הבמה המרכזית של הנדל"ן 29.12.23

29.12.23

נדל"ן מדיה

מנחם: אחד מפרויקטי הבנייה הגדומ לים ביותר בעיר ירושלים יוצא לדרך. חברת אביסרור קשת נדל"ן מדווחת על קבלת היתר חפירה ודיפון בתמ נאים לפרויקט פינוי בינוי מעורב שימומ שים גדול ברחוב קוסטה ריקה בשכונת קריית מנחם בירושלים. במסגרת הפרויקט, החברה תהרוס

קומות מעל רחוב 7 ווה בינוי מרקמי בן קומות 2-4 גוואטמלה, וכן בינוי של מתחת לרחוב גוואטמלה. בנוסף מתומ כננים גני ילדים, בית כנסת, ספריה ובית ספר חדש, במיקום אטרקטיבי בסמיכות לתחנת הרכבת הקלה. הוועדה הורתה להגדיל את היקף 629 דירות ל- 612 הבינוי, שעמד על

המטרו העתידית ונתיבי איילון, ישולמ 18,000 בו שטחי תעסוקה בהיקף של מ"ר שטחי מסחר שיהוו 5,000- מ"ר ו חזיתות מסחריות לכיוון הכיכר העירומ נית ולאורך רחובות חלמית והמחרוזת. יוקמו בתי ספר וגני ילדים. ירושלים 2,000- תכניות התחדשות וכ 4 דירות חדשות מגדלים, 3 דירות חדשות ב- 326 בשכונת עיר גנים: עיריית ירושלים אישרה להפקדה בוועדה המחוזית תומ כנית בניה חדשה של אפריקה ישראל ש � דונם ב 12.7 התחדשות בשטח של כונת עיר גנים, בין הרחובות הנורית וקוסטה ריקה. דירות 326 התכנית כוללת הקמת קומות עבור 31 מגדלים בגובה של 3 ב ו � ק 6 מגורים מעל רחוב הנורית, ועוד מות למסחר מעל רחוב קוסטה ריקה, וכן קומות תת קרקעיות עבור חניה. בנוסף, התכנית משפרת את הממ 3.5- רחב הציבורי ומציעה שטח של כ דונם עבור בית ספר חדש ומעבר ציבומ רי להולכי רגל שיחבר בין רחוב הנורית לרחוב קוסטה ריקה. דירות חדשות ברח' גואטמלה: 629 מודל מצוין שאושר להגדלת זכויות לצורך אחזקת מגדלים – כי כידוע אין שקל; הוועדה 100 יותר ועד בית של המחוזית בירושלים עדכנה ואישרה את תכנית התחדשות עירונית ברחוב גואטמלה בירושלים, בהובלת חברת אזורים ובשיתוף חברת תכלת ישראל. י � ד 186 התכנית מציעה הריסה של 629 רות קיימות בתמורה להקמה של ו � מבני מגורים: של 5 דירות חדשות ב ו � קומות, מבנה מג 10 שה בניינים בני קומות ומבנה נוסף 28 רים אחד בן ל � קומות, כשלכל המבנים מת 34 של

הדמיה: קולקר קולקר אפשטיין אדריכלים

ירושלים. מתחם גוואטמלה

הדמיה: אדריכל יגאל לוי ממשרד אדריכלים ומתכנני ערים

ירושלים. עיר גנים

הדמיה: רועי כהן, סנאפשוט

ירושלים. אביסרור קשת נדל"ן

יח"ד, 175 קומות עם 8 בניינים בני 7 מגדלי מגורים בני 5 ובמקומם תבנה יח"ד חדשות. 741 קומות ובהם 30-32 בפרויקט ייבנו גם שטחי מסחר וכן 260 שטחי ציבור לבית כנסת בשטח מ"ר, מתנ"ס, גני ילדים ומרכז קהילתי מ"ר. 1,600- בשטח כ קומות, 37 דירות במגדל בן 185

דירות, וכן אישרה תוספת של שתי קומ 17 רבי הקומות ושטחים עבור 2 מות ל- 100 יח"ד סך הכל בגודל ממוצע של מ"ר ושטחי שירות, זאת במטרה להמ בטיח תחזוקה ארוכת טווח למבנים רבי הקומות וכדי להקים קרן נאמנות מיליון שקל. 12.1 בהיקף של מגדלים, קרית 5 דירות ב- 741

/ 12 /

Made with FlippingBook - Share PDF online