צוות שלנו | פברואר 2024

חרבות ברזל

אך לא חזק המערכה בעזה: אמנם באופן אלגנטי , ובוודאי לא מהר ק"מ, המתחילה בדרום רצועת עזה סמוך לכרם שלום, 65 החומה תת-קרקעית באורך של ונמשכת עד נתיב העשרה בצפון הרצועה, הייתה, מסתבר מענה חלקי מול איום החמאס, הוכיחו כי "על פני השטח", 7.10 להגיע עד לעומק האוכלוסייה האזרחית העוטף עזה. אירועי האיום עדיין ממשיך להיות המרכזי. כך הגענו ל"חרבות ברזל"

פועל יוצא של מהלך מתוכנן וסדור, אשר הוצג בעבודה אקדמאית מפורטת של איש חמאס ובראיונות שערכו בנושא מנהיגי החמאס. מודעות הארגון לחולשתו הצבאית מול ישראל, היוותה מרכיב מרכזי באימוץ ויישום אסטרטגיית הלחימה באמצעות כריית רשת מנהרות. מערכת הביטחון וצה"ל, הגם שהייתה מודעת לכך, זיהתה את התהליך כאיום מבצעי טקטי בלבד - עובדה אשר גררה בעקבותיה פגיעה בפעילות צה"ל במהלך צוק איתן. . הארגון ,המודע לעוצמתו של צה"ל, החליט לבנות "שמורות טבע" תת-קרקעיות (מנהרות ומחילות מקשרות), שמוקמו בשטחים נסתרים בעומקו של האזור. החמאס המשיך בשני מאמצים בתחום לוחמת התת מערכת הביטחון וצה"ל, הגם שהייתה מודעת לכך, זיהתה את התהליך כאיום מבצעי טקטי בלבד - עובדה אשר גררה בעקבותיה פגיעה בפעילות צה"ל במהלך צוק איתן

כבר החל הארגון לבצע פיגועים כנגד מוצבי צה"ל 2000 ברצועת עזה, באמצעות החדרת חומרי נפץ נגד מוצבים , 2006 צבאיים של צה"ל. שיאה של הפעילות, היה בשנת כאשר יחידת איכות של החמאס הגיעה במנהרה חוצת גבול מרפיח למוצב "אפריקה", ליד הישוב כרם-שלום וחטפה את גלעד שליט, שהועבר על-ידי חוטפיו באותה מנהרה לרפיח. החמאס המשיך בשני מאמצים בתחום לוחמת התת קרקע: ראשית, בניית מערך מנהרות רחב ממדים ברצועה לצרכי התגוננות מול תקיפות חיל האוויר, לאחסון מערך הרקטות והטילים וכן להנעת כוחות בתוך הרצועה בחרום (למעשה, כיום קיים מערך מסועף של מאות ק"מ, היוצר למעשה סוג של "עיר תחתית" בעזה). המאמץ השני - כריית עשרות מנהרות חוצות גבול לכוון השטח הישראלי, ככלי אסטרטגי נגד ישראל, שבא לידי .)2014( " ביטוי מובהק במהלך מערכת "צוק איתן תפיסת ראשי החמאס באשר לייעוד המנהרות היה

4

Made with FlippingBook Digital Publishing Software