מלוכדים | הפורום הלאומי בליכוד

.3

קיבוץ גלויות

לצערנו אנו עדים לכרסום הולך וגובר בשמאל הישראלי בהבנת הבלעדיות שיש להקמת בית לעם היהודי בארץ ישראל. גורמים בקרב יהודי הגולה, בעיקר בארה"ב פועלים לקעקע את התפיסה שרק בישראל קיימת תקומה לעם היהודי. לצערנו תפיסות אלו קונות להן אחיזה גם בקרב קבוצות שוליים בשמאל הישראלי. אנו ערים לכך כי לאורך זמן אותן קבוצות, בהובלת הקרן החדשה לישראל, מצליחות לבסס את התפיסות המעוותות שלהן במוקדי השפעה שונים. קיבוץ תפוצות ישראל מכל רחבי ארצות הפזורה היהודית והפיכתם לחברה ישראלית מופתית הינה התגשמות דבריהם של נביאי ישראל. השותפות של מזרח ומערב, עולים וותיקים היא חלק מההגשמה הציונית ומופת לכל עמי העולם.

ריכוז העם היהודי בארץ ישראל, קיבוץ גלויותיו ומיזוגו במולדת, טיפוח האהבה בלב העם וההכרה באחדות הגורל של בני העם היהודי

פרק המטרות בחוקת הליכוד

Made with FlippingBook flipbook maker