צוות שלנו | פברואר 2024

גיליון ניסיוני

גיליון אינטרנטי נסיוני 2024 פברואר

מלחמת ״חרבות הברזל״ חברי ״צוות״ מובילים את המערכה ברצועת עזה

1

במחשבה תחילה דבר יו״ר הארגון

דוד בן אשר, דורית טל אור, אפרים לפיד, חניאל פרבר, זהבה צויקל, גיטה גופר, משה אבן פז משתתפים: | : דוד גרין עורך | : אבי יבין-קלוגר עורך ראשי 2024 פברואר | 136 גיליון מס' ISSN 0792-3155 "TZEVET" THE I.D.F. VETERANS ASSOCIATION MAGAZINE כל | 03-6173520 :' , פקס 03-6173500 : , טלפון 5120206 בני ברק 14 "צוות", "בית סלע", רח' ברוך הירש 054 - 9400500 :' גרין עיתונות, טל מודעות: | 03-7314747 : רמת-גן, טלפון 48 גרין עיתונות בע"מ, רח' יוסף צבי הפקה: | הזכויות שמורות

136 גיליון

2024 פברואר

(לחץ על החץ המתאים)

המערכה בעזה: אמנם חזק אך לא מהר, ובוודאי לא באופן אלגנטי "הפלוגה של אורן": הקצין הבכיר תושב העוטף שנלחם בגבורה עם בנו והציל עשרות אנשים במסיבה אל"מ טליה לנקרי: שנה לא נערכנו לאירוע 30 גדול כזה הביטוח הסיעודי: חמש שנים לחתימת הסכם הביטוח הסיעודי שלום מבית: גישור כפתרון לבעיות במשפחה ומשברים בגיל השלישי התנדבות: מיזם נשות ״צוות״ קולט עליה דרך הרגליים בפרוייקט מיוחד: ״ביחד״ רפואה שלמה: "אל תוותרו על הביטוח הרפואי. אולי תזדקקו לו מוקדם מהצפוי..." צוות יוצר: אל''ם יהודה ארמוני: צייר של נוף מולדתו

4

6

10

12

14

16

18

20

חרבות ברזל

אך לא חזק המערכה בעזה: אמנם באופן אלגנטי , ובוודאי לא מהר ק"מ, המתחילה בדרום רצועת עזה סמוך לכרם שלום, 65 החומה תת-קרקעית באורך של ונמשכת עד נתיב העשרה בצפון הרצועה, הייתה, מסתבר מענה חלקי מול איום החמאס, הוכיחו כי "על פני השטח", 7.10 להגיע עד לעומק האוכלוסייה האזרחית העוטף עזה. אירועי האיום עדיין ממשיך להיות המרכזי. כך הגענו ל"חרבות ברזל"

פועל יוצא של מהלך מתוכנן וסדור, אשר הוצג בעבודה אקדמאית מפורטת של איש חמאס ובראיונות שערכו בנושא מנהיגי החמאס. מודעות הארגון לחולשתו הצבאית מול ישראל, היוותה מרכיב מרכזי באימוץ ויישום אסטרטגיית הלחימה באמצעות כריית רשת מנהרות. מערכת הביטחון וצה"ל, הגם שהייתה מודעת לכך, זיהתה את התהליך כאיום מבצעי טקטי בלבד - עובדה אשר גררה בעקבותיה פגיעה בפעילות צה"ל במהלך צוק איתן. . הארגון ,המודע לעוצמתו של צה"ל, החליט לבנות "שמורות טבע" תת-קרקעיות (מנהרות ומחילות מקשרות), שמוקמו בשטחים נסתרים בעומקו של האזור. החמאס המשיך בשני מאמצים בתחום לוחמת התת מערכת הביטחון וצה"ל, הגם שהייתה מודעת לכך, זיהתה את התהליך כאיום מבצעי טקטי בלבד - עובדה אשר גררה בעקבותיה פגיעה בפעילות צה"ל במהלך צוק איתן

כבר החל הארגון לבצע פיגועים כנגד מוצבי צה"ל 2000 ברצועת עזה, באמצעות החדרת חומרי נפץ נגד מוצבים , 2006 צבאיים של צה"ל. שיאה של הפעילות, היה בשנת כאשר יחידת איכות של החמאס הגיעה במנהרה חוצת גבול מרפיח למוצב "אפריקה", ליד הישוב כרם-שלום וחטפה את גלעד שליט, שהועבר על-ידי חוטפיו באותה מנהרה לרפיח. החמאס המשיך בשני מאמצים בתחום לוחמת התת קרקע: ראשית, בניית מערך מנהרות רחב ממדים ברצועה לצרכי התגוננות מול תקיפות חיל האוויר, לאחסון מערך הרקטות והטילים וכן להנעת כוחות בתוך הרצועה בחרום (למעשה, כיום קיים מערך מסועף של מאות ק"מ, היוצר למעשה סוג של "עיר תחתית" בעזה). המאמץ השני - כריית עשרות מנהרות חוצות גבול לכוון השטח הישראלי, ככלי אסטרטגי נגד ישראל, שבא לידי .)2014( " ביטוי מובהק במהלך מערכת "צוק איתן תפיסת ראשי החמאס באשר לייעוד המנהרות היה

4

קרקע: ראשית, בניית מערך מנהרות רחב ממדים ברצועה לצרכי התגוננות מול תקיפות חיל האוויר, לאחסון מערך הרקטות והטילים וכן להנעת כוחות בתוך הרצועה בחרום (למעשה, כיום קיים מערך מסועף של מאות ק"מ, היוצר למעשה סוג של "עיר תחתית" בעזה). המאמץ השני - כריית עשרות מנהרות חוצות גבול לכוון השטח הישראלי, ככלי אסטרטגי נגד ישראל, שבא לידי .)2014( " ביטוי מובהק במהלך מערכת "צוק איתן תפיסת ראשי החמאס באשר לייעוד המנהרות היה פועל יוצא של מהלך מתוכנן וסדור, אשר הוצג בעבודה אקדמאית מפורטת של איש חמאס ובראיונות שערכו בנושא מנהיגי החמאס. מודעות הארגון לחולשתו הצבאית מול ישראל, היוותה מרכיב מרכזי באימוץ ויישום אסטרטגיית הלחימה באמצעות כריית רשת מנהרות. מערכת הביטחון וצה"ל, הגם שהייתה מודעת לכך, זיהתה את התהליך כאיום מבצעי טקטי בלבד - עובדה אשר גררה בעקבותיה פגיעה בפעילות צה"ל במהלך צוק איתן. . הארגון ,המודע לעוצמתו של צה"ל, החליט לבנות "שמורות טבע" תת-קרקעיות (מנהרות ומחילות מקשרות), שמוקמו בשטחים נסתרים בעומקו של האזור. המטרה הייתה לאחסן מתחת לקרקע את מערך נשק הרקטות והטילים ולאפשר יציאה מהמסווה של לוחמי החמאס אל מול כוחות צה"ל. על אף שצה"ל הכיר והיה מודע לקיומה של מערכת זו, התמודדות כוחותינו - לראשונה מול לוחמה תת-קרקע מאסיבית - הייתה מלווה בתקלות. לאחר סיום המערכה, קיבלו ראשי ארגון החלטה להמשיך באסטרטגיה ואף לחפור מנהרות חוצות גבול לשטח ישראל.

סביר להניח, כי ארגון החמאס יתמיד בשימוש במנהרות בהיקף מאסיבי כחלק מתהליך ההתמודדות מול צה"ל - במישור ההגנתי וההתקפי. יחידות רבות בצה"ל עוברות הכשרה ללחימה במנהרות, באמצעות מתקנים המדמים את האיום. המאמץ הרב שהושקע בלימוד הנושא ובהטמעתו ברמות השונות בצבא, הוביל להצלחה הרבה של מבצע "מגן צפוני", במהלכו חשף ונטרל צה"ל את מערך המנהרות חוצות הגבול של החיזבאללה. הייתה זו מכה מורלית ומבצעית מהדהדת לארגון ולראשיו. לאור הנאמר, אנו עדים בשנים האחרונות לפעילות חסרת תקדים של התבצרות למטרות התגוננות - לאורך גבולות המדינה. בלב היערכות זו, נמצאת כאמור בניית ק"מ, לאורך 65 המכשול התת-קרקעי והעילי, באורך כ- "עוטף עזה" - מנתיב העשרה ועד כרם שלום. התבצרות זו כוללת כיום מערך חומות וגדרות ביטחון באורך של מאות ק"מ - לאורך גדר ההפרדה, בגבול עם מצרים, ובקטעי גבול עם ירדן ולבנון לצד ציר הבשן ברמת-הגולן - בהשקעה כספית של מיליארדי שקלים. מערכות אלו, כמו גם חשיפה ונטרול של מנהרות חוצות גבול שנחפרו לעבר ישובי "העוטף" וגבול הצפון, נועדו למניעת פיגועי טרור, לסיכול הסתננות שב"חים, לעצירת פשיעה חקלאית לאומנית ועוד. ההשקעה הכספית האדירה הכרוכה בהתבצרות של מערך 0 חומות וגדרות ביטחון לאורך הגבולות. המטרה הייתה לאחסן מתחת לקרקע את מערך נשק הרקטות והטילים ולאפשר יציאה מהמסווה של לוחמי החמאס אל מול כוחות צה"ל

5

חרבות ברזל

"הפלוגה של אורן": הקצין הבכיר תושב העוטף שנלחם בגבורה עם בנו והציל עשרות אנשים במסיבה באוקטובר היה סמוך למסיבה ברעים • חבר צוות, תא"ל 7 אחד הקרבות הכי קשים ב- (במיל') אורן, תושב העוטף ומנהל הלחימה באוגדת עזה, היה בביתו באותה השבת • עם האזעקות הראשונות הוא ובנו עלו על מדים, לקחו את הנשק ויצאו להילחם בשטח • סמוך לטנק שנפגע הם הציבו מארב למחבלים והצילו עשרות אנשים • "שמעתי את הרקטות, הערתי את אשתי והילדים, ואמרתי להם - זו הפשיטה"

הרבה סיפורי גבורה התרחשו בשבעה באוקטובר, אבל הסיפור של אורן, תושב העוטף ותת אלוף במילואים, עוצמתי ויוצא דופן במיוחד. לוחם אחד שעם הרבה אומץ ותושייה הפך קבוצת אזרחים ושוטרים לפלוגה והציל את החיים של עשרות צעירים שבילו במסיבה.

תא"ל (מיל') אורן הוא מנהל הלחימה באוגדת עזה, הוא מכיר את הגזרה בעיניים עצומות. בשישי הוא עוד תכנן באוגדה תרגיל להמשך וחזר לחגוג את שמחת תורה עם משפחתו. "בבוקר אני שומע את מטח הרקטות, מבין שזה מטח מסוג אחר, גם אומר רגע, אין פה שום מודיעין שאני מכיר", הוא מספר. "מעיר את אשתי והילדים ואומר להם: 'זה הפשיטה. תסגרו את הבית', אני אומר לבן שלי: 'תעלה על מדים'". אורן ובנו החייל יוצאים לחמ"ל האוגדה ומיד נתקלים במחבלים. "נוסעים, שומעים ירי מקלעים ברקע, רקטות לא מפסיקות ליפול. מדווחים לאוגדה. ראינו כמויות של רכבים. צעקנו להם: 'רוצו לכיוון השדות'. לצערי ראיתי כמה צעירות הרוגות. בעצם עושים קרב השהיה בין המכוניות. תוך כדי מצטרפים אלינו שני שוטרים". נלחם עם בנו והציל עשרות. תא"ל (במיל') אורן "יש ירי מטורף, אר-פי-ג'י, מחבלים מתקדמים לעברנו, במרחק של שש מכוניות קדימה אלינו", מתאר אורן. "אני כבר מוריד את הדרגות, שמתי בכיס, אמרתי 'שמע ישראל' בשקט ואמרתי שאם אני הולך, אז לפחות שלא ייקחו איתם קצין בכיר, שלא ידעו שהם הרגו קצין בכיר. באותן שניות אני חושב על יאיר. אני אומר, מילא אני, ליאיר יש תינוקת בת שלושה חודשים".

בשלב הזה נעצר לידם רכב עם שוטרים. אורן ובנו נכנסים מטרים לאחר מכן כשהם נתקלים 200 אליו והם נעצרים בטנק של כוחותינו שנוסע ולפתע נעצר. "אני רואה את הטנק ממש פה, על הציר", הוא מתאר. "זה הטנק שדרס חלק מחוליית המחבלים ונורו עליו אר-פי-ג'י. הנהג נסע עד שהוא איבד את ההכרה. אני חושב רגע בראש איך אולי אני אנסה להפעיל את הטנק, אבל ראיתי שהוא חטף אר-פי-ג'י ואי אפשר, אמרתי, נוריד את המאג". "זיהיתי תלולית ואמרתי - אנחנו נהיה פה", הוא משחזר. "מכאן המחבלים באו לאורך כל הלחימה. שני השוטרים מימיני, אני אומר להם: 'אתם מאבטחים לאחור', כדי כשהגעתי אליו, הוא אומר לי: 'מי מפקד?' "אמרתי: 'אני מפקד, קפצנו מהבית'. הוא אומר לי: 'יש לנו פה פצועים ויש לנו אזרחים, אנחנו צריכים לשמור עליהם'.

6

• Š—

‹‡Œ†

הכרטיסים שלך שווים יותר! "חבר" שמח להעניק לך הטבה משתלמת במיוחד לכבוד ראש השנה: בחודש ספטמבר, ₪ 2,000 על טעינת הנחה 35% . "חבר" של קבע ו"חבר" טעמים בכל אחד מהכרטיסים הנטענים

פרטים נוספים: אתר "חבר"

.1-30.9.22 תקף לטעינות שתבוצענה בין התאריכים בחודש לכרטיס. ₪ 2,000 הכרטיסים ניתנים לטעינה בשווי מצטבר של עד בכל רגע נתון. ₪ 1,000 יתרת הכסף לא תעלה על

. ללא עלות וללא התחייבות ניתן לבדוק את זכאותך לקבלת החזר מס - יעניקו לך שירות BDSK השותפים הפיננסים של ״חבר״ - מועלם ומועלם ו- כולל מע"מ 12% ויטפלו בהחזר מול הרשויות בעלויות נמוכות מהנהוג בשוק: אולי מגיע לך כסף בהפתעה

מההחזר בפועל. איך בודקים?

סורקים את הברקוד וממלאים שאלון דיגיטלי קצר:

073-2493544

073-2688562

פרטים נוספים: לשונית "פיננסים" > " אתר "חבר

ההתקשרות עם החברות נתונה לשיקול דעתו ולהחלטתו החופשית של כל עמית והיא באחריותו המלאה. השירות הניתן על ידי החברות הוא באחריותן המלאה והבלעדית. “חבר” איננה מעורבת בהתקשרות בין העמית לבין הספק ואינה אחראית לתוצריה ו/או השירות. אין באמור כדי להוות המלצה ו/או חיווי דעת ביחס לרכישת השירות, איכותו, כדאיותו, טיבו או התועלת הצומחת ממנו או נכונותו ונועד לספק מידע כללי.

הרבה סיפורי גבורה התרחשו בשבעה באוקטובר, אבל הסיפור של אורן, תושב העוטף ותת אלוף במילואים, עוצמתי ויוצא דופן במיוחד. לוחם אחד שעם הרבה אומץ ותושייה הפך קבוצת אזרחים ושוטרים לפלוגה והציל את החיים של עשרות צעירים שבילו במסיבה. תא"ל (מיל') אורן הוא מנהל הלחימה באוגדת עזה, הוא מכיר את הגזרה בעיניים עצומות. בשישי הוא עוד תכנן באוגדה תרגיל להמשך וחזר לחגוג את שמחת תורה עם משפחתו. "בבוקר אני שומע את מטח הרקטות, מבין שזה מטח מסוג אחר, גם אומר רגע, אין פה שום מודיעין שאני מכיר", הוא מספר. "מעיר את אשתי והילדים ואומר להם: 'זה הפשיטה. תסגרו את הבית', אני אומר לבן שלי: 'תעלה על מדים'". אורן ובנו החייל יוצאים לחמ"ל האוגדה ומיד נתקלים במחבלים. "נוסעים, שומעים ירי מקלעים ברקע, רקטות לא מפסיקות ליפול. מדווחים לאוגדה. ראינו כמויות של רכבים. צעקנו להם: 'רוצו לכיוון השדות'. לצערי ראיתי כמה צעירות הרוגות. בעצם עושים קרב השהיה בין המכוניות. תוך כדי מצטרפים אלינו שני שוטרים". נלחם עם בנו והציל עשרות. תא"ל (במיל') אורן "יש ירי מטורף, אר-פי-ג'י, מחבלים מתקדמים לעברנו, במרחק של שש מכוניות קדימה אלינו", מתאר אורן. "אני כבר מוריד את הדרגות, שמתי בכיס, אמרתי 'שמע ישראל' בשקט ואמרתי שאם אני הולך, אז לפחות שלא ייקחו איתם קצין בכיר, שלא ידעו שהם הרגו קצין בכיר. באותן שניות אני חושב על יאיר. אני אומר, מילא אני, ליאיר יש תינוקת בת שלושה חודשים". בשלב הזה נעצר לידם רכב עם שוטרים. אורן ובנו נכנסים מטרים לאחר מכן כשהם נתקלים 200 אליו והם נעצרים בטנק של כוחותינו שנוסע ולפתע נעצר. "אני רואה את הטנק ממש פה, על הציר", הוא מתאר. "זה הטנק שדרס חלק מחוליית המחבלים ונורו עליו אר-פי-ג'י. הנהג נסע עד שהוא איבד את ההכרה. אני חושב רגע בראש איך אולי אני אנסה להפעיל את הטנק, אבל ראיתי שהוא חטף אר-פי-ג'י ואי אפשר, אמרתי, נוריד את המאג". "זיהיתי תלולית ואמרתי - אנחנו נהיה פה", הוא משחזר. "מכאן המחבלים באו לאורך כל הלחימה. שני השוטרים מימיני, אני אומר להם: 'אתם מאבטחים לאחור', כדי . ככה למעשה אנחנו 360 שתהיה לנו הגנה היקפית מנהלים את הקרבות. ראינו פה ושמענו את כל הטבח. פתאום מגיעים אזרחים ואני אומר להם: 'חבר'ה, בואו, בואו', ומתחילים להתרכז אזרחים ליד הטנק". תא"ל (במיל') אורן במפגש ראשון עם ניצולי המסיבה עליהם הגן ניצולים מהמסיבה מגיעים בריצה, מתאספים 50 כ סביב הטנק, ליד אורן, בזמן שמאות מחבלים מסתובבים ברכבים ואופנועים, רצים בשדות ויורים במי שרק אפשר.

חמישה שבועות אחרי השבת הטראומתית, אורן פוגש לראשונה את אחד השוטרים איתו נלחם ואת ניצולי המסיבה עליהם הגן. "כשהגעתי אליו, הוא אומר לי: 'מי מפקד?'", נזכר חנניה בנימין, שוטר בתחנת רהט. "אמרתי: 'אני מפקד, קפצנו מהבית'. הוא אומר לי: 'יש לנו פה פצועים ויש לנו אזרחים, אנחנו צריכים לשמור עליהם'". "אני רואה חוליה של שלושה מצד שמאל, שניים מצד ימין והרגנו אותם", מתאר אורן. "אמרתי לשוטרים: 'לכו, תביאו מהם נשק ארוך'. למעשה הטלפון הזה זה מכשיר קשר שאני מתקשר איתו מול האוגדה. באיזשהו שלב הוא הולך להיגמר לי, אני אומר להם: 'תקשיבו, אתם חייבים לחפש לי מטען גלקסי ברכבים'. באמת מוצאים, שמים אותו ואני אומר להם: 'אוקיי, יש לנו עוד זמן קשר'". "אני מדבר עם האוגדה, אם יש מסק"ר או כוח לשלוח אליי. אני שולח את המיקום בטלפון של הוואטסאפ. מתקשר אליי קמ"ן, 'אני פה מעליך עם מסק"ר'. מסק"ר, קשה לו מאוד לזהות כי זה מחבלים שיוצאים כל הזמן חצי על אזרחי וחצי על מדים, וגם אזרחים שלנו. הוא נמצא מעלינו והמחבלים לא מגיעים. זה נתן לנו לפחות חצי שעת חיים. עדן סבג, ניצולת המסיבה, מספרת: "אורן הכניס ממש ביטחון למרחב. אני בכלל חשבתי שאתה גם חייל רגיל, צעקנו להם: 'רוצו לכיוון השדות'. לצערי ראיתי כמה צעירות הרוגות. בעצם עושים קרב השהיה בין המכוניות. תוך כדי מצטרפים אלינו שני שוטרים 0 0 0

9

חרבות ברזל

טליה לנקרי: אל"מ שנה לא נערכנו 30 לאירוע גדול כזה טליה לנקרי, לשעבר סגנית ראש המל"ל, סבורה שהכישלון שהוביל לפרעות בדרום הוא אסטרטגי, ולא רק מודיעיני • בראיון לגלובס היא מתייחסת לביקורות, מדברת על ההשלכות ארוכות־טווח על המשק, וחוששת מפגיעה בתדמית הציבורית של צה"ל • קריסת הקונספציות, פרויקט מיוחד

לגבי מה שקורה. חשבנו שיש לנו מודיעין מצוין, שאין דבר שאנחנו לא יודעים, אבל זה נשבר לחלוטין". "לא כל גוף צריך לפתוח מוקד" במשך למעלה משלושה עשורים שירתה לנקרי בתפקידים שונים בצה"ל, כשאת דרכה סיימה בדרגת אלוף משנה, ולאחר מכן הצטרפה למל"ל. אחד מהתפקידים בו כיהנה במהלך שירותה היה ראש ענף תעסוקה מבצעית, במסגרתו הייתה אחראית על הסד"כ של צה"ל וחלוקת האמל"ח בין הגזרות. "הבעיות בתחום הזה צועקות לי מהשטח. הייתה בעיה של כוננות בסיסית. אמנם יש כוננות של אוטובוסים צמודים, חיל אוויר שמוכן להקפצה וכוחות מיוחדים, אבל כשפגעו במי שמפעיל את כל זה ומי שיודע לדבר עם המטכ"ל והפיקוד - הכוחות לא הופעלו מהר.. כל השרשרת נפגעה". עם זאת, היא מדגישה: "ההתאוששות הייתה מהירה, ואנחנו כבר רואים שהקערה התהפכה וחזרה למקומה. אלף איש ולהציב אותם בגזרות שונות, 300 לגייס מעל ולהביא את האמצעים והכלים לשם - זה אתגר עצום. לכך הצבא נערך, ורואים מאוד מהר שהצבא מתעשת. אני עדיין מוטרדת שהפשלה - והיא באמת הייתה גדולה תביא את הציבור להגיד 'אין לנו על מי לסמוך' ברמה הצבאית. יש על מי לסמוך, והצבא מראה את זה". לדבריה, נתוני הגיוס בימים אלה למילואים מוכיחים זאת, במיוחד לנוכח הוויכוח סביב השינויים במערכת המשפט והשאלה האם ברגע האמת כולם התייצבו למילואים. "זה מרגש אותי בצורה בלתי רגילה", מתארת לנקרי את תחושותיה. "היה ברור לי לגמרי שברגע שיידרשו, כולם יתייצבו". ברמה האופרטיבית, האם צה"ל מגייס יותר מידי חיילי מילואים? "זה לא יותר מדי, כי הצבא מסייע גם לדברים אחרים, כמו אבטחה של מפעלים חיוניים, סיוע במקלטים, פסיכולוגים, וחלילה בלוויות. הצבא מסייע מעבר למה שרואים. צריך להעניק תחושת ביטחון לאזרחים, גם אם אין איום קונקרטי". יש גם המון ביקורת על חוסר הוודאות סביב הנעדרים והקשר עם המשפחות. ממה זה נובע? "זה נובע מהעוצמה של האירוע, מכמות ההרוגים, זה שאי־אפשר להוציא גופות בזמן לחימה. סיבה נוספת, והמרכזית מבניהן, היא הפיקוד והשליטה ברמה הלאומית. הצבא אחראי על הצבא ועל החיילים ולא שנה נערכתי לאירוע כזה. הייתי ממונה במל"ל על 30 התרחיש בעורף ואישרנו אותו. זיקקנו אותו לרגע הזה, וכשהוא קרה - זה היה כמו סכין גדולה בבטן

ברמה האסטרטגית, היה תהליך של חיזוק החמאס", קובעת בנחרצות אל"מ (במיל') טליה לנקרי, לשעבר סגנית ראש המטה לביטחון לאומי (מל"ל). מאז פרצה המלחמה, היא פוקדת את אולפני הטלוויזיה וחוזרת על דבריה. את הראיון איתה קיימנו מיד אחרי שיצאה מניחום אבלים בבתי משפחות שאיבדו את היקר להן מכול. "מה יש לי להגיד? עצוב", היא אומרת. "רצינו לייצר מצב שלחמאס יש מה להפסיד, וכל הזמן הסברנו שארגון הטרור לא מצטרף למבצעים ביהודה ושומרון או לצד הג'יהאד האסלאמי כי הוא מפחד להפסיד את מה שיש לו. אני לא טוענת שזה לא נכון, אבל היינו צריכים להיות ערניים

10

אחראי על האזרחים. כשאין מערכת כמו המערכת הצבאית המשומנת, אז מי אחראי להודיע למשפחות? כשכיהנתי במל"ל ניסיתי להקים גוף כזה, אבל אף אחד לא חשב שתהיה כזאת כמות של אזרחים הרוגים בבת אחת. "כשמעבירים את החזית של המלחמה לעורף, אתה לא באמת יודע מה קורה. לכן, המשפחות מקבלות את המידע יומיים אחרי האירוע, או בכלל כשהמלחמה מסתיימת. אין גוף אחד שמרכז הכול. היו צריכים להטיל אחריות על גורם ספציפי במקום שכל גוף יפתח מוקד". "הייתה כאן בעיה של יהירות" האירועים שקרו באותו יום שבת ארור הפתיעו רבים, ולנוכח התוצאות הקשות, נראה שגם את מערכת הביטחון. אולם, לנקרי מספרת שבמערכת הביטחון כן שנה 30 נערכו לתרחיש פוטנציאלי כזה בבוא היום. " נערכתי לאירוע כזה. הייתי ממונה במל"ל על התרחיש בעורף ואישרנו אותו. זיקקנו אותו לרגע הזה, וכשהוא קרה - זה היה כמו סכין גדולה בבטן. ועדיין, חשוב להדגיש מול הנזק והעוצמה הגדולה וכיבוש יישובי עוטף עזה - הלחימה הייתה עיקשת מצד כולם. שוטרים נלחמו, ובקרוב נשמע עוד על סיפורי הגבורה שלהם. היו גם אנשים שלקחו נשק ופשוט יצאו החוצה. חיילים שהיו במסיבה יצאו להילחם בידיים חשופות". האם להערכתך תדמיתו של צה"ל, "כצבא החזק במזרח התיכון", נפגעה? "צה"ל הוא הצבא הכי חזק באזור. אבל הייתה פה בעיה של יהירות וקושי לקרוא את התמונה. אם יודעים בוודאות שיש היערכות של חמאס למתקפה, לא הייתה צריכה להיות דילמה. אבל כשמקבלים 'סימנים מעידים', איך מתרגמים אותם? כשכוחות חמאס עזבו את המפקדות

שלהם, זה כי הם חוששים מחיסול ממוקד של ישראל או כי הם מתכוננים למתקפה? יהיה זמן לתחקירים. "כעת, התכלית של המלחמה היא מיטוט החמאס. זה יכול להיות מיטוט שלטון החמאס כך שהוא לא ישלוט ברצועה, או מיטוט היכולות הצבאיות של הארגון. אבל כמובן עולה גם השאלה - אז מי כן ישלוט שם? אך אחרי מה שהם עשו לנו, אי־אפשר לפעול אחרת. התקווה היא שהמלחמה תביא גם לשינוי אזרחי בתוך עזה". ש סכנה שתפרוץ מלחמה בשתי חזיתות? י "לא נכנסנו למלחמה כשהכול שקט; היו מספר אירועים בגבול הצפון לפני כן. יכול להיות שלא תהיה ברירה אלא לפגוע בחיזבאללה באופן משמעותי. צה"ל יכול להתמודד עם כמה חזיתות במקביל, אבל לא באותה העוצמה. "בזמן האחרון מדברים על היחלשות ההרתעה, והאויב רואה את המדינה כחלשה, ובוודאי בגלל הפילוג הפוליטי. זה נתן רוח גבית לאויב. בהחלט יש לזה משמעויות וסיכונים גדולים". מה לגבי השפעת הסיוע האמריקאי? מאז פרצה המלחמה, נשיא ארה"ב ג'ו ביידן התייחס מספר פעמים לאירועים, והביע תמיכה מוחלטת בישראל, לרבות באמצעות נושאות מטוסים ומיירטי כיפת ברזל. "זה משמעותי. הסיוע האמריקאי בזמן מבצעים צבאיים ומלחמות הוא בדרך כלל ברמת ההצהרות, וגם בהשלמת מלאי ציוד אחרי המלחמה. אבל בנאום של ביידן הוא אמר: 'אני מבין את גודל האירוע'. במלחמת לבנון השנייה 0 לא היה דבר כזה". כל הזמן הסברנו שארגון הטרור לא מצטרף למבצעים ביהודה ושומרון או לצד הג'יהאד האסלאמי כי הוא מפחד להפסיד את מה שיש לו

11

הביטוח הסיעודי

חמש שנים לחתימת הסכם הביטוח הסיעודי חמש שנים לאחר שנחתם הסכם הביטוח הסיעודי הייחודי בין "צוות" לחברת מנורה מבטחים, שני הצדדים יכולים לקבוע כי המהלך התברר כמוצלח. הפוליסה מעניקה פתרון סיעודי לטווח ארוך לחברי "צוות", החישובים האקטואריים מתבררים כנכונים, השירות של סוכנות מדנס עומד בסטנדרטים, והפרמיה נמוכה מהצפי ראיון עם אורית 0 שהיה בתחילת הדרך קרמר, משנה למנכ"ל ומנהלת אגף ביטוח הבריאות במנורה מאת: אוהד יעקב להבין את נושא הביטוח הסיעודי ב"צוות" לעומקו, כדי נדרש רקע קצר: סאגת הביטוח הסיעודי החלה בדיוק , עת הודיע משרד האוצר 2012 שנים, במהלך 10 לפני כי לא יאשר עוד ביטוחים קולקטיביים סיעודיים (מאחר שחברות הביטוח העלו את הפרמיות למבוטחים, לאחר שהפכו בלתי משתלמות עבורן). האוצר אמנם האריך משנה לשנה את תוקף הפוליסות, כמובן במחיר יקר יותר, אך ברור היה כי ללא פתרון ממלכתי יישארו חברי הקולקטיבים - ארגוני העובדים בכל הארץ - ללא כיסוי. למרות שתוקף הביטוח "בריאות בצוות", שכלל מרכיב - מינה הארגון באופן 2014 סיעודי, עמד לפוג רק בסוף מיידי צוות לבדיקת הנושא ולחיפוש פתרון הולם, בראשות המנכ"ל דן נדיב, יו"ר ועדת הבריאות אילן דולפין, מנהל תחום הבריאות עמיר להב, רו"ח דוד כהן והיועצים הפיננסיים והמשפטיים. "המשימה הייתה לשכנע את האוצר בעוצמת הארגון, וביכולתו האקטוארית להעמיד פוליסת סיעוד הולמת", הגעתי למסקנה שלא אני בחרתי בתפקיד, אלא התפקיד בחר בי. אני מאמינה גדולה במוצר ובמה שהוא מאפשר. הידיעה שהמקצוע שבחרתי עוסק בסיוע לאנשים בשעתם הקשה - גורמת לסיפוק אדיר מהעבודה ומההשקעה שלי

אורית קרמר

מספר דן נדיב. במהלך המו"מ עם הממונה על שוק ההון והביטוח, התברר כי ארגון "צוות" - ולא חברת הביטוח שתיבחר - הוא שינסח את הפוליסה ואת תנאיה. "התנאים שהעמיד האוצר היו דרקוניים, לא האמינו שנוכל לעמוד בתנאים הללו", מספר מוטי בר דגן יו"ר "צוות", "גם לאחר שהצגנו נתונים המוכיחים את יכולתנו להעמיד לרשות החברים פוליסה יציבה למאה שנים. האישור התקבל בסופו של דבר מסיבה אחרת: באוצר השתכנעו כי 'צוות' אינו 'עוד' ארגון עובדים. הם הבינו את עוצמתו, את ערך הערבות ההדדית הקיים בו, את הכוח המוסרי ואת ערכיות חבריו, שתרמו עשרות שנים מחייהם לביטחון המדינה". קבלת אישור האוצר לפוליסה שהעמיד "צוות" לחבריו, נראה לכאורה סיום מוצלח של מהלך ארוך. כל שנותר היה לפרסם מכרז בין חברות הביטוח למתן כיסוי סיעודי לחברי הארגון. נראה היה שעל "עיסקה" גדולה כזאת, יתחרו כמה חברות, וחלקן אף יגישו הצעות. אבל, מחשבות לחוד ומציאות לחוד. חברות הביטוח היו בטוחות כי הסיכון - על-פי מתווה הביטוח של 'צוות', שאושר על-ידי הממונה על הביטוח במשרד האוצר - גבוה מדי. אף לא אחת נענתה למכרז. "כולם קיבלו רגליים קרות", אומרת בחיוך אורית קרמר, משנה למנכ"ל ומנהלת אגף ביטוח הבריאות במנורה. "גם אנחנו במנורה מבטחים חששנו. המציאות בשוק הסיעוד, בשילוב תנאי המכרז, לא ציירו תמונה אופטימית. לכן הפנייה הראשונה של 'צוות' אלינו נתקלה בסירוב". אז מה בכל זאת השתנה? "ראשית, קיבלנו פנייה נוספת מ'צוות'. במקביל, התגבשה אצלי ההבנה שזו מסוג העסקאות שצריך לראות גם מעבר

12

היית אומרת ש"צוות" לקח סיכון כאשר התקשר עם מנורה למרות חולשתה בתחום הקולקטיבי? "ראשית, אולי היית צריך לשאול אם מנורה היא זו שלקחה סיכון והתשובה היא כן, אבל סיכון מחושב... תראה, מי שלא יודע לשחות שלא ייכנס למים, ומי שלא לוקח סיכונים לא צריך לעבוד בביטוח. הרי מהות העיסוק שלנו היא ניהול סיכונים. שנית, יש לזכור שלקבוצת מנורה מבטחים יש ניסיון ענק בעבודה מול ארגונים, מעסיקים וועדים, מעצם העובדה שבבעלות הקבוצה קרן הפנסיה הגדולה בישראל. מעצם ההתקשרות נהנה 'צוות' מהעוצמות של קבוצת מנורה מבטחים ועצם היותנו קטנים בתחום הקולקטיבים בבריאות באותה תקופה, לא גרעה מהמוניטין והשירות שלנו כלפי המבוטחים שכן היו אצלנו באותה עת. אני בטוחה שכבר בשלבי המשא ומתן עם 'צוות', הם הבינו שיש פה חברה שתדע לנהל במסירות ובמקצועיות גם את הביטוח הסיעודי של חבריה". אורית, נשואה ואם לשתי בנות, "עשתה את כל הדרך" מאז הגיעה למשרה זמנית אחרי צבא לביטוח השיניים של דקלה, "רק עד פתיחת שנת הלימודים באוניברסיטה...". היא עשתה דרך ארוכה, ובכלל זאת הייתה ממקימי הביטוח המשלים של כללית, עוד לפני הנהגתו כתוכנית שירותי בריאות נוספים במסגרת הקופה; ניהלה את אגף התפעול והתביעות בדקלה חברה לביטוח ובמקביל ניהלה

את הפיתוח העסקי של כללית מושלם. לאחר מסלול ארוך בדקלה, טסה עם משפחתה ליוון והקימה בחברת ביטוח הפועלת שם ענף בריאות. אחרי שלוש שנים ביוון, חזרה אורית להראל כסגנית ראש עברה למנורה לנהל את אגף 2011 חטיבת הבריאות. בסוף הבריאות וראתה בכך אתגר גדול מאחר ומנורה הייתה אז, כאמור, שחקן קטן יחסית בתחום הבריאות. "הניסיון שצברתי לא יסולא בפז", היא אומרת. "בתקופה זו עוצבה תפיסת עולמי באשר לביטוחי הבריאות והסיעוד. קשה לעשות את העבודה הזו, ליטול אחריות כבדה לרווחתם של הרבה אנשים, אם אינך מאמין באופן מוחלט במה שאתה עושה". האם לא חששת שלקוחות כמו חברי "צוות", בדרך כלל דעתניים, שלא לומר עקשניים, יחד עם ארגון כזה העומד מאחוריהם, יהיו מאתגרים מדי? "לא חששתי. למנורה יש שם טוב בשוק, של חברה עם תודעת שירות גבוהה שמבינה שמאחורי כל נייר נמצא לקוח במצוקה. אני חושבת שלא הייתי יכולה להגיע כל בוקר בשמחה לעבודה, אם זה לא היה כך. יש לי אמון מוחלט ומלא בביטוחי בריאות וסיעוד. הייתי ביטוח סיעודי הוא מיוחד ורגיש. אנחנו בודקים את עצמנו היטב כדי לוודא שלא פספסנו מבוטח שזכאי לפי תנאי הפוליסה. לגבי אלו שלא - הדלת פתוחה: יש ועדות ערר ובמקרה של 'צוות' אני יכולה לומר שהארגון מעורב ומסייע

רוצים לרכוש כלים ומיומנויות בתחום צילום הוידאו? מעניין אתכם לסקר אירועים, לערוך כתבות, לראיין אנשים במסגרת "צוות"?

התמודדות 0 נכונות לעבודת צוות 0 ראש פתוח מה צריך? מוכנות 0 מחויבות לתקופה משמעותית 0 טובה עם שינויים יכולת להניע 0 רצון ויכולת ללמוד ולהתמקצע 0 להשקעת זמן התחייבות לשמירה וטיפול נאות בציוד צילום יקר ערך 0 אחרים וידאו "צוות" מזמין חברים חדשים אוהבי תחום הצילום לשורותיו אתכם אנחנו מחפשים!

המעוניינים יעברו ראיון קצר לבדיקת התאמתם. לפרטים ניתן לפנות אל משה אבן פז, evenpaz.mohse@gmail.com מייל: 053-7522601 מנהל וידאו "צוות", טל׳:

13

שלום מבית

גישור כפתרון לבעיות במשפחה ומשברים בגיל השלישי מטבע הדברים, גירושין בגיל מבוגר מעוררים קשיים ובעיות שאינם מאפיינים גירושין בגיל צעיר. ניהול העניין בין כתלי בית המשפט, עלול להעצים את הסכסוך בין בני הזוג, שהעבירו את מרבית שנותיהם יחד כמשפחה. סביב החלטה זו עולות לא מעט שאלות, לא רק באשר לאופן הפרידה ובאיזה הליך לבחור, אלא גם באשר לנושאים כלכליים מורכבים הנוגעים לעתידם ולרווחתם של בני הזוג. אחת המשמעותיות היא לגבי הפנסיה שלהם וכיצד תחולק לאור השוני בהכנסתם ובעבודתם של בני הזוג במהלך השנים. נשאלת השאלה באיזו דרך יש לנקוט על מנת לסיים את הקשר, האם יש לפנות לעורך דין, מגשר, חבר

או בורר? בכתבה זו נעסוק בהליך של גישור, שבו המגשר הוא ניטרלי ואינו מזוהה או מייצג צד כלשהו, אלא פועל מול שני הצדדים. הוא נמצא במקום של מעין "שופט מתערב", אשר מסייע לצדדים לנסח את ההסכם שברצונם להגיע אליו בעצמם. הוא אינו מעניק להם יעוץ משפטי, אלא מסייע להם להגיע להבנות ולהסכמות בהליך שאינו ממושך )כמו זה שעלול להיות בבית משפט), ובדרכי שלום. בדרך זו ינסו בני זוג בגיל השלישי לפתור את הסכסוך בלי לגרום למשבר, ואולי אף יצליחו "להיפרד כידידים" המעריכים את השנים הרבות שחיו ביחד, הקימו משפחה, גידלו ילדים וכעת הם סבים לנכדים. הגישור נעשה בין האינטרסים השונים, בין היתר בנושאים כספיים וכלכליים במרכזם עומדות על-פי רוב זכויות פנסיה שנצברו לאורך שנים ארוכות של נישואין. מה הם העניינים המהותיים שיש לתת עליהם את הדעת: ההפרדה הפיזית - הצורך להיפרד לא רק מההוויה המשותפת כבני זוג נשואים אלא אף מרכוש - המקרקעין, הדירה או הבית המשותפים לבני הזוג - ומעבר לניהול שני משקי בית נפרדים. כאן עולה שאלת ה"היכן", "כמה", ו"מי" מבני הזוג יכול לקנות את חלקו של האחר בנכס שבו התגוררו מרבית חייהם. מי משאיר מה ומי נשאר עם מה - ולא רק פיזית, אלא גם ובעיקר כלכלית. עניין הוא לנו כעורכי דין מגשרים, להביא את הסכסוך לכדי סיום מוצלח, ומכאן שעלינו לנווט את בני הזוג ואת המתווה כך שיהיה היעיל ביותר מבחינתם. הפנסיה החודשית - זו מהווה משענת כלכלית לעת זיקנה ונתנה לבן הזוג ביטחון סוציאלי. מבחינה משפטית, הפנסיה שייכת לאותו בן זוג שהיא נצברת לזכותו במהלך שנות עבודתו. זהו המצב המשפטי על-פי רוב בפנסיות תקציביות. ועם זאת, ישנה ציפייה סבירה אצל בת הזוג או בן הזוג של בעל הפנסיה, לראות בה משאב ומשענת כלכלית שנצברה בזמן ממושך של חיים משותפים. לעיתים גם בן הזוג שהפנסיה שייכת לו, חש כי מן ההגינות לחלוק אותה או שניתן באמצעותה ליישב את המאבק על האינטרסים הכספיים. לא פעם המאמץ המשפחתי המשותף הוא זה שאיפשר לבן הזוג שצבר את הפנסיה לזכותו להתמסר לעבודה. 0 0 0

14

׳ ונהנים מחבילת הכל כלול 120 מצטרפים עכשיו לרשת המגורים ׳עד המעניקה לכם - חשמל, מים, ארנונה, אינטרנט מהיר, טלוויזיה רב ערוצית .׳120 וארוחות צהריים במסעדת הבית - במסלול הכל כלול ׳עד זו ההזדמנות שלכם להעשיר את שגרת החיים עם חברים חדשים, מגוון פעילויות .׳120 - כדי שתוכלו ליהנות מהחיים ׳עד 24/7 וגם רופא ׳ 120 עד ׳ הכל כלול ׳ מזמינה אתכם 120 רשת בתי המגורים ׳עד ליהנות ממסלול משתלם במיוחד!

ראשון לציון | הוד השרון | תל אביב בפריסה ארצית: ירושלים | נס ציונה | קרית מוצקין | - מודיעין בקרוב דיור מוגן לגיל השלישי | ׳120 רשת ׳עד *6120 ט.ל.ח.

התנדבות

מיזם נשות ״צוות״ קולט עליה דרך הרגליים בפרוייקט מיוחד: ״ביחד״ פרויקט חדש מבית היוצר של פורשות צה"ל, מחבר בין חברות "צוות" לבין עולות חדשות לישראל. פיילוט הפרויקט נערך בשלוש ערים בארץ והפגיש אימהות מברזיל, אנגליה, צרפת, אוסטרליה, ארה"ב ואתיופיה עם ישראליות ותיקות ושורשיות. העלייה והקליטה בחברה הישראלית מעסיק "נושא אותנו כפורשות צה"ל מזה זמן רב. חיפשנו הזדמנות לארגן מסגרת שתאפשר לנו, כישראליות, כאימהות, כנשים - להיטיב עם עולות חדשות המגיעות לכאן עם משפחתן". כך אומרת סא"ל צחית גניש-לוי, המובילה את פעילות חברות ״צוות״ במסגרת מיזם ״פו-רשת״. השאיפה הזו עלתה בקנה אחד עם הכוונות של ארגון מומנטום, המחבר בין אימהות יהודיות מרחבי תבל לבין ההוויה היהודית והישראלית. יצוין כי במסגרת מומנטום, נערכים מסעות "תגלית" עבור אימהות יהודיות מכל העולם, בהם נוטלות חלק פורשות צה"ל כמלוות ומארחות המסע. עתה עמדה על הפרק השקת "מעגלי אימהות" בדגש על קליטת עולות חדשות, ויצירת

חיבור שורשי לישראל. לאור העובדה כי שיתוף הפעולה בין מומנטום לבין פו-רשת הינו ממושך ופורה, היה זה אך טבעי כי קצינות צה"ל יהיו מעורבות גם בפיילוט הייחודי הזה. "את הנחיית הקבוצות רצינו להפקיד בידי הפורשות, משום שהן מביאות עימן ערך מוסף של מנהיגות טבעית", מספרת דנה סנדר מולה, מנכ"לית מומנטום ישראל. "לאחר שצחית הרימה את הכפפה, היה לנו ברור כי נזכה לסיוע מקצועי, מחויבות אישית ומעל לכל - רצון עז להיטיב ולעזור. כאלה הן הפורשות". "הפנייה של מומנטום נפלה על אוזניים קשובות", מספרת צחית. "העלייה לישראל היא מרכיב משמעותי בבניית החוסן של החברה והמדינה. מחמם את הלב להכיר מקרוב את הנשים, שבחרו באומץ רב לעזוב את מדינות המקור שלהן - ולבחור בישראל כביתן החדש. העלייה לארץ היא צעד משפחתי - אך לאם המשפחה תפקיד מרכזי במימוש הצעד הזה, בבניית הבית ובתמיכה בכל בני המשפחה בדרכם החדשה". בבסיס הרעיון שהחל קורם עור וגידים - יצירת מעגלי שיח ותמיכה בערים שונות בארץ, בהם ייטלו חלק פורשות צה"ל לצד עולות חדשות, במספר שווה. כאמור, הנחיית המפגשים ניתנה בידי פורשות שהתנדבו למשימה. צחית: "חשוב היה לנו ליצור קבוצה מלוכדת שעוברת את התהליך ביחד. התמיכה, ההתקרבות, הלמידה ההדדית, ההיכרות האישית - כל אלה מעניקים לפורמט הזה את התוקף והייחודיות שלו. מבט בגובה העיניים - זה היה הקו המנחה שלנו. אנו כישראליות ותיקות לא באות למפגש ממקום של יודעות כל, וחלילה לא ממקום של פטרונות. מילת המפתח היא שיתוף. לחלוק עם יחד את ההתמודדויות. לקבל תמיכה, חיבוק ופרספקטיבה". לפרויקט חברה גם הסוכנות היהודית שסייעה בפן המקצועי, ומספר רשויות המקומיות נתנו לו את ברכתן

משתתפות הפעילות במפגש הסיום

16

הודעה חשובה למחזיקי פוליסת הסיעוד של "צוות"

חלון הזדמנויות ייחודי לעמיתי "צוות" ובני משפחותיהם

ניתן 1.3.2023 מתאריך ה־

את תגמולי הביטוח בפוליסת הסיעוד ללא הצהרת בריאות* להגדיל

ומטה זכאים להצטרף לרובד הנוסף ללא הצהרת בריאות 53 *עמיתים / בני משפחה בני ואילך, כפוף להצהרת בריאות והליך חיתום) 54 (בני

למידע נוסף, נציגי מדנס זמינים עבורכם בערוצים הבאים:

bhealthy.co.il

tzevet@madanes.com המענה יינתן תוך יום עסקים אחד בלבד

052-8259424

073-2128153 מוקד הצטרפויות

מסמך זה הינו תמצית בלבד. המידע כפוף לתנאי הפוליסה המלאים, לחריגי הפוליסה ולתוקפה. סתירה ביחס לתנאי הפוליסה, תנאי הפוליסה יגברו. במקרה תביעה, מומלץ ליצור קשר לבירור זכאות טרם ביצוע, לקבלת אישור עקרוני מראש או לברר היקף הכיסוי הרלוונטי בחוברת הפוליסה המלאה.

רפואה שלמה

"אני זוכר את יום השחרור, את הרצון העז לסיים עם כל הטופסיאדה ולהגיע הכי מהר הביתה. הציעו לי להצטרף ל'צוות' ועל זה חתמתי אבל לא נשארתי שם לקבל פרטים על הביטוח הרפואי - וזו הייתה הטעות שלי...". את הדברים הללו אומר רנ"ג אלי גנים, ערב נסיעתו לסן דייגו שבארה"ב, להמתנה מורטת עצבים להשתלת לב "אל תוותרו על הביטוח הרפואי. אולי תזדקקו לו מוקדם מהצפוי..." הסיפור של אלי גנים, אינו מאפיין את כלל חברי "צוות", אבל הוא בהחלט חוזר אצל חלק מהחברים, שבשעת משבר לא היה להם על מי להישען. לכן, הקדיש אלי גנים זמן וגם לא מעט נכונות, כדי להעביר מסר חשוב לחברי "צוות": "אני אמנם לא עשיתי ביטוח בריאות ב'צוות', וחבל מאוד, כי הגעתי למצב רפואי מסוכן ומסובך מאוד. אבל יחד עם זאת, מרגע שנודע על הבעיה שלי ב'צוות' - לא עזבו אותי. חיפשו כל דרך לעזור לי. האוזן הקשבת, התמיכה, הרצון הטוב שקיבלתי, במיוחד מסמנכ"ל 'צוות' דרור טוקר וממנהל המחוז ראובן חמו - כל אלה מלווים אותי ונותנים לי כוח. אני יודע שאני לא לבד. למי שעומד בפני שחרור אומר בצורה הכי ברורה שאפשר: אל תוותר על הביטוח הרפואי. אתה לא יכול לדעת מתי תצטרך אותו, וזה יכול לקרות מוקדם יותר ממה שאתה חושב". 0 0 0 , תושב בני עיש, נשוי בשנית ואב 63 אלי גנים, רנ"ג, בן לארבעה ילדים (לזוגתו עוד ארבעה ילדים), התגייס .) 750 ובבאלי"ש 220 ושירת כטבח באוגדה 1977 בשנת כשהשתחרר, הלך ללמוד את המקצוע בבית הספר תדמור ובסיום הכשרתו עבד במספר בתי מלון בתל אביב. ', בעיצומה של מלחמת לבנון הראשון, הוצע לו 82 בשנת , בלבנון. 500 לחזור לצבא לשמש כטבח ביחידות חטיבה אלי לא היסס וחתם קבע. "כך מצאתי את עצמי בבחמדון, בעליי, מאכיל לוחמים, עובר איתם ממקום למקום ובעיקר - פועל בצורה עצמאית עם הרבה אחריות.

במלונאות, כטבח זוטר, לא הייתה לי אפשרות לבוא לידי ביטוי כמו שיכולתי בצבא, וזו הסיבה העיקרית לכך שחזרתי למדים. אהבתי את המסגרת, את העובדה שאני תורם ושמה שאני עושה הוא חשוב. הרגשתי השלמה פנימית עם הייעוד הזה". מפקדיו של אלי הבחינו עד מהרה במסירות ובמקצועיות שלו, והוא נקרא למח"ט כדי לקבל לידיו את ניהול המטבח באחד מגדודי החטיבה. הוא נענה לאתגר וכך נפתח בחייו שנה של ניהול מטבחים בבסיסים השונים, 15 פרק בן בעיקר באזור הבקעה. באחת מהיציאות הביתה, נקרא להגיע בבהילות לתחנת

רפואה שלמה: רנ״ג אלי גנים ואשתו רימונה

מד"א בקרית מלאכי, לשם פינו את אחיו שלא חש בטוב. "רצתי למד"א ושם פגש אותי הרופא שטיפל באחי. הוא אמר לצוות: 'עזבו רגע את האח, תסתכלו עליו, משהו לא בסדר בעיניים שלו...'". , נמצא בעיצומו של 36 בדיקה קצרה העלתה שאלי, אז בן התקף לב והוא הובהל באמבולנס לבי"ח קפלן ברחובות. "לא הרגשתי כלום", הוא אומר, אבל כשהגיע לבי"ח חווה דום לב בחדר המיון. לאחר החייאה הוכנס לחדר צנתורים , עורק שני 95% והתמונה התבהרה: עורק אחד סתום .85% סתום הודיע לו הקרדיולוג שהעורקים שלו שוב 2009 בשנת נסתמים והוא חייב ניתוח מעקפים. "עברתי את הניתוח וגם שם חוויתי דום לב. זה כבר היה איתות שאי 2010 ב אפשר להתעלם ממנו - יש לי בעיה בריאותית חמורה, ואני לא יכול להמשיך לשרת בצבא"

18

"אני זוכר שאפילו בזמן הצנתור חשבתי רק על זה שיורידו לי את הפרופיל הרפואי ולא אוכל לחזור לגדוד. כנראה לא באמת קלטתי את מצבי". קופסאות 2-3 אלי, אז כבר נשוי ואב לילד קטן, נהג לעשן סיגריות ביום, לא הקפיד על תזונה בריאה ובנוסף תפקד תחת סטרס לאורך שנים. "מטבח זה סטרס, אין מה לעשות. והסיגריות - זה היה דבר רע שעשיתי לעצמי. אחרי האירוע הזה הפסקתי לעשן". לאחר טיפול שכלל בלון וסטנטים, ובתום התאוששות (רפואי) והיה 24 מההתקף, אלי חזר לצבא, קיבל פרופיל מועמד לשחרור. "סירבתי בתוקף להשתחרר. אמרתי לרמ"ד נגדים שאני מוכן לכל תנאי, רק לא להשתחרר". לבסוף שולב כמנהל מטבח במז"י, לאחר שהמנהל הקודם חלה. "זה אמנם לא היה עבודה בשטח, כמו שהכרתי, איש כל 1,200 אבל זה גם היה אתגר מקצועי - להאכיל יום. שלוש שנים הייתי שם עד שהוצע לי על-ידי רמ"ח לוגיסטיקה במז"י להיות קצין המזון הפיקודי. לכאורה, זה אומר שאני עוזב את הסירים, יש לי משרד, אולי זה יותר נוח מהבחינה הזו. אבל גם בתפקיד הזה 45 נסעתי בכל הארץ, עשיתי ביקורות, הייתי אחראי על נגדים, ניהול התקציב - עבודה אינטנסיבית 452 , יחידות ביותר". שנים עשה אלי כקצין מזון פיקודי עד לפרישתו 15 . לאורך תקופה זו ביצע ביקורות רפואיות ובשנת 2012 ב- הודיע לו הקרדיולוג שהעורקים שלו שוב נסתמים 2009 2010 והוא חייב ניתוח מעקפים. "עברתי את הניתוח ב וגם שם חוויתי דום לב. זה כבר היה איתות שאי אפשר להתעלם ממנו - יש לי בעיה בריאותית חמורה, ואני לא יכול להמשיך לשרת בצבא". שנות שירות, פרש אלי 30 , בתום יותר מ- 2012 במרץ שנת מצה"ל לחיים של חולה לב - ביקורות, אשפוזים קצרים, קוצר נשימה, קושי בהליכה, תרופות רבות, ובסופו של . 2021 דבר גם החלטה על השתלת לב מלאכותי, במרץ , שזו מכונה שמחליפה את LVAD "התפקוד עם מכשיר שעות ביממה, היה 24 פעולת הלב שאתה נושא עליך מוגבל ביותר. זה היה רק גשר עד להשתלת לב". הבירורים בנושא הובילו לכך שיש אפשרות לביצוע ההשתלה בחו"ל במימון הקופה והבחירה הייתה בארה"ב הגדולה, שכן שם יש סיכויים גדולים יותר למציאת לב. LVAD בסן דייגו, לדברי אלי, מתמחים בהשתלה אצל חולי - וכך התקבלה ההחלטה לטוס ליעד המרוחק ולצפות "ביקשתי וקיבלתי הלוואה מ'צוות'. הסמנכ"ל דרור טוקר, טיפל בי באופן אישי וגם מנהל המחוז ראובן חמו. הכסף הועבר במהירות והם חיפשו כל דרך נוספת לעזור. חבל, אם היה את הביטוח של 'צוות' - לא היינו צריכים לדאוג עכשיו למימון ההוצאות בחו"ל"

חייגו לייעוץ בבית הלקוח ללא התחייבות

מבצע חגים לחברי צוות

פרגולת אלומיניום חשמלית בשילוב סגירה היקפית ומרוויחים חדר פתרונות הצללה

רואים ולא נראים מערכת הצללה חיצונית zip חשמלית בטכנולוגיית להגנה מירבית מפני שמש ישירה, גשם ורוחות. והכל.... בלחיצת כפתור מסך p remium z ip +

ישירות מהיצרן לצרכן

מבחר פתרונות הצללה יחודיים בהתאמה אישית • מסכי הצללה • סגירת מרפסות • סוככים ועוד • מיוחדים פרוייקטים • וקבועות חשמליות פרגולות מבחר פתרונות הצללה יחודיים בהתאמה אישית חשמליות פרגולות • מסכי הצללה • סגירת מרפסות • סוככים ישירות מהיצרן לצרכן ועוד • מיוחדים פרוייקטים • וקבועות 1800-666-686 solaris-ltd.co.il מפעל א.ת ברקן איכות במחיר משתלם

''צוות יוצר''

אל''ם יהודה ארמוני: צייר של נוף מולדתו נפגשתי לראשונה עם יהודה ארמוני, אל"ם, בתערוכת היחיד שלו במוזיאון קסטל במעלה אדומים. ארמוני הוא אמן פעיל מאוד, לאחרונה הוצגה תערוכת יחיד נוספת שלו בגלריה רוטשילד בתל אביב ועוד היד נטויה. ''אמן חייב שיהיה לו קהל, חייב להציג", הוא אומר. "אני רוצה להציג בגלריות, במוזיאונים, בתערוכות שונות אך בתנאי אחד - צריך חלל איכותי". הוא חבר באגודת הציירים והפסלים בישראל ומשנת השתתף בעשרות תערוכות קבוצתיות והציג 2004 מעל עשר תערוכות יחיד. ארמוני הוא נצר למשפחה ממגורשי ספרד, הנמצאת שנה. את שירותו הצבאי עשה בחיל 500 בארץ מעל הקשר, במגוון תפקידי פיקוד ופיתוח, עד לפרישתו כמפקד המרכז ללוחמה אלקטרונית. בזמן שירותו למד הנדסת אלקטרוניקה בטכניון וסיים תואר שני בפוליטכניק בברוקלין. מיד לאחר הפרישה השתלב בשוק האזרחי כמנכ''ל של מספר חברות הייטק, אך כעבור כשלוש שנים חש צורך להתנתק לגמרי מהוויה זו, לנוח ולבחון מה הוא רוצה לעשות עכשיו. 0 0 0 ארמוני חשב שציור יעזור לו לנקות את הראש, כי בילדותו עודד אותו דודו, הצייר משה קסטל, לצייר והוא זכר שנהנה מכך מאוד. הוא נרשם למכון אבני, לא עבר חודש והוא נשאב לגמרי לציור. בתום השנה הראשונה הבין שהוא לא מסוגל לעשות שום דבר אחר אלא לצייר, כל יום וכל היום. ''פשוט הייתי מאושר'', הוא אומר, ''מרגע שהתחלתי לצייר זה הפך למרכז עולמי ומהות חיי. אני לא מפסיק לדבר על זה, לחשוב על זה, לחיות את זה. כשאני קם בבוקר, זה מה שאני רוצה לעשות''. ארמוני למד אצל המאסטר הגדול של הציור הריאליסטי בישראל ישראל הירשברג. ''ממנו למדתי לא לנסות להעתיק את הנוף לקנבס". בנוסף, למד תולדות האמנות באוניברסיטת תל אביב והתמקד בשיעוריו של פרופ' דייויד גרייבס. שנה הגיע להישגים שאחרים ייתכן כי 15 תוך לא היו משיגים במהלך חיים שלמים. הוא מצייר מהתבוננות, כלומר את מה שהוא רואה. הסגנון שלו , סגנון שייחודו נובע ממהירות premier coup נקרא

הציור: ציור שנעשה בחוץ, בטבע, במכה ראשונה אחת, ללא המשך בסטודיו. כל ציור הוא מאבק מחדש - נגד הזמן. הציור עבורו אינו תחביב, אלא עבודה פיזית ונפשית מתישה. אך הוא רחוק מלהתלונן. ''אני לא רוצה ולא מרגיש צורך לשנות את סגנון העבודה שלי. אני שואב השראה מאמן הצרפתי שבמשך כשישים שנה צייר בחוץ, בעצם COROT את אותו הדבר. הכלל היסודי הוא להעביר את הציור לקנבס בתוך שעתיים עד שלוש. בפרק זמן ארוך יותר הצל זז, התאורה משתנה והמוטיב הולך ונעלם. זהו משך הזמן האפשרי כדי לשמר אותו. לכן אני עובד מאוד מהר - מתחיל עם סקיצה מהירה, בעיקר של כתמים גדולים. אני אוהב את הרעננות והטריות שיש בסיום ציור בפרק זמן קצר. האילוץ של הזמן מביא לכך שרוב הציורים לא גדולים''. ''ציור זה עניין של אופי. אני לא רואה את עצמי יושב בסטודיו ומצייר. אני לא ממשיך את הציור בבית. הרבה ציורים מצאו עצמם בפח". כשארמוני מתבונן, יכולה לעניין אותו נקודת אור מסוימת בסבך. הוא לא מסתכל על כל הנוף כמכלול, כיער. גם אם יגיע שוב לאותו מקום, הציור ייראה שונה לגמרי. הוא הקדיש זמן רב ללימוד תורת הצבע. הכישרון שלו מתבטא בעיקר בשליטה מוחלטת ביחסי אור וצל וביכולת להראות את החומריות של הצבע בעזרת משיכות מכחול רבות מבע. הציורים הריאליסטיים שלו מוחשיים והצבע בוטה ובעל נוכחות. לארמוני יכולת ייחודית לערבב צבעים. הוא מסוגל להגיע לכל גוון של צבע שנמצא בטבע.

20

• Š—

‹‡Œ†

הכרטיסים שלך שווים יותר! "חבר" שמח להעניק לך הטבה משתלמת במיוחד לכבוד ראש השנה: בחודש ספטמבר, ₪ 2,000 על טעינת הנחה 35% . "חבר" של קבע ו"חבר" טעמים בכל אחד מהכרטיסים הנטענים

פרטים נוספים: אתר "חבר"

.1-30.9.22 תקף לטעינות שתבוצענה בין התאריכים בחודש לכרטיס. ₪ 2,000 הכרטיסים ניתנים לטעינה בשווי מצטבר של עד בכל רגע נתון. ₪ 1,000 יתרת הכסף לא תעלה על

משרדי "צוות" לשירותך כתובות ושעות פעילות ברחבי הארץ www.tzevet.org.il אתר "צוות": | tz-org@tzevet.org.il דוא"ל: המשרדים הראשיים של "צוות" במשרדים הראשיים פועלים היו״ר, המנכ"ל, סמנכ"ל, סמנכ"ל לתעסוקה, מנהל הכספים, מנהל הביטוח הרפואי, המבקר. בני ברק, מיקוד 14 , רחוב ברוך הירש משרדי "צוות" "בית סלע" "צוות" כתובת למשלוח דואר: (ממזרח לקניון איילון). 5120206 פקס': 03-6173500 טלפון: . 5112102 בני ברק, מיקוד 2222 ת"ד . 03-6173520 ובימי שישי תורנות טלפונית. 17:00- 08:00 ' א'-ה שעות פעילות: . 03-6173506 , טלפון: יונה פרי מנהלת לשכת יו״ר ומנכ״ל: , 03-6173515 טל׳ עמיר להב: מנהל הביטוח הרפואי של "צוות": | mbituah @ tzevet . org . il , 03-6166260 ; פקס 050-3202152 : עדינה שסטל | katvanit @ tzevet . org . il ,03-6173544 : אילנית לזרוב מוקד "בריאות בצוות": . tzbituah @ tzevet . org . il , 03-6173551 . 1-700-700-251 טלפונים, פקס ודוא"ל - במדור תעסוקה יחידת התעסוקה: בגיליון זה. משרדי המחוזות - שירות לפרט מנהל המחוז דוד קוסובר - מחוז הצפון , קומה ב' ת"ד 52 ; "בית עופר" דרך בר יהודה mzafon@tzevet.org.il דוא"ל: . 03-6173576 , פקס' 03-6173519 ; טל' 3660302 נשר 521 מנהל המחוז צביקה פרוור - מחוז השרון 177 "בית הפעמון", ת"ד 20 ; רח' התע"ש msharon@tzevet.org.il דוא"ל: .09-7657318 ' , פקס 03-6173530/1 , 09-7667176 ; טל' 4410101 כפר-סבא מנהל המחוז אלי ינאי - מחוז דן "בית אופקים" 82 ; דרך מנחם בגין mdan@tzevet.org.il דוא"ל: . 6120701 , תל-אביב 20807 קומה ב', תל-אביב. כתובת למשלוח דואר: ת"ד .03-6243252 ' , פקס 03-6173522 ,03-6243250 , 03-6173523 טל' - מנהל המחוז ראובן חמו מחוז יהודה . 7611701 רחובות 1824 , ת"ד 4 ; רחוב גאולה myehuda@tzevet.org.il דוא"ל: .08-9316429 ' , פקס 08-9467062 ׳ , טל 03-6173527 טל' - מנהל המחוז שמעון מלכה מחוז ירושלים , 1 ; בית החייל, רחוב אלוף דוד שאלתיאל mjerusalem@tzevet.org.il דוא"ל: . 02-6235713 , פקס' 02-6221758 ,03-6173524/5 ' . טל 9455522 ירושלים - מנהל המחוז אברהם לוגסי מחוז הדרום 521 , ת"ד 2 ; בית החייל, רחוב בית לחם mdarom@tzevet.org.il דוא"ל: ,08-6431874 ,08-9903106 , 03-6173529 . טל' 8410401 באר שבע .08-6417188 ' פקס במשרדי המחוזות בימים ראשון-חמישי בין השעות קבלת קהל . לפגישה עם מנהל המחוז, יש לתאם טלפונית. 16:00-13:00 , 12:30- 08:30 קוראים כותבים מערכת עיתון "צוות שלנו" תשמח לפרסם תגובות קוראים חברי הארגון בלבד לכתבות ולמדורים המתפרסמים מילים, אין 150 בעיתון. התגובות יהיו באורך של עד המערכת מתחייבת לפרסם כל תגובה הנשלחת. bitaon @ tzevet . org . il את התגובות יש לשלוח:

נבחרי ועדת הביקורת וחבר השופטים יו״ר: נחום נוימן, ארז יער, אלי ועדת הביקורת הארצית: זיכרמן, אבי עבדי, גדעון שני, מרדכי קיאני, שי קדרון, משה כהן, צבי יונדלר, דוד שרון. יו״ר: בן ציון פרחי, יהודית אלקה שלם, חבר השופטים: דנה נוף, מיכאל נבון, שלמה שגב, שבתאי גרוטס, אלדד פלד, גרשון רוטשילד. חברי הוועד המנהל של "צוות" - סגן יו״ר ״צוות״; יצחק חביו - יו"ר "צוות"; מוטי בר דגן יו"ר סניף אופקים; - יעקב דרעי - יו"ר מחוז הדרום; ניסן בגולה יעקב - מחוז יהודה; עליזה רז יו"ר מחוז יהודה; - אילן דולפין יו"ר - שמואל פז - יו"ר סניף מודיעין-מכבים-רעות; לבקוביץ - מחוז יהודה; נעם זמר , מחוז יהודה; לורנס יצחק סניף יבנה; - מחוז ירושלים; משה בן דוד - יו"ר מחוז ירושלים; יוסף וסרמן בני - מחוז דן; ירמי אולמרט - יו"ר מחוז דן; סיגל טל-לוי - יו"ר סניף תל דן תל-ניר יו"ר סניף פתח תקווה; - פרידמן - יו"ר מחוז השרון; נתי פרישמן - מחוז דן; מוטי שגיא אביב; - יו״ר סניף נתניה; עקיבא יצחקי - מחוז השרון; בנצי נחל יצחק - מחוז הצפון; יוסי לוי - יו"ר מחוז הצפון; יוסי משען יעקב - יו"ר סניף גליל עליון; יעל דקל - מחוז הצפון; שגב - יו״ר אבי יבין-קלוגר - יו״ר ועדת ההתנדבות הארצית; בראון ועדת קשרי ציבור והסברה. - יועמ״ש ״צוות״ ברוך אברהמי עו״ד - רו״ח ״צוות״ דוד כהן רו״ח ברוך לוי נשיא כבוד - ד״ר אבי יבין-קלוגר חברי ועדת קשרי ציבור והסברה: (מחוז שרון) - יו״ר, גיטה גופר (מחוז דן), דינה לוין (מחוז יהודה), ציון אלמלם (מחוז דרום), יעקב פולק (מחוז ירושלים), אורי ילוז (מחוז שרון), ניסים חיים (מחוז שרון), אילנית לזרוב. : מזכירת הוועדה יפה בהט (מחוז צפון). מודעות ב"צוות שלנו" ארגון "צוות", מערכת הביטאון והמו"ל אינם אחראים בשום אופן לתוכן ההצעות המתפרסמות במודעות הפרסום או לאמיתותן. אין בפרסום המודעות משום המלצה של ארגון "צוות", או בדיקה שעשה הארגון ביחס למידע המתפרסם ולא תחול על הארגון כל אחריות בקשר עם המודעות ופרסומן. אין ארגון "צוות" יוזם, מעורב, או נוטל חלק, במבצעים המיועדים לחברים המתפרסמים בגיליון, ועל כל חבר או חברה בבואם לרכוש מוצר או שירות כתוצאה מקריאת המודעה - לבחון את הדברים על-פי כללי צרכנות נבונה. כל צרופה ("אינסרט") המצורפת לעיתון, הינה פרסום לכל דבר ולכן יש להתייחס אליהן כאמור לעיל.

Made with FlippingBook Digital Publishing Software