מלוכדים | הפורום הלאומי בליכוד

איך בונים ימין מנצח בתחום?

הקמה של ועדת שרים לענייני התיישבות שתפעל לקידום הריבונות בגליל בנגב וביו"ש. א.

הקמה של צוות בין-משרדי לשמירת האינטרסים הלאומיים בגליל,בנגב וביו"ש וגיבוש תוכנית לאומית למעבר של מאות אלפי יהודים לפריפריה. ב.

של צוות דיפלומטי מקצועי לרתימת מדינות וידידים בעולם הקמה למען האינטרסים הלאומיים של מדינת ישראל. ג.

הקמה של יחידה משטרתית למיפוי, איתור וטיפול בעבירות פשיעה הפוגעות בריבונות הישראלית בכל רחבי הארץ. ד.

שמירת זכותו של העם היהודי על ארץ ישראל, כזכות ניצחית שאינה ניתנת לערעור, התמדה ביישובם ובפיתוחם של כל חלקי ארץ-ישראל והחלת ריבונות המדינה עליהם.

פרק המטרות בחוקת הליכוד

Made with FlippingBook flipbook maker