מלוכדים | הפורום הלאומי בליכוד

איך בונים ימין מנצח בתחום?

חיזוק הזהות היהודית והקהילות היהודיות בתפוצות א.

עיגון בעיות העולים ובנית תוכנית עבודה מול משרדי הממשלה לפתרונן ב.

Made with FlippingBook flipbook maker