מלוכדים | הפורום הלאומי בליכוד

מראשי המועצות ראשי המועצות שנה טובה

ראש המועצה האזורית הר-חברון דמרי יוחאי

חברי מלוכדים יקרים, שותפים לדרך, אנו עומדים בסיומה של שנה מורכבת, שנה של אי ודאות, מערכות בחירות שונות, סגרים ואתגרים נוספים. ראש השנה, הוא כידוע, הזמן בו נכתב דינו של האדם לכל השנה. אך לא רק של האדם. גם העם, המדינה, הכלל. גם הוא נידון בראש השנה. אבל תמיד אני מתעודד מקריאת הפסוק : "ארץ אשר ה' אלוקיך דרש אתה תמיד, עיני ה' אלוקיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה:" התובנה, שארץ ישראל מושגחת בהשגחה יחודית ומיוחדת השגחה - של "עיני ה" , הן למוטב ובעיקר לטוב. נאחל לכולנו, שבחג הקרוב, נכתב כולנו לבריאות, חיים טובים ולשלום. הן בביתנו פנימה. והן בבית הלאומי. שבשנה זו נוכל להמשיך לפעול למען העם והארץ. נמשיך את מפעל ההתיישבות ביתר שאת. שתהיה זו שנה של צמיחה ופריחה בכל מכל כל. שנה טובה ומתוקה. יוחאי דמרי

Made with FlippingBook flipbook maker