מלוכדים | הפורום הלאומי בליכוד

.2

.2

איזון בין הרשויות איזון בין הרשויות

הפכה עצמה מערכת המשפט לעליונה 1992 מאז המהפכה המשפטית בשנת על שתי הרשויות מתחתיה: המחוקקת והמבצעת. בכך היא מפרה ברגל גסה את האיזונים והבלמים הנדרשים לצורך הפרדת רשויות ומנהל תקין במשטר דמוקרטי. מציאות זו הביאה לכך שהמתרחש בכנסת ובממשלה הפך למשני להחלטות המתקבלות באולם בית המשפט העליון שלפעמים גבלו בטירלול פרוגרסיבי. מדינה חפצת חיים חייבת להחזיר את האיזון בין הרשויות כך שהרוב הלאומי הקיים יוכל לממש את תפיסת עולמו.

אז מה בנינו עד עכשיו?

הגשה בשותפות של הצעת חוק לתיקון זכות העמידה. א.

חקיקה של חוק ההסדרה. ב.

שיתופי פעולה עם ארגונים שונים לקידום חקיקה בנושא. ג.

קיום מפגשים בנושא עם ח"כים פעילים בתחום מערכת המשפט. ד.

Made with FlippingBook flipbook maker