הבמה המרכזית של הנדל"ן 29.12.23

29.12.23

נדל"ן מדיה

מחירים, להערכתי, תיתכן אפילו ירימ דה. האפשרות לעורר את השוק מותמ נית בעידוד רכישת הדירות על ידי הממ דינה: יש ליצור הטבה במשכנתאות, למצוא פתרון מהיר לעובדים זרים או פלסטינים אחרי בידוק ביטחוני, להקל בבירוקרטיה, לבטל מס רכישה למשמ קיעים ולהאריך את תוקף החוק לעימ דוד השקעות הון בהשכרת דירות לטמ תהיה 2024 ווח ארוך. כפי הנראה, ב מגמה של ירידה בריבית שתשפיע על הרוכשים לטובה". המשך מגמה זאת יש צורך לוודא שהמ ענף חוזר לתפקוד מלא ככל הניתן – הלו, מדובר פה באינטרס לאומי. על הממשלה לתמוך ככל האפשר בממ טרה זו על ידי יצירת תשתית פיננסית וקידום פתרון למצוקת כח האדם דרך גיוס עובדים זרים מקצועיים לכלל עבודות הבנייה והפיתוח. תמיכה בענף וחזרתו לצמיחה יובילו לייצוב המשק וכמובן החזרת אמון הציבור. פעולות נחושות יתרמו לשיקום שוק הנדל"ן והמשק הישראלי". דירות באזורים קרובים למרכז הארץ. בנוסף, אני מעריך כי הצפי לירידת הריבית יעודד לקיחת משכנתאות וביצוע רכישות, וכן בסופו של דבר לעליית מחירים נוספת. זאת, מתוך ההבנה כי הצורך בדיור אינו משתנה, בין אם בעקבות הרחבת המשפחה או כתוצאה מגלי עלייה של יהודי העולם – שכן, היום ברור יותר מתמיד שאין לנו ארץ אחרת".

כדי להעריך תחזית, יש להבין בראש ובראשונה את מצב שוק הנדל"ן לדיור במצבו הנוכחי. אנו נמצאים במלחמ מה כבר חודשיים וחצי ויש הערכות שונות לגבי אורכה, להן משמעויות רבות באשר לביקוש למגורים וכן לממ ר � באוקטובר עב 7 חירים. עוד לפני ה נו תקופה לא קלה בכל הקשור להתמ חלות הבנייה וחזרנו בקצב הרכישות שנה לאחור. 20 של נדל"ן למגורים כ כפי שמסתמן כעת, ברבעונים הראמ לא צפויה עליית 2024 שונים של שנת "נכנסו למלחמה כשהשוק נמצא ברמ גרסיה לאור סביבת ריבית גבוהה והאטה במכירת דירות, מה שהוביל להאטה בענף הבניה, שהעמיקה עם פרוץ המלחמה. ענף הנדל"ן והתמ שתיות הוא קטר משמעותי בכלכמ לת ישראל ותרומתו לייצוב כלכלת ישראל וחזרה לצמיחה קריטית. לכן במיוחד בימים אלו, חשוב לתמוך בפמ עילות הענף. בשבועות האחרונים אנמ חנו מזהים התאוששות קלה בבנייה וחזרה למשרדי המכירות, אך לשם של מחסור בכח אדם, מחירי חומרי הגלם, עליית ריבית שהורידה את הכמ דאיות וכו'. זאת, נוסף על כך שאזורים מסוימים בארץ נגרעו באופן זמני (אני מקווה) ממצבת ההיצעים, לאור השלמ כות המלחמה. מדובר באלפים רבים של יחידות דיור בדרום ובצפון, שפונו עקב המלחמה או שבנייתן לא מתקדמ מת, ומכאן גם אכלוסן יתארך. עובדה זו גם תביא יותר ויותר משפחות לחפש

יגאל דמרי בעלי חברת י.ח דמרי

"הממשלה צריכה לוודא שהענף חוזר לתפקוד מלא ככל הניתן – הלו, מדובר פה באינטרס לאומי"

שלמה גרופמן יו"ר קרן פייר

"כפי שמסתמן כעת, ברבעונים לא צפויה 2024 הראשונים של שנת עליית מחירים, להערכתי, תיתכן אפילו ירידה"

אסף יוגב סמנכ״ל השיווק של קבוצת דוניץ אלעד "אזורים מסוימים בארץ נגרעו באופן זמני (אני מקווה) ממצבת ההיצעים, לאור השלכות המלחמה" י � אנחנו צופים עלייה במח 2024 "ב רי הדיור, שתיווצר עקב 'ירידה מהמ גדר' של רוכשים מול ירידה במלאי הדירות, כתוצאה מהסיבות הידועות

צילומים: משה עמר, יח"צ

/ 15 /

Made with FlippingBook - Share PDF online