צוות שלנו | פברואר 2024

משרדי "צוות" לשירותך כתובות ושעות פעילות ברחבי הארץ www.tzevet.org.il אתר "צוות": | tz-org@tzevet.org.il דוא"ל: המשרדים הראשיים של "צוות" במשרדים הראשיים פועלים היו״ר, המנכ"ל, סמנכ"ל, סמנכ"ל לתעסוקה, מנהל הכספים, מנהל הביטוח הרפואי, המבקר. בני ברק, מיקוד 14 , רחוב ברוך הירש משרדי "צוות" "בית סלע" "צוות" כתובת למשלוח דואר: (ממזרח לקניון איילון). 5120206 פקס': 03-6173500 טלפון: . 5112102 בני ברק, מיקוד 2222 ת"ד . 03-6173520 ובימי שישי תורנות טלפונית. 17:00- 08:00 ' א'-ה שעות פעילות: . 03-6173506 , טלפון: יונה פרי מנהלת לשכת יו״ר ומנכ״ל: , 03-6173515 טל׳ עמיר להב: מנהל הביטוח הרפואי של "צוות": | mbituah @ tzevet . org . il , 03-6166260 ; פקס 050-3202152 : עדינה שסטל | katvanit @ tzevet . org . il ,03-6173544 : אילנית לזרוב מוקד "בריאות בצוות": . tzbituah @ tzevet . org . il , 03-6173551 . 1-700-700-251 טלפונים, פקס ודוא"ל - במדור תעסוקה יחידת התעסוקה: בגיליון זה. משרדי המחוזות - שירות לפרט מנהל המחוז דוד קוסובר - מחוז הצפון , קומה ב' ת"ד 52 ; "בית עופר" דרך בר יהודה mzafon@tzevet.org.il דוא"ל: . 03-6173576 , פקס' 03-6173519 ; טל' 3660302 נשר 521 מנהל המחוז צביקה פרוור - מחוז השרון 177 "בית הפעמון", ת"ד 20 ; רח' התע"ש msharon@tzevet.org.il דוא"ל: .09-7657318 ' , פקס 03-6173530/1 , 09-7667176 ; טל' 4410101 כפר-סבא מנהל המחוז אלי ינאי - מחוז דן "בית אופקים" 82 ; דרך מנחם בגין mdan@tzevet.org.il דוא"ל: . 6120701 , תל-אביב 20807 קומה ב', תל-אביב. כתובת למשלוח דואר: ת"ד .03-6243252 ' , פקס 03-6173522 ,03-6243250 , 03-6173523 טל' - מנהל המחוז ראובן חמו מחוז יהודה . 7611701 רחובות 1824 , ת"ד 4 ; רחוב גאולה myehuda@tzevet.org.il דוא"ל: .08-9316429 ' , פקס 08-9467062 ׳ , טל 03-6173527 טל' - מנהל המחוז שמעון מלכה מחוז ירושלים , 1 ; בית החייל, רחוב אלוף דוד שאלתיאל mjerusalem@tzevet.org.il דוא"ל: . 02-6235713 , פקס' 02-6221758 ,03-6173524/5 ' . טל 9455522 ירושלים - מנהל המחוז אברהם לוגסי מחוז הדרום 521 , ת"ד 2 ; בית החייל, רחוב בית לחם mdarom@tzevet.org.il דוא"ל: ,08-6431874 ,08-9903106 , 03-6173529 . טל' 8410401 באר שבע .08-6417188 ' פקס במשרדי המחוזות בימים ראשון-חמישי בין השעות קבלת קהל . לפגישה עם מנהל המחוז, יש לתאם טלפונית. 16:00-13:00 , 12:30- 08:30 קוראים כותבים מערכת עיתון "צוות שלנו" תשמח לפרסם תגובות קוראים חברי הארגון בלבד לכתבות ולמדורים המתפרסמים מילים, אין 150 בעיתון. התגובות יהיו באורך של עד המערכת מתחייבת לפרסם כל תגובה הנשלחת. bitaon @ tzevet . org . il את התגובות יש לשלוח:

נבחרי ועדת הביקורת וחבר השופטים יו״ר: נחום נוימן, ארז יער, אלי ועדת הביקורת הארצית: זיכרמן, אבי עבדי, גדעון שני, מרדכי קיאני, שי קדרון, משה כהן, צבי יונדלר, דוד שרון. יו״ר: בן ציון פרחי, יהודית אלקה שלם, חבר השופטים: דנה נוף, מיכאל נבון, שלמה שגב, שבתאי גרוטס, אלדד פלד, גרשון רוטשילד. חברי הוועד המנהל של "צוות" - סגן יו״ר ״צוות״; יצחק חביו - יו"ר "צוות"; מוטי בר דגן יו"ר סניף אופקים; - יעקב דרעי - יו"ר מחוז הדרום; ניסן בגולה יעקב - מחוז יהודה; עליזה רז יו"ר מחוז יהודה; - אילן דולפין יו"ר - שמואל פז - יו"ר סניף מודיעין-מכבים-רעות; לבקוביץ - מחוז יהודה; נעם זמר , מחוז יהודה; לורנס יצחק סניף יבנה; - מחוז ירושלים; משה בן דוד - יו"ר מחוז ירושלים; יוסף וסרמן בני - מחוז דן; ירמי אולמרט - יו"ר מחוז דן; סיגל טל-לוי - יו"ר סניף תל דן תל-ניר יו"ר סניף פתח תקווה; - פרידמן - יו"ר מחוז השרון; נתי פרישמן - מחוז דן; מוטי שגיא אביב; - יו״ר סניף נתניה; עקיבא יצחקי - מחוז השרון; בנצי נחל יצחק - מחוז הצפון; יוסי לוי - יו"ר מחוז הצפון; יוסי משען יעקב - יו"ר סניף גליל עליון; יעל דקל - מחוז הצפון; שגב - יו״ר אבי יבין-קלוגר - יו״ר ועדת ההתנדבות הארצית; בראון ועדת קשרי ציבור והסברה. - יועמ״ש ״צוות״ ברוך אברהמי עו״ד - רו״ח ״צוות״ דוד כהן רו״ח ברוך לוי נשיא כבוד - ד״ר אבי יבין-קלוגר חברי ועדת קשרי ציבור והסברה: (מחוז שרון) - יו״ר, גיטה גופר (מחוז דן), דינה לוין (מחוז יהודה), ציון אלמלם (מחוז דרום), יעקב פולק (מחוז ירושלים), אורי ילוז (מחוז שרון), ניסים חיים (מחוז שרון), אילנית לזרוב. : מזכירת הוועדה יפה בהט (מחוז צפון). מודעות ב"צוות שלנו" ארגון "צוות", מערכת הביטאון והמו"ל אינם אחראים בשום אופן לתוכן ההצעות המתפרסמות במודעות הפרסום או לאמיתותן. אין בפרסום המודעות משום המלצה של ארגון "צוות", או בדיקה שעשה הארגון ביחס למידע המתפרסם ולא תחול על הארגון כל אחריות בקשר עם המודעות ופרסומן. אין ארגון "צוות" יוזם, מעורב, או נוטל חלק, במבצעים המיועדים לחברים המתפרסמים בגיליון, ועל כל חבר או חברה בבואם לרכוש מוצר או שירות כתוצאה מקריאת המודעה - לבחון את הדברים על-פי כללי צרכנות נבונה. כל צרופה ("אינסרט") המצורפת לעיתון, הינה פרסום לכל דבר ולכן יש להתייחס אליהן כאמור לעיל.

Made with FlippingBook Digital Publishing Software