מלוכדים | הפורום הלאומי בליכוד

.1

אהבת ושלמות הארץ

פורום מלוכדים הוקם לאחר הגירוש מגוש קטיף בכדי לחזק את המחנה הלאומי בליכוד. מִקְּרַב בלימה נגד יוזמות מסוכנות נגד ההתיישבות עברנו לתנופה של צמיחה.

אז מה בנינו עד עכשיו?

בשנים האחרונות פעלנו לחיזוק ההתיישבות במגוון דרכים:

א.

כינוס מרכז היסטורי הקורא להחיל ריבונות ביו"ש.

ב.

קידום תוכניות תשתיתיות מול משרדי האוצר והתחבורה.

קיום עשרות סיורים בקרב מקבלי החלטות ומעצבי דעת קהל למען ההתיישבות.

ג.

ד.

השפעה ועמדות מפתח במוסדות הלאומיים.

Made with FlippingBook flipbook maker