צוות שלנו | פברואר 2024

שלום מבית

גישור כפתרון לבעיות במשפחה ומשברים בגיל השלישי מטבע הדברים, גירושין בגיל מבוגר מעוררים קשיים ובעיות שאינם מאפיינים גירושין בגיל צעיר. ניהול העניין בין כתלי בית המשפט, עלול להעצים את הסכסוך בין בני הזוג, שהעבירו את מרבית שנותיהם יחד כמשפחה. סביב החלטה זו עולות לא מעט שאלות, לא רק באשר לאופן הפרידה ובאיזה הליך לבחור, אלא גם באשר לנושאים כלכליים מורכבים הנוגעים לעתידם ולרווחתם של בני הזוג. אחת המשמעותיות היא לגבי הפנסיה שלהם וכיצד תחולק לאור השוני בהכנסתם ובעבודתם של בני הזוג במהלך השנים. נשאלת השאלה באיזו דרך יש לנקוט על מנת לסיים את הקשר, האם יש לפנות לעורך דין, מגשר, חבר

או בורר? בכתבה זו נעסוק בהליך של גישור, שבו המגשר הוא ניטרלי ואינו מזוהה או מייצג צד כלשהו, אלא פועל מול שני הצדדים. הוא נמצא במקום של מעין "שופט מתערב", אשר מסייע לצדדים לנסח את ההסכם שברצונם להגיע אליו בעצמם. הוא אינו מעניק להם יעוץ משפטי, אלא מסייע להם להגיע להבנות ולהסכמות בהליך שאינו ממושך )כמו זה שעלול להיות בבית משפט), ובדרכי שלום. בדרך זו ינסו בני זוג בגיל השלישי לפתור את הסכסוך בלי לגרום למשבר, ואולי אף יצליחו "להיפרד כידידים" המעריכים את השנים הרבות שחיו ביחד, הקימו משפחה, גידלו ילדים וכעת הם סבים לנכדים. הגישור נעשה בין האינטרסים השונים, בין היתר בנושאים כספיים וכלכליים במרכזם עומדות על-פי רוב זכויות פנסיה שנצברו לאורך שנים ארוכות של נישואין. מה הם העניינים המהותיים שיש לתת עליהם את הדעת: ההפרדה הפיזית - הצורך להיפרד לא רק מההוויה המשותפת כבני זוג נשואים אלא אף מרכוש - המקרקעין, הדירה או הבית המשותפים לבני הזוג - ומעבר לניהול שני משקי בית נפרדים. כאן עולה שאלת ה"היכן", "כמה", ו"מי" מבני הזוג יכול לקנות את חלקו של האחר בנכס שבו התגוררו מרבית חייהם. מי משאיר מה ומי נשאר עם מה - ולא רק פיזית, אלא גם ובעיקר כלכלית. עניין הוא לנו כעורכי דין מגשרים, להביא את הסכסוך לכדי סיום מוצלח, ומכאן שעלינו לנווט את בני הזוג ואת המתווה כך שיהיה היעיל ביותר מבחינתם. הפנסיה החודשית - זו מהווה משענת כלכלית לעת זיקנה ונתנה לבן הזוג ביטחון סוציאלי. מבחינה משפטית, הפנסיה שייכת לאותו בן זוג שהיא נצברת לזכותו במהלך שנות עבודתו. זהו המצב המשפטי על-פי רוב בפנסיות תקציביות. ועם זאת, ישנה ציפייה סבירה אצל בת הזוג או בן הזוג של בעל הפנסיה, לראות בה משאב ומשענת כלכלית שנצברה בזמן ממושך של חיים משותפים. לעיתים גם בן הזוג שהפנסיה שייכת לו, חש כי מן ההגינות לחלוק אותה או שניתן באמצעותה ליישב את המאבק על האינטרסים הכספיים. לא פעם המאמץ המשפחתי המשותף הוא זה שאיפשר לבן הזוג שצבר את הפנסיה לזכותו להתמסר לעבודה. 0 0 0

14

Made with FlippingBook Digital Publishing Software