צוות שלנו | פברואר 2024

. ללא עלות וללא התחייבות ניתן לבדוק את זכאותך לקבלת החזר מס - יעניקו לך שירות BDSK השותפים הפיננסים של ״חבר״ - מועלם ומועלם ו- כולל מע"מ 12% ויטפלו בהחזר מול הרשויות בעלויות נמוכות מהנהוג בשוק: אולי מגיע לך כסף בהפתעה

מההחזר בפועל. איך בודקים?

סורקים את הברקוד וממלאים שאלון דיגיטלי קצר:

073-2493544

073-2688562

פרטים נוספים: לשונית "פיננסים" > " אתר "חבר

ההתקשרות עם החברות נתונה לשיקול דעתו ולהחלטתו החופשית של כל עמית והיא באחריותו המלאה. השירות הניתן על ידי החברות הוא באחריותן המלאה והבלעדית. “חבר” איננה מעורבת בהתקשרות בין העמית לבין הספק ואינה אחראית לתוצריה ו/או השירות. אין באמור כדי להוות המלצה ו/או חיווי דעת ביחס לרכישת השירות, איכותו, כדאיותו, טיבו או התועלת הצומחת ממנו או נכונותו ונועד לספק מידע כללי.

Made with FlippingBook Digital Publishing Software