צוות שלנו | פברואר 2024

• Š—

‹‡Œ†

הכרטיסים שלך שווים יותר! "חבר" שמח להעניק לך הטבה משתלמת במיוחד לכבוד ראש השנה: בחודש ספטמבר, ₪ 2,000 על טעינת הנחה 35% . "חבר" של קבע ו"חבר" טעמים בכל אחד מהכרטיסים הנטענים

פרטים נוספים: אתר "חבר"

.1-30.9.22 תקף לטעינות שתבוצענה בין התאריכים בחודש לכרטיס. ₪ 2,000 הכרטיסים ניתנים לטעינה בשווי מצטבר של עד בכל רגע נתון. ₪ 1,000 יתרת הכסף לא תעלה על

Made with FlippingBook Digital Publishing Software