הבמה המרכזית של הנדל"ן 29.12.23

29.12.23

נדל"ן מדיה

מנכ"ל ומייסד חברת נתיבי הקמה | יגאל צ'ודנר

למה מחכים?

צילום: אילן ספירא

אנחנו כבר כמעט שלושה חודשים במציאות חדשה. זה כלל לא ידוע האם זו רק ההתחלה של האירוע או האמצע, אך ברור לכולנו שהסוף עוד רחוק. מיום ליום אנחנו מבינים שהפמ גיעה בענף הנדל״ן קשה במיוחד. כידוע, הענף נכנס למלחמה במצב בעייתי מאד. במשך תקופה ארוכה לא היו מכירות ועליית הריבית הפכה כללי משחק של שנים. המלחמה שהמ חלה הוסיפה גפרור למדורת חוסר הודאות שמאיימת על ענף הנדל"ן – וכעת, אין לנו מושג גם מה יהיה עם אלף עובדים החסרים באתרי 100 באוקטובר. 7 הבניה מאז ה במצב זה, התקווה היחידה אולי, היא שחרור חסמים. זה יכול לבוא דרך קיצור הליכים וזמנים לקבלת אישורי הרשויות, היתרי הבניה וכו'. גם היו מספר אמירות של שרים בנושאים הללו – החלטת הממשלה בתחילת המלחמה הייתה להקל בבירוקרטיה. אך מה קורה בפועל? עצרו את מעמ רכת רישוי זמין למספר שבועות בכל הארץ. רק זה האריך אוטומטית את הזמנים של תהליך הרישוי. בנוסף, התקבלה החלטה להאריך זמנים להפקדת התכניות (תב"עות), עקב באוקטובר. 31 ל- 7 אי ספירה בין ה- 15 כך שבפועל תכנית שהופקדה ב ו � יום, והייתה אמ 60 באוגוסט ל- 15 רה לסיים הפקדה בסביבות ה באוקטובר, תסיים את תקופת ההפמ

freepik : צילום

מעבר לאי ודאות שנוכחת במדינה שלנו בכלל ובענף בפרט הרבה לפני באוקטובר, הקשיים אותם ציינו 7 ה מציגים מצב הרסני בשוק הנדל"ן בכלל ובשוק הדיור בפרט. בנוסף, במלחמה הזו אנחנו מגלים לצערי שלא רק שאי אפשר לסמוך על המדינה שתדאג לנו להגנה ולחיי שגרה, היא גם לא תתמוך בנו בימים קשים כמו אלו, תתייחס אלינו בכמ בוד הראוי ותיתן קצת תקווה. מעבר לכך שזה נחוץ לנו, מדובר בחובה של הממשלה ונציגיה, אותה היא לא מבמ צעת כראוי. בסופו של דבר, את הממ חיר ישלם לא רק האזרח שיקנה דירה למגורים במחיר גבוה יותר, אלא גם הקבלנים, היזמים וכל מי שלוקח חלק בענף שבונה את ישראל. אז לָמָּה וּלְמָה מחכים?

קדה בעוד כשבועיים. לא רק שזה לא מקצר כלום, זה גם מעכב. מעבר לכך, הנוכחות של העובדים ברשויות ובוועדות המקומיות ירדה משמעותית. במיוחד בשבועות הראמ שונים של המלחמה, אך הדבר מורמ גש עד היום. חלקם במילואים, חלקם תומכים בבית כאשר קרובי משפמ חה מגויסים, וגם לא מעט נאלצו לשמ נות את השגרה שלהם עקב האזעמ קות, פעילות מערכת החינוך וכו'. זאת, מבלי לדבר על מה שקורה ברשויות הצפון והדרום, שם בכלל המציאות אחרת. בתקופה כזאת, אנשים מנסים לעמ זור ולהיות זמינים יותר – אך בסופו של דבר, אין יד מכוונת, אין מי שמקמ בל החלטות ומנהל את האירוע ברמה המדינית, מטעם השלטון.

netivey-hakama.co.il

/ 7 /

Made with FlippingBook - Share PDF online