מלוכדים | הפורום הלאומי בליכוד

ח"כ קטי שטרית

חבריי "מלוכדים" היקרים ראשית רוצה אני לומר לכם תודה על פועלכם, ושנית לברך אתכם שתהיה זו שנה טובה ומוצלחת. שנה של בריאות איתנה, שנה של התחדשות, עשייה ענפה, בנייה והגשמה. שתהא זו שנה בה נחזור לשלטון ונשמור על האחדות שלנו ברצון לקדם ולשמור על ארץ ישראל, עם ישראל, תורת ישראל ונפעל יחד לחיזוק הזהות היהודית וההתיישבות. שירבו הישגנו כגרגירי הרימון ושנחזק את הטוב המשותף ובכך נפעל כולנו יחד למען עתידה של מדינת ישראל. "שתכלה שנה וקללותיה ותחל שנה וברכותיה".

מסכמים את השנה עם הישג משמעותי נוסף: ח לרישום עסקאות עבר שטרם נרשמו. ״ מיליון ש 100 ל אישר ״ דירקטוריון קק פניות 12,000 אל מול ארגוני שמאל עתרי משאבים קיימנו קמפיין שהוביל למעל 'לחברי הדירקטוריון שהתאחדו לצורך אישור החלטה זו. ש ״ אישור ההחלטה יוביל לרישום של אלפי דונמים בנגב, בגליל, בירושלים וביו ל. ״ כאדמות השיכות לקק

הצלחנו!

Made with FlippingBook flipbook maker