מלוכדים | הפורום הלאומי בליכוד

איך בונים ימין מנצח בתחום?

תיקון חוק יסוד השפיטה הכולל חקיקה של פסקת ההתגברת, צמצום עילות הסבירות והמידתיות וטיפול בעינויי דין. א.

ב.

חקיקת החוק לפיצול סמכויות היועמ"ש

שינויי הרכב הוועדה לבחירת שופטים וקיום שימוע ציבורי כמקובל במדינת מערביות ג.

Made with FlippingBook flipbook maker