מלוכדים | הפורום הלאומי בליכוד

Animated publication

פותחים שנה חדשה

בונים ימין מנצח!

בונים ימין מנצח!

הקדמה

חברי מלוכדים היקרים! שנים קשות בתחום הפוליטי עם 3 אנחנו מגיעים לפתיחת שנה זו אחרי רגשות מעורבים. השיתוק במערכת הפוליטית שהגיע במקביל למגפת הקורונה הביא בעקבותיו קושי אמיתי לקדם את הערכים שלנו. על אף זאת, בכל השנים האלו המשכנו לפעול ככל יכולתנו - נלחמנו על אישורי בניה, דאגנו לתקציבי פיתוח, תמכנו במאבקים למען האיזון בין הרשויות, הובלנו מאבק להסדרת ההתיישבות הצעירה ובגדול המשכנו לייצג את הערכים שלכם בכל מקום ועל זה אנו מלאים סיפוק וגאווה. בכל אחת מארבעת מערכות הבחירות שעברנו הקמנו מטה להגדלת אחוזי ההצבעה ביו"ש על מנת להגדיל את גוש הימין. לאחר הבחירות ועד הרגע האחרון עבדנו באפיקים רבים כדי למנוע את הקמתה של הממשלה הרעה שקמה לבסוף. לצערנו שלוש שנים של בחירות הסתיימו בממשלה רעה שאנו מחויבים להפילה ועל זה אנו עמלים בכל יום בתקופה זו. התקופה שלפנינו תהיה וודאי מאתגרת אך היא עדיין טומנת בחובה לא מעט הזדמנויות. אנחנו צריכים לנצל את התקופה הקרובה לחידוד אידאולוגי ולבניה של תוכנית עבודה סדורה לחזרה להנהגת המדינה ולצעדים שיש לקדם אחרי שזה יקרה. בחוברת זו תמצאו את תמצית האידאולוגיה שלנו, חברי מלוכדים, ואת הדברים שאותם נרצה לקדם ברגע שהמחנה הלאומי יחזור להנהגת המדינה. נתנו לחוברת זו את הכותרת "בונים ימין מנצח". משפט קצר שמבטא מחד את הכבוד לעבר שעל בסיסו אנו בונים, אך גם מדגיש את החובה בהתחדשות ובהתאמה. לאחר בניה נכונה אנו בטוחים כי הרוב הלאומי במדינת ישראל ינצח. אז לקראת השנה החדשה - בואו ונבנה יחד ימין מנצח!

יהונתן טל ל מלוכדים- הפורום הלאומי בליכוד ״ מנכ

איך בונים ימין מנצח?

בציבור הישראלי קיים רוב ברור לערכי הימין. הוא מזדהה עם תפיסת העולם הלאומית ומאמין בערכי הציונות הבסיסיים ביותר: אהבת ושלמות הארץ, מסורת יהודית, קיבוץ גלויות, צדק חברתי וחירות האדם.

רוב העם היושב בציון משייך את עצמו לציבור הלאומי.

החוברת הנמצאת בידכם מביאה לידי ביטוי את הערכים שאנו פועלים על פיהם ואותם אנו מקדמים.

.1

אהבת ושלמות הארץ

.2

איזון בין הרשויות

.3

קיבוץ גלויות

אם נפעל יחד לבירור מעמיק של ערכים אלו ולבניית מודל מעשי לקידומם נוכל לשוב לשלטון במהרה ולתקן את העיוותים שקיימים בממשלה הנוכחית ושהיו בקודמותיה.

.1

אהבת ושלמות הארץ

פורום מלוכדים הוקם לאחר הגירוש מגוש קטיף בכדי לחזק את המחנה הלאומי בליכוד. מִקְּרַב בלימה נגד יוזמות מסוכנות נגד ההתיישבות עברנו לתנופה של צמיחה.

אז מה בנינו עד עכשיו?

בשנים האחרונות פעלנו לחיזוק ההתיישבות במגוון דרכים:

א.

כינוס מרכז היסטורי הקורא להחיל ריבונות ביו"ש.

ב.

קידום תוכניות תשתיתיות מול משרדי האוצר והתחבורה.

קיום עשרות סיורים בקרב מקבלי החלטות ומעצבי דעת קהל למען ההתיישבות.

ג.

ד.

השפעה ועמדות מפתח במוסדות הלאומיים.

איך בונים ימין מנצח בתחום?

הקמה של ועדת שרים לענייני התיישבות שתפעל לקידום הריבונות בגליל בנגב וביו"ש. א.

הקמה של צוות בין-משרדי לשמירת האינטרסים הלאומיים בגליל,בנגב וביו"ש וגיבוש תוכנית לאומית למעבר של מאות אלפי יהודים לפריפריה. ב.

של צוות דיפלומטי מקצועי לרתימת מדינות וידידים בעולם הקמה למען האינטרסים הלאומיים של מדינת ישראל. ג.

הקמה של יחידה משטרתית למיפוי, איתור וטיפול בעבירות פשיעה הפוגעות בריבונות הישראלית בכל רחבי הארץ. ד.

שמירת זכותו של העם היהודי על ארץ ישראל, כזכות ניצחית שאינה ניתנת לערעור, התמדה ביישובם ובפיתוחם של כל חלקי ארץ-ישראל והחלת ריבונות המדינה עליהם.

פרק המטרות בחוקת הליכוד

.2

.2

איזון בין הרשויות איזון בין הרשויות

הפכה עצמה מערכת המשפט לעליונה 1992 מאז המהפכה המשפטית בשנת על שתי הרשויות מתחתיה: המחוקקת והמבצעת. בכך היא מפרה ברגל גסה את האיזונים והבלמים הנדרשים לצורך הפרדת רשויות ומנהל תקין במשטר דמוקרטי. מציאות זו הביאה לכך שהמתרחש בכנסת ובממשלה הפך למשני להחלטות המתקבלות באולם בית המשפט העליון שלפעמים גבלו בטירלול פרוגרסיבי. מדינה חפצת חיים חייבת להחזיר את האיזון בין הרשויות כך שהרוב הלאומי הקיים יוכל לממש את תפיסת עולמו.

אז מה בנינו עד עכשיו?

הגשה בשותפות של הצעת חוק לתיקון זכות העמידה. א.

חקיקה של חוק ההסדרה. ב.

שיתופי פעולה עם ארגונים שונים לקידום חקיקה בנושא. ג.

קיום מפגשים בנושא עם ח"כים פעילים בתחום מערכת המשפט. ד.

איך בונים ימין מנצח בתחום?

תיקון חוק יסוד השפיטה הכולל חקיקה של פסקת ההתגברת, צמצום עילות הסבירות והמידתיות וטיפול בעינויי דין. א.

ב.

חקיקת החוק לפיצול סמכויות היועמ"ש

שינויי הרכב הוועדה לבחירת שופטים וקיום שימוע ציבורי כמקובל במדינת מערביות ג.

.3

קיבוץ גלויות

לצערנו אנו עדים לכרסום הולך וגובר בשמאל הישראלי בהבנת הבלעדיות שיש להקמת בית לעם היהודי בארץ ישראל. גורמים בקרב יהודי הגולה, בעיקר בארה"ב פועלים לקעקע את התפיסה שרק בישראל קיימת תקומה לעם היהודי. לצערנו תפיסות אלו קונות להן אחיזה גם בקרב קבוצות שוליים בשמאל הישראלי. אנו ערים לכך כי לאורך זמן אותן קבוצות, בהובלת הקרן החדשה לישראל, מצליחות לבסס את התפיסות המעוותות שלהן במוקדי השפעה שונים. קיבוץ תפוצות ישראל מכל רחבי ארצות הפזורה היהודית והפיכתם לחברה ישראלית מופתית הינה התגשמות דבריהם של נביאי ישראל. השותפות של מזרח ומערב, עולים וותיקים היא חלק מההגשמה הציונית ומופת לכל עמי העולם.

ריכוז העם היהודי בארץ ישראל, קיבוץ גלויותיו ומיזוגו במולדת, טיפוח האהבה בלב העם וההכרה באחדות הגורל של בני העם היהודי

פרק המטרות בחוקת הליכוד

איך בונים ימין מנצח בתחום?

חיזוק הזהות היהודית והקהילות היהודיות בתפוצות א.

עיגון בעיות העולים ובנית תוכנית עבודה מול משרדי הממשלה לפתרונן ב.

מראשי המועצות ראשי המועצות שנה טובה

ראש המועצה האזורית הר-חברון דמרי יוחאי

חברי מלוכדים יקרים, שותפים לדרך, אנו עומדים בסיומה של שנה מורכבת, שנה של אי ודאות, מערכות בחירות שונות, סגרים ואתגרים נוספים. ראש השנה, הוא כידוע, הזמן בו נכתב דינו של האדם לכל השנה. אך לא רק של האדם. גם העם, המדינה, הכלל. גם הוא נידון בראש השנה. אבל תמיד אני מתעודד מקריאת הפסוק : "ארץ אשר ה' אלוקיך דרש אתה תמיד, עיני ה' אלוקיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה:" התובנה, שארץ ישראל מושגחת בהשגחה יחודית ומיוחדת השגחה - של "עיני ה" , הן למוטב ובעיקר לטוב. נאחל לכולנו, שבחג הקרוב, נכתב כולנו לבריאות, חיים טובים ולשלום. הן בביתנו פנימה. והן בבית הלאומי. שבשנה זו נוכל להמשיך לפעול למען העם והארץ. נמשיך את מפעל ההתיישבות ביתר שאת. שתהיה זו שנה של צמיחה ופריחה בכל מכל כל. שנה טובה ומתוקה. יוחאי דמרי

ראש המועצה האזורית מטה בנימין ישראל גנץ

חברי מלוכדים יקרים, בסיומה של שנת עשייה עמוסה,

מלאה התמודדויות ואתגרים לאומיים ופנימיים שעודם כאן אנו עומדים לקראת שנת שמיטה שבאה עלינו לטובה. בשנה זו אנו מצווים לאצור את כוחותינו ולהביט מעלה, לשים את מבטחנו בצור ישראל וגואלו ולקבל כוחות של התחדשות ושל חיים. בשנה כזו נוכל להביט אחרת על מרוץ החיים ומרדף העשייה. נתבונן בטוב הארץ היפה הזו, ובפריחת בניה בתוכה, וממבט כזה נשאף להמשך קידומה. בברכת כתיבה וחתימה טובה ושנה טובה ומתוקה! ישראל גנץ

ראש המועצה האזורית גוש עציון שלמה נאמן

חברים יקרים ושתפים לדרך "מלוכדים"! דווקא בימים אלו מוטלת על כתפינו ביתר שאת משימת חיזוק והרחבת היישובים בכל מרחבי ארץ אבותינו. ההתיישבות היהודית נמצאת בצומת דרכים שמחייבת את כולנו להירתם למען יישוב הארץ והמשך המפעל הציוני ביהודה ושומרון. השנה יותר מתמיד אנו מלוכדים למען מטרות אלו. אשריכם על פעילותכם למען שלמות הארץ ואשרינו שזכינו להיות חלק מכם. שתהיה לנו ולכל עם ישראל שנה טובה ומתוקה- שנה של חיזוק ההתיישבות! שלכם, שלמה נאמן

אליעזר רודריג

ישראל ברמסון חבר מרכז, סגן ומ"מ ראש המועצה

יו"ר סניף הליכוד קרית ארבע

חברי מלוכדים יקרים. אנו נמצאים בימים מורכבים לעם ישראל ולמדינת ישראל - קורונה, בטחון, תקציב ועוד ועוד. כחברי ופעילי תנועת הליכוד, אנו רואים את ההתנהלות הכושלת של הממשלה, ומבינים כמה חשוב שממשלת ישראל תחזור לידי הימין, בהקדם. יש לנו משפט שאנו מאמינים ופועלים על פיו: "עם ישראל לא מפחד מדרך ארוכה...", למרות שהמצב עכשיו לא פשוט, אנו יודעים שזהו הזמן לעשות ולפעול וזהו הזמן להסתכל קדימה. בשיתוף עם קבוצת "מלוכדים" בליכוד, אנו נפגשים עם אנשי ציבור רבים ומשתדלים לקדם עשייה לטובת ארץ ישראל, עם ישראל ותורת ישראל. במערכות הבחירות האחרונות פעלנו רבות לטובת הצבעה למפלגת הליכוד וב"ה הגענו להישגים בעניין ותושבים רבים מצטרפים ומצביעים "מחל". אנו מזמינים את חברי תנועת הליכוד לבוא לבקר בעיר האבות ומברכים אתכם בברכתו של כלב בן יפונה שאמר "עלה נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה"... בעזרת השם נמשיך לעשות ולפעול. שנה טובה ומתוקה בתקופה האחרונה סניף ליכוד קרית ארבע חברון פקד ופוקד אנשים רבים לתנועת הליכוד וממשיך לגדול.

אליעזר רודריג

ישראל ברמסון

ראש המועצה המקומית אפרת עודד רביבי

חברי מלוכדים יקרים! "בילדותי אמרו לנו בביה"ס שצריך להתנהג יפה במיוחד בעשרת ימי תשובה, בין ראש השנה ליום כיפור. בבית אבא אמר לי שזה נכון אבל צריך להתנהג לא פחות יפה בין יום כיפור לראש השנה" (פרופ' נחמה ליבוביץ') שנזכה להמשיך לבנות, ליצור ולקדם יחד את מדינת ישראל מתוך כבוד הדדי ואהבת אחים. שנה טובה ומבורכת! עודד רביבי

מראשי המועצות מחברי הכנסת שנה טובה

ח"כ יולי אדלשטיין

חברי פורום מלוכדים היקרים, בפתחה של השנה החדשה אני מבקש לאחל לכם ולכל עם ישראל בארץ ובעולם שנה של בריאות איתנה, שנה של המשך התגשמות החזון הציוני, של בניין ויישוב הארץ על כל חלקיה. אני מתפלל שהקב"ה יזכה את בני עמו בכוח להתמודד עם האתגרים העומדים בפנינו ויזכה אותנו להקים ולחנוך עוד ועוד יישובים, עוד מוסדות לימוד ויעניק לנו הכוח לפתח ולטפח את ארץ אבותינו אותה הפקיד לידנו. ח"כ תא"ל (במיל') מירי רגב חברי וחברות מלוכדים, אני רוצה לברך אתכם במילותיה הנרגשות של נעמי שמר, בשירה "איש מוזר", שנכתב בעקבות התפעלותה מאהבת הארץ של מתישבי סבסטיה: "אנשים מוזרים, לו יהי חלקי עמכם". לו יהי, שיחד, נזכה לראות כבר השנה את נפילת הממשלה המסוכנת הזו, ונחזור להוביל את מימוש הריבונות הלכה למעשה בארצנו האהובה. לו יהי, שיחד, נוביל למימוש צדק חלוקתי, וצמצום הפערים בין ישראל הראשונה לישראל השנייה, בין מרכז ופריפריה, מזרח ומערב. לו יהי, שיחד, נצליח להסיר מעלינו את גזירת המגיפה, ונשמח בבריאות ובנחת עם משפחותינו וחברינו. לו יהי ''שתמשיכו את פעלכם המבורך למען ארץ ישראל השלמה, ושירבו זכויותינו כרימון. המון בריאות, כתיבה וחתימה טובה מחזק אתכם על עשייתכם החשובה למען מורשתו ועתידו של העם היהודי בארץ ישראל ומאחל שנה פורייה של התחדשות ותנופה. כפי שפעלתי בנחישות לפתוח את שנת הלימודים, אפעל במהלך כהונתי גם על מנת לחזק את הקשר של תלמידי ישראל עם ארץ ישראל ולטפח בקרבם תחושת שליחות, ציונות ואהבת המולדת. שתהא שנה טובה ומתוקה לכם, לבני משפחותיכם ולכל בית ישראל. ח"כ יואב גלנט

ח"כ ניר ברקת לחברי וחברות מלוכדים היקרים,

שתהא השנה הבאה עלינו לטובה שנה של לכידות, אחדות ובריאות. שנה של ריבונות בארץ ישראל ושלום, בה נזכה לשבת בביטחון ובשלווה בארץ ישראל היפה ולהנות מפירותיה הטובים. שתהא השנה החדשה שנת הצלחות והתחלות חדשות בה נגבר על משבר הקורונה ונצמח ונשגשג. בעזרת השם שבשנה הזו נחזור לשלטון במהרה בימינו לטובת עם ישראל, ארץ ישראל ומדינת ישראל. תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה.

חברות וחברי מלוכדים, לקראת השנה החדשה - מאחלת לכולנו המשך עשייה למען ארץ ישראל. יחד, נעבוד למען העקרונות והערכים שלנו על מנת לממש את החזון הציוני, בוטינסקי ומנחם בגין. ׳ ברוחם של זאב ז בעזרת השם - נחזור במהרה להנהגת המדינה ונמשיך להתוות מדיניות לאומית למען ההתיישבות. שנה טובה! ח"כ גילה גמליאל

לחבריי היקרים מפורום מלוכדים שנה טובה ומתוקה! מאחל לכם ולכל בני המשפחה שנה של נחת, שגשוג וביטחון והשנה דגש ''כמובן על שנה בריאה! שנה של התחזקות אישית וחיזוק ההתיישבות בארצנו. תודה על התמיכה ושיתוף הפעולה. ח"כ אבי דיכטר

לחברות וחברי מלוכדים! בפתח השנה החדשה אני שמחה על ההזדמנות לייצג אתכם בכנסת ולהיות הקול שלכם במאבקכם החשוב. שליחותכם ביישוב הארץ היא מהחשובות בשליחות הציונית, תודה על האומץ ועל האהבה הגדולה לארץ. מאחלת לכולנו שנים רבות של ש בפרט. שנה טובה ומתוקה! ״ שגשוג ופריחה בארץ ובהתיישבות ביו ח"כ גלית דיסטל

ח"כ חיים כץ

לפני פיזורה של 2020 חברותיי וחבריי לדרך, שנה טובה ומתוקה. בצעד תקדימי, בדצמבר , העברנו בקריאה טרומית את 'חוק מרקם החיים' להסדרת ההתיישבות 23 - הכנסת ה הצעירה. זהו מהלך צודק, מוסרי והכרחי לעתיד ילדינו. אמרתי אז במליאה ואני חוזר כאן- הגיע הזמן שגם ליהודים במדינת ישראל יהיו זכויות. אמשיך ואסייע לפריחתה ושגשוגה של ההתיישבות היהודית בכל חלקי ארץ אבותינו.

חברותיי וחבריי לדרך, "מלוכדים" יקרים אנחנו מציינים השנה את חגי תשרי בסימן התחדשות המאבק על ארץ ישראל ועל אופייה של מדינתנו. התחייבתי בפניכם, לפני שנים רבות, שבכל תפקיד בו אכהן מחויבותי העליונה והבלעדית היא למאבק על שלמותה הטריטוריאלית של ארצנו והתנגדות להקמת מדינה פלשטינית. הדבר נכון ביתר שאת, עם מעברנו מהממשלה, לאופוזיציה. אני מקווה ומאמין שמאבקנו הצודק לסיום דרכה של הממשלה הרעה והמסוכנת שמכהנת כעת, יסתיים בהצלחה- ובמהרה. בכוחות "מלוכדים", בעזרת השם נעשה-ונצליח. לכם, לבני ביתכם, לכוחותינו בכל הגזרות ולכל העם היהודי, בארץ ובעולם, שנה טובה וגמר חתימה טובה. חג שמח. ברכה נאמנה למתיישבי יהודה ושומרון! השנה החולפת היתה מאד מאתגרת. בצד החיובי, המשך הגידול בהתיישבות בדרך למיליון הראשון, ש. ״ , למהלך של החלת ריבונות באיו 1967 וגיבוי של נשיא אמריקאי, לראשונה מאז בצד הפחות מבורך, סיכול היוזמה שהובלתי בממשלה כשר ההתיישבות להסדרת ההתיישבות הצעירה, וכמובן הקמת ממשלת ההונאה שנזקיה כבר ניכרים מידי יום ביומו. אאחל לכולנו שבשנה הבאה עלינו לטובה תתחזק אחיזתנו בחבלי המולדת, והליכוד ישוב להוביל את ישראל מחיל אל חיל. ח"כ צחי הנגבי לחברי וחברות פורום מלוכדים, לקראת השנה החדשה אני רוצה להודות לכם על פועלכם הרב לטובת המדינה ולטובת תנועת הליכוד, על ידי קידום ערכים חשובים כגון התיישבות, משילות, ציונות ועוד ערכים שהם מאבני היסוד של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. השנה הבאה עלינו לטובה מחייבת אותנו לפעול יחד, ביתר שאת, לטובת חיזוק התיישבות ביהודה ושומרון על רקע הקושי שמציבה לפנינו הממשלה שקמה - אני אהיה שם כמו בעבר לחיזוק ההתיישבות ולשמירה על ארץ ישראל. שנה טובה ומתוקה! ח"כ אלי כהן ח"כ אופיר אקוניס

חברים מלוכדים יקרים, מאחל לכם ולמשפחתכם שנה של בריאות, בניה ריבונות ועשייה ברוכה. שנה של חיזוק ההתיישבות וחיזוק הלכידות. שנת בריאות וחזרה לשגרה. גמר חתימה טובה ושנה מתוקה ומלאה באנרגיות חיוביות. ח"כ יובל שטייניץ

ח"כ דודי אמסלם לכל חברי פורום מלוכדים, לכל חבריי בליכוד ובכלל - שולח לכולם ברכת שנה טובה ומתוקה מדבש! שנדע ימים יפים ומאושרים, הרבה בריאות איתנה ורק בשורות טובות. שנמשיך לפעול ברוח הליכוד, ולעשות בשמחה ובאהבה למען ארץ ישראל, עם ישראל

ותורת ישראל הקדושה. בעזרת ה' -נעשה ונצליח! חג שמח לכולם.

אחיותיי ואחיי המתיישבים, אתם האמונים על בנייתם, יישובם וטיפוחם של השורשים של העץ - ארץ ישראל, השורשים של כולנו. כאן, ביהודה ובשומרון הילכו אבותינו וכאן נרשם סיפורו של העם היהודי. שתמתק השנה ותהיה טובה וברוכה, עבורכם, עבור בני משפחותיכם, ועבור כל היקרים לכם. שנה טובה! ח"כ אמיר אוחנה

חברי במלוכדים, שנה טובה, שנה מאושרת. שנה של שפע כלכלי, שנה של הגשמת חלומות. לחברי- שבח שטרן, ישי מרלינג, יהונתן טל, דוד צביאל- שנה שבה כל משאלותיכם יתגשמו לטובה. ח"כ חוה אתי עטיה

ח"כ יואב קיש

ברצוני לאחל לכם שנה טובה ומבורכת! – לחברי מלוכדים היקרים אנו נכנסים לשנה קריטית בה האתגרים מבית ומחוץ להתיישבות - רק הולכים ומתגברים. עלינו מוטלת האחריות לגייס את מיטב הכוחות כדי להמשיך להוביל את מפעל ההתיישבות לצמיחה ולשגשוג. כיושב ראש שדולת ארץ ישראל בכנסת הנוכחית, אני שמח וגאה בשותפות הארוכה עם פורום "מלוכדים בליכוד" ומאחל לכולכם שנה טובה ומבורכת, ושבעזרת ה' נצליח במשימתנו להוביל ולחזק את ההתיישבות היהודית על אדמת ארץ ישראל.

ח"כ דוד ביטן חבריי וחברותיי לתנועת הליכוד,

השנה האחרונה הציבה בפנינו אתגרים לא פשוטים. מגפת הקורונה שהרימה שוב ראשה לאחר שממשלת הליכוד מיגרה אותה, מתיחות בטחונית הולכת וגוברת בדרום ובצפון בעקבות ההססנות וחוסר התפקוד של הממשלה הנוכחית, תקציב אנטי חברתי שעתיד לעבור בכנסת, איום על ההתיישבות ביהודה ושומרון ותחושה הולכת וגוברת של תסכול בקרב העצמאים ובעלי העסקים שיופקרו לגורלם בעקבות נזקי הקורונה. ממשלת השינוי כהגדרתה התבררה לממשלת הניתוק. אני בדעה שלשרת את העם מהאופוזיציה אינה חשובה פחות מלמשול. עלינו מוטלת החובה להאיר את הכשלים החמורים שבתפקוד הממשלה הנוכחית וזאת נעשה, מדי יום עד שתוחלף. תנועת הליכוד תמיד היית ותמיד תהיה התנועה של עם ישראל, על כל גווניו, עלינו להמשיך ולשמור עליה, ללמוד גם מטעויות העבר ולחזור לשלטון כדי לשוב ולהצעיד את עם ישראל לצמיחה, שגשוג ובטחון. בפרוס עלינו השנה החדשה, אני מאחל לכם ולבני ביתכם שנת בריאות, צמיחה ושגשוג, שנת שלום בינינו ואהבת חינם, שנה שבה נתגבר על הצרות והמכשולים ונשוב ונוביל את מדינתנו האהובה להישגים בכל התחומים. שנה טובה. לחברי פורום מלוכדים היקרים, עם בואה של שנה חדשה, אברך אתכם בברכת הצלחה. אתם חבריי היקרים, המונעים מערכים רבים השומרים על יסודות הארץ השורשיים והלאומיים, המובילים את החזון ההתיישבותי, מהווים עמוד תווך מרכזי בשמירה על מדינתו האהובה. מאחלת לכם שנה נוספת של עשייה, הגשמה, אחדות ונתינה. שנמשיך לפעול יד ביד עבור מולדתנו, בעוז והדר ובגאווה ציונית. בברכת שנה טובה ומתוקה. ח״כ קרן ברק

לחברי "מלוכדים", יהי רצון שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה כדבש, ושיחזור השלטון לידי אוהבי התורה, העם וארץ זבת חלב ודבש. בתקופה הזו צריך להפיץ מעיינותינו חוצה ולא לשתוק, את המפורדים ללכד ומעז ייצא מתוק. וששנת תשפ"ב ת'הא ש'נת פ'עילות ב'שטח. ח"כ שלמה קרעי

שנה טובה ומבורכת לכל בית ישראל. ח"כ מיקי זוהר

ח"כ קטי שטרית

חבריי "מלוכדים" היקרים ראשית רוצה אני לומר לכם תודה על פועלכם, ושנית לברך אתכם שתהיה זו שנה טובה ומוצלחת. שנה של בריאות איתנה, שנה של התחדשות, עשייה ענפה, בנייה והגשמה. שתהא זו שנה בה נחזור לשלטון ונשמור על האחדות שלנו ברצון לקדם ולשמור על ארץ ישראל, עם ישראל, תורת ישראל ונפעל יחד לחיזוק הזהות היהודית וההתיישבות. שירבו הישגנו כגרגירי הרימון ושנחזק את הטוב המשותף ובכך נפעל כולנו יחד למען עתידה של מדינת ישראל. "שתכלה שנה וקללותיה ותחל שנה וברכותיה".

מסכמים את השנה עם הישג משמעותי נוסף: ח לרישום עסקאות עבר שטרם נרשמו. ״ מיליון ש 100 ל אישר ״ דירקטוריון קק פניות 12,000 אל מול ארגוני שמאל עתרי משאבים קיימנו קמפיין שהוביל למעל 'לחברי הדירקטוריון שהתאחדו לצורך אישור החלטה זו. ש ״ אישור ההחלטה יוביל לרישום של אלפי דונמים בנגב, בגליל, בירושלים וביו ל. ״ כאדמות השיכות לקק

הצלחנו!

מתפקדים לליכוד, בונים ימין מנצח!

Melukadim Melukadim.

office@melukadim.co.il

02-9944265

Made with FlippingBook flipbook maker