צוות שלנו | פברואר 2024

קרקע: ראשית, בניית מערך מנהרות רחב ממדים ברצועה לצרכי התגוננות מול תקיפות חיל האוויר, לאחסון מערך הרקטות והטילים וכן להנעת כוחות בתוך הרצועה בחרום (למעשה, כיום קיים מערך מסועף של מאות ק"מ, היוצר למעשה סוג של "עיר תחתית" בעזה). המאמץ השני - כריית עשרות מנהרות חוצות גבול לכוון השטח הישראלי, ככלי אסטרטגי נגד ישראל, שבא לידי .)2014( " ביטוי מובהק במהלך מערכת "צוק איתן תפיסת ראשי החמאס באשר לייעוד המנהרות היה פועל יוצא של מהלך מתוכנן וסדור, אשר הוצג בעבודה אקדמאית מפורטת של איש חמאס ובראיונות שערכו בנושא מנהיגי החמאס. מודעות הארגון לחולשתו הצבאית מול ישראל, היוותה מרכיב מרכזי באימוץ ויישום אסטרטגיית הלחימה באמצעות כריית רשת מנהרות. מערכת הביטחון וצה"ל, הגם שהייתה מודעת לכך, זיהתה את התהליך כאיום מבצעי טקטי בלבד - עובדה אשר גררה בעקבותיה פגיעה בפעילות צה"ל במהלך צוק איתן. . הארגון ,המודע לעוצמתו של צה"ל, החליט לבנות "שמורות טבע" תת-קרקעיות (מנהרות ומחילות מקשרות), שמוקמו בשטחים נסתרים בעומקו של האזור. המטרה הייתה לאחסן מתחת לקרקע את מערך נשק הרקטות והטילים ולאפשר יציאה מהמסווה של לוחמי החמאס אל מול כוחות צה"ל. על אף שצה"ל הכיר והיה מודע לקיומה של מערכת זו, התמודדות כוחותינו - לראשונה מול לוחמה תת-קרקע מאסיבית - הייתה מלווה בתקלות. לאחר סיום המערכה, קיבלו ראשי ארגון החלטה להמשיך באסטרטגיה ואף לחפור מנהרות חוצות גבול לשטח ישראל.

סביר להניח, כי ארגון החמאס יתמיד בשימוש במנהרות בהיקף מאסיבי כחלק מתהליך ההתמודדות מול צה"ל - במישור ההגנתי וההתקפי. יחידות רבות בצה"ל עוברות הכשרה ללחימה במנהרות, באמצעות מתקנים המדמים את האיום. המאמץ הרב שהושקע בלימוד הנושא ובהטמעתו ברמות השונות בצבא, הוביל להצלחה הרבה של מבצע "מגן צפוני", במהלכו חשף ונטרל צה"ל את מערך המנהרות חוצות הגבול של החיזבאללה. הייתה זו מכה מורלית ומבצעית מהדהדת לארגון ולראשיו. לאור הנאמר, אנו עדים בשנים האחרונות לפעילות חסרת תקדים של התבצרות למטרות התגוננות - לאורך גבולות המדינה. בלב היערכות זו, נמצאת כאמור בניית ק"מ, לאורך 65 המכשול התת-קרקעי והעילי, באורך כ- "עוטף עזה" - מנתיב העשרה ועד כרם שלום. התבצרות זו כוללת כיום מערך חומות וגדרות ביטחון באורך של מאות ק"מ - לאורך גדר ההפרדה, בגבול עם מצרים, ובקטעי גבול עם ירדן ולבנון לצד ציר הבשן ברמת-הגולן - בהשקעה כספית של מיליארדי שקלים. מערכות אלו, כמו גם חשיפה ונטרול של מנהרות חוצות גבול שנחפרו לעבר ישובי "העוטף" וגבול הצפון, נועדו למניעת פיגועי טרור, לסיכול הסתננות שב"חים, לעצירת פשיעה חקלאית לאומנית ועוד. ההשקעה הכספית האדירה הכרוכה בהתבצרות של מערך 0 חומות וגדרות ביטחון לאורך הגבולות. המטרה הייתה לאחסן מתחת לקרקע את מערך נשק הרקטות והטילים ולאפשר יציאה מהמסווה של לוחמי החמאס אל מול כוחות צה"ל

5

Made with FlippingBook Digital Publishing Software