הבמה המרכזית של הנדל"ן 29.12.23

29.12.23

נדל"ן מדיה

קרית מנחם: תכנית נוספת בקרית מ � ו 6 מנחם ממוקמת ברחוב דהומיי כ � דונם. הת 2.2 שתרעת על שטח של 4 נית כוללת הריסת מבנה מגורים בן ו � יח"ד והקמת מבנה מג 56 קומות עם ר � יח"ד למגורים, ומ 185 רים חדש עם חב ציבורי לטובת הכלל. 37 במסגרת התכנית, יוקם מבנה בן א � הקומות הר 7 קומות מעל הקרקע, שונות יהיו קומות מסד וקומות תת קרקעיות, עבור חניה. בנוסף, התכמ 130 כיתות גן בגודל של 2 נית מציעה מ"ר כל אחד, עם חצר צמודה בגודל ו � מ"ר כל אחד, והפרשה ציב 175 של מ"ר עבור צרכי חברה. 300 רית בגודל מגישות התכנית הן: קבוצת יובלים השקעות בע"מ ו-הבית ברמות מקבומ צת בית ירושלמי בע"מ. חיפה היתר ראשון במתחם חיל הים בזמן שיא של חצי שנה מיום הגשמ תו, אושר היתר חפירה, דיפון והריסה למתחם חיל הים המהווה מתחם פימ נוי בינוי ראשון בשכונת בת גלים בחימ פה. מדובר בתכנית ראשונה שיוצאת לביצוע מבין שתי תכניות התחדשות עירונית בבת גלים, אותן יזמו עיריית חיפה והרשות הממשלתית להתחדמ שות עירונית. מתחם חיל הים כולל כיום שבעה דירות בשטח 119 מבנים ישנים בהם ק � מ"ר. במקומם, יו 60 ממוצע של כ- דירות חדשות 467 מו על פי התכנית בניינים בין שלוש לשמונה קומות, 5 ב הכוללים קומות מסחר ותעסוקה. היזמ מיות הן אפריקה ישראל מגורים וצמח המרמן. התכנית כוללת שימושי מסחר ותעמ סוקה, לצד מגוון פתרונות דיור במגוון גדלים ובכלל זה דירות קטנות, שישמ

הדמיה: מילוסלבסקי אדריכלים

חיפה. מתחם חיל הים

הדמיה: גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ

טירת כרמל . מתחם גיורא

יחידות 124 נות. כיום מצויים במתחם קומות, 3-4 מבני שיכון בני 12 דיור ב במצב תחזוקתי ירוד, שיפונו לטובת הפרויקט החדש. בשכונת נוף ים ("מתחם העימ יחידות דיור 210 רייה") כוללת תוכנית קומות 26 בסה"כ, שיוקמו במגדל בן קומות בו יוקצו 10 ו-במבנה נוסף בן ו � יחידות דיור לטובת השכרה אר 110 כת טווח. בנוסף ליחידות הדיור, התוכמ נית כוללת הקמת מבנה עירייה חדש, ו � מ"ר עבור שטחי מסחר. הת 1,800 ו כנית מציעה גם כיכר עירונית בחזית מבנה העירייה ומעברים להולכי רגל.

משו לתיירות מרפא, מרפאות רופאים ומגורי סגל. לצד המבנים החדשים כומ ללת התכנית גם מגוון שירותי ציבור, חניות וגינות ירוקות. טירת הכרמל 124 דירות חדשות במקום 1,068 ישנות: הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה חיפה הודיעה על החלטתה לקדם שתי תוכניות להתחדשות עירונית 1,068 בטירת הכרמל בהיקף כולל של יחידות דיור בשני מתחמים שונים: דירות 210 דירות בשכונת גיורא ו- 858 בשכונת נוף ים, חלקן מיועדות להשכמ רה לטווח ארוך. התוכנית בשכונת גיורא כוללת 5 יחידות דיור שיוקמו ב- 858 הקמת קומות ובמבנה 18-30 מגדלים בני קומות. מתוך כלל יחידות 13 נוסף בן ט � יוקצו לטובת דירות ק 172 הדיור,

טירת כרמל. מתחם העירייה. הדמיה: יגאל לוי אדריכלים

/ 13 /

Made with FlippingBook - Share PDF online