הבמה המרכזית של הנדל"ן 29.12.23

29.12.23

נדל"ן מדיה

אוהד אסרף מנכ"ל ובעלים של ארי מגורים לשיווק נדל"ן

דרור אוהב ציון מנכ"ל ובעלים דרא שיווק נדל"ן

רוני כהן מנכ"ל אלדר שיווק

"חזרה של ביקושים עזים לקראת סוף השנה, אשר יפגשו היצע נמוך, מה שיביא לעליית מחירים"

"לקראת חג פסח נראה התאוששות של השוק, ואיתה גם התחלה של עלית מחירי הדירות"

"מגמה של הורדת ריבית תשפיע על השוק מבחינה פסיכולוגית, וכל מי שישב על הגדר יחזור לשוק" "בטווח הקצר אפשר להגדיר את שוק הנדל"ן כשוק של מציאות. אין ירימ דת מחירים גורפת, אולם בפרויקטים מסוימים בהם היזמים לחוצים יותר או בפרויקטים בהם יש היום מבצעי פרימ סייל ראשוניים, נמכרות דירות חדשות מתחת למחירי השוק. גם אם המחיר הנקוב אינו נמוך ממחיר השוק, אז יש לבדוק את העלות הכספית של מבמ צעי היזמים, כאשר מבצעי מימון וסמ פיגת מדד תשומות הבנייה מגלמים במקרים מסוימים הנחה של עשרות אלפי שקלים. בטווח הארוך התמונה תשתנה, כי הביקושים לדירות יחזרו. גם מגמה של הורדת ריבית תשפיע על השוק מבחינה פסיכולוגית, וכל מי שישב על הגדר יחזור לשוק ויפגוש מלאי דירות נמוך כתוצאה מעצירת הבנייה. בנוסף, ניסיון העבר מראה שאחרי מלחמות מחירי הדירות עולים, ולכן מי שצריך דירה למגורים או להשמ קעה זה הזמן הנכון ביותר לרכישה".

"ההערכה היא כי נחזה בירידת ריבית י � , תוך חזרה של ב 2024 במהלך שנת קושים עזים לקראת סוף השנה, אשר יפגשו היצע נמוך, מה שיביא לעליית מחירים. מספר דרכים על מנת לעומ רר את שוק הנדל"ן: יש להגדיל את מלאי הדירות על ידי מעבר למכרזים לציבור הרחב, ולא 50/50 של לפחות 20/80 רק להתמקד במכרזים של במחיר למשתכן; יש לייצר מנגנון של קנסות ביחס לרשויות התכנון שאינם עומדים בזמני ביצוע פרויקטים של התחדשות עירונית, על מנת למנוע מו"מ ארוך ולקצר הליכי בירוקרטיה; יש לעודד ביקושים על ידי הורדת מס רכישה לדירה שנייה, ובכך להקל על ציבור המשקיעים שיהיו הקטר שיניע את השוק; יש לעודד ביקושים בדירות יד שנייה על ידי מתן הלוואות מסובסמ דות לזוגות צעירים בשיעור מימון גבוה וריבית נמוכה".

"הרבה תלוי באופן שבו תסתיים הממ לחמה, כמה מהר תחזור תחושת הבימ טחון האישי והכלכלי-תעסוקתי בכלל, ושל תושבי הדרום והצפון בפרט. מצב הרוח הלאומי שפוף ושוק הנדל"ן מבחינת 50% משייט ברמה של כ כמות המכירות. במצב זה, יזמים לא ניגשים למכרזים ולא ממהרים להמ תחיל בבניית פרויקטים חדשים. אני חודשים, לקראת 3 מעריך שבעוד כ חג פסח, נראה התאוששות של השוק ואיתה גם התחלה של עליות מחימ רי הדירות. ממה שמרגישים בשטח, הביקושים גבוהים ואף מתעצמים, וכדי להתניע את השוק, המדינה יכומ לה וצריכה לנקוט במספר צעדים שימ עודדו את השוק, בראשם הורדת מס הרכישה על המשקיעים, הורדת מס הרכישה לתושבי חוץ, התחלת תהמ ליך הורדת הריבית במשק שתרסן את עלות נטילת המשכנתאות והעמ לאת אחוזי המימון לרוכשי דירה שניה ." 70% ל- 50% מ

/ 17 /

צילום: אלדר שיווק, דנה תמרי, רז רוגובסקי

Made with FlippingBook - Share PDF online