה למתחם חיל הים המהווה מתחם פימ נוי בינוי ראשון בשכונת בת גלים בחימ פה. מדובר בתכנית ראשונה שיוצאת לביצוע מבין שתי תכניות התחדשות עירונית בבת גלים, אותן יזמו עיריית חיפה והרשות הממשלתית להתחדמ שות עירונית. מתחם חיל הים כולל כיום שבעה דירות בשטח 119 מבנים ישנים בהם ק � מ"ר. במקומם, יו 60 ממוצע של כ- דירות חדשות 467 מו על פי התכנית בניינים בין שלוש לשמונה קומות, 5 ב הכוללים קומות מסחר ותעסוקה. היזמ מיות הן אפריקה ישראל מגורים וצמח המרמן. התכנית כוללת שימושי מסחר ותעמ סוקה, לצד מגוון פתרונות דיור במגוון גדלים ובכלל זה דירות קטנות, שישמ

הדמיה: מילוסלבסקי אדריכלים

חיפה. מתחם חיל הים

הדמיה: גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ

טירת כרמל . מתחם גיורא

יחידות 124 נות. כיום מצויים במתחם קומות, 3-4 מבני שיכון בני 12 דיור ב במצב תחזוקתי ירוד, שיפונו לטובת הפרויקט החדש. בשכונת נוף ים ("מתחם העימ יחידות דיור 210 רייה") כוללת תוכנית קומות 26 בסה"כ, שיוקמו במגדל בן קומות בו יוקצו 10 ו-במבנה נוסף בן ו � יחידות דיור לטובת השכרה אר 110 כת טווח. בנוסף ליחידות הדיור, התוכמ נית כוללת הקמת מבנה עירייה חדש, ו � מ"ר עבור שטחי מסחר. הת 1,800 ו כנית מציעה גם כיכר עירונית בחזית מבנה העירייה ומעברים להולכי רגל.

משו לתיירות מרפא, מרפאות רופאים ומגורי סגל. לצד המבנים החדשים כומ ללת התכנית גם מגוון שירותי ציבור, חניות וגינות ירוקות. טירת הכרמל 124 דירות חדשות במקום 1,068 ישנות: הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה חיפה הודיעה על החלטתה לקדם שתי תוכניות להתחדשות עירונית 1,068 בטירת הכרמל בהיקף כולל של יחידות דיור בשני מתחמים שונים: דירות 210 דירות בשכונת גיורא ו- 858 בשכונת נוף ים, חלקן מיועדות להשכמ רה לטווח ארוך. התוכנית בשכונת גיורא כוללת 5 יחידות דיור שיוקמו ב- 858 הקמת קומות ובמבנה 18-30 מגדלים בני קומות. מתוך כלל יחידות 13 נוסף בן ט � יוקצו לטובת דירות ק 172 הדיור,

טירת כרמל. מתחם העירייה. הדמיה: יגאל לוי אדריכלים

/ 13 /

29.12.23

נדל"ן מדיה

הנדל"ן לאן? מומחי הענף מסכמים את 2024 ומנבאים את 2023 ענף הנדל"ן יתאושש והקיפאון יהפוך למים זורמים? 2024 האם בשנת מומחי ענף הנדל"ן מסכמים את השנה האזרחית החולפת, ומנסים לענות על אחת השאלות הנפוצות ביותר היום: האם זה הזמן לרכוש דירה?

freepik : צילום

/ 14 /

29.12.23

נדל"ן מדיה

מחירים, להערכתי, תיתכן אפילו ירימ דה. האפשרות לעורר את השוק מותמ נית בעידוד רכישת הדירות על ידי הממ דינה: יש ליצור הטבה במשכנתאות, למצוא פתרון מהיר לעובדים זרים או פלסטינים אחרי בידוק ביטחוני, להקל בבירוקרטיה, לבטל מס רכישה למשמ קיעים ולהאריך את תוקף החוק לעימ דוד השקעות הון בהשכרת דירות לטמ תהיה 2024 ווח ארוך. כפי הנראה, ב מגמה של ירידה בריבית שתשפיע על הרוכשים לטובה". המשך מגמה זאת יש צורך לוודא שהמ ענף חוזר לתפקוד מלא ככל הניתן – הלו, מדובר פה באינטרס לאומי. על הממשלה לתמוך ככל האפשר בממ טרה זו על ידי יצירת תשתית פיננסית וקידום פתרון למצוקת כח האדם דרך גיוס עובדים זרים מקצועיים לכלל עבודות הבנייה והפיתוח. תמיכה בענף וחזרתו לצמיחה יובילו לייצוב המשק וכמובן החזרת אמון הציבור. פעולות נחושות יתרמו לשיקום שוק הנדל"ן והמשק הישראלי". דירות באזורים קרובים למרכז הארץ. בנוסף, אני מעריך כי הצפי לירידת הריבית יעודד לקיחת משכנתאות וביצוע רכישות, וכן בסופו של דבר לעליית מחירים נוספת. זאת, מתוך ההבנה כי הצורך בדיור אינו משתנה, בין אם בעקבות הרחבת המשפחה או כתוצאה מגלי עלייה של יהודי העולם – שכן, היום ברור יותר מתמיד שאין לנו ארץ אחרת".

כדי להעריך תחזית, יש להבין בראש ובראשונה את מצב שוק הנדל"ן לדיור במצבו הנוכחי. אנו נמצאים במלחמ מה כבר חודשיים וחצי ויש הערכות שונות לגבי אורכה, להן משמעויות רבות באשר לביקוש למגורים וכן לממ ר � באוקטובר עב 7 חירים. עוד לפני ה נו תקופה לא קלה בכל הקשור להתמ חלות הבנייה וחזרנו בקצב הרכישות שנה לאחור. 20 של נדל"ן למגורים כ כפי שמסתמן כעת, ברבעונים הראמ לא צפויה עליית 2024 שונים של שנת "נכנסו למלחמה כשהשוק נמצא ברמ גרסיה לאור סביבת ריבית גבוהה והאטה במכירת דירות, מה שהוביל להאטה בענף הבניה, שהעמיקה עם פרוץ המלחמה. ענף הנדל"ן והתמ שתיות הוא קטר משמעותי בכלכמ לת ישראל ותרומתו לייצוב כלכלת ישראל וחזרה לצמיחה קריטית. לכן במיוחד בימים אלו, חשוב לתמוך בפמ עילות הענף. בשבועות האחרונים אנמ חנו מזהים התאוששות קלה בבנייה וחזרה למשרדי המכירות, אך לשם של מחסור בכח אדם, מחירי חומרי הגלם, עליית ריבית שהורידה את הכמ דאיות וכו'. זאת, נוסף על כך שאזורים מסוימים בארץ נגרעו באופן זמני (אני מקווה) ממצבת ההיצעים, לאור השלמ כות המלחמה. מדובר באלפים רבים של יחידות דיור בדרום ובצפון, שפונו עקב המלחמה או שבנייתן לא מתקדמ מת, ומכאן גם אכלוסן יתארך. עובדה זו גם תביא יותר ויותר משפחות לחפש

יגאל דמרי בעלי חברת י.ח דמרי

"הממשלה צריכה לוודא שהענף חוזר לתפקוד מלא ככל הניתן – הלו, מדובר פה באינטרס לאומי"

שלמה גרופמן יו"ר קרן פייר

"כפי שמסתמן כעת, ברבעונים לא צפויה 2024 הראשונים של שנת עליית מחירים, להערכתי, תיתכן אפילו ירידה"

אסף יוגב סמנכ״ל השיווק של קבוצת דוניץ אלעד "אזורים מסוימים בארץ נגרעו באופן זמני (אני מקווה) ממצבת ההיצעים, לאור השלכות המלחמה" י � אנחנו צופים עלייה במח 2024 "ב רי הדיור, שתיווצר עקב 'ירידה מהמ גדר' של רוכשים מול ירידה במלאי הדירות, כתוצאה מהסיבות הידועות

צילומים: משה עמר, יח"צ

/ 15 /

29.12.23

נדל"ן מדיה

ישי רוט משנה למנכ"ל קבוצת שובל

אבישי מאירוביץ סמנכ"ל שיווק, קבוצת בית ירושלמי

יוני בראל סמנכ"ל שיווק ומכירות בחברת אזורים "הירידה הדרמטית בהתחלות הבניה מסמנת את העתיד לבוא" "טרם המלחמה, הסיבות להאטה בשוק הנדל"ן נבעו בעיקר משיעורי הריבית הגבוהים והמחאה הפוליטית החברתית סביב החקיקה. המלחמה, ברגעיה הראשונים, יצרה בהלה וחומ סר יציבות במשק כולו, ובאופן טבעי הדבר האט את קצב רכישת הדירות, וזאת בנוסף למגמות טרום הלחימה של ירידה בהתחלות הבנייה ובמכרזי קרקעות. הביקושים שהחלו להתעומ רר, אותם אנו פוגשים כעת ועתידים ו � , הם ביק 2024 לפגוש גם בתחילת שים טבעיים שקיימים בענף הנדל"ן. עקורי 120,000- לאלה, התווספו כ בתים מצפון לדרום, יהודי העולם עקב האנטישמיות הגוברת, ואלו המבקמ שים להתמגן בדירה חדשה עם ממ״ד. הירידה הדרמטית בהתחלות הבניה מסמנת את העתיד לבוא – העמקה של הפער הקיים בין הביקוש להיצע, דבר שיחריף את משבר הנדל"ן עוד , בעקבות הגורמים 2024 יותר. בשנת הנ"ל וגורמים אחרים – אני צופה שהמ פער בין ההיצע לביקוש ימשיך לגדול, מה שיוביל לעלייה במחירי הדירות".

"אנו נראה התעוררות משמעותית כבר בחודשים הקרובים"

"לאחר מלחמה בדרך כלל יש זינוק של עשרות אחוזים בביקוש לרכישת דירות" בפתח וכל הסימנים 2024 "שנת מעידים שאחרי השנה הקשה לענף הנדל"ן כתוצאה מהריביות הגבוהות ומלחמת חרבות ברזל – נראה שינוי לטובה. לפי מה שאנחנו לומדים מהנימ סיון הישראלי, בדרך כלל סיום מלחמה מביא צמיחה ואולי גם הסכמי שלום עם ערב הסעודית או מדינות אחרות שיביאו לפריחה בנדל"ן ובמשק הישמ ראלי בכלל. לאחר מלחמה, בדרך כלל יש זינוק של עשרות אחוזים בביקוש לרכישת דירות, ובשילוב עם ירידת רימ בית צפויה – הרי שהכיוון לעתיד הקרוב בהחלט נראה חיובי. עוד, בעיצומה של המלחמה השוק התחיל להתעורר ואין ספק כי בתומה, לאחר הישגים משממ עותיים בשדה הקרב ובזירה המדינית, התקומה בענף תהיה איתנה".

אנו רואים כבר התעוררות של שוק הנדל"ן ככל שהדי המלחמה מתעמ מעמים. להערכתי, כמו שקרה אחרי הקורונה, אנו נראה התעוררות משממ עותית כבר בחודשים הקרובים, שתמ קבל רוח גבית מהורדת הריבית הצמ פויה. צריך לזכור שלמרות המצב, יזמים לא הורידו מחירים אלא יצאו במבצעי מימון ואלה יעצרו כשהריבית תתחיל לרדת. המחירים לא ירדו מסימ בות רבות: יזמים רכשו קרקעות במחימ רים גבוהים והם לא יכולים למכור בהמ פסד, עלויות הבניה, חומרי הגלם וכוח העבודה התייקרו, העיכובים בהיתרי הבניה וכו'. כשהריבית תרד (ההערכות מדברות על ירידה של אחוז במהלך ), אנשים יבינו שאין כמו השקעה 2024 בנדל"ן. בנוסף, מאחר שמסי הנדל"ן מהווים נתח חשוב שנגרע מתקציב המדינה, נראה יוזמות של הממשלה כמו הפחתת מס רכישה, ועוד. בסופו של דבר, בישראל קיים ביקוש קשיח לדירות, ולאלה יש להוסיף היום גם מפונים שמחפשים דירות באזורים אחרים".

צילומים: אורלי אייל לוי, תמר מצפי, בית ירושלמי

/ 16 /

29.12.23

נדל"ן מדיה

אוהד אסרף מנכ"ל ובעלים של ארי מגורים לשיווק נדל"ן

דרור אוהב ציון מנכ"ל ובעלים דרא שיווק נדל"ן

רוני כהן מנכ"ל אלדר שיווק

"חזרה של ביקושים עזים לקראת סוף השנה, אשר יפגשו היצע נמוך, מה שיביא לעליית מחירים"

"לקראת חג פסח נראה התאוששות של השוק, ואיתה גם התחלה של עלית מחירי הדירות"

"מגמה של הורדת ריבית תשפיע על השוק מבחינה פסיכולוגית, וכל מי שישב על הגדר יחזור לשוק" "בטווח הקצר אפשר להגדיר את שוק הנדל"ן כשוק של מציאות. אין ירימ דת מחירים גורפת, אולם בפרויקטים מסוימים בהם היזמים לחוצים יותר או בפרויקטים בהם יש היום מבצעי פרימ סייל ראשוניים, נמכרות דירות חדשות מתחת למחירי השוק. גם אם המחיר הנקוב אינו נמוך ממחיר השוק, אז יש לבדוק את העלות הכספית של מבמ צעי היזמים, כאשר מבצעי מימון וסמ פיגת מדד תשומות הבנייה מגלמים במקרים מסוימים הנחה של עשרות אלפי שקלים. בטווח הארוך התמונה תשתנה, כי הביקושים לדירות יחזרו. גם מגמה של הורדת ריבית תשפיע על השוק מבחינה פסיכולוגית, וכל מי שישב על הגדר יחזור לשוק ויפגוש מלאי דירות נמוך כתוצאה מעצירת הבנייה. בנוסף, ניסיון העבר מראה שאחרי מלחמות מחירי הדירות עולים, ולכן מי שצריך דירה למגורים או להשמ קעה זה הזמן הנכון ביותר לרכישה".

"ההערכה היא כי נחזה בירידת ריבית י � , תוך חזרה של ב 2024 במהלך שנת קושים עזים לקראת סוף השנה, אשר יפגשו היצע נמוך, מה שיביא לעליית מחירים. מספר דרכים על מנת לעומ רר את שוק הנדל"ן: יש להגדיל את מלאי הדירות על ידי מעבר למכרזים לציבור הרחב, ולא 50/50 של לפחות 20/80 רק להתמקד במכרזים של במחיר למשתכן; יש לייצר מנגנון של קנסות ביחס לרשויות התכנון שאינם עומדים בזמני ביצוע פרויקטים של התחדשות עירונית, על מנת למנוע מו"מ ארוך ולקצר הליכי בירוקרטיה; יש לעודד ביקושים על ידי הורדת מס רכישה לדירה שנייה, ובכך להקל על ציבור המשקיעים שיהיו הקטר שיניע את השוק; יש לעודד ביקושים בדירות יד שנייה על ידי מתן הלוואות מסובסמ דות לזוגות צעירים בשיעור מימון גבוה וריבית נמוכה".

"הרבה תלוי באופן שבו תסתיים הממ לחמה, כמה מהר תחזור תחושת הבימ טחון האישי והכלכלי-תעסוקתי בכלל, ושל תושבי הדרום והצפון בפרט. מצב הרוח הלאומי שפוף ושוק הנדל"ן מבחינת 50% משייט ברמה של כ כמות המכירות. במצב זה, יזמים לא ניגשים למכרזים ולא ממהרים להמ תחיל בבניית פרויקטים חדשים. אני חודשים, לקראת 3 מעריך שבעוד כ חג פסח, נראה התאוששות של השוק ואיתה גם התחלה של עליות מחימ רי הדירות. ממה שמרגישים בשטח, הביקושים גבוהים ואף מתעצמים, וכדי להתניע את השוק, המדינה יכומ לה וצריכה לנקוט במספר צעדים שימ עודדו את השוק, בראשם הורדת מס הרכישה על המשקיעים, הורדת מס הרכישה לתושבי חוץ, התחלת תהמ ליך הורדת הריבית במשק שתרסן את עלות נטילת המשכנתאות והעמ לאת אחוזי המימון לרוכשי דירה שניה ." 70% ל- 50% מ

/ 17 /

צילום: אלדר שיווק, דנה תמרי, רז רוגובסקי

29.12.23

נדל"ן מדיה

נדל"ן מדיה 25.08.23

נדל"ן מדיה 18.08.23

נדל"ן מדיה 28.07.23

נדל"ן מדיה 07.07.23

נדל"ן מדיה 16.06.23

08.09.23 נדל"ן מדיה 08.09.23 עופר פטרסבורג עורך ראשי רשומות 165,000 | ל ן הדיגיטלי הנפוץ בישרא מגזין הנדל ראשי הענף מנבאים: מה צפוי לנו בשנה הבאה? האם הקיפאון בענף הבנייה ימשיך גם בשנה הבאה, או שמא נראה התחממות? מחירי הדירות יעברו למגמת ירידה באופן רשמי, או שהרוכשים יחזרו לשוק בהמוניהם ויזניקו את המחירים למעלה? ומה יהיה על התחלות הבנייה, המכרזים ושוק השכירות? לקראת השנה העברית 12 ' עמ // החדשה, ביקשנו מראשי הענף לנבא עבורנו את העתיד פרויקט מיוחד לשנה החדשה

עופר פטרסבורג עורך ראשי

רשומות 165,000 | ל מגזין הנדל ן הדיגיטלי הנפוץ בישרא

עופר פטרסבורג עורך ראשי

רשומות 165,000 | ל מגזין הנדל ן הדיגיטלי הנפוץ בישרא

עופר פטרסבורג עורך ראשי

רשומות 165,000 | ל מגזין הנדל ן הדיגיטלי הנפוץ בישרא

עופר פטרסבורג עורך ראשי

רשומות 165,000 | ל מגזין הנדל ן הדיגיטלי הנפוץ בישרא

עופר פטרסבורג עורך ראשי

רשומות 165,000 | ל ן הדיגיטלי הנפוץ בישרא מגזין הנדל

NEWSPAPER TV

NEWSPAPER TV

קיפוח הנשים עולה עוד קומה בישראל

פרסום ראשון

הישראלים מובילים בהשקעות בארה"ב עוד לא קיבלנו: 51- את הכוכב ה

גן עדן למשקיעים, גיהינום לצעירים

נא להכיר

נא להכיר

נא להכיר

נתוני למ"ס מציגים:

תכניות התחדשות עירונית כדרך לצמצום פערים? חישבו שנית מחקר מיוחד חושף: אי צדק חברתי משווע

סמנכ"ל השיווק | בראל יוני והמכירות בחברת אזורים

מנהלת שיווק | ליאת דנינו והמשנה למנכ ל בקבוצת אלמוגים

המנכ"ל הנכנס של | דוד יהלומי הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה

יוני בראל, סמנכ"ל המכירות של חברת אזורים בשנים האחרונות, מונה השבוע לכהן גם בתפקיד

יהלומי מביא עימו ניסיון עשיר של תפקידים בכירים במגזר הציבורי ל והעסקי. כמנכ לשעבר של המשרד viewpoint : הדמיה צילום:מיכל גור צילום: לשכת העיתונות הממשלתית

ליאת דנינו חוזרת לקבוצת אלמוגים ומצטרפת להנהלת החברה, עם מינויה לתפקיד מנהלת

צילום: יח"צ צילום: תמר מוצפי

סמנכ"ל השיווק של החברה וימלא את שני התפקידים. את דרכו בעולם הנדל"ן החל לפני כעשור בחברת השיווק הוותיקה, החל 2018 אמבסדור, ובשנת לעבוד באזורים. בתקופת כהונתו של בראל כסמנכ"ל מכירות באזורים, הגיעה החברה לשנות שיא במכירות עם ממוצע של יח"ד בשנה, במשך שלוש 1000- כ שנים רצופות. | הנחת ענק ברחובות הושלם מכרז רמ"י לבניית דירות בשכונת קרית 494 ההגנה ברחובות. דירות מ"ר ימכרו 100 חדרים 4 במסלול מחיר מטרה החל מיליון שקל. מהשוואה 1.8- מ לעסקאות יד שנייה שבוצעו חדרים 4 באזור בדירות – עולה כי מדובר בהנחה אלף שקל 700- שתגיע לכ מבצע השבוע

בית דגן. צילום: לע"מ צילום: פרטי צילום: לילך רז

השיווק והמשנה למנכ"ל. בתפקידה האחרון כיהנה כסמנכ"לית שיווק ומכירות בחברת שיכון ובינוי, ולפני כן לית שיווק ומכירות כסמנכ של קבוצת אלמוגים במשך כשלוש שנים. דנינו בעלת תואר בוגר בפילוסופיה וספרות מאוניברסיטת בר אילן ותואר מוסמך במנהל עסקים.

להגנת הסביבה, הוביל בהצלחה מספר מהלכים לטובת הציבור והרשויות המקומיות. לדבריו, המפתח להצלחה הוא הובלה של שינויים מתוך ראייה אסטרטגית ומערכתית. הנחת היסוד היא שבכל שלב יש נקודת שיווי משקל . נכונה יותר עבור כל הצדדים

צילומים: לע"מ / אלדן דוד, ויקיפדיה

mizimiau : איור דיגיטלי

שנה: מאות חברות 70 כעבור "גוש/חלקה" מתעוררות לחיים

מחירי הדירות לא יורדים, השכירות מזנקת בחדות בעוד השפל בעסקאות שובר שיאים מרבעון לרבעון, מחירי הדירות בממוצע הארצי מדשדשים בין עליות וירידות קלות בלבד ביחס לרבעון המקביל אשתקד וביחס לרבעון הקודם – כשבמקביל הממוצע הארצי של מחירי השכירויות מזנק בחדות עקב עלית הריבית, והזוגות הצעירים משלמים מאות שקלים המשך בעמוד // יותר בכל חודש

freepik , צילומים: לע"מ / קובי גידעון

מבצע השבוע

צילומים: לע"מ / אלעד זגמן, חיים צח

מבצע השבוע

בעולם מבחינת 9- נתון מדהים: מדינת ישראל ממוקמת במקום ה השקעות בארה"ב, כאשר כשליש מהשקעות הישראלים הן באמצעות כספי הפנסיה שלנו. האם מסתמנת התאוששות בשוק 2 המשך בעמוד // האמריקאי שתחזיר את ההזדמנויות לשוק? מדינת ישראל מושקעת בכלכלה האמריקאית: במקום התשיעי ראשי סיעות הקואליציה - בלי אישה אחת.

משכורות לרכישת דירה ממוצעת, לנשים 113 בעוד שלגברים נדרשו שנות עבודה 4.5 משכורות, כמעט 53 משכורות - פער של 166 נדרשו נשים, לעומת גברים, המשתכרות שכר ממוצע אינן יכולות // נוספת לממן משכנתה באופן עצמאי לרכישת דירה ממוצעת באף מחוז. מדו"ח שמפרסם מרכז אדוה עולה כי אי השוויון המגדרי לא פסח 2 המשך בעמוד // גם על תחום הדיור הדרת הנשים מתחילה בראש ראשי סיעות הקואליציה - בלי אישה אחת.

לשם תיקון טעות היסטורית

ליחצו ותגלו!

המחירים יורדים. האם זה הזמן הנכון לרכישת דירה?

צילום: שאטרסטוק

לקנות או לשכור ?

המתכונת הנוכחית של הליכי התחדשות עירונית מגדילה פערים ופוגעת בשכבות האוכלוסייה הנמוכות – כאשר מי שיש לו דירה במרכז הארץ מקבל מתנה מהמדינה בשווי של כמעט מיליון שקל – ומי שגר בפריפריה לא מקבל אפילו עשירית מזה. מה המדינה צריכה לעשות כדי לפתור את המחדל? גיאוקרטוגרפיה עם 4 המשך בעמוד // מחקר מיוחד ובועט

, מאות 50- כתוצאה מטעות היסטורית של ממשלת מפא"י בשנות ה משפחות כיום לא יכולות למכור את נכסיהן הפרטיים, כיוון שאינם רשומים על שמם בטאבו. כיצד פותרים את הסוגייה הזו? מקימים 4 המשך בעמוד // זומבים לתחייה

קבוצת צרפתי שמעון תצא בקרוב לשיווק הפרויקט החדש שלה בשכונת הפארק בבאר שבע, "צרפתי בפארק", ומכריזה על חבילת הטבות אטרקטיבית לרוכשים, הכוללת שקל, תנאי 100,000 הנחה של והטבת מדד. 20/80 תשלום של

הפעם רק לברי מזל: הנחה יוצא | 52%- היסטרית של כ דירות 79 לדרך פרויקט בן ברחוב האלון בבית דגן. הדירות ימכרו במסגרת תכנית מחיר ממחיר 52%- מטרה בהנחה של כ דירה זהה בשוק החופשי. מ"ר תימכר החל 85 כך, דירת 120 שקל, ודירת 1,027,974- מ שקל. 1,436,953- מ"ר החל מ

התחביב שלי

התחביב שלי

שנה של דהירה בלתי פוסקת למחירים 20 אחרי שלא מביישים אחוזות ענק באירופה עבור דירות ושפל 1.3% חדרים – נרשמת ירידה ראשונה של 4 היסטורי במחירי הדירות בעיר. האם ברוח הרכבת הקלה שיצאה לדרך, תל אביב תשמש הקטר 18 ' עמ // לירידות המחירים ברחבי הארץ כולה? שנה 20 שפל של במחירי הדירות בעיר מתל אביב תצא הבשורה?

משקיעים, שימו לב: אלו הדירות והערים עם התשואה הגבוהה ביותר

התחביב שלי

צפו בסרטון

איך מנווטים במבוכי הבירוקרטיה - בדרך

הכירו את המערכת לניהול לקוחות כֶל ‰ֶ שתעשה לכם ש // איל שלו 5

התחדשות עירונית: מלכודות המס שאתם חייבים להכיר // חיה אביסרור שמעוני 5

8

תתעוררו: כדאי לקדם תכנון עירוני. // עו"ד למה? תמ"א נורית כהן-קצב 7 צפו בסרטון

כך ניתן להקל על ההחזר החודשי של המשכנתה // שרון בן יהודה-מזרחי 6

קשישים, זקוקים לשירותי סעד? דעו את זכויותיכם בהתחדשות עירונית // חיה אביסרור שמעוני

המתווך המודרני: "מאסטרו" שדואג שהעסקה תהפוך לטובה ביותר עבור // איציק לוי הצדדים

אפקט הריבית: שוק דירות היוקרה חייב לחשב מסלול מחדש // אורן כהן 6

כך תשמרו על סגנון החיים שהתרגלתם אליו בזמן הפנסיה // שרון דידי

לקבלת היתר? // יגאל צו'דנר

האם שוק היוקרה של הבירה ממשיך לשגשג במציאות הנוכחית? אורן כהן //

האם זה הזמן לרכוש דירה ולהתחייב למשכנתה? // דרור פלדמן 4

דירה במתנה להורים? לא אם תשאלו את

התחביב שלי

שרון דידי // 8

יעקב שוחט // 6

KDC משרד עו"ד // 4

אחת ולתמיד מנוחה על הגדר או ניצול הזדמנויות?

תיאום תכנון המפתח להצלחה של כל פרויקט

עד קבלת המפתח כיצד לפעול נכון בפרויקט פינוי-בינוי

7

התחביב שלי

7

7

רשות המסים // דורית גבאי 4

5

צילום: אלבום פרטי

| מנכ"ל קבוצת ניסקו | אייל סייר חובב מסלולי טיול בשטח "לאחרונה נכנס לי ג'וק לראש האמריקני, TAT- לעשות את ה מסלול שטח שחוצה את ארה"ב ק"מ של שטח 8,000 , מחוף לחוף ועפר. מצאתי את עצמי מתכנן 50- טיול לכבוד יום הולדתי ה שמתקרב, עד שבניתי מסלול ויצאתי לחלק הראשון של המסע. עשרה חברים, ארבעה מ, אפס פנצ'רים ‡ ק 3000 , כלים והתברברויות. אני בר מזל שחוויתי חוויה כזאת, בר מזל שיש לי חברים שהולכים איתי לשיגעונות שלי, שיש לי אישה ומשפחה שתומכת ומכילה – פשוט עונג צרוף וחיוך על השפתיים שלא יורד.

דוח הכלכלנית באוצר חושף: היכן קיבלו זוכי מחיר למשתכן הנחה היסטרית של 160 מיליון שקל? דווקא בפרויקט נחשב בעיר גדולה במרכז - עם האוכלוסייה המבוססת ביותר, כשרבע מהרוכשים מועסקים בענף ההייטק. ומה גובה ההנחה בפריפריה? 2 המשך בעמוד // נמוכה משמעותית א-פ-ל-י-ה במחיר למשתכן

כעשרה חודשים לאחר שתל אביב נכנסה בפעם הראשונה לטריטוריית סיכון במדד בועות הנדל“ן - נראה כי הבועה סוף UBS העולמי של חברת סוף התפוצצה, כשהעיר מובילה באופן חריג את הירידה הנוכחית במחירי הדירות בישראל. מה עכשיו? הציבור ממתין על הגדר לירידות עופר פטרסבורג מפוצץ בועות // דרמטיות יותר בטור פרשנות מיוחד האם בועת הנדל“ן בת"א סוף סוף התפוצצה? כל הסימנים מראים שכן

צילום: אלבום פרטי

הרכבת הקלה פותחת את שעריה לראשונה לקהל הרחב, ואנחנו, שכל מה שיש לנו בראש זה נדל"ן, החלטנו לבדוק את הדבר החשוב באמת: האם הקרבה לתחנת הרכבת הקלה משפיעה משמעותית על מחירי הקניה 9 המשך בעמוד // וההשכרה של הדירה? עד כמה משפיעה הקרבה לרכבת הקלה על מחיר הדירה? השקת הקו האדום

ל בקבוצת משנה למנכ | ישי רוט שעתיים ביום לספורט | שובל שנים הגעתי להחלטה 7- לפני כ ˆ שהשילוב בין הלחץ בעבודה למשקל אינו גזירת גורל. הבנתי שאורח החיים שלי, הכרוך בלחץ בעבודה שעות על גבי שעות, לא מצדיק את עודף המשקל, ועלי לקחת את הבריאות שלי בידיים. פעמים בשבוע 3 התחלתי לרוץ בבוקר, המשכתי 5:20 בשעה באימונים עם קבוצות עד שהצלחתי לרוץ חצי מרתון. בימים שאיני רץ, אני הולך לחדר כושר. סך הכל, אני מקפיד להקדיש בכל יום שעתיים מלאות לספורט. והבונוס – מאז אותה החלטה, קילו ממשקל גופי". 36 השלתי

ביולי 2- החל מה נכנסו לתוקף 2023 מספר תיקונים בחוק הירושה, המרחיבים את סמכויות הרשמים לענייני ירושה, וצפויים לקצר משמעותית את זמני הטיפול בבקשות להוצאת צווי ירושה וקיום צוואה, וכן להפחית את העומסים על בתי המשפט המטפלים בתיקי ירושה טיפ השבוע

טיפ השבוע

סמנכ"לית שיווק | טלי כהן רוקדת ריקודי | בקבוצת שפיר עם מגיל צעיר ריקודי עם מלווים אותי מגיל צעיר מאד ועד היום. "ההרקדה" בימי חמישי באוניברסיטת תל אביב היא הבילוי המועדף עלי. במסגרת פסטיבל המחולות בכרמיאל מפורסם בכל שנה קול קורא המזמין את אלפי הרוקדים להמציא ריקוד לצלילי שיר ישראלי. בשנה שעברה השתתפתי בתחרות והמצאתי ריקוד בזוגות לצלילי השיר של נתן גושן, "מתגעגעת". אמנם לא זכיתי בתחרות, אך הסיפוק שהיה לי בהכנת הריקוד היה בשבילי הפרס הראשון.

טיפ השבוע

תופעה חדשה: באפריל האחרון נרשמה ירידה משמעותית בשיעור הדירות הנמכרות על , לעומת 64% הנייר, כששיעורן עמד על .2022 מאז ספטמבר 71% שיעורים שנעו סביב הירידה בולטת במיוחד בקרב הזוגות הצעירים. 2 המשך בעמוד // מחכים לסאמר סייל? צניחה בשיעור הדירות הנמכרות על הנייר היפוך מגמה:

הדרך לדירה בישראל רצופה באלפי תקנות, תת תקנות ותקנות משנה, או במילה אחת ארוכה ומייגעת - בירוקרטיה. אפילו מבקר שנים כי 5- המדינה קבע כבר לפני יותר מ הבירוקרטיה היא אבי החולי בענף הבניה // בישראל. מה השתנה מאז? נכון, כלום 2 המשך בעמוד ב-י-ר-ו-ק-ר-ט-י-ה מהי המילה הארוכה ביותר בשפה העברית?

טיפ השבוע

בחלק ממסלולי המשכנתה הקיימים בשוק כיום תמצאו ריביות נמוכות מהריביות שהיו בעבר, שיכולים להוות תחליף זמני או קבוע לרכיבי המשכנתה השונים. כמובן, יש צורך לשים לב לקנסות מעבר בין מסלולים במשכנתה.

ביום ראשון הקרוב, באוגוסט, תצא 27 לדרך ההגרלה הראשונה בתכנית אלף 50 המעניקה שקל עבור רכישת דירות יד שנייה שמחירן נע בין אלף שקל. 300-600

טיפ השבוע

לית חברת מנכ | מיכל גור אלמוגים, צלמת מקצועית

לידיעתכם, ביוני 1- החל מה אין עוד 2023 צורך להמציא ללשכות הרישום תעודה המעידה על סילוק חובות לרשות המקומית לצורך רישום משכנתה

הפטור מאגרה לחברות המעוניינות להתפרק מרצון, בגין אי פעילות כלכלית, הוארך עד סוף שנת .2023

אם אתם מחפשים בימים אלו את עפר זיו, מנכ"ל חברת ויתניה, כאשף רכיבה על אופני שטח, בימים אלו הוא רוכב בפסגות הדולומיטים באיטליה, בגובה Stoneman- מ"ר במסלול ה 2,400 שנחשב לאחד המאתגרים 115 והמפורסמים בעולם ואורך קילומטר. שאפו. | ל חברת ויתניה מנכ | עפר זיו אשף רכיבה על אופני שטח

20 "תחביב הצילום דבק בי לפני שנה. חברתי הטובה שהתמודדה באותה תקופה עם מחלה קשה, דרבנה אותי לעשות משהו בשביל עצמי, בשביל הנפש. מאז היא הלכה לעולמה, ואני שהקשבתי לעצתה, לקחתי קורסים בצילום וגיבשתי סביבי חבורה של אוהבי טבע וצילום. עד היום אנחנו מטיילים בארץ ישראל היפה, מבלים ומצלמים".

דו"ח של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה חושף: מי הן שלוש הערים שמובילות את התשואה על השכירות בישראל? דירות של כמה חדרים הכי משתלמות למשקיעים? תתכוננו להיות מופתעים. 9 ' עמ // בינתיים, נגלה שאף אחת מהן לא במרכז

המענק מוגבל זוכים 2,000- ל

freepik , צילומים: שאטרסטוק

ישראל פסטרנק ל מנכ רוית פסטרנק // הפקה שירי עצמון // עיצוב ליעד וכניש // עריכה

ישראל פסטרנק ל מנכ רוית פסטרנק // הפקה שירי עצמון // עיצוב ליעד וכניש // עריכה

ישראל פסטרנק ל מנכ רוית פסטרנק // הפקה שירי עצמון // עיצוב ליעד וכניש // עריכה

ישראל פסטרנק ל מנכ רוית פסטרנק // הפקה שירי עצמון // עיצוב ליעד וכניש // עריכה

ישראל פסטרנק ל מנכ רוית פסטרנק // הפקה שירי עצמון // עיצוב ליעד וכניש // עריכה

20.10.23 נדל"ן מדיה 20.10.23 עופר פטרסבורג עורך ראשי רשומות 165,000 | ל ן הדיגיטלי הנפוץ בישרא מגזין הנדל

22.09.23 נדל"ן מדיה 22.09.23 עופר פטרסבורג עורך ראשי רשומות 165,000 | ל ן הדיגיטלי הנפוץ בישרא מגזין הנדל

27.10.23

3.11.23 עופר פטרסבורג עורך ראשי

נדל"ן מדיה 27.10.23

הבמה המרכזית מבית נדל"ן מדיה רשומות 165,000 | ל ן הדיגיטלי הנפוץ בישרא מגזין הנדל

חשיפה משוועת בדיור הציבורי

רשומות 165,000 | ל ן הדיגיטלי הנפוץ בישרא מגזין הנדל

עופר פטרסבורג עורך ראשי

ואנשים נזרקים לרחוב אלפי דירות ציבוריות עומדות ריקות כבר שנים רבות - בזמן שתור ההמתנה לדיור ציבורי רק הולך וגדל. מה קורה עם הדירות הריקות? חלקן נשארות ריקות עקב תירוצים שונים ומשונים או כתוצאה מתנאים נוקשים וחלקן מועברות בניגוד לחוק לבתי כנסת וגורמים נוספים שכלל אינם זכאים לדיור ציבורי מאות דירות ציבוריות עומדות ריקות

חוזרת לחשוב על 2023 שנה אחרי, ישראל 7 5 בנית המדינה מחדש ביום שאחרי המלחמה. מגזין מיוחד שמשלב מציאות וחזון

יש על מי

נהוג לומר שרק גוש דן מהווה מטרופולין אמיתי ותוסס, אלא שסדרת תוכניות בתחומי הבנייה, התשתיות והתחבורה מלמדות כי בשנים הבאות, תמונת המצב בדרום הארץ תשתנה ובגדול. בריאיון מיוחד, מהנדסת עיריית באר שבע, האדריכלית תמר פוריה, חשפה בפנינו את העתיד שמעבר לפינה "כאן המרכז" שיחה צפופה עם מהנדסת העיר באר שבע

קנו לכם דירה לחג

מתחילים להיערך ליום שאחרי המלחמה, אך הדרך ארוכה. מה הצעד הראשון שעלינו לעשות וכיצד נימנע מטעויות העבר? מגזין מיוחד לשבוע הרביעי של המלחמה, עם המבט קדימה

לקראת תקופת חגי תשרי, הנחשבת כתקופה הפעילה ביותר בעולם הצרכנות הישראלי, הקבלנים מציעים שלל מבצעים חדשים בדמות הנחות כספיות, הטבות במשכנתא, הלוואת ללא הצמדה למדד ועוד // מחפשים מתנה לשנה החדשה? ריכזנו עבורכם את המבצעים החדשים בעל הבית השתגע? מבצעי הקבלנים בתקופת החגים

במלחמה כמו בשגרה תמיד בחזית. ענף הנדל"ן התגייס במלוא עוצמתו למען תושבי ולוחמי ישראל. הסיפורים המרגשים של המלחמה

ישראל פסטרנק ל מנכ רוית פסטרנק / הפקה שירי עצמון / עיצוב ליעד וכניש / עריכה

ישראל פסטרנק ל מנכ רוית פסטרנק / הפקה שירי עצמון / עיצוב ליעד וכניש / עריכה

צילום: שאטרסטוק

Ai , צילומים: לע"מ

חשיפות 180K- למעלה מ // כותבי טורים נבחרים // חדשות מעולם הנדל"ן הספריה הוירטואלית של הענף עם כל גיליונות נדל"ן מדיה רוצים להצטרף לנבחרת של עולם הנדל"ן? לפרטים נוספים כתבו לנו

/ 18 /

Made with FlippingBook - Share PDF online