מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 3

מהדורה דיגיטלית

המגזין 2022 י ו נ י #3 גיליון

הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה בישראל

נדל״ן מדיה הפקה: | שירי עצמון עיצוב גרפי: | רנית נחום-הלוי כתבת ועורכת המגזין: | עופר פטרסבורג עורך ראשי:

כמו בחו"ל: אמש הושק לראשונה שלב הפיילוט בדרך להקמת אקדמיה לבנייה שתאפשר ללמוד את מקצועות הבנייה. משלב החזון להגשמה לדור העתיד: האקדמיה לבנייה יוצאת לדרך 14 ' עמ

חזון משה ראיון ראשון

משה בן זקן המנכ"ל הנכנס של הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בראיון ראשון על עתיד ענף הבנייה בישראל. הפתרון לתחלואי הענף,לגישתו, טמון בחדשנות וטכנולוגיה

6 ' עמ

על חבית חומר נפץ כשקופת המדינה מתעשרת וגדלה מ כר קרקעות ומיסוי בבנייה ונדל"ן, למה שמישהו יעצור את זה? על חברות הביצוע והתשתיות שפורצות שוב ושוב את מסגרת התקציב

16 ' עמ

1

מחפשים מנהלי עבודה איכותיים?

שעות הכשרה מעשית באתרי הבניה 300 ללא יחסי עובד-מעביד היכרות אמיתית ומעמיקה עם המועמדים קליטת הנדסאים איכותיים מוכוונים למקצוע חברותקבלניותשכבר קולטות 18 הצטרפו ל סטודנטיםממכללותמובילות ונהנותמכל היתרונות:

לקבלת פרטים נוספים סרקו את הקוד

דברי פתיחה

עושים במקום לדבר

הקרן משנה את תרבות הבטיחות באתרי הב ו נייה הלכה למעשה. תקראו על הדרכים שבהן הקרן משתפת פעולה עם ההסתדרות וההתא ו חדות כדי לשנות את האופן בו מנהלת המדינה את תחום המכרזים והחוזים בענף, כדי להבטיח את יציבותן והמשכיות הפעילות של החברות בו, ולהבטיח את המשך התרחבות התעסוקה ושי ו פור תנאי העבודה. תקראו פה גם על הרחבת שיתוף הפעולה של הקרן וההתאחדות עם התאחדות הקבלנים הבי ו ו � ש"ששמה אותנו על מפת הע CICA נלאומית, לם" כחברה של כבוד בענף הבנייה והתשתיות בעולם כולו. אנו שבים ומוכיחים שקבלני ועובדי הבנייה והתשתיות בישראל לא נופלים ביכולות שלהם מבכירות החברות בענף בעולם כולו וכי על המדינה להעדיף תוצרת בנייה ותשתיות יש ו ראלית על פני אלו הזרות. אסיים בנימה אישית. בכל יום שעובר, מאז לקחתי על עצמי את המשימה של הגנה וקידום ענף הבנייה בתפקידי הציבוריים בהתאחדות ובקרן, אני קם כל בוקר עוטה שריון עבה ויוצא למאבק למען הענף הנפלא הזה. כשאני עושה את זה אני רואה לנגד עיני אתכם, הקבלנים והיזמים, מנהלי העבודה, המפקחים, עובדי הב ו נייה, עובדי חברות התשתיות, אנשים טובים וח ו רוצים שבונים את הארץ הזו. אני גאה בכם ומו ו דה לכל אחד מכם. יחד נשבור קירות ומחסומים שלא פעם מציבים בפנינו. יחד נמשיך לבנות את

אני גאה לפתוח את הגיליון החדש של מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל, וגאה עוד יותר על ההישגים והעשייה הענפה שמבצ ו עת הקרן ובאה כאן לידי ביטוי. הקרן, שבליבת עשייתה, ניצבים קידום ענף הבנייה ועובדיו, מו ו כיחה שוב ושוב עד כמה זקוק לה הענף ועד כמה קריטית פעילותה להצלחה של כל אחד מאיתנו, קבלנים ויזמים, עובדים ומנהלים בענף הב ו נייה הישראלי – הקטר של המשק הישראלי, כפי שקרא לו ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל. בזמן שאחרים מדברים, אנחנו עושים. הנה שתי עובדות המשפיעות על כל מי שנה ו נה מפעילות הקרן החשובה שלנו. הראשונה, שתי השותפות בקרן - התאחדות הקבלנים בוני הארץ וההסתדרות עובדי הבניין והתעשיות הנ ו לוות, שאמורות "על הנייר" לפעול אחת נגד השנייה, פועלות זו לצד זו ומחזקות אחת את השנייה לאורך כל שנות פעילות הקרן. בכך הן מרחיבות את יכולתה של הקרן להשיג הישגים אדירים עבור הענף ועובדיו. העובדה השנייה היא, שהתוכנית לפעולה ותקצוב של הקרן נמ ו דדת "בזכוכית מגדלת" מוסרית וערכית על מנת להשיג לענף וכלל הפעילים בו יציבות, ודאות ושיפור תהליכים, שהם נשמת אפה של פעילות כלכלית מוצלחת.

בגיליון הזה תקראו, בין השאר, כיצד כלים של הקרן מקדמים כיום מאבקים ועשייה ענפה למניעת תאונות עבודה בפעילות המרו ו כזת במטה הבטיחות הענפי, שמוביל האלוף במיל. איל בן ראובן וכיצד המטה של

צילום: יח"צ

הארץ הזו לתפארת. שלכם, ראול סרוגו,

נשיא הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ.

3

דברי פתיחה

שמים את הבטיחות בראש

בשבועות האחרונים התקיים בפעם הש ו נייה יום הבטיחות הלאומי. היוזמה המבורכת היא של הסתדרות עובדי הבניין והתעשיות הנלוות, התאחדות הקבלנים בוני הארץ בא ו מצעות הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה וב ו שיתוף מטה הבטיחות, קרן מנוף והמוסד לבטיחות וגיהות. תוצאה של שיתוף פעולה בין כל הגורמים רתמה גם את משרד הכלכלה וזרוע העבו ו דה לקיום יום זה. סגן שרת הכלכלה, ח"כ יאיר גולן הוא מהדמויות המרכזיות והפעי ו לות לקידום הבטיחות ומעורבותו מורגשת בשטח. בהמשך לתוכנית העבודה שלנו בנושא המאבק להצלת חיי העובדים הפכנו את יום הבטיחות הלאומי למסורת, שלצערנו היא הכרחית: קיום יום מרכזי למען הבטיחות בעבודה. אנו מבחינים בשיפור ניכר בתחום הבטי ו חות אבל גם אם המספרים בירידה, עדיין נרשמים עשרות הרוגים ופצועים מדי שנה בענף הבניין והתעשיות הנלוות. על-כן לא נו ו תרת לנו ברירה אלא לפעול ולעשות כל דבר על מנת לצמצם עד כמה שניתן את מספר הנפגעים וההרוגים בתאונות עבודה, ולנסות להתאים את עצמנו למה שקורה במדינות מתקדמות, כגון אנגליה וגרמניה. הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל לקחה על עצמה להוביל את השינוי לתד ו מית העבודה ותנאי ההעסקה בענף הב ו ניין ומשקיעה המון בתחום רווחת העובדים,

צילום: יח"צ

ההכשרה והקידום מקצועי, לימוד מסלולים חדשים למנהלי עבודה, שיפור מעמד המ ו נופאים ומקצועות נוספים. כמו-כן משקיעה הקרן כספים ועובדת בשיתופי פעולה מול כל הגורמים לשיפור בטיחות העובדים בענף הבניין. התרומה של הקרן בשנים האחרונות בת ו חום שיפור הבטיחות והרווחה היא לטווח הארוך. המעסיקים צריכים להבין שהקרן היא עבורם ובשבילם על מנת לקדם את כל התחומים בענף.

יצחק מויאל מ"מ נשיא הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל

4

דברי פתיחה מתעשייה מסורתית לחדשנות בבנייה

הקרן מול רשויות השלטון כדי לגרום לנבחרי הציבור להגן על חברות הביצוע בישראל. הקרן לעידוד הוקמה במטרה לפתח ולק ו דם את ענף הבנייה בדרך של עידוד עובדים ישראלים ושילובם בבנייה, ועל-כן פועלת מול הממשלה ומקדמת הכשרות מקצועיות מגוונות שנועדו לסייע בהתמקצעות העוב ו דים מחד וצמצום תאונות העבודה והעלאת המודעות לבטיחות בענף, מאידך. בשנים הקרובות הקרן לעידוד תפעל לה ו כנסת שיפורים טכנולוגיים לתעשיית הבנייה והתשתיות, שנחשבת תעשיה מסורתית ויש ו נה. מטרת פעילות זו נועדה להציל חיי אדם, פשוטו כמשמעו, להביא לצמצום התלות בכוח אדם והעלאת הבטיחות בבנייה. בשנה האחרונה השקיעה הקרן לעידוד מיליוני שקלים בהכשרות, סדנאות, קור ו סים ובטיחות לעובדי הבנייה. הקרן תמשיך להוביל פעילויות כאלה ורבות אחרות שיביאו לשיפור תדמית ענף הבנייה בישראל. מוגש לפניכם המגזין השלישי של הקרן, שנועד לשמש עבורכם מדריך, אבן דרך לשיתוף פעולה לטובת יצירת ענף משוכלל וקידום בנייה מהירה, בטיחותית ויעילה לע ו תיד כולנו.

המגזין שלפניכם הוא השלישי בסדרה שמו ו ציאה הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה, והמ ו גזין הראשון שיוצא תחת ניהולי, כמנכ"ל הקרן בחודשיים האחרונים. בשנתיים האחרונות התמודדה הקרן מול משברים מהותיים בענף הבנייה, התשתיות והנדל"ן הנובעים מאירועים גלובאליים, כנ ו גיף הקורונה ומלחמת רוסיה-אוקראינה. אלו השפיעו באופן ישיר על שני תחומים מרכ ו זיים: כוח האדם בתעשיית הבנייה והתש ו תיות, ועלייה בחומרי הגלם. ענף הבנייה בישראל נמצא באחת התקו ו פות הקשות מאז קום המדינה, שלצד עליות מחירי דירות השוברים שיאים חדשים, נדר ו שת התמודדות מול המחסור החמור בעובדי בנייה ותשתיות, בדגש על העסקת עובדים ישראלים. לעלייה בחומרי הגלם, כא ו מור, השפעה ישירה על עתיד חברות הביצוע בענף הבנייה והתשתיות. הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה שמה לה למטרה לשפר את ענף הבנייה בישראל, באמצ ו

עות ייצוג הולם לאותן חברות ביצוע, בי ו וקטנות נוניות כאחד, הנמצאות בשפל עמוק וסכ ו נה ממשית לקיומן. לצורך כך תפעל

CHARISMA PIXEL צילום:

משה בן זקן, מנכ"ל הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל

5

נגיף הקורונה שפרץ לפני כשנתיים הכניס את כלכלות העולם להולד ממושך שהביא עימו עליה משמעותית בחומרי גלם, שיבושים בתובלה ועליות במחירי השינוע. מלחמת אוקראינה-רוסיה מאיימת לטלטל את הכלכלות עוד יותר. מי שמשלם את המחיר הכבד הן בעיקר חברות ביצוע ובנייה שפורצות כל פעם רנית נחום-הלוי את מסגרת התקציב / קטר המשק יורד מהמסילה

ל אירועי הנדל"ן שמתקיימים חדשות לבקרים מגיעים השמנה והסלתה של בכירי הענף. האירועים, נוצצים ומפנקים ככל שיהיו עוסקים בנושאים שעל סדר היום בתעשיית הבנייה: שימון גלגלי הבי ו רוקרטיה, פרויקטים להתחדשות עירונית, בנייה והתחדשות בפריפריה והשפעת התנה ו לות רשותמקרקעי ישראל על מחירי הדירות. נושא אחד משמעותי ומהותי נעדר באורח קבע מהוועידות ונוגע לענף הבנייה והתש ו תיות בישראל, ברקע השפעת האירועים הג ו לובאליים על ענף הבנייה והנדל"ן. בישראל ובעולם מתחילים לשלם מחיר כבד על השלכות נגיף הקורונה (מישהו זוכר?) והפלישה הרוסית לאוקראינה, כך שמתחילת השנה עלו מחירי חומרי הגלם, האנרגיה והסחורות באופן משמעותי. מדו ו בר בעליה בתחום המזון כחיטה, שמן חמניות ותירס ועד חומרי גלם לתעשייה כמתכות, ברזל, דשנים, מינרלים, אלומיניום ואפילו

ני הביצוע והתשתיות נמצאים כיום בסיכון גבוה המאיים אל יציבותם, נוכח עליית חומרי הגלם בשל משבר הקורונה. "נוכח התייקרות התשומות נאלצים הקב ו לנים לשאת בעלויות גבוהות מאד עבור חו ו מרי הגלם (ברזל, עץ בטון ועוד) כדי לעמוד בהתחייבויותיהם שניתנו על בסיס מכרז שנ ו ערך טרום המגיפה ובטרם התייקרות התשו ו מות שבאה בעקבות המגיפה. כל זאת ללא פיצוי הולם ממזמין העבודה. בשל המצב

מכונות כגון ציוד לתחבורה. ככל שהסכסוך מתארך, מחירי הגלם נוסקים מעלה. אוקראינה, נחשבת לאחת מספקיות החי ו טה הגדולות וספקית ברזל ואלומיניום. רו ו סיה לעומת זאת, נחשבת לספקית הגדולה ביותר בעיקר למדינות האיחוד האירופי לגז נ � ממאגרי ה 10% טבעי ונפט, שולטת בכ - חושת העולמיים ויצרנית גדולה של פלטינה וניקל - חומר גלם שנעשה בו שימוש בסו ו ללות לרכב חשמלי. הסנקציות שהוטלו על רוסיה מאז פרוץ הלחימה מדירות את רוסיה מהתעשייה כך שמחירי הסחורות לסוגן עולים בהתמדה. יש ו ראל לא יוצאת דופן והמלחמה בין שתי המדי ו נות, אף שהיא מתרחשת אלפי ק"מ מגבולות הארץ, בעלת השפעה עקיפה על עליית מחי ו רי הדירות. BDO דו"ח של פירמת רו"ח והיעוץ העסקי זיו האפט, אשר הוכן עבור הקרן לעידוד ופי ו תוח ענף הבניה בישראל חושף, כי קבל ו

ניר ינושבסקי, סגן נשיא ויו"ר אגף הבנייה בהתאחדות הקבלנים בוני הארץ: "רמת הסיכון של קבלני

צילום: יח"צ

הביצוע היא פסיכית כך שלא ירחק היום ונראה תופעה שמזמיני עבודות לא יוכלו להוציא עוד עבודות"

6

freepik צילום:

שנוצר, קבלנים רבים מוצאים עצמם בקו ו שי תזרימי קריטי עד כדי סף כשל תזרימי". בדו"ח המלא, שייחשף בכנס התאחדות הק ו ת � , נטען כי ללא ה 15.6 בלנים בוני הארץ ב - ערבות ממשלתית ומתן פיצוי הולם בשל התייקרות התשומות, גובר הסיכון לקריסה של קבלנים רבים בענף התשתיות. "לקריסת קבלני ביצוע עשויות להיות מש ו מעויות רוחב שעלולות להשפיע על המשק כולו", טוען מנכ"ל הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה, משה בן זקן. "בענף הבנייה מועסקים עובדים ישראלים ועוד עשרות 250,000- כ אלפי עובדים זרים, שהפסקת עבודתם עשויה להיות משמעותית ונאמדת בכעשרות מיליוני שקלים למשק הישראלי. בנוסף, קריסה שכזו עשויה לגרוםלטלטלהבשוקהפיננסי". סכנה ברורה ומיידית מאז פרוץ מגפת הקורונה חלו תמורות משמעותיות בעיקר במחירי הברזל, עקב

הזכוכית, מוצרי חשמל ופלסטיקה". עיכובים נוספים בביצוע התעוררו כבר בת ו קופת הקורונה כתוצאה מעלייה תלולה במ ו חירי השילוח והתובלה וכעת מאיימים לשבור 8 שיאי עלייה חדשים. "מדובר על עלייה פי במחירי ההובלה הימית ומשכי הזמן", ממשיך ינושבסקי, "אנחנו מגיעים למצב שקבלנים נכנסים למצוקה וחוששים להתחייב ולקבל הצעות לפרויקטים. הם לא יודעים מה יהיה המחיר הסופי, מתי יקבלו את הסחורה ותוך כמה זמן יוכלו לסיים. כיום, ההצעה שהם מגישים תקפה לשלושה ימים בלבד, בניגוד

סגירה או האטה בתפוקת המכרות. מנגד, הבנייה לא נעצרה כך שהביקושים לברזל הלכו וגברו. מגמה זו יצרה עליה חדה במחי ו שבאו 50% רי הברזל בשיעור של למעלה מ לידי ביטוי בבורסות העולם. במקביל, עלו מחיריהם של מוצרים נוספים כמו שיש וקר ו מיקה, מדרגות, חומרי חשמל ומערכות תק ו שורת. גורם נוסף שהשפיע על עליית מחירי התשומות בישראל הוא המחסור במחצבות ובעובדים לצד עליית התמלוגים שהשיתה רשותמקרקעי ישראל על מפעילי מחצבות. "המלחמה בין רוסיה לאוקראינה העלתה באופן משמעותי את מחירי חומרי הגלם ומו ו צרי הקצה בכל תחומי הביצוע", מסביר ניר ינושבסקי, סגן נשיא ויו"ר אגף הבנייה בה ו תאחדות הקבלנים בוני הארץ. "בעצם, מאז תחילת המלחמה, רשם הענף עליה בשי ו עור של עשרות אחוזים בחומרי הגלם, הב ו טון והציוד המכאני הנדסי (צמ"ה). רק הבטון תוך חודשיים, וכך גם 50% והברזל עלו בכ

צביקה דוד, יו"ר אגף תשתיות בהתאחדות "אנחנו בוני הארץ: אמורים לחזות מלחמות עתידיות, מגיפות

צילום: יח"צ

עולמיות ושביתות בנמלים. המדינה כמזמין מפקירה את הקבלנים"

7

depositphotos צילום:

ושוב', ולהגיד 'יהיה בסדר', כי זה לא הולך להיות כך". "על סף תהום" מניתוח תחום התשתיות עולה כי הקבל ו נים עתידים לסיים את הפרויקטים בהפסד, כלומר- לא רק שלא ירוויחו אלא יאלצו לממן את מזמין העבודה. מדובר באירוע חריג וקי ו צוני שלא ניתן היה לצפותו מראש וכך, בשל המצב שנוצר, קבלנים רבים מוצאים עצמם בקושי תזרימי קריטי עד כדי כשל תזרימי. "יש כאן פצוע קשה ואלו חברות התש ו תיות", אומר קבלן תשתיות, "אך אף אחד לא מטפל בו, גם לא שמים לו חוסם עורקים. בפ ו גישה שאנו מקיימים עם חברות ממשלתיות גדולות במשק אנחנו מבקשים פיצוי מינימלי, 6% לא של עשרות אחוזים, אלא בשיעור של ת � ונ 2018 ספיגה, על זה שהחתימו אותנו ב - א � חודשים שב 20 נו לנו פרויקט להשלים ב - מצע נפלה לנו הקורונה. הם יודעים את הסי ו טואציה אך מתעלמים באופן גורף מהמצב. עם 2008 אירוע דרמטי משמעותי התרחש ב

משבר המשכנתאות בעקבות קריסת ליהמן ברדרס בארה"ב. בתקופה ההיא דווקא הממשלה ידעה להכניס את היד לכיס, והבי ו נה את המתרחש. היום האירוע חמור עוד יותר, והמדינה עומדת בהגנה. בסופו של דבר התוצאה היא כי הרבה קבלנים תשתיות יעברו לבנייה, או שחברות לא איתנות יפלו, וזה מצער מאד". כנס חירום לקבלני הביצוע שהתקיים בחודשים האחרונים ביוזמת התאחדות בוני הארץ, התייחס לעלויות הביצוע בת ו חומי התשתיות, המגורים והבנייה הציבו ו רית - על רקע עליית מדד תשומות הבנייה והתייקרויות נוספות במשק. בכנס אמר נשיא התאחדות בוני הארץ, ראול סרוגו, "אנחנו נמצאים בתוך אחד המשברים הק ו שים של ענף הביצוע בשנים האחרונות, אולי המשבר הגדול בתולדות הענף. מחירי הת ו שומות ואיתם עלויות הבנייה מזנקים בקצב שלא ראינו מעולם, זאת ללא כל פיצוי מצד מזמיני העבודה. הענף לא יכול לשרוד כך. בתוך פחות משנה, אם המצב יימשך, קב ו

י � יום כפי שהיה נהוג בעבר. רמת הס 90 ל כון של קבלני הביצוע היא פסיכית כך שלא ירחק היום ונראה תופעה שמזמיני עבודות לא יוכלו להוציא עוד עבודות. הבעיה קשה עוד יותר קשה בפרויקטים קיימים, בחוזים ארוכים טווח מול השלטון המקומי וחברות ממשלתיות, שהקבלנים התחייבו לפני הקורו ו נה. בסופו של דבר הקבלנים לא יכולים לע ו מוד באירוע הזה, ואם המדינה לא תסייע, כפי שעשתה בתקופת הקורונה לענפים אחרים, אנחנו צפויים לראות פרויקטים תקועים או שכונת מגורים ללא תשתיות. מדובר באירוע בקנה מידה בינלאומי ועל הממשלה להיות אקטיבית ולהתערב ולא לשלוח אותנו ב'לך

סמנכ"לית תשתיות ובנייה חוזית בהתאחדות הקבלנים בוני הארץ, שירי בכר 40- "בפועל בכ מסאמי:

צילום: ניר גתמון

אחוז מתקצוב המדינה לתשתיות אין כל הצמדה למדדים, זה סיכון אדיר לקבלנים"

8

לני ביצוע רבים לא יוכלו להמשיך לעבוד. הממשלה צריכה לפעול בנושא ואסור לה להתמהמה ולהתעלם מהמצב. אנחנו על סף תהום בענף". "ענף הבנייה לא יכול להתקיים ללא מי ו מון, ובנושא זה אנו רואים שהמדינה סוגרת את השיבר", מוסיף בן-זקן. "בסופו של דבר אנו מבחינים במצב אבסורדי, ש"הקטר של המשק", כפי שהממשלה נוהגת לכנות, נאנק תחת משברים גלובאליים, ובהיבט המקומי גופים מממנים לסוגם, כולל בנקים, מחריפים את המצב כאשר הם מצמצמים את האשראי ומונעים קבלת מימון והלוואות. הממשלה חייבת למצוא לכך פתרון". "חייבים שיהיו חוזים הוגנים", אומר בה ו קשר זה צביקה דוד, יו"ר אגף תשתיות בה ו תאחדות בוני הארץ. "היום כל הסיכון מת ו גלגל על הקבלן. אנחנו אמורים לחזות את המלחמות שיהיו, את המגיפות העולמיות, את השביתות בנמלים ועוד שורה של דב ו רים. ואת הכל אנחנו צריכים לכלול מראש

depositphotos צילום:

אחוז. זה משפיע על כל השוק. 60- האחרונה ב בין אם אתה בונה בית ספר, בניין מגורים או כביש. כל השוקחשוף לכך". "יש שני סוגים של מכרזים", מוסיפה סמנכ"לית תשתיות ובנייה חוזית בהתאחדות הקבלנים בוני הארץ, שירי בכר מסאמי: "מז ו מין העבודה המרכזי בישראל הוא הממשלה וכשהחוזים האלה נחתמים, הם כוללים לרוב מתקצוב 40% הצמדה למדד, אך בפועל בכ המדינה לתשתיות אין כל הצמדה למדדים. כשהמדינה מממנת פרויקטים עירוניים, כמו למשל משרד החינוך שמתקצב הקמה ותוס ו

נגיף הקורונה ומלחמת רוסיה-אוקראינה, כאמור. ישנם שני מדדים עיקריים בתחום: מדד הגישור והסלילה - העוקב אחרי עלות חומרי

גלם לסלילת כבישים ובניית גש ו רים, ומדד תשומות הבנייה - המו ו כר לציבור הרחב מתחום רכישת דירות חדשות. "צריך לתקן את המדדים", אומר ינושבסקי, " הם לא מדויקים ולא בודקים בצורה אמינה את התנודתיות בשוק. אם משקל

במכרזי הביצוע. המדינה כמזמין מצד שני מתעלמת, מפקירה את הקבלנים". בהתאחדות הקבלנים בוני הארץ, בסיוע הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה, דורשים מהאוצר שורה של צעדים ובהם: חוזים מבוססים על חוזי מדף ממשלתיים והכללה של סעיפי שיפוי על התייקרויות בחוזים. מדד לא מייצג

ראול סרוגו, נשיא התאחדות "בתוך הקבלנים: פחות משנה, אם המצב יימשך, קבלני ביצוע רבים לא יוכלו להמשיך לעבוד. לממשלה אסור להתעלם מהמצב"

"יש קבלן תשתיות: כאן פצוע קשה, אלו הן חברות התשתיות - אף אחד לא מטפל בהן וגם לא שמים להן חוסם עורקים"

הברזל במדד עלה אחוז 20 למשל רק ב כשבפועל הוא עלה

פת לבתי ספר וגני ילדים, או משרד הספורט שמתקצב אולמות או מג ו רשי ספורט - היא לא מחייבת את העיריות לכלול הצמדה למדדים הרלוונטיים בחוזים עם הקבלן. המשמעות היא - סיכון אדיר לכל מי שבונהבמסגרתהזו". חברות שעובדות בעיקר עבור רשויות מקומיות הן החשופות

אחוז, זה סימן שהמדד לא 50 ב משקף נכון את המציאות. זהו סי ו לוף, שבאורח פלא משחק לטו ו בת המדינה. מכיוון שרוב הבנייה בארץ מתבססת על חומרים המ ו גיעים מחו"ל, כפלדה, ברזל, זכו ו

ממשלות ישראל עוסקות בניסיונות לחסל ' 90 את משבר הדיור שקיים עוד משנות ה של המאה הקודמת, אך בפועל, למרות תוכ ו ניות רבות שקודמו, דירות חדשות ממשיכות להיתקע בגלל מחסור בתשתיות תומכות. בעיה מרכזית בתחום זה הם המדדים הוותי ו קים שאינם מתעדכנים ולא משקפים את הזינוקים בעלות הקמת הבנייה. הבעיה הח ו מירה כאמור בשנתיים האחרונות, עם פרוץ

ביותר לסיכון שעלול להביא לחיסולן. המצב כה קשה עד שיש מי ששוקלים להפסיק לע ו בוד עבור רשויות מקומיות בשל הסיכון בפרויקטים.

כית, אלומיניום ופלסטיק - הרי שבכל פעם שיש אירוע בארה"ב, סין או אירופה, הוא מש ו פיע שם ולאור אפקט גלובליזציה אנחנו משל ו מים את המחיר. למשל, עץ לבנייה עלה בשנה

9

למדינת ישראל אין מדיניות לענף הבנייה והתשתיות ולא תוכנית לטיפול במשבר הדיור. למרבה הצער נראה שהממשלה הנוכחית כשקופת המדינה מתעשרת וגדלה ממכר קרקעות ומיסוי בבנייה ונדל"ן, למה שמישהו בביקורת נוקבת על אמנון מרחב, מנכ"ל התאחדות הקבלנים בוני הארץ, יעצור את זה? הממשלה והרפורמה המוצעת לחיזוק הרשויות המקומיות ושיווק קרקעות על-ידן ל ממשלת ישראל חייבת לחשב מסלול מחדש לפרק את הרשות. לדעתי רמ״י במתכונתה הנוכחית סיימה את תפקידה ההיסטורי ויש להביא לביזור סמכויות לשיווק קרקעות גם לרשויות המקומיות (להתחיל בגדולות ובי ו ציבות), לצד רשויות אזוריות שיעסקו בכך. נייצר גופים קטנים יותר שיידרשו לשווק קר ו קעות על בסיס יעדים מוגדרים עם תמריצים כלכליים על שיווקים וכך גם נפתור את הת ו נגדותם של ראשי הרשויות לבנייה למגורים עקב היעדר תקציבים מתאימים לטיפול בתו ו

העבודה הגדול והמרכזי במשק, אינה עושה דבר לפצות את הקבלנים בגין ההתייקרויות. במשך שנים ניצלה המדינה כוחה כמזמין ופרסמה מכרזים ללא סעיפי הצמדה. כעת, כשהקבלנים נאנקים (וחלקם קורסים) תחת נטל ההתייקרויות הקיצוניות, בירושלים טו ו מנים את הראש בחול ואומרים לקבלנים, ״תסתדרו״. בעוד שבמדיניות המערב הבינו הממשלות שעליהן לתמוך בקבלנים ולפצות בגין ההתייקרויות, רק אצלנו ממשיכים הפ ו קידים להתעלם מהמצב. יש להבין כי קריסת קבלנים אינה תרחיש הזוי. יש כבר קבל ו נים שלא מצליחים לשרוד לאור ההתייקרויות. זו מכה אישית ואס ו טרטגית. אני קורא לממשלה לה ו בין את המציאות ולתמוך בקבלנים בהצמדת מחירים חוזיים לעליות הראליות במחירי גורמי הייצור. אנחנו, בהתאחדות ובקרן, גאים בהצלחות שמבטיחות יציבות, שמירה על החברות ומקו ו מות עבודה בהן, הרחבת הידע ושיפור הרמה המקצועית, שמירה על הבטיחות והבטחה לקפיצה טכנולוגית שכבר החלה ותתרחב מאוד בשנים הקרובות. אנחנו כאן, בשבילכם ומודים לכם, אלה שבונים את הארץ הזו על העשייה האדירה שלכם. כדי שכל אלה ימשכו, אנחנו נמשיך לעו ו בד קשה ולדרוש מהממשלה לנהוג באומץ ובאחריות.

איבדה שליטה במתרחש בשוק הדיור עד כדי שהגורמים הנוגעים בממשלה הרימו ידיים ובמקום להציג תוכנית סדורה הם ממשיכים במסורת המקולקלת של ״שליפת שפנים מה ו כובע״. הממשלה נדרשת לשנות את דפוס חשיבתה. עובדי המדינה צריכים להבין שהק ו בלנים הם לא הבעיה, הם הפתרון. ענף הבנייה מהווה מנוע צמיחה למשק וב ו 80 הענף הכניס לקופת האוצר כ- 2021 שנת מיליארד שקל ממכר קרקעות ומיסוי. במקום להשקיע בחזרה בענף, בצמיחתו עסוקים בממשלה בהטלת עוד ועוד הוראות רגולציה. גם בתשתיות אין לממשלה כל מדיניות סדורה ומתנהלת בהיעדר פיצוי לקבלנים בגין ההתייקרויות הבלתי מידתיות בכל מרכי ו בי הייצור וחומרי הגלם בעטיה של המלחמה באוקראינה והמשבר המתמשך בשרשראות האספקה בעולם. בניגוד למקובל לחשוב, אם לא מתכננים 2048 מראש, הבעיות יבואו בהמשך. בשנת מיליון אזרחים אך לצערנו לא יהיה 18 יחיו פה 2.5- להם איפה לגור ללא תכנית חירום לכ מיליון דירות נוספות ומגה תשתיות בשלושה מטרופולינים חדשים, תעסוקה, ושירותים. מונופול הקרקעות הממשלתי רמ״י מנהל את הקרקע כמו בימי הקמת המדינה ויש

שבים החדשים. זוהי על קצה המז ו לג רפורמה שמייצרת שיבוש חיובי .) disruption ( ובינתיים - הפתרון האולטימטיבי להתייצבות ולצינון המחירים בשוק הדיור הוא שיווק מאסיבי של קרקע כפי שלא נעשה פה מעולם, לצד

צילום: כפיר סיון אמנון מרחב

השקעות ענק בתשתיות חכמות - כאן ועכשיו, עם קידום מהיר של התחדשות עירונית במ ו רכז שחייב להיות יותר מרבע מהבנייה למגו ו רים. לצד זאת, תמרוץ רשויות מקומיות בגין ל � ולא מכיס הקב 4 כל היתר בנייה וכל טופס נים או הציבור אלא מקופת המדינה. בתמו ו רה, המדינה תקבל יותר הכנסות מיסוי, כך שעל כל שקל הוצאה תקבל המדינה הכנסות פי עשרותמונים. לצד היעדר תכנון אנחנו מתמודדים גם עם תוצאות משבר עולמי שהחל בקורונה וממשיך במלחמה באוקראינה. מחירי תשו ו מות הבנייה מאמירים והממשלה, מזמין

10

ל

אחר למעלה משנתיים של חריקות במהלכן חוותה ישראל משבר עול ו מי שהשפיע רבות גם על תעשיית הבנייה והתשתיות, נחיצותו של

ההון האנושי, חשובה במיוחד. בשנה האחרונה הובילו הקרן לעידוד ופי ו תוח ענף הבניה והתאחדות הקבלנים בוני הארץ את נושא כוח האדם וצרכי ענף הבנייה והתשתיות בממשלה ובתקשורת. בין היתר השתתפו נציגי שני הגופים בכנסים רבים שע ו סקו בנושא מצוקת כוח האדם בענף, באמצ ו עות פגישות שקיימו עם חברי כנסת מובילים מכל הקשת הפוליטית ופעילות ענפה בכל כלי תקשורת ומדיה. על רקע פעילויות אלו, רשמו הקרן לעידוד והתאחדות הקבלנים שני הישגים מרשימים: האחד, הגדלת מכסת העובדים בענף הבנייה ו � ע 9,000 והתשתיות – החלטהשתוסיף עוד כ - בדים זרים ופלשתינים לענף. הישג נוסף הוא בהחלטת משרד האוצר לבטל את המס על העסקת עובדים זרים בענף. הישג נוסף נרשם בתחילת השנה - אז אישרה ועדת הכספיםשל הכנסת את הצעת החוק לביטול ההיטל על העסקתעובדים זרים. "אות ומופת לענף" התקיים הטקס השנתי 2021 בדצמבר להענקת תעודות ומלגות לעובדים המצ ו טיינים של ענף הבניין והתעשיות הנלוות בי ו שראל. מדובר באחד הטקסים החשובים של הענף, כשהעובדים נבחרים על-ידי ועדה ארצית מיוחדת, המורכבת מנציגי התאח ו דות הקבלנים בוני הארץ, חברות הבנייה, הסתדרות עובדי הבניין, הקרן לעידוד ופי ו תוח ענף הבניה בישראל, נציגים מהמוסד לבטיחות וגהות, נציגי גמלאי ענף הבניה ונ ו ציגי ציבור נוספים. "העובדים המצטיינים הם כוכב הצפון של הענף", אמר בטקס יו"ר הסתדרות עובדי הב ו ניין והתעשיות הנלוות יצחק מויאל, נשיא הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה והתעשיות הנלוות. "הם שמסמנים עבור כולנו כיצד ייראה ענף

? כמדי שנה 2021 מי הם העובדים המצטיינים לשנת מקיימת הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה את הטקס השנתי לעובדים המצטיינים בבנייה, אלו שמושכים את הענף קדימה, מהווים מודל ומייצגים הצטיינות ואיכות. מצטיינים ובהם אישה שזכתה גם בפרס 18 השנה נבחרו העובד המצטיין במעמד נשיא המדינה / רנית נחום-הלוי

freepik צילום:

11

הבניין. על מנת לשמור על רמת המצוינות בענף, עלינו להמשיך ולטפח את תנאי העבו ו דה המיוחדים, הרווחה לעובדים ומסלולי ההכ ו שרותשמאפשריםקידום ואופקתעסוקתי. אלו הן המטרות המרכזיות של כל הגורמים המעו ו רבים ועלינו להמשיך ולפתח אותם על מנת שנוכל לספק את הביקוש לבניה בישראל ולש ו מור על העובדהישראלי בבניין". "בשעות של משבר עולמי, ההון האנושי הוא שעושה את ההבדל, בונה את חוסנו של הארגון ועליו קם ונופל הכל", הוסיף בפתח הטקס נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ, ראול סרוגו, "הענף שלנו הוא ענף מורכב ולא קל, אבל חשוב וחיוני מאין כמוהו למדינה. בלעדינו – לא יהיה פיתוח פיזי לתושבי המדי ו נה, לא יהיו תשתיות, לא יהיו מגורים, לא יהיו שטחי מסחר והמדינה תיקלע למשבר חמור מאין כמותו". "הענקת פרס העובד המצטיין מעלה על נס שורה של עובדים איכותיים במגוון רחב של מקצועות בענפי הבנייה והתעשיות הנ ו לוות גם במהלך תקופה בה חווינו משבר עולמי", אמר עוד מנכ"ל הקרן לעידוד ופי ו תוח ענף הבניה, משה בן זקן. "בשנתיים האחרונות הוכחנו שעובדי ענף הבנייה הם חיוניים מאין כמוהם. יזמים, קבלנים ועוב ו דים – ביחד יודעים לעמוד גם במשברים גדולים, למרות שהעבודה בענף דורשת מאמץ פיזי ומנטלי ניכר. אנו נוכחים לשי ו נוי שנעשה בענף ועליית המודעות לבטי ו חות והעובדים המצטיינים שנבחרו השנה מהווים אות ומופת לענף הבנייה". מצפן הבנייה השנה בדומה לשנה קודמת, ועדת השי ו פוט הארצית שמה דגש מיוחד על נושא שמירה וקידום כללי הבטיחות בקרב עובדי תעודות הצטיינות 18 הענף. בטקס חולקו ומלגות לכלל העובדים המשקפים את המ ו גוון האנושי והמקצועי הקיים בענף: עובדים זרים, פלשתינים וישראלים וכן מנהלים לצד עובדי כפיים, מפעילי מכונות, גברים ונשים.

נטלי דימנט, מנהלת פרויקטים חברת "אלקטרה דנקו בע"מ" בין העובדים המצטיינים בלטה במיוחד נטלי דימנט תושבת תל אביב, העובדת כשש שנים באלקטרה דנקו ובשנה האחרו ו כ � בקו האדום של הר מנהלת פרויקטים נה בת הקלה בתל אביב בתחנת שאול המלך. במסגרת תפקידה אחראית דימנט על צוות עובדים גדול והיא מנהלת את עבודתה מול מנהלי העבודה ועוזרי הבטיחות באתר. עבו ו דתה מתאפיינת בסדר וארגון, כך שאתר הבנייה תחת סמכותה תמיד מסודר ובטיחו ו תי. "נטלי מקפידה לאכיפה ולמילוי דרישות החוקים והתקנות, דואגת שיתקיימו הדר ו כות מסודרות באתר ומנהיגה את העובדים בשגרת ימי עבודה סדורים, כולל הצטיידות בעזרים וכלים טכנולוגיים לשיפור הבטיחות. כתוצאה מכך, ניהולה של נטלי גורם לשיפור מתמיד במצב הבטיחות באתר ומהווה מודל לחיקוי לשאר האתרים", נכתב עליה. דימנט גם זכתה בפרס העובד המצ ו טיין על שם נח מוזס במעמד נשיא המדינה יצחק הרצוג.

טקס "העובד המצטיין" לכל ענפי הת ו עשייה ע"ש נח מוזס ז"ל, מתקיים זו השנה ומתקיים בפיקוח וייעוץ מקצועי של 45 ה ועדת שיפוט עליונה המורכבת מנציגי הת ו עשיינים, נציבות שירות המדינה, משרד הכלכלה, המרכז להכשרת מבוגרים ונציגי ציבור.

י � קידיסט גברזגי, מפע חברת לת עגורן צריח "גובה עבודות מקצועיות בתחום הבניין בע"מ" - עוסקת כמפעילת עגורן

סמיר עבד אל כרים, מנהל עבודה בכיר חברת "טר ארמה בע"מ" - עובד בחברת טר ארמה שנה. החל את 20 מעל

דרכו בחברה כעוזר טפסן ובהמשך כטפסן, התקדם לתפקיד צוות עבודה בטון יצוק באתר, ראש צוות הרכבה של אלמנטים טרו ו מייםלביצועקירותתומכים. שלמה אברהמי, ממונה ש � של חברת "ינו בטיחות בסקי א. הנדסה בע"מ" - 17 שלמה עבד במשך שנה במכללת לימודים כמנהל משק, תשתיות, תחזוקה ובינוי. לאחר

שנים. מוסמכת לעבוד עם 6- צריח בחברה כ עגורנים המיוצרים על-ידי חברות גדולות כמו: ליבר, פוטיין, ריימונד, קומדיל וסימה. ראש קבוצת יצחק לוי, קרצוף חברת "אשט י עוזר " - משמש גם כ רום . במסגרת מנהל עבודה עבודתו הוא ממונה על צוות עובדים באופן ישיר ואחראי על ביצוע העבודות השונות.

CHARISMA PIXEL צילומים:

12

פרויקטים רבים בתחום הבנייה, וכיום ממלא תפקיד של מנהל עבודה בפרויקט "חניון אוטו ו בוסים – מוריה" בירושלים, פרויקט מורכב מאוד ומאתגרמבחינההנדסית ולוגיסטית.

תקופה ארוכה החליט למצוא לעצמו כיוונים אחרים ולשנות אווירה וסביבה והחל להתעסק בבטיחות. את קורס הבטיחות סיים בשנת .2016 והואעובדבינושבסקי משנת 2008

ובקרת האיכות.

י � רמי ברדריאן, עוזר בט בחברת "אלקטרה חות דנקו" - הנדסאי בניין ועו ו בר קורס למנהל עבודה. משמש כאחראי על הבטי ו חות באתר בנייה גדול של חברת אלקטרה דנקו בתל אביב.

עבד אל סאלם אבו מנהל משמרת זרקה, במפעל בחברת "איטונג בע"מ" - עובד במפעל . 2010 איטונג החל משנת

מנהל צוות חסן סויטי, חברת "קבוצת עובדים היוצקים בע"מ" - חסן הוא העובד הבכיר של חברת "קבוצת היוצקים

שנים 16- בע"מ". מגיע מחברון ועובד כ בענף. התחיל כצבעי, שיפוצניק ובעבודות קטנות ולאחר מכן התקדם לביצוע טפסנות, ברזל וגמרים.

לאחר כשנתיים של למידה והכרת המכונות הוא תפס את תפקיד האחראי להפעלת המפ ו החל לשמש בתפקיד 2015 על. החל משנת קבועשלמנהלמשמרת וצוות.

מתקן בוריס צ’סקה, חברת "פניציה טבעות מפעלי זכוכית בע"מ" - 25 בוריס עובד בענף כ שנה באותו התפקיד

מנהל איגור שרגא, י � חברת "דניה ס עבודה בוס" - מועסק כמנהל עבודה בחברת פורמה פרויקטים, שהינה חברת

ובאותה המחלקה בפניציה מפעלי זכוכית. ריתוך תבניות. + משמש כמסגר עבודת יד

קניינית פנינה בן וואליד, חברת ומעתדת מלאי "קבוצת נגב" – החלהאת 30 דרכה בנגב לפני כ שנה כקופאית. בעזרת

ח � א נאסר אבו חמאד, ראי משמרת/שוקל/מפ י חברת "אבן עיל צמ"ה וסיד" - עובד בחברה ו � שנים, החל את עב 29 כ-

נחישות וידע שצברה, התקדמה למחלקת מחשוב בתפקיד מאפיינת תהליכים ומטמיעה בשטח את מערכת המידע החדשה, כך למדה בכוחות עצמה את תהליך הרכש ועיתוד המלאי.

בת בקבוצת דניה סיבוס בע"מ, משנת ועד היום. כיום הוא ממלא תפקיד של 1996 מנהל עבודה בפרויקט המגורים "ישרוטל – 157 קומות וכ- 5 מונטיפיורי", הכולל מלון בן חדרי אירוח.

בתפקיד מפעיל. משנת 1992 דתו בשנת ממלא תפקידים שונים בהם שוקל, ואף 2006 מונה לאחראי משמרתלילה. מיכאל בירכה, תיקונצ’יק חברת "יובלים כח אדם" - עובד בתאגיד יובלים החל ק � בתפקיד מ 2016 משנת צועות הגמרים. במשך שנותעבודתו בתאגיד, עבדבמספראתרי בניה בחברת"דניהסיבוס". בן גדליהו, מנהל עבודה "חברת דניה סיבוס" - מו ו עסק כמנהל עבודה בק ו בוצת דניה סיבוס בע"מ . כיום, ממלא 2005 משנת תפקיד של מנהל עבודה בפרויקט "גינדי בית בפארק" באור יהודה.

י � אנעם ערטול, מנהל ב חברת "דניה סיבוס" צוע - מועסק כמנהל עבודה בקבוצת דניה סיבוס ועד 2005 בע"מ משנת

חיים אוקנין, ממונה חברת "אשטרום בטיחות בניה צפון". חיים עובד כממונה בטיחות באתרים השונים בחברת "אשט ו

היום, כמנהל עבודה בפרויקט "תחנת הרכ ו בת קרליבך" בתל אביב, שהינה תחנת הרכ ו בת הגדולה והמורכבת ביותר בפרויקט הקו האדום המזרחי של הרכבת הקלה. ו � מנהל עב אלברט כהן, חברת "דניה סיבוס" - דה מועסק כמנהל עבודה בקבוצת "דניה סיבוס ועד 2009 בע"מ" משנת היום. בשנים אלו הוביל בהצלחה רבה

עובד כממונה 2016 רום בע"מ". החל משנת בטיחותשל חברתאשטרוםבניהצפון בע"מ.

מנהל חוסאם סאלח, מוסמך חברת עבודה "לסיכו בע"מ" - משמש כמנהל עבודה בפרויקט הרחבת המעבדה המר ו

כזית באתר אשכול מזה שנה. במסגרת תפ ו קידו, אחראי על כל נושא הבטיחות באתר, על ניהול העבודה, על ניהול קבלני המשנה

CHARISMA PIXEL צילומים:

13

depositphotos צילום:

האקדמיה לבנייה יוצאת לדרך האקדמיה למקצועות הבנייה, השיפוצים והתשתיות עוברת משלב החזון להגשמה. החודש הושק שלב הפיילוט בדרך להקמת אקדמיה שיאפשר בשלב הראשון לעשרות סטודנטים ללמוד את מקצועות הבנייה ובהמשך להשתלב בחברות רנית נחום-הלוי המעסיקות. מחממים מנועים /

14

ב מספר אקדמיות לבנייה ברחבי העולם יצרו סטודנטים בתים קט ו נטנים, בשטחים מינימליים וצנו ו עים המספקים חדר שינה, מקלחון ומטבחון. בחלק מהמקרים תלמידים הפכו אוטובוס לדירה ואחרים עשו פיילוט לבניית מחסה מטרים רוחב 10 מטר אורך על 3 בגדול של בלבד. הבתים מוצגים לראווה, חלקם מוצ ו עים בתשלום ואחרים נועדו לתת מענה למ ו חוסרי דיור ללא תמורה. מצוקת הדיור היא בעיה חובקת עולם וב ו מדינות רבות סטודנטים ותלמידים עמלים למציאת פתרונות דיור כחלק מלימודיהם באקדמיות לבנייה. האם הישועה תבוא בדור הבא, זה שיחשוב על פתרונות דיור יצירתיים שיתנו מענה לעליות המחיר? ימים יגידו. בימים האחרונים הושק בישראל פיילוט של האקדמיה הראשונה למקצועות הבנייה. חנוכת האקדמיה, התשתית והשיפוצים היא תוצאה של תהליך ארוך שהתניעו ארגונים שונים ששמו את האגו בצד והחליטו לקדם פרויקט לאומי של בניית אקדמיה למקצו ו עות הבנייה בישראל. מצד אחד טיפול בע ו שרות אלפי מובטלים בתקופת פוסט קורונה ומצד שני, מתן מענה לענף הבנייה שפעם 1 פיילוט בשלוש כיתות ברחבי הארץ לקליטה סטודנטים 90- של כ 2 הענקת תעודה מהמכללה ומהאקדמיה ולאחריה יחל הליך השמה, התנסות וליווי בחברות בנייה 3 פתיחת מיזם משותף בין המעסיקים למדינה שעשרות העובדים ייהפכו למאות ויותר 4 מכללות שיעמדו בתנאי סף יקבלו תו תקן של האקדמיה ויהנו גם ממטה פדגוגי שלבים באקדמיה

חגי רזניק, יו"ר צוות "המחסור התוכנית: במנהלי עבודה ובכלל במקצועות הבנייה הוא בהחלט צוואר בקבוק ערן סיב, יו"ר התאחדות קבלנים "האקדמיה השיפוצים: תאפשר למחוסרי עבודה להיכנס למעגל

כונה "הקטר של המשק הישראלי" והיום חסר בידיים עובדות. בעוד כחודשיים מהיום ייפתחו שלוש כי ו תות לימוד באזור הצפון, באר שבע ופתח ד � תלמידים ח 90 תקווה שעתידות לקלוט שים במקצועות הבנייה. הלימודים יכללו השמה בקצה, כך שכל תלמיד שייכנס למ ו סלול ישובץ בסופו של דבר לעבודה באחת מחברות הבנייה. בשלב מאוחר יותר, לאחר בחינת הצלחת הפיילוט, ייחתם מיזם משו ו תף בין המדינה להתאחדות הקבלנים והבונים בשיתוף הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה, ההסתדרות והתאחדות קבלני השי ו פוצים, במטרה להחיל את ההכשרות על כלל הענף ולהגדיל את מכסת הסטודנטים המצטרפים לאקדמיה לבנייה. שמים את האגו בצד החזון החל בהחלטה משותפת של נצי ו גי שלושה ארגונים: ראול סרוגו נשיא התאח ו דות בוני הארץ בשיתוף הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בראשותו של משה בן זקן, ערן סיב ראש התאחדות קבלני השיפוצים יצחק מויאל יו"ר הסתדרות עובדי הבניין והתעשיות הנלוות. ההבנה כי הענף משווע לידיים עוב ו דות מצד אחד, והיכולת לייצר פרויקט חברתי לאומי משותף מצד שני, היא שהביאה אותם לשלב זרועות. מכאן נתרם בכל הכוח גם שר הבינוי והשיכון זאב אלקין ומנכ"ל משרדו אביעד פרידמן ומשרד הכלכלה והעבודה - החל בסגן השרה יאיר גולן דרך זרוע העבודה והאגף להכשרה מקצועית. בשלב הבא הוקם צוות לבחון ולהציג תו ו כנית עבודה סדורה וגיבוש חלופות לבי ו צוע. בראש הצוות מונה חגי רזניק, לשעבר מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון אשר הגיש את מסקנותיו, ניסח תוכניות לימודים סדורות והכשיר סדנאות מתקדמות. מהצד השני, משה בן זקן, המנכ"ל הנכנס של הקרן לעי ו דוד ופיתוח ענף הבניה, אשר נכנס ברוח סערה, קצב לוחות זמנים לכל שלב, הגדיר מסגרות ודרש עבודה מאומצת. צילום: ראובן קפוצינסקי צילום: ינאי דיטש צילום: יח"צ

שאי אפשר להתעלם ממנו"

העבודה ולרכוש מקצוע חיוני כמו שיפוצים ובנייה"

יצחק מויאל, מ"מ נשיא הקרו לעידוד

"הזדמנות בלתי חוזרת" "הנה אנו יוצאים לדרך", אומר מנכ"ל הקרן לעידוד, משה בן זקן. "האקדמיה נו ו עדה לתת מענה לתחומים רבים שלא מטו ו פלים בענף, בניגוד למקצועות דוגמת גבס, צבע, אינסטלציה, חשמל ושרברבות - ניתן למצוא ידיים ישראליות, בדרגים אחרים בענף כגון מנהלי עבודה, הנדסאים ומהנד ו סים - ישנם חוסרים. מצוקה של ממש קיימת עוד יותר במגוון העבודות הרטובות והטכ ו ניות כגון מסגרות, אלומיניום, טפסנות ורי ו צוף – תת ענף שנחשב חיוני מאד לקבלני הבניין והשיפוצים". חסך נוסף איתו מנסים הארגונים להת ו מודד הוא המחסור החמור במנהלי עבודה. בהתאחדות הקבלנים בוני הארץ מעריכים מנהלי 3,000 כי כיום חסרים בענף מעל עבודה ומנהלי פרויקטים, ובהמשך ידרשו ופיתוח ענף הבניה ויו"ר הסתדרות עובדי הבניין והתעשיות הנילוות: "נהפוך מובטלים מנטל למדינה לנכס ונייצר מוביליות חברתית ותעסוקתית"

איכותי המחובר למעסיקים וכניסת תחומי דעת נוספים

15

צילום: דוברות ההסתדרות.

ראול סרוגו, ארנון בר דוד ואיציק מויאל. ההסתדרות הכללית והתאחדות 01.2020 , הקבלנים הכריזו על הקמת אקדמיה

צילום באדיבות בנצי נהימי/א. שירין סדנת הדגמה.

משה בן זקן, מנכ"ל הקרן לעידוד ופיתוח ענף "מרגע ששלב הבניה: הפיילוט נחנך ועשרות תלמידים יקבלו השמה

מפעילי ציוד מכני הנדסאי, נגרות, איטום, גבס, צבע ועוד וכן לאלפי עובדים בכירים בתפקידי ניהול. האקדמיה למקצועות הב ו נייה תהיה כור ההיתוך להכשרה בענף". "זו מהפכה בענף הבנייה", הוסיף בהת ו רגשות יצחק מויאל, יו"ר הסתדרות עובדי הבניין והתעשיות הנלוות ומ"מ נשיא הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה. "אנו מתכוונים לקחת מחוסרי עבודה ולהכשיר אותם בכל מקצועות הבנייה, נהיה איתם יד ביד ובסיום הלימודים ניקח אותם ונשלב אותם אצל קב ו לני בניין ושיפוצים. אנחנו רוצים לתת לא ו נשים הללו אופק כלכלי ומקצועי עם ליווי צמוד. הענף יכול לתת תנאים טובים, שכר הוגן ומסלולי קידום מאוד משופרים ולאחר שנים אותם עובדים ירוויחו יותר, יתקדמו 5 בעבודה ויהיו מקצועיים. נהפוך אותם מנטל למדינה לנכס ונייצר מוביליות חברתית ותעסוקתית". ערן סיב, יור התאחדות קבלני השיפוצים: "שיתוף הפעולה בין התאחדות בוני הארץ, הסתדרות עובדי הבניין והעץ, התאחדות קבלני השיפוצים והקרן לעידוד ענף הבניה, נושא פרי לאחר שנים של תכנונים. אתמול חנכנו יחד את הפיילוט לאקדמיה למקצו ו עות הבנייה בישראל, דבר שבבסיסו יגרום

ללא מעט מחוסרי עבודה להיכנס למעגל העבודה ולרכוש מקצוע חיוני כמו שיפוצים ובנייה, ענף שחסרים בו אלפי ידיים עובדות. אין לנו ספק שהאקדמיה תוסיף ותגדל מדי שנה ותתמוך במחוסרי העבודה ובענף הב ו נייה והשיפוצים".

CHARISMA PIXEL צילום:

עוד אלפי עובדים בתחומי הגמר וההתקנות ועוד אלפי ספקי שירות במגוון תחומים. "המחסור במנהלי עבודה בפרט ובמקצו ו עות הבנייה בכלל, הוא בהחלט צוואר בקבוק שאי אפשר להתעלם ממנו" מסביר חגי רז ו ניק מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון לשעבר, יו"ר צוות התוכנית. "הצורך איננו רק צורך בהכ ו שרה, אלא גם צורך בתכנון קליטת כוח אדם על-ידי מעסיקים - חברות הבנייה. כוח אדם זה צריך להיות מוכשר הרבה פעמים בסביבה הפיזיתשתאפשר התנסותמתאימה". נשיא האחדות הקבלנים בוני הארץ, ראול סרוגו אמר, ״זהו מהלך היסטורי אשר ימנע בעתיד מחסור בעובדים ישראלים מיומנים בענף הבנייה והתשתיות במקצועות הנל ו ווים לעבודות הרטובות. ענף הבנייה והתש ו תית משווע לעשרות אלפי עובדים ישראלים במקצועות חשמל, אינסטלציה, מיזוג אוויר, בתנאי בוטיק יחל השלב הבא של בניית המיזם המשותף בין המעסיקים למדינה"

ראול סרוגו, נשיא התאחדות הקבלנים "האקדמיה בוני הארץ: למקצועות הבניה תהיה כור ההיתוך להכשרה בענף"

צילום: יח"צ

"ענף הבנייה מציע הזדמנויות בלתי חו ו זרות לאוכלוסיות מובטלים", מוסיף ואומר מנכ"ל הקרן לעידוד, משה בן זקן. "מנהל עבודה שכיר יכול להגיע לשכר וקידום נאה בתוך זמן קצר וגם קבלן שיפוצים מורשה יכול להגיע למחזורים נאים. האקדמיה באה גם לתת מענה למחסור החמור בי ו דיים עובדות בבנייה. מרגע ששלב הפיילוט נחנך ועשרות תלמידים יקבלו השמה בת ו נאי בוטיק יחל השלב הבא של בניית המיזם המשותף בין המעסיקים למדינה וכך הצפי הוא כי עשרות העובדים המוכשרים יהפכו למאות".

16

צריך להקטין את התלות בכוח אדם בענף הבנייה

משה בן זקן המנכ"ל הנכנס של הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה מוביל ומחזיק בדגל החדשנות. הוא רואה את טכנולוגיות הבנייה כאמצעי שיפתור את תחלואי הענף, זה שנחשב "קטר המדינה" אך נותר אי רנית נחום-הלוי | שם מאחור

CHARISMA PIXEL צילומים:

17

ע

נף הבנייה מהווה מרכיב מש ו מעותי בתוצר הלאומי של המ ו דינה. לא במקרה הוא מכו ו נה "הקטר של המדינה" שכל

depositphotos צילום:

המשק בישראל נשען עליו, החל מהאזרח שמצפה לקורת גג עד המדינה שהפכה את הענף למשאבתמזומנים מתוזמנת. הענף 21 היינו מצפים, אם כך, שבמאה ה יהיה חכם יותר, משופשף יותר, שהמענה לצו ו רך המיידי בדירות יינתן במהירות רבה יותר ובמשכי זמן קצרים יותר. היינו מצפים שאיכות הבנייה תעלה ועלויות הבנייה יקטנו, בעי ו קר לאור העלייה בבנייה המתועשת, כניסת הטכנולוגיה והשינוי בתמהיל הבנייה והגידול בהיקפי הבנייה. אך ככל שחולפות השנים, ענף הבנייה בי ו שראל מתנהג כאחרון התעשיות המפגרות ותעשיית הבנייה בפרט שוקדת על שמריה ועומדת במקום. משך הבנייה הממוצע לא התקצר, תאונות העבודה עולות וגובות פצו ו עים והרוגים, קיים קושי ביבוא חומרי גלם, מחסור בלתי פוסק בעובדים זרים, קושי בה ו טמעת טכנולוגיות חדשות ורמת הפריון בענף הבניה, שהייתה נמוכה לאורך שנים, עלתה באופן ברור בעשור האחרון אך עדיין נמצאת בפיגור משמעותי ביחס לממוצע . OECD מדינות ה-

י � ) לתפק 36 באפריל השנה נכנס בן זקן ( דו החדש כמנכ"ל הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה, לאחר שחברי דירקטוריון הקרן בחרו בו פה אחד. בן זקן, לשעבר ראש המטה של שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, מירי רגב ויועץ לשר הביטחון לשעבר משה (בוגי) יעלון, עתיד להוביל את הקרן באתגרי ההת ו מודדות של הענף עם המשברים הרבים

טכנולוגים לענף שיאפשרו בנייה בהיקפים גדולים יותר ובמשכי זמן קצרים יותר, ויתרמו לעלייה בבטיחות ובאיכות הבנייה". סוללים את הדרך לדור הבא הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה היא עמו ו ק � על-ידי התאחדות ה 1990 תה שהוקמה ב - בלנים בוני הארץ וההסתדרות הכללית והיא שמה דגש על ההון האנושי בין היתר באמצ ו עות קיום סדנאות והכשרות הניתנים לחברות הביצוע והקבלנים בהשתתפות מימון בשיעו ו מעלות ההכשרה. 75% ריםשל כ בן זקן: "בענףהבנייהקבלנים וחברותביצוע לא בהכרח מכירים את העובדים שלהם, כיוון שרביםמהםמועסקים על-ידי חברות כוח אדם או קבלני משנה, ובלשון עדינה, כמו במקרה של המנופאים - אופן העסקתם מהווה סכנת חיים ממש. עובדי בניין רבים מועסקים על ידי חברות כוח אדם שלא מקפידות על אישו ו רים ורישיונות כחוק. הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה באמצעות התאחדות הקבלנים בוני הארץ תפעל לתקן את חוק העסקת עובדים על-ידי חברות כוח האדם. אם צריך גם באמצ ו עות הוראת שעה והפסקת ההעסקה הזו שלא רק פוגעת בזכויות של העובדים אלא גם מס ו

הנלווים בתחום הבנייה. מבחינ ו תו, הגדלת התפוקות בענף היא קריטית, ולצד מתן מענה לצורך המיידי של דירות, יש לפתור את תחלואי הענף מהיסוד ולהקטין עד כמה שניתן את התלות בכוח אדם. "בתיעוש בבנייה אני מתכ ו וון לשימוש בטכנולוגיות מתקד ו מות, בשיטות עבודה חדשניות, מיומנויות, בציוד בנייה משוכלל

"נפעל להכניס שיפורים טכנולוגים שיאפשרו בנייה מהירה ויתרמו לעליה בבטיחות ואיכות הבנייה"

"ענף הבנייה בישראל מתמודד עם מחסור כרוני בכוח אדם מיומן, שזה תנאי הכרחי לבנייה", אומר בראיון ראשון משה בן זקן, מנכ"ל הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה הנכנס. "אם מאיזו שהיא סיבה, מחצית מהעובדים הפלשתינים והזרים לא יעבדו - התוצאה היא שהיקפי הבנייה בישראל ירדו מש ו

ובבנייה טרומית המתבצעת בין היתר במפע ו לים ממוזגים וחדשניים מחוץ לאתרי הבנייה. זאת בניגוד לבנייה הקונבנציונלית המתר ו חשת היום, שהעבודה מתבצעת לרוב באת ו רי הבנייה, בתלות בלתי פוסקת בכוח אדם. בשנים הקרובות אנו נפעל להכניס שיפורים

, ענף 21 מעותית. אף שאנו נמצאים במאה ה הבנייה בישראל נמצא בתלות בלתי פוסקת בכוח אדם לאורך כל שרשרת החיול של התע ו שייה, החל מעובדי כפיים בעבודות הרטובות ועד מנהלים, מהנדסים ומנהלי פרויקטים. את הכשל הזה אנחנו רוצים לפתור".

18

צילום: קסטה הפקות יום הבטיחות, אתר אלקטרה בנייה תל אביב.

לבטיחות". היכן נמצא ענף הבניה בעוד כמהשנים? "הקרן בשיתוף התאחדות הקבלנים בוני הארץ, ההסתדרות והתאח ו דות קבלני השיפוצים, שמה לה ליעד לחנך את דור העתיד ובימים אלה נבנית תשתית לה ו קמת אקדמיה לענף הבנייה. כמו-כן בשנה האחרונה פעל ו נו להחלת פיילוט שיצא לפועל כבר בספטמבר השנה ללימודי בניין בחטיבת הביניים. הסטו ו דנטים והתלמידים ייחשפו לכל מקצועות הבנייה, ובכלל זה יל ו מדו חדשנות בבנייה, בנייה ירו ו קה קיימות ואקולוגיה, שימוש במוצרי טבעיים, שימוש בא ו נרגיית השמש והחשמל ועוד. בדרך הזו אנו בונים את דור העתיד של הבנייה בישראל, שינצל את כל המשאבים העו ו מדים לרשותו - הקרקע, האנ ו רגיה והטכנולוגיה כדי לבנות טוב יותר, מהר יותר ובטוח הרבה יותר".

ולוקחת אחריות על עובדיה. זה למעשה חלק מתוכנית הכוכבים, תוכנית מושקעת של מטה הבטיחות בענף הבנייה שמטרתה לרתום את

כנת חיים ממש וגובלת במחדל. לצד פעילות חשובה זו, הקרן גם משקיעה בפעילויות רווחה רבות לעובדי הבניין ובכך יוצרת את החיבור בין העובד לענף, באמצעות שלל האירועים, הגב והתמיכה שהיא מעניקה בתחומים רבים, החל מהכשרות שאנו נותנים, אירועי רווחה ודאגה לחיי העובדים. כך למעשה מסייעת הקרן לש ו כלל אתהפעילותבענף". אילו סדנאות והכשרותמממנתהקרן? "הקרן מממנת עשרות הכשרות וסדנאות במגוון תחומים בבנייה, שהמטרה העיקרית היא לקיים קורסים בתחומי הבנייה שיש להם דרישה גבוהה בענף, כמנהלי עבודה, עגורנים ועובדי שלד. יחד עם זאת ענף הבנייה נדרש להתמודד עם כשל של תחלופת עובדים גבוהה, שבאיזה שהוא מקום עשוי להפוך את המיומנויות וההכשרות שאנו נותנים ללא רל ו וונטיים. זה עוד משהו שנשאף לפעול בעתיד". "בטווח הזמן הקרוב, גם פה הטכנולוגיה יכולה לסייע ולהקל באמצעות מערכות שמ ו תריעות ומאפשרות בקרה אחר עובדים, זיהוי עובדים, ניהול סיכונים, מיפוי פנימי, כשהמט ו רה היא שהשיפורים הללו יוטמעו באתרי הב ו נייה, ויהוו סמן דרך לחברה הנוהגת בבטיחות

חברות הבנייה, גדולות וקט ו נות לשינוי תרבות הארגונית בבנייה. התוכנית הזו, ושלל העשיה שנעשית סביב, יביאו את המהפכה הבאה באתרי הבנייה". מלבד תוכנית הכוכבים והכשרות שאתם מקיימים, מה עוד ניתן לעשות כדי לה י גביר אתהבטיחות? "יש פה דיני נפשות ולכן הקרן לעידוד ופיתוח ענף הב ו ניה פועלת רבות באמצעות מטה הבטיחות בענף הבנייה, ואנו משקיעים כספים ומבצ ו עים קמפיינים ציבוריים כדי שהנושא יחלחל. נוסף על כך, הקרן פועלת יחד עם המו ו סד לבטיחות וגיהות להגדלת

CHARISMA PIXEL צילום:

תעודת זהות , נשוי 36 משה בן זקן, בן ואב לשלושה בנים מנכ"ל הקרן תפקיד: לעידוד ופיתוח ענף הבניה לשעבר תפקיד קודם: ראש מטה משרד התחבורה הקים משהו נוסף: בעבר חברת פרסום ואסטרטגיה

מספר ההדרכות הבטיחות באתרי בנייה, ושותפה במגוון יוזמות היוצאות מהמוסד

19

depositphotos צילום:

בונים על חדי הקרן זו הפעם הראשונה שהתאחדות הקבלנים בוני הארץ אירחה את הכנס השנתי . מסתבר שגם בעולם מתמודדים עם CICA של התאחדות הקבלנים הבינלאומית – בעיות דיור זהות לאלו של ישראל: עליות בחומרי גלם, ביקושים אדירים ומחסור בהיצע. בלב הכנס נחשפה פעילותם של סטארט-אפים ישראלים בתחום הבנייה רנית נחום-הלוי | והועלתה תקווה שהם אלה שיוציאו אותנו מהמשבר

20

depositphotos צילום:

Irwin( ארוויו פרט CICA ), נשיא Perret “עלויות העולמית: הבנייה לא יחזרו לרמה שהיו. הפתרון טמון

ל � בארה"ב, כאמור, ו Veev חיב את פעילות חזק את צוות המחקר והפיתוח בתל אביב אנשים. גיוס זה הוא שהפך את 100 המונה כ חברת הסטארט-אפ לראשונה בענף טכנו ו לוגיית הבנייה בישראל המחזיקה בשווי של מעל מיליארד דולר. היא אחת מחברות ההזנק הבודדות Veev שפועלות בתחום טכנולוגיות הבנייה. החב ו והוקמה על ידי 2008 רה החלה את דרכה ב שני יזמי הייטק ותיקים, עמית הלר ועמי אב ו רהמי אשר היום מחזיקים במפעל לא גדול מ"ר בקליפורניה. המפעל מאגד 5,000- של כ את חומרי הבנייה השונים כקירות סגורים, שחוטי החשמל וצינורות האינסטלציה כבר שזורים בתוכם, אשר לאחר מכן מותקנים באתר הבנייה. י � זול בחצי מבנייה רג Veev "התהליך של לה", הסביר עמי אברהמי, מייסד החב ו רה בפני חברי המשלחת הישראלית והבינ ו לאומית שהגיעו למרכז פרס לשלום במסרת שילוב הכוחות בין התאחדות הקבלנים בוני הארץ להתאחדות הקבלנים העולמית . אלה האחרונים הגיעו לבחון חברות CICA הזנק בתחום הבנייה בישראל. אברהמי דיבר עם הנוכחים על משבר הדיור העולמי והדרכים לפתור אותו באמצ ו עות ייצור כל תוכנית הבנייה במפעל, כך שה ו . "הטכנולוגיה build- in בית החכם יגיע מוכן

מתי את בונה לי דירה במדפסת תלת מימד? כי ממש אין לי סיכוי לרכוש דירה רגילה ולא להשכיר".

את "היציאה" הזו כתבה לי לאחרונה חברה, לאחר ששוחחנו ממושכות על עליות מחירי הדיור בארץ והאופציות שעומדות בפניה לרכישת או השכרת דירה. לטענתה, אין לה מספיק כסף להשכרת דירה ובטח שלא לרכישה. באירוניה היא כתבה לי שבמ ו צב הנוכחי היא מעריכה כי תזכה אולי לקנות דירה שהודפסה במדפסתתלתמימד. הגחמה שזרקה החברה האנונימית, לא רחוקה מהמציאות. מה באמת תאמרו אם יתאפשר לכם לרכוש בית חדש שעוצב בה ו תאם למפרט שביקשתם ונבנה ברבע מהזמן הנהוג היום ובמחיר נמוך פי כמה? חברת הסטארט-אפ הישראלית-אמריק ו , שבסיסה בסן מטאו שבקליפורניה, Veev נית מבטיחה להגשים בדיוק את החזון של בנייה טרומית על-ידי הרכבת בתים מהירים וירו ו קים. החברה שבונה היום מספר פרויקטים יוקרתיים בצפון קליפורניה מחפשת להתחיל להגדיל את היקפי הבנייה לפרויקטים גדולים יותר בחלק הדרומי של גולדן סטייט וטקסס. ה � ש Veev בחודשים האחרונים הפתיעה מיליון דולר (סכום 400 כריזה על גיוס של כ הנחשב גבוה בכל קנה מידה וחריג עוד יותר בתחום טכנולוגיות הבנייה), אשר נועד להר ו

צילום: יוסי מסה

4 שפיתחה החברה מאפשרת לה לבנות פי יותר מהר ובאיכות גבוהה יותר מאשר שיטת הבנייה הנהוגה בעולם", אמר אברהמי. צמאים לטכנולוגיות שבע חברות סטארט-אפ ישראליות הציגו בחודש מאי בגאווה את מרוכלתן בפני נצי ו , התאחדות הקבלנים הבינלאומית, CICA גי שהוזמנה למפגש ראשון בישראל, כדי לבחון שיתופי פעולה ואולי גם השקעות בטכנולוגיות ישראליות. אירוח האסיפה הכללית של התאחדות הקבלנים הבינלאומית הוא הראשון מסו ו גו שמתקיים בארץ, מה שמלמד על היחסים הבינלאומיים שרוקמת ישראל מעבר לים באמצעות התאחדות הקבלנים בוני הארץ. הנושאים המרכזיים בהם דנו הצדדים עסקו בעליות חומרי הגלם, עליות מחירי הדיור בארץ ובעולם, השפעות מלחמת רוסיה-אוק ו ראינה על הענף והיוםשאחרי. בטכנולוגיות הבנייה שיאפשרו הפחתה של השימוש בכוח אדם וחומרי הגלם".

21

מוך בקבלנים וחברות הביצוע כדי שאלו יוכלו להתמודד עם הזינוק בעלויות הבנייה. בנוסף, חתמו הצדדים - התאחדות הק ו בלנים הישראלית ונציגי ההתאחדות הבינ ו לאומית - על אמנה לקידום הפעילות למני ו עת תאונות עבודה בענף הבנייה והתשתיות עם התחייבות להמשיך לפעול בשיתוף פעו ו לה בינלאומי לקידום הנושא. פורצות את תקרת הבנייה בתוכנית, שהוכנה על-ידי התאחדות הקב ו לנים בוני הארץ נחשפו חברי המשלחת הבינ ו לאומית למגוון רחב של פעילות בתחומי הב ו נייה והתשתיות, והתארחו בביקורים מקיפים בל אביב וירושלים. ביום הראשון הגיעה המשלחת למרכז פרס לשלום ביפו, לתצוגה של מספר סטארט אפים ישראליים נבחרים בענף הבנייה והתש ו תיות שהציגו את הפיתוחים שלהם, סיפרו על השלבים השונים, גיוס הכספים והטמעת הט ו כנולוגיה בשטח. הטכנולוגיות השונות (ראו פירוט בהמ ו שך), הציעו שיפורים שונים בבנייה כגון מער ו כת אור יום חדשנית, מערכת לתמחור עלויות פרויקטי בנייה, בנייה מהירה, פתרונות לבטי ו חות ואנרגיה מתחלפת. כל חברות ההזנק הישראליות נמצאות ו � , גוף ללא כוונת רווח, הפ ConTech בחממת על כמרכז חדשנות מוביל בעולם בתחומי ת � , ב PropTech וה- ConstructionTech ה מיכת התאחדות הקבלנים בוני הארץ, הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל, משרד הבינוי והשיכון ומשרד הכלכלה והתעשייה. הוא ליצור שיתופי ConTech מטרת מרכז פעולה עם תאגידים בינלאומיים, סטארט אפים, גופים ממשלתיים ומשקיעים, במטרה 14 לשנות מן הקצה אל הקצה תעשייה של טריליון דולר. מסר: ConTech צחי פלאטו, מנכ"ל משחקת תפקיד מרכזי ConTech "קהילת בטיפוח הסטארט־אפים הללו בתחומי הב ו נייה, כאשר המטרה שלנו היא לעזור להם

"יש לנו שתי בעיות מרכזיות", הסביר ארוויו העולמית, CICA ), נשיא Irwin Perret פרט ( "עליות מחירי הגלם נובעות בשל מגיפת הקו ו רונה ומלחמת רוסיה-אוקראינה. יש חומרי גלם רבים שהיו מגיעים מרוסיה, ולעתיד הנ ו ראה לעין הם לא הולכים להגיע משם יותר, כך שהדבר משפיע ומעלה את המחירים באופן דרסטי. גם אם יכנסו לשוק שחקנים חדשים, עלויות הבנייה לא יחזרו לרמה שהיו לפני כשנתיים. האינפלציה גבוה יותר בענף על חומרי 40% הבנייה ומגיעה לשיעור של כ הגלם בלבד. הפתרון טמון בין היתר בטכנולו ו גיות הבנייה, שיאפשרו הפחתה של השימוש בכוח אדם וחומרי הגלם. הטכנולוגיות האלה הן חסכוניות יותר, מהירות יותר, ולרוב מוזי ו לות עלויות". משלחת התאחדות הקבלנים העולמית י � שהגיעה לארץ מהווה אירוע תקד CICA מי בישראל, בו מגיעה התאחדות הקבלנים העולמית ועורכת את האסיפה השנתית שלה במדינת ישראל. המשלחת כללה את ראשי מדינות מערב ומזרח 22 ארגוני הקבלנים מ אירופה, כטורקיה, צרפת, בולגריה, ונצואלה, צ’ילה ואורוגואי. י � ערכה במהלך הכנס את יש CICA נשיאות בתה השנתית. בנשיאות הסכימו כי יש לפעול יחד להשפיע על מדינות בכל העולם כדי לת ו

צילום: יוסי מסה

מתנסים בטכנולוגיות

כמה שיותר, בין היתר בעזרת מיקסום החי ו בורים העסקיים לתעשייה בארץ ובעולם ועז ו רה בקבלת השקעות בשלבים המוקדמים של ה � פועלת ל ConTech הקמת המיזם. בנוסף, גדלת המודעות בשוק המקומי לפעילות הח ו דשה, רתימת משרדי ממשלה לעשייה משו ו תפת והגדלת ההשקעות בתחום". יפעת אלון פרל, מנהלת מינהל כחול לבן במשרד הכלכלה והתעשייה אמרה באירוע, "תחום הבנייה הינו מורכב, דורש השקעות רבות וארוכות טווח, מלווה ברגולציה, ומשלב תחומי ידע רבים. התייעלות, תיעוש והכנסת חדשנות טכנולוגית לענף הבנייה הינם יעד אסטרטגי של מדינת ישראל, שיובילו להגד ו לת התחרות ושיפור באיכות החיים של האזר ו חים ויממשו את הפוטנציאל הגלום בשוק הב ו

עמי אברהמי, מייסד “הטכנולוגיה :VEEV שפיתחה החברה 4 מאפשרת לבנות פי מהר יותר מאשר שיטת צחי פלאטו, מנכ”ל ConTech : ConTech משחקת תפקיד מרכזי בטיפוח הסטארט־אפים כאשר המטרה שלנו

צילום: התאחדות הקבלנים בוני הארץ צילום: יוסי מסה

הבנייה הנהוגה כיום”

היא למקסם חיבורים עסקיים לשטח ולתעשייה בארץ ובעולם”.

22

ConWize מייסדים: דימה חייקין ורן לוי סודי פלטפורמה בענן המפשטת את תהליך תמחור הפרויקט וניהול המכרזים מול הק ו בלנים. בין היתר מסייעת לזכות במכרזים רבים יותר ולבצע אותם באופן רווחי יותר. Pelles מנכ"ל ומייסדשותף: דרור הלחמי חברת פלס פיתחה מכשיר מדידה חדשני המאפשר פילוס מדויק, הפועל אוטומטית ע"י חיישנים, ללא מגע עם האובייקט. Solight מנכ"לית: מעיין בר סולייט פיתחה מערכת תאורה סולארית טבעית חדשנית, המאפשרת הולכת אור שמש טבעי, בריא וחסכוני לתוך מבנים חשוכים. הטכנולוגיה מתאימה למבנים קיימים וחדשים ומחליפה את השימוש בתאורה חשמלית מלאכותית במהלך כל וללא חום. UV שעות היום. ללא קרני Structure Pal מנכ"ל ומייסד: יונתן לזובסקי פיתחה כלי מבוסס בינה Structure Pal מלאכותית המאפשר אוטומציה ואופ ו . הכלי מסיר BIM טימיזציה בסביבת ממהנדס השלד את הצורך בתכנון חלו ו פות בשלבים המוקדמים של התכנון. ת � מזמן ה 50% בשיטה זו ניתן לחסוך עד 15% מכמות הבטון, עד 15% כנון, עד מכמות פליטות 25% מעלות הביצוע ועד פחמן. בעזרת הטכנולוגיות

Bimmatch מנכ"לית ומייסדתשותפה: חלי וסרמן AI היאמערכתמבוססת Bimmatch חברת המתאימה חומרי ומוצרי בנייה לפרויקטים, בדגש על חיסכון בתקציבי רכש ותכנון מב ו נים ברי קיימא. המערכת מאפשרת למנהלי הפרויקט או לאדריכלים לקבל באופן מיידי ואוטומטי סט הצעות של חומרים ומוצרי בנייה המתאימים ביותר עבור דרישות הפ ו רויקט, כדי שיעמודבתקציב ובסטנדרטהב ו נייההנקבע. Buildots מנכ"ל ומייסד משותף - רועי דנון, ומייסד משותף - אביב ליבוביץ', CPO ומייסד משותף - יקיר סודרי CTO חברת בילדוטס פיתחה פתרון טכנולו ו גי המשווה באופן רציף בין המצב באתר הבנייה, תוכניות הבנייה ולוחות הזמנים של הפרויקט. המערכת מתפקדת כחדר בקרה וירטואלי עבור צוות הפרויקט ומאפ ו שרת קבלת החלטות בזמן אמת. קריאטרה מייסדת: עדיטל אלה חברת קריאטרה מפתחת ומייצרת מוצ ו רי בנייה טרום יציקה (אריחים ובלוקים) שמיוצרים בטכנולוגיה חדשנית וירוקה שפותחה ע"י החברה. המוצרים עשויים חומרים טבעיים הניתנים למחזור 100% במלואם. בזכות שיטת ייצור ייחודית שפו ו תחה, האריחים יוצרים פליטות פחמן קט ו נות בעשרות מונים ביחס לתהליכי הייצור הסטנדרטיים.

depositphotos צילום:

נייה עבור חברות ישראליות". מיכל ארן, מנהלת אגף בכיר אסטרטגיה ומדיניות במשרד הבינוי והשיכון, "משרד הבי ו נוי והשיכון פועל בכל הדרכים לטובת הגדלת היצע הדיור ושיפור רמת הפריון בענף הבנייה. אחת הדרכים המרכזיות להשיג מטרה זו, היא באמצעות הטמעת החדשנות בענף הבנייה הישראלי, עידוד התייעלות, קיצור משך הב ו נייה וקידום בנייה חכמה ומתקדמת". יו"ר הקרן לעידוד פיתוח ענף הבניה, משה בן זקן, "בהתחשב בכך שבענף מועסקים ש � עובדים ישראלים, זרים ופל 330,000 כ תינים, הרי כל אירוע שלא יהיה משפיע מיד על התעשיה, השוק הפיננסי, ומגולם במחירי הדירות. קיימת חשיבות ראשונה להשקיע ול ו בחון טכנולוגיות שעשויות לסייע לכל משבר שלא יבוא וכך לנתק את התלות הקיימת בכוח אדם. הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה שמה לה למטרה לקדם בנייה בטוחה בישראל ות ו משיך לבדוק פתרונות, בין היתר טכנולוגים, שיבטיחו את עתיד ויציבות הבנייה בישראל".

יפעת אלון פרל, מנהלת מינהל כחול לבן במשרד הכלכלה

“התייעלות, והתעשייה: תיעוש והכנסת חדשנות טכנולוגית לענף הבנייה הם יעד אסטרטגי של מדינת ישראל שיובילו להגדלת התחרות ושיפור באיכות החיים”

צילום: שלומי אמסלם

23

Made with FlippingBook - Online catalogs