הבמה המרכזית של הנדל"ן 29.12.23

29.12.23

נדל"ן מדיה

ישי רוט משנה למנכ"ל קבוצת שובל

אבישי מאירוביץ סמנכ"ל שיווק, קבוצת בית ירושלמי

יוני בראל סמנכ"ל שיווק ומכירות בחברת אזורים "הירידה הדרמטית בהתחלות הבניה מסמנת את העתיד לבוא" "טרם המלחמה, הסיבות להאטה בשוק הנדל"ן נבעו בעיקר משיעורי הריבית הגבוהים והמחאה הפוליטית החברתית סביב החקיקה. המלחמה, ברגעיה הראשונים, יצרה בהלה וחומ סר יציבות במשק כולו, ובאופן טבעי הדבר האט את קצב רכישת הדירות, וזאת בנוסף למגמות טרום הלחימה של ירידה בהתחלות הבנייה ובמכרזי קרקעות. הביקושים שהחלו להתעומ רר, אותם אנו פוגשים כעת ועתידים ו � , הם ביק 2024 לפגוש גם בתחילת שים טבעיים שקיימים בענף הנדל"ן. עקורי 120,000- לאלה, התווספו כ בתים מצפון לדרום, יהודי העולם עקב האנטישמיות הגוברת, ואלו המבקמ שים להתמגן בדירה חדשה עם ממ״ד. הירידה הדרמטית בהתחלות הבניה מסמנת את העתיד לבוא – העמקה של הפער הקיים בין הביקוש להיצע, דבר שיחריף את משבר הנדל"ן עוד , בעקבות הגורמים 2024 יותר. בשנת הנ"ל וגורמים אחרים – אני צופה שהמ פער בין ההיצע לביקוש ימשיך לגדול, מה שיוביל לעלייה במחירי הדירות".

"אנו נראה התעוררות משמעותית כבר בחודשים הקרובים"

"לאחר מלחמה בדרך כלל יש זינוק של עשרות אחוזים בביקוש לרכישת דירות" בפתח וכל הסימנים 2024 "שנת מעידים שאחרי השנה הקשה לענף הנדל"ן כתוצאה מהריביות הגבוהות ומלחמת חרבות ברזל – נראה שינוי לטובה. לפי מה שאנחנו לומדים מהנימ סיון הישראלי, בדרך כלל סיום מלחמה מביא צמיחה ואולי גם הסכמי שלום עם ערב הסעודית או מדינות אחרות שיביאו לפריחה בנדל"ן ובמשק הישמ ראלי בכלל. לאחר מלחמה, בדרך כלל יש זינוק של עשרות אחוזים בביקוש לרכישת דירות, ובשילוב עם ירידת רימ בית צפויה – הרי שהכיוון לעתיד הקרוב בהחלט נראה חיובי. עוד, בעיצומה של המלחמה השוק התחיל להתעורר ואין ספק כי בתומה, לאחר הישגים משממ עותיים בשדה הקרב ובזירה המדינית, התקומה בענף תהיה איתנה".

אנו רואים כבר התעוררות של שוק הנדל"ן ככל שהדי המלחמה מתעמ מעמים. להערכתי, כמו שקרה אחרי הקורונה, אנו נראה התעוררות משממ עותית כבר בחודשים הקרובים, שתמ קבל רוח גבית מהורדת הריבית הצמ פויה. צריך לזכור שלמרות המצב, יזמים לא הורידו מחירים אלא יצאו במבצעי מימון ואלה יעצרו כשהריבית תתחיל לרדת. המחירים לא ירדו מסימ בות רבות: יזמים רכשו קרקעות במחימ רים גבוהים והם לא יכולים למכור בהמ פסד, עלויות הבניה, חומרי הגלם וכוח העבודה התייקרו, העיכובים בהיתרי הבניה וכו'. כשהריבית תרד (ההערכות מדברות על ירידה של אחוז במהלך ), אנשים יבינו שאין כמו השקעה 2024 בנדל"ן. בנוסף, מאחר שמסי הנדל"ן מהווים נתח חשוב שנגרע מתקציב המדינה, נראה יוזמות של הממשלה כמו הפחתת מס רכישה, ועוד. בסופו של דבר, בישראל קיים ביקוש קשיח לדירות, ולאלה יש להוסיף היום גם מפונים שמחפשים דירות באזורים אחרים".

צילומים: אורלי אייל לוי, תמר מצפי, בית ירושלמי

/ 16 /

Made with FlippingBook - Share PDF online