מלוכדים | הפורום הלאומי בליכוד

ראש המועצה האזורית מטה בנימין ישראל גנץ

חברי מלוכדים יקרים, בסיומה של שנת עשייה עמוסה,

מלאה התמודדויות ואתגרים לאומיים ופנימיים שעודם כאן אנו עומדים לקראת שנת שמיטה שבאה עלינו לטובה. בשנה זו אנו מצווים לאצור את כוחותינו ולהביט מעלה, לשים את מבטחנו בצור ישראל וגואלו ולקבל כוחות של התחדשות ושל חיים. בשנה כזו נוכל להביט אחרת על מרוץ החיים ומרדף העשייה. נתבונן בטוב הארץ היפה הזו, ובפריחת בניה בתוכה, וממבט כזה נשאף להמשך קידומה. בברכת כתיבה וחתימה טובה ושנה טובה ומתוקה! ישראל גנץ

ראש המועצה האזורית גוש עציון שלמה נאמן

חברים יקרים ושתפים לדרך "מלוכדים"! דווקא בימים אלו מוטלת על כתפינו ביתר שאת משימת חיזוק והרחבת היישובים בכל מרחבי ארץ אבותינו. ההתיישבות היהודית נמצאת בצומת דרכים שמחייבת את כולנו להירתם למען יישוב הארץ והמשך המפעל הציוני ביהודה ושומרון. השנה יותר מתמיד אנו מלוכדים למען מטרות אלו. אשריכם על פעילותכם למען שלמות הארץ ואשרינו שזכינו להיות חלק מכם. שתהיה לנו ולכל עם ישראל שנה טובה ומתוקה- שנה של חיזוק ההתיישבות! שלכם, שלמה נאמן

Made with FlippingBook flipbook maker