הבמה המרכזית של הנדל"ן 29.12.23

29.12.23

ניתן לראות את הירידה בשיווק הקרמ קעות של רמ”י. היבט משמעותי נוסף , 2024 שתופס תאוצה לקראת שנת זה התחדשות עירונית באזורי הפרימ פריה בדרום ובצפון, בעידוד משרדי הממשלה שנוגעים בדבר באמצעות פתרונות של קרקע משלימה והגדלת מכפילי הבניה, לצד מענקים. לסיכום, אומרת רוסק, כי “בסופו של דבר, אנחנו מאד מאמינים בשוק הזה. למרות השנה המאתגרת, אנמ באופטימיות 2024 חנו מסתכלים על זהירה. אמנם מאד קשה לראות איך זה הולך להתפתח, אבל אנחנו כן מאמינים בשוק הנדל”ן בישראל, ובמ עיקר מאמינים שיותר מתמיד חשוב לבנות את הארץ ולחזק אותה. זה מה שאנחנו עושים היום, אנחנו נותנים עורף ללקוחות שלנו שבונים ומחזמ קים את הארץ ולא עוצרים גם בימים מורכבים אלו. בנוסף, אנחנו מאמינים שלא תהיה ברירה, חייב להיות איזה תרחיש התאוששות, ברור לנו שזה תהליך שהוא יותר מתון מכפי שהיה במשברים אחרים, אבל אנחנו כן רואים את זה קורה ומסתכלים בראיה צופה פני עתיד, כי זו ההסתכלות בעומ לם הנדל”ן ואין ברירה אחרת, חייבים להמשיך לבנות כאן”. “מכירים את הבדיחה על הבנקאי שרוצה לתת לך מטריה כשיש שמש בחוץ?”, שואלת רוסק רגע לפני סיום, ומחייכת, “הנמשל זה שהוא מנסה לתת לך כסף כשאתה לא צריך אותו. אנחנו מאד משתדלים לא להיות כאלה. בתחילת המלחמה מצאנו את עצמנו מרימים טלפון לכלל הלקומ חות שלנו, בודקים איך אנחנו יכולים לעזור להם, במה אפשר להקל – ככה אנחנו מתנהלים גם בעיתות שלום וגם בעיתות מלחמה”.

freepik : צילום

ולצד הירידה בהתחלות הבנייה והתאמ רכות משך הבניה של פרויקטים עקב המחסור בכח אדם, מה שעוד יותר יגמ ביר את הפער בין הביקוש וההיצע – עליית המחירים נראית, ואני אומרת זאת בצער רב בתור אזרחית במדינת ישראל, בלתי נמנעת. כמובן, לכל אלו מתווסף הביקוש הגובר מצד תושבי חוץ. כבר היום אנחנו רואים יותר ויותר יזמים שלנו שפונים לפלח השוק של תושבי החוץ, ולא רק בירושלים, אלא גם באזור מרכז הארץ – רעננה, תל אביב ואשדוד”. מבחינת הצפי בתחום ההתחדמ שות העירונית, אומרת רוסק: “הסגמ מנט של התחדשות העירונית תופס י � מהבניה במד 30% היום חלק של נת ישראל, וצפוי לגדול בשנים הקמ רובות עקב העובדה שמדובר בעתומ דות הקרקע היחידות כמעט שזמינות לבניה באזור מרכז הארץ. כהוכחה,

“צריך להבין את הגודל והמשמעות של לבנות את ישראל מחדש. לוקחים אלף 800 טריליון שקל כדי לפנות 2-3 דירות ישנות, ולבנות כמיליון וחצי דימ רות חדשות סה”כ. זה מהלך עצום שאנחנו בליבו”, מצהיר פז וממשיך “אני מניח שבשנים הקרובות, החל , הביקוש להתחדשות רק 2024 מ יעלה, אולי פחות בגלל שאנשים חקרו ושמעו על הסכנות של השבר הסומ רי אפריקאי, אלא יותר דווקא כי הם מרגישים את הטילים ורוצים למעמ שה לגור בדירה חדשה עם ממ”ד, גם בעיר שלהם, אנחנו יכולים לראות את זה היטב באשקלון”. “אני חושבת שמי שמתעסק בנדל”ן אלו אנשים שרצים למרחקים ארוכים”, אומרת איילת רוסק. “אנחנו מסתכמ לים על קו מגמה ולא על איזה פיק או שפל כזה או אחר, וכידוע יש לא מעט כאלה לאורך הדרך. סך הכל, אם אנמ חנו מסתכלים על המגמה ורואים את הריבית הגבוהה, שצפויה לרדת בשנה הקרובה על פי ההערכות – אנחנו צומ פים עליית מחירים. בסופו של דבר הביקושים לא הולכים לשום מקום, :2024- עם הפנים ל אופטימיות זהירה

איילת רוסק: "בסופו של דבר אנחנו מאד מאמינים בשוק

הנדל"ן, ובעיקר מאמינים שיותר מתמיד חשוב לבנות את הארץ הזו ולחזק אותה"

צילום: באדיבות החברה

www.michlol-fin.co.il/

/ 9 /

Made with FlippingBook - Share PDF online