צוות שלנו | פברואר 2024

הביטוח הסיעודי

חמש שנים לחתימת הסכם הביטוח הסיעודי חמש שנים לאחר שנחתם הסכם הביטוח הסיעודי הייחודי בין "צוות" לחברת מנורה מבטחים, שני הצדדים יכולים לקבוע כי המהלך התברר כמוצלח. הפוליסה מעניקה פתרון סיעודי לטווח ארוך לחברי "צוות", החישובים האקטואריים מתבררים כנכונים, השירות של סוכנות מדנס עומד בסטנדרטים, והפרמיה נמוכה מהצפי ראיון עם אורית 0 שהיה בתחילת הדרך קרמר, משנה למנכ"ל ומנהלת אגף ביטוח הבריאות במנורה מאת: אוהד יעקב להבין את נושא הביטוח הסיעודי ב"צוות" לעומקו, כדי נדרש רקע קצר: סאגת הביטוח הסיעודי החלה בדיוק , עת הודיע משרד האוצר 2012 שנים, במהלך 10 לפני כי לא יאשר עוד ביטוחים קולקטיביים סיעודיים (מאחר שחברות הביטוח העלו את הפרמיות למבוטחים, לאחר שהפכו בלתי משתלמות עבורן). האוצר אמנם האריך משנה לשנה את תוקף הפוליסות, כמובן במחיר יקר יותר, אך ברור היה כי ללא פתרון ממלכתי יישארו חברי הקולקטיבים - ארגוני העובדים בכל הארץ - ללא כיסוי. למרות שתוקף הביטוח "בריאות בצוות", שכלל מרכיב - מינה הארגון באופן 2014 סיעודי, עמד לפוג רק בסוף מיידי צוות לבדיקת הנושא ולחיפוש פתרון הולם, בראשות המנכ"ל דן נדיב, יו"ר ועדת הבריאות אילן דולפין, מנהל תחום הבריאות עמיר להב, רו"ח דוד כהן והיועצים הפיננסיים והמשפטיים. "המשימה הייתה לשכנע את האוצר בעוצמת הארגון, וביכולתו האקטוארית להעמיד פוליסת סיעוד הולמת", הגעתי למסקנה שלא אני בחרתי בתפקיד, אלא התפקיד בחר בי. אני מאמינה גדולה במוצר ובמה שהוא מאפשר. הידיעה שהמקצוע שבחרתי עוסק בסיוע לאנשים בשעתם הקשה - גורמת לסיפוק אדיר מהעבודה ומההשקעה שלי

אורית קרמר

מספר דן נדיב. במהלך המו"מ עם הממונה על שוק ההון והביטוח, התברר כי ארגון "צוות" - ולא חברת הביטוח שתיבחר - הוא שינסח את הפוליסה ואת תנאיה. "התנאים שהעמיד האוצר היו דרקוניים, לא האמינו שנוכל לעמוד בתנאים הללו", מספר מוטי בר דגן יו"ר "צוות", "גם לאחר שהצגנו נתונים המוכיחים את יכולתנו להעמיד לרשות החברים פוליסה יציבה למאה שנים. האישור התקבל בסופו של דבר מסיבה אחרת: באוצר השתכנעו כי 'צוות' אינו 'עוד' ארגון עובדים. הם הבינו את עוצמתו, את ערך הערבות ההדדית הקיים בו, את הכוח המוסרי ואת ערכיות חבריו, שתרמו עשרות שנים מחייהם לביטחון המדינה". קבלת אישור האוצר לפוליסה שהעמיד "צוות" לחבריו, נראה לכאורה סיום מוצלח של מהלך ארוך. כל שנותר היה לפרסם מכרז בין חברות הביטוח למתן כיסוי סיעודי לחברי הארגון. נראה היה שעל "עיסקה" גדולה כזאת, יתחרו כמה חברות, וחלקן אף יגישו הצעות. אבל, מחשבות לחוד ומציאות לחוד. חברות הביטוח היו בטוחות כי הסיכון - על-פי מתווה הביטוח של 'צוות', שאושר על-ידי הממונה על הביטוח במשרד האוצר - גבוה מדי. אף לא אחת נענתה למכרז. "כולם קיבלו רגליים קרות", אומרת בחיוך אורית קרמר, משנה למנכ"ל ומנהלת אגף ביטוח הבריאות במנורה. "גם אנחנו במנורה מבטחים חששנו. המציאות בשוק הסיעוד, בשילוב תנאי המכרז, לא ציירו תמונה אופטימית. לכן הפנייה הראשונה של 'צוות' אלינו נתקלה בסירוב". אז מה בכל זאת השתנה? "ראשית, קיבלנו פנייה נוספת מ'צוות'. במקביל, התגבשה אצלי ההבנה שזו מסוג העסקאות שצריך לראות גם מעבר

12

Made with FlippingBook Digital Publishing Software