הבמה המרכזית של הנדל"ן 29.12.23

29.12.23

נדל"ן מדיה

רצים למרחקים ארוכים נראתה מהצד של נותני האשראי, ומה צופה לנו העתיד? פגשנו 2023 איך שנת את מנהלי חברת מכלול מימון, אורי פז ואיילת רוסק, לשיחה צפופה - על השנה שהייתה, והשנה שתבוא עלינו לטובה

בעיה קשה מצד גורמי הייצור, הפועמ לים. עם זאת, אנחנו כן רואים לאחמ רונה דווקא שהרוכשים חזרו למשרדי המכירות, חוזים נחתמים בטפטופים מה שנקרא, אבל זה מתחיל”. שנה 20- מהלך אדיר: בונים ב חצי ממדינת ישראל מחדש כאמור, חברת מכלול מימון נדל”ן מ � פרויקטים ל 321 מלווה בימים אלו י � יח 9,500 גורים, בסדר גודל של כ דות דיור – ולדבריהם, היד עוד נטויה. “אנחנו כמו בנק בינוני בתחום הבמ ניה למגורים, התחדשות עירונית וקומ מבינציה,” ממשיך פז. “מעבר לזה, יש לנו פה גם חלק ממשימה לאומית, אנחנו כנראה המדינה היחידה בעולם שסובלת מאיום כפול, גם מהאדמה וגם מהשמים. רעידת אדמה הייתה פה לא מזמן באזור את זה אנחנו יודמ עים. המיקום שלנו על השבר הסורי אפריקאי התחיל למעשה את כל התמ חום של התחדשות עירונית. האיום השני, כמובן, זה טילים. אנחנו המדימ נה הכי מטווחת בעולם. שני הדברים 80 האלה דורשים למעשה שדרוג של ש � אחוז מהדירות הישנות בי 90 עד אלף דירות כיום נמצאות 800 ראל, כ בלי ממ”ד. לכן, יש פה מהלך אדיר שאנחנו בהחלט גאים להיות חלק שנה חצי ממדינת 20 ממנו – בונים ב ישראל מחדש”.

חדשים שנוצרו בעקבות המלחמה, מצד המפונים, תושבי הדרום והצמ פון ששוקלים להעתיק את משפחתם לערי המרכז עקב הטראומה שנוצמ באוקטובר, וכן יהודי העולם 7 רה ב שחווים בימים אלו אנטישמיות קשה, מה שיוביל חלק מהם לעשות עלייה ארצה”, אומר פז. “שוק הנדל”ן למגורים בישראל של 70% מתחלק לשני עולמות – בניה סביב זכיות במכרזי קרקעות ו � התחדשות עיר 30% של רמ”י, ו נית, פינוי בינוי ועסקאות קומבינציה על כל סוגיה. החולשה הגדולה נממ צאת בקרקעות של רמ”י. המשמעות היא שהתחילו פחות ופחות לבנות, כאשר הצפי לבניה חדשה והגדלת מספר הדירות יורד – והפער בין בימ קוש להיצע, שכביכול אמור להיסגר, ממשיך להתרחב”. “אנו, בחברת מכלול מימון, פעילים ומלווים יזמים וחברות בניה בעיקר בתחום של התחדשות עירונית – שהוא תחום חשוב וקריטי, שאף קיבל משנה תוקף של חשיבות בעקבות המלחמה. סך הכל, אנשים רוצים בתים שירגימ שו בהם בטוחים, בתים עם ממ”דים, לא צריך בכלל להזכיר את זה היום. אכן הייתה האטה 2023 במהלך שנת מסוימת במכירות, ואין ספק שהממ לחמה הוסיפה אתגרים חדשים – מעבר למצב רוח ירוד, יש לנו גם

הייתה 2023 “אין ספק, ששנת שנה מורכבת עבור כולנו,” הצהירו פה אחד אורי פז ואיילת רוסק, מנהמ לים של חברת מכלול מימון, המצימ עה מתן אשראי חוץ בנקאי ומלווה יזמ 320 מים וחברות בניה עם למעלה מ פרויקטים בימים אלו. “השנה החלה עם רצף של עליות ריבית, המשיכה במחאה חברתית שהאטה עוד יותר את השוק, ואת מה שקרה בסופה, ונמ משך עד כתיבת שורות אלו, כולנו לצמ ערי מכירים,” פז המשיך והסביר. “סך הכל, אנחנו נמצאים בשוק הבמ ניה למגורים, בו אנחנו באופן בסימ סי יודעים שהצטבר עודף של ביקומ שים שכנראה לא נצליח לענות עליו במשך השנים הקרובות, אם בכלל. עם זאת, דווקא בשנה כזו, בה כמות העסקאות ירדה בכמחצית לעומת שנים קודמות, והגיעה לשפל שלא ראינו בשוק הישראלי מאז תחילת המילניום – הגדילה, באופן אבסורמ די, את עודף הביקושים, עקב האטה משמעותית בבניה חדשה, וביקושים

אורי פז: "אנחנו כנראה המדינה היחידה בעולם שסובלת מאיום כפול, גם מהאדמה וגם מהשמים" צילום: דניאל לילה

/ 8 /

Made with FlippingBook - Share PDF online