לבי"א | עיתון ביה"ס חמ"ד בנים, רבבה

Animated publication

בס"ד

לבי"א כלבבי מחצית א' תש"פ | עיתון חמ"ד לבי"א בנים, רבבה

הדואג לימים - זורע חטים הדואג לשנים - נוטע עצים הדואג לדורות - מחנך אנשים

דבר המנהל

אני שב ומזמין את כלל ההורים לשיח מקדם, מכבד, מתוך אמון והערכה הדדית, עם הנהלת ביה"ס ומזכיר כי מידי יום שישי ניתן לקבוע איתי שיחה בכל נושא. אין ספק שילדי והורי ביה"ס זכו בצוות מקצועי ומסור מאוד ועל כך הערכתי הרבה לכולם. מאחל לכולנו, שימי הפריחה הבאים עלינו לטובה , ישפיעו עלינו את טובם , וכמו השנה הגשומה והברוכה שהייתה ועודנה, כך נמשיך ונצמח במחצית הבאה וכל העמל הגדול מאוד, בו היינו עסוקים בחודשים האחרונים, ישפיע את השפעתו הברוכה ויצמיח את הכוחות שבוודאי טמונים בילדי חמ"ד לביא, ונזכה לרוות רוב נחת יהודית שלמה ומלאה מילדינו.

ספרית, החלטנו לציין את סיום המחצית בצורה קצת אחרת. הפקת עיתון דיגיטלי בו ישנה בחירה של כל הורה במה להתמקד. מצ"ב העיתון אותו ערכה הרכזת הפדגוגית צילה סונדק, בו ניסינו לשקף, ולו במעט, בעזרתם של כלל צוות המורים, את העשייה הבית ספרית הברוכה מתחילת השנה. נתנו גם במה אישית לכתיבה יוצרת של ילדי אמירים, בהובלתה של המורה גיטל. אי"ה במחצית הבאה נמשיך ונתקדם וניתן במה רחבה יותר לתלמידים בערוץ זה. תודתי נתונה ליו"ר וועד ההורים הנכנסת הגברת שלומית אריאל, אשר מובילה מהלך של שיתוף פעולה מקדם ופורה ובעזרתם של וועד ההורים המרכזי, מטייבת ומקדמת את העבודה החינוכית המשותפת בין הצוות ביה"ס וההורים, תוך הדגשת הנקודות הטובות והנקודות הצריכות שיפור ודיוק, למען מטרתנו המשותפת, הצלחת ילדינו.

תלמידים והורים יקרים!

בימים אלו אנו מציינים את סיומה של המחצית הראשונה של שנת הלימודים. אין ספק שהייתה זו מחצית רוויית פעילויות חינוכיות ולימודיות שונות והעשייה הבית ספרית הייתה רבה מאוד ומגוונת. ההשקעה הרבה בתכנון השנה ובטיוב צוות ההוראה, תוך שימת לב להעצמת התלמידים בכל הכיתות, נתנה את אותותיה והאווירה הנעימה והביתית מורגשת באופן ניכר ברחבי ביה"ס כולו. כל מי שנכנס בשערי ביה"ס מציין את האווירה והנעימות המורגשת. כחלק מתהליך הלמידה והשיפור, שהינם חלק מהתרבות הארגונית הבית

בברכה, ישי גרטלר מנהל חמ"ד לביא בנים, רבבה

2

דבר הרב אריאל - רב ביה"ס

להשתפר ולעשות מאמץ נוסף של התגברות כדי להיות טובים יותר- כפי שאנחנו באמת. עלינו לדעת שבכל אחד ואחד ישנם כוחות רבים שעדין הוא לא גילה. מאחל לכולנו שנמשיך לגלות את כוחותינו עוד ועוד ולהתחדש בהם תמיד. באהבה ובהערכה, הרב אריאל והב.

מחצית שנה, הינה "מעין הפסקה" קצרה לחשבון נפש של כל אחד ואחד מאיתנו. חז"ל מלמדים אותנו "שחשבון נפש" הוא דבר הנצרך לעשות בכל יום ויום לאורך כל השנה ולא רק לפני יום הדין – ראש השנה. מטרת החשבון נפש היא לראות כמה מעשים טובים ומצוות עשינו בכל יום ולשמוח בהם מאוד. בנוסף, עלינו גם להתבונן כיצד אנו צריכים

דבר ועד ההורים

נושאים שהייתם רוצים לשמור, לשפר, יוזמות ורעיונות שיסייעו לנו לתמוך בבית הספר ולהביא לסביבת למידה טובה ונעימה לכולם. תודה גדולה לצוות המחנכים, המורים הניהול והמנהלה על נתינה אינסופית. מאחלים לכולם הצלחה והמשך שיתוף פעולה

הורים ותלמידים יקרים, ט"ו בשבט, בשונה מחגים אחרים מתמקד בטבע ובצומח. מסמן סופה של תקופה ונצנוץ תחילתה של תקופה חדשה. לאחר סתיו וחורף, שלכת ורוב גשמים הגיעה העת בה מתגלה פעולת הגשמים והשרף עולה באילנות. טו בשבט מגלה לנו את סוד הצמיחה הנעלמת, את התהליך האורך זמן וההתרחשות שמתחת לפני השטח. משתרשת בנו ההבנה שישנם דברים שאינם פועלים את פעולתם באופן מיידי וישיר ואת האמונה בזריעה שאין רואים את פירותיה מיד. בדומה לצמיחה בטבע אנו בהנהגת ההורים זוכים ללוות את התהליכים החינוכיים של ילדינו בבית הספר, בהתהוותם. וכמו בטבע, חלקם הגיעו להבשלה וניכרים על פני השטח, וחלקם רק החלו לבצבץ והם מתרחשים בעיקר מתחת לפני השטח. אנו שואפים לשמר ולטפח את האוירה הביתית והאקלים החיובי של המסגרת החינוכית. להעמיק את השותפות עם הצוות החינוכי המסור שפועל בשליחותנו, לתת אמון בילדינו ולעטוף אותם בתחושת בטחון. מזמינים אתכם ההורים והילדים להעלות בפני הנהגת ההורים כל נושא שמעסיק אתכם,

שלומית אריאל יו"ר ועד הורים

3

מידי חודש בחודשו

תשרי חשוון

לימוד הלכות סוכה וארבעת המינים בימי תשרי הקמנו סוכה בביה"ס ללימוד דיני כשרותה של הסוכה ורכשנו ארבעת המינים. הכיתות נכנסו לסוכה עפ"י סבב ולמדו את הלכות הסוכה. בנוסף, למדנו את הלכות ארבעת המינים וכשרותם, וראו באופן מוחשי את הפסול וההכשר בכל אחד מהמינים.

לימוד על גדולי ישראל בג' במר חשוון חל תאריך פטירתו של מרן פוסק הדור הרב עובדיה יוסף זצ''ל. בכיתות נערכו שיעורים על אופיו המיוחד וקווים לדמותו של הרב, בנוסף הבנים צפו בסרט המתאר את פעליו של הרב עובדיה וכן נערכו חברותות לימוד בין תלמידי ביה''ס. כינוס ז במרחשון בז' במרחשון ערכנו כינוס לכיתות ב'-ו' העוסק בחשיבות התפילה על ירידת הגשמים. למדנו על 'ברכת השנים' ועל חשיבותו המיוחדת של חודש חשון. התפללנו יחד תפילה מיוחדת שחיבר הרב מרדכי אליהו זצ''ל ושרנו שירי תפילה לירידת גשמים לשנה מבורכת בשפע משמים. ערב לימוד ליל הבדולח לארועי ליל הבדולח ציינו בביה"ס את הלילה ההוא, בו 81 במלאת כיבו את האורות בבתי הכנסת בגולה. לזכרם, האור בבית ספרינו נשאר דולק בלילה יחד עם תלמידי כיתות ה'-ו' בלימוד תורה והקרנת סרטון המדבר על אותו לילה. הלימוד היה מרגש, חוויתי ועצמתי! ישר כח גדול לילדים שהגיעו בזמנם החופשי והדליקו אור במקום החושך, תקומה במקום אובדן, לימוד תורה במקום חורבן.

'בול' תפילה כחלק מהמשך קידום הנושא השנתי יצאנו במבצע "בול תפילה".

4

הילדים הכינו בול הקשור לאחד הברכות בתפילה. ישר כח גדול לכל התלמידים שהשתתפו במבצע וציירו בולים מושקעים ויפים. הבולים הנבחרים נתלו בקיר תפילה של ביה''ס.

כסלו

חידון 'יש לי מושג' לקראת חנוכה לקראת חנוכה עסקנו בכיתות בלימוד מושגים אודות ימי החנוכה. ערכנו מבחנים והתלמידים שהוציאו את הציון הגבוה ביותר עלו לשלב החידון בית ספרי, קיבלו דפי לימוד נוספים אודות הלכות חנוכה והתכוננו בצורה רצינית לקראת החידון שנערך בין השכבות השונות. ' עם סרטונים מעניינים ומלמדים שריתקו kahoot ערכנו חידון ' את המשתתפים והמתמודדים. לסיום, חולקו פרסים למשתתפים שהשקיעו ועמלו רבות. טבת שבת- כינוס פתיחה השנה, הנושא הבית ספרי הוא חשיבותה של השבת. לפתיחת הנושא נערך כינוס מוסיקאלי יחד עם צדוק דמארי, שהנעים, ניגן הרקיד, הפעיל וסיפר סיפורים העוסקים בחשיבותה של השבת וקדושתה. בנוסף, נערכו חברותות העוסקות בנושא השבת כמו כן, בכל כינוס אנו לומדים אחד משירי שבת כדי לטעום מעט מהקדושה. שבט מבצע 'רב ברכות' כדי לחזק ולהגביר את אמירת התודה לקב"ה יצאנו בשבועות הקרובים ב'מבצע ברכות' מבצע אמירת ברכות בקול ובכוונה כדי לעשות נחת רוח לה' יתברך ונודה לו על כל הטוב שהוא גומל עימנו תמיד. נודה לה' שבפרט בתקופה האחרונה זכינו לראות את גשמי הברכה שירדו.

5

טקס קבלת כיתות א' פתחנו את שנת הלימודים תש"פ בהתרגשות ובשמחה רבה, ילדי כיתה א' נכנסו היום בשערי בית ספרינו. הטקס נערך על ידי תלמידי כיתות ב' בהובלת המורות מוריה ואתיה, במעמד מנהל ביה"ס- ישי גרטלר, רב הישוב- אוריאל גנזל, הצוות החינוכי ואורחים נוספים. התלמידים קיבלו בברכות, שירים וריקודים את תלמידי כיתות א' הנרגשים ואחלו להם הצלחה רבה.

ילדי כיתות ב' מקבלים את ילדי א'

ביקור ראשון בחדר המנהל

6

מסיבת חומש, כיתות ב'

המנהל נושא דברים

טקס קבלת החומשים

תהלוכה עם ספר תורה

2 ריקוד כיתה ב

1 ריקוד כיתה ב

לכבוד קבלת חומש בראשית בכיתות ב' ערכנו מסיבת סיום מרגשת בביה"ס, תלמידי כיתות ב' והוריהם. נערכה תהלוכה שמחה ומקפיצה מהמרכז המסחרי של הישוב עד לשערי ביה"ס 'ברוב עם הדרת מלך'- תלמידי ביה"ס, המלמדים ותושבי הישוב באו לשמוח בשמחת קבלת התורה של כיתות ב'. היה ניתן לחוש את הקדושה באוויר וההתרגשות הייתה בשיאה! תלמידי כיתות ב' השקיעו רבות לכבוד המסיבה, שיננו פסוקים, רקדו ודקלמו. לאחר מכן, הילדים קבלו את החומש הראשון, חומש בראשית, בשמחה והתרגשות ממנהל ביה"ס והמלמדים. במעמד חגיגי זה, זכינו בברכתו של רב הישוב, הרב אוריאל גנזל שליט"א שהגיע במיוחד לברך את הבנים היקרים!

7

מהנעשה בכיתה א'

תורת חיים מסיבת סיום פרשה

הורים כותבים בכיתה א' תמיד משקיעים את המורה ענת וצילה כבר כולנו מכירים כל שבוע חגגו הילדים מסיבה לאותיות ומילים: באות פ' הכנו פלאפל, באות ש'- הכנו שתילים, באות ד' דחליל, תזכירו לי מה עוד, אצלנו בכיתה לא משתעממים הילדים הציגו גם תערוכת תיבות נוח וארץ ישראל. הלאה עם כל הכוח ממשיכים מחצית חדשה ואנחנו כבר גדולים! קוראים וכותבים ממש חרוצים!! תודה למורות ענת וצילה על כל ההשקעה והתמיכה! איתן אנחנו כבר בדרך להצלחה.

כיתות א היקרים זכו למלמדים שרוצים להעניק לילדים את דבר ה' מתוך שמחה התלהבות ואהבת התורה. במקביל לשינון ולימוד פסוקי בראשית, שילבנו במהלך השיעורים סיפורי צדיקים וריקודים של שמחה. מטרתנו לחזק את אהבת התורה ולגדולי ישראל בקרב הבנים ולהפוך את התורה לתורת חיים בנוסף, בפרשת נח הכנו תערוכה של תיבות נח, צעדים כאורך התיבה 150 יצאנו לחצר לספור של נח ובהולדת יצחק ערכנו משתה ושמחה. תודה לכם ההורים על הכנסת האורחים המכובדת במסיבת סיום פרשות. הבנים שמחים בלימוד ואוהבים ללמוד את התורה הקדושה, שנזכה להמשיך להעצים בהם את הערכים הקדושים , יהי רצון שנזכה ללמוד מדרכי האבות הקדושים והישרים ונלך בדרכם . בהצלחה לכולנו, המלמדים דוד ואריאל.

באהבה ילדי והורי כיתה א'

8

פרוייקט מקושרים לקהילה

בבית ספרנו התחלנו השנה פרוייקט חדש - "מקושרים" לקהילה בבית ספר לבי"א בנים. הפרוייקט עוסק בהשפעת טוב, חיבור בין קצוות שונות בישוב והגברת "עין טובה".

התחלנו בחיבור עם בית ספר "חן השומרון". • פעילות מגבשת, הכנת חנוכיות. • תלמידינו העניקו, יצרו ועבדו בשילוב ובאחדות מופלאה. • שיעורים משותפים בספורט. • טורנירים משותפים. • פעילות מגבשת ב-ט"ו בשבט פתחנו ב"הלל", עברנו לנטיעות ולסיום טעימות מפירות יבשים ופירות האילן. וכמובן נמשיך בפעילויות שונות "במעגל השנה" ב"ה. חיבור נוסף שנעשה עם "כולל רבבה" - לימוד של האברכים החשובים עם התלמידים "הבוגרים". תלמידי כיתות ו נהנים מלימוד גמרא חוויתי בטעם של "אהבת התורה" . בתפילה שנמשיך לקשר ולהגביר "אהבת ישראל" עם אחדות וייחודיות.

9

ספריית פיג'מה בבית ספרנו הוקמו פינות קריאה להנאת התלמידים. בפינות הקריאה הושקעו משאבים גדולים לרכוש את הספרים האהובים על הילדים- ריהוט נח לישיבה על מנת לאפשר פינה רגועה ונעימה לקריאה. על שמירת הסדר בפינות אלה אחראיים תלמידים יקרים מכיתות ד' ומעלה אשר מקדישים מזמנם הפסקה אחת בשבוע למען פינות הקריאה. ב"ה התלמידים אוהבים מאוד את פינות הקריאה ונהנים מהן בהפסקות.

במסגרת התוכנית, ילדי כיתות א' קיבלו השנה מתנה לספרייה האישית שלהם את הספרים 'אספן מילים' ו'גינה על חמור' וילדי כיתה ב' קיבלו את הספרים 'מכתב הקסם' ו'היום המצנן של מרחשון' ספריית פיג'מה שואפת לעודד את הקריאה המשותפת הורה/תלמיד ולעודד את ההנאה וההנעה לקריאת ספרים.

'מכתב הקסם' סיפור על כוחה של המילה הכתובה ועל היכולת של מילים לנחם, לפייס, לשמח ולעודד

'גינה על חמור' איך ילמד רבי עקיבא לקרוא ולכתוב? הרי כל התלמידים בכיתה הם ילדים, ואילו הוא אדם מבוגר. בעזרת חמור אחד קצת שונה מלמדת אותו רעייתו רחל שיעור חשוב בחיים: "לא הביישן למֵד" 'אספן מילים' ספר החוגג את האפשרויות הגדולות הנפתחות בפני מי ששם לב לכל מילה ומילה

'היום המצנן של מרחשון' סיפור מותח, ובעיקר - דאגה וחברות

"אם קוראים מגיעים למקומות רחוקים..." קריאה מהנה.

10

שבוע השפה העברית

שיחה עם סופר

ממשלת ישראל קבעה את כ"א בטבת, יום הולדתו של אליעזר בן יהודה מחיה השפה העברית, ל"יום השפה העברית"; זאת במטרה לקדם ולחזק את מעמדה של השפה העברית בישראל וברחבי העולם. אנו בחמ"ד לבי"א חוגגים עברית במשך כל השנה בפינות קריאה, בלמידה חוויתית ומעמיקה ובמבצעי עידוד קריאה . במשך כל השנה מתמקצע צוות עברית בבית הספר בהשתלמויות ובהדרכות על מנת להפוך את שיעורי עברית למעניינים ותואמים את תוכניות הלימודים. בשבוע השפה המיוחד שציינו בחודש טבת, בהובלת הצוות החינוכי וילדי אמירים למדנו, שיחקנו, וחווינו עברית בכל הכיתות, מרחבי בית הספר עוטרו במילים חדשות וישנות, מיוחדות ונפוצות בשפה העברית, הכרזנו על מבצע "קוראים למיליון " ובו ילדי החמ"ד בכל הארץ קוראים מיליון ספרים עד לשבוע החמ"ד ואנחנו איתם! לסיכום שבוע השפה העברית אירחנו בבית ספרנו את הסופר חיים שרייבר מחבר סדרת הספרים "סבא אבשלום" אשר סיפר לנו את תהליך כתיבת הספר מלווה בסיפור היסטורי מרתק ועודד אותנו להגשים את החלומות שלנו.

קוראים למיליון

11

אמירים בית ספרינו מוביל את תכנית אמירים כחלק מחזון קידום המצוינות. התלמידים נהנים משיעורים המשלבים העשרה, העמקה, חשיבה מסדר גבוה טיפוח יצירתיות וחקר מכוון תוצרים. המורים נחשפים לפדגוגיות יחודיות לאוכלוסיית התלמידים המצטיינים, להוראה משמעותית ולפיתוח מקצועי. אנו מאמינים כי לתלמידים המצטיינים יש היכולת להביא לשיפור ולשינוי חברתי בקהילה ובבית הספר. שמנו לנו כמטרה לשים את ילדי אמירים במקום מרכזי ומשמעותי בבית הספר אשר יובילו תהליכים חינוכיים ערכיים ולימודיים על ידי נתינת

טכנולוגיה

כלים המועברים לכלל התלמידים התחומים שהילדים מתנסים בהם:

שימוש בטכניקות יצירה שונות. אמנות - חיפוש אחר ממצאים שונים. ארכאולוגיה - ניהול קונפליקטים וכלים חברתיים. חברתי -

בניית אתר אינטרנטי. טכנולוגיה - פיתוח כתיבה יצירתית. כתיבה -

טיפוח תהליכי למידה ניהול גינה אקולוגית - חברתיים ולימודיים ברובד האישי והחברתי.

ארכיאולוגיה

כתיבה יוצרת

אומנות

12

גינה אקולוגית

בבי"ס חמד לביא רבבה הוקמה גינה אקולוגית במטרה לאפשר מרחב צמיחה ועשיה מגוון ועשיר לתלמידי בית הספר. גינה אקולוגית היא גינה המבוססת על תהליך תכנון דינאמי המשתנה בתגובה לנוף, למשאבים ולצרכי האנשים. הגינה מבוססת על מינימום השקעה ומקסימום תנובה, היא מעודדת רבגוניות ויישום שיטות גידול ללא רעלים. הגינה מנצלת את כל מרחבי החלל הנתון ובנויה ממשאבים זמינים. הקרקע מועשרת ומתברכת מידי שנה. הגינה נתפסת כמיקרו-קוסמוס של סביבת החיים, ובאים בה לידי ביטוי כל מאפייני ההתנהגות של

היחיד והקבוצה. למידה ועשיה במרחב הגינה מאפשר לתלמידים להתנסות בתהליכים קבוצתיים ואישיים: התלמידים תהליכים קבוצתיים: • מתמודדים עם הצורך לעבוד יחד ולשתף פעולה, להגיש עזרה הדדית, להתחשב, לוותר, להתפשר, ללמוד על אחרים, לקבל נקודת מבט מאוזנת, לחלוק דברים (ירקות, פירות, פרחים) של הכלל וללמוד איך לעבוד בקבוצה. הבנת גבולות, פיתוח תהליכים אישיים: • מוטיבציה, שייכות, טיפוח ודאגה לאחר, שיתוף, התמודדות עם פתרון בעיות, אחריות אישית, יצירתיות.

חדרי הכלה

תיאטרון ועוד. חדרים אלו נותנים מענה לילדים הן רגשי והן חברתי, ומעצימים תחומים חדשים אצלם. הילדים נהנים מאוד להיכנס לחדרים אלו וצוברים חוויות מהנות ולימודיות כאחד.

בבית הספר נבנו השנה שני חדרי הכלה. חדר ההכלה הראשון מיועד לשכבות א-ד והשני לשכבות ה-ו. בחדרי ההכלה ישנן פינות רבות ומגוונות המשמשות את הילדים והמורים. בין הפינות ניתן למנות פינות יצירה, משחקי קופסא, משחקי חשיבה, פופים לישיבה בקבוצה, פינת

רעות שוחט – רכזת הכלה

13

הורה מעשיר דוד בורג - אבא של אלעד

הרב דוד בורג עשה לשכבת ה' בבית ספרנו פעילות מעניינת ומושקעת מאוד. התכנים היו מעולמם של הילדים נראה שהילדים יצאו שמחים. נתי כרמי - אבא של גבע קבלת שבת מוקדמת, באמצע החורף??? שמעתי נכון??? כיתות א' עשו מהפכה ברבבה! בערב שבת קודש, פרשת וארא התכנסו המתוקים למעגל גדול ברחבת בית הספר וערכו קבלת שבת. רקדו והריעו בשמחה גדולה בשני סבבי ריקודים. שמעו סיפור מהמם לכבוד שבת, כזה שאי אפשר לשכוח. ואפילו דבר תורה היה שם. וואוו, מגניב... וזה עוד לא הכל, לבסוף הם קיבלו שלל הפתעות מתוקות לכבוד שבת המלכה. כל הכבוד לצוות המורות ענת וצילה על היוזמה הנהדרת שהוסיפה חוויה רוחנית לילדים ותודה להורים שהגיעו ושיתפו פעולה עם כלי נגינה, מאכלים והמון אנרגית ושמחה. הודיה סלומה - אמא של דביר הגעתי לכיתה ב'' להעביר שיעור על הצבעים באנגלית. מטרתי היתה לתת להם טעימה מלימוד השפה בצורה כיפית שתשאיר להם טעם טוב ורצון להמשיך וללמוד. השתמשתי במצגת, ברמזים תומכי זיכרון לכל צבע ודף עבודה לצביעה על פי הוראות באנגלית. נראה שהתלמידים נהנו ואני כבר מחכה לפעם הבאה. קבלת שבת כמו בקיץ? כן, כן - ממש כמו בקיץ. נו, ומה היה? הם שרו שירי שבת ואף למדו שיר חדש.

14

זהירות בדרכים שבוע זה"ב התקיים בהובלת תלמידי כיתה ה', מטרתו להעלות את המודעות של התלמידים לחשיבות האחריות האישית בכל הנוגע להליכה ורכיבה בצורה בטוחה, זהירה, שומרת חוק ואחראית. במהלך המחצית כיתות ה' למדו, חקרו והתנסו במצבים הקשורים לזהירות והבטיחות בדרכים, במהלך השבוע תלמידי ביה"ס הכינו כרזות התנסו בפעילויות, יצירות, שעשועונים, סרטונים ושעשועונים דיגיטליים בנוסף הילדים קיימו הפסקות פעילות ותחרויות וזכו בפרסים, כל זה על מנת להטמיע את חוקי זהירות בדרכים. בסיום שבוע זה"ב נערך חידון שלטים חוויתי, מרומם ומעשיר באמצעות מפעיל חיצוני.

15

חינוך גופני בשיעורי חינוך גופני מטרתנו לעצב, לפתח ולטפח אצל התלמיד דפוסי פעילות והתנהגות גופנית וספורטיבית, במסגרת עבודת צוות, בגבול הפוטנציאל האישי שלו, לשם הבטחת איכות חייו, בריאותו ואישיותו. תפיסת העולם המקצועית שלנו להגביר את המודעות לפעילות גופנית כחלק מאורח חיים בריא וחינוך לערכים. שהרי פעילות גופנית יום יומית

ותזונה נכונה, הינם ערובה טובה לבריאות הגוף והנפש. ילד פעיל גופנית יהיה בריא יותר בגופו ובנפשו ויסגל אורח חיים פעיל, בריא וערכי גם בהיותו מבוגר. החינוך הגופני הינו מקצוע המחנך לערכים כמו עבודת צוות, שיתוף פעולה, מניעת אלימות, סובלנות ועוד, עלינו לתת דגש לכך בשיעורי החינוך הגופני, באירועי הספורט ובהפסקות הפעילות.

הפסקה פעילה

שיעורי חנ"ג לקטנים

הפסקה פעילה

שיעור חנ"ג לבוגרים

16

תוכנית צל"שים מתוך ראייה חינוכית ערכית, בית הספר לבי"א בנים רבבה, שם דגש על עידוד המעשה הטוב שבתלמיד. במסגרת זו התלמיד מקבל כרטיס צל"ש על מספר תחומים. נקודות 4 תפילה: נקודות 2 מצטיין שיעור:

1 השתתפות בשיעור: נקודות 2 מידות טובות: מצטיין שבועי

אחת למספר חודשים מוביל הרב אהרון חנות צלש"ם. בתמורה לצל"שים שאספו התלמידים הם קונים הפתעות שוות בעלות שווי בחנות הצלש"ים.

יום המאה

מתחילת השנה ספרנו את ימי הלימוד שלמדנו יחד. בכל יום כתבנו בכיתה את מספר, חקרנו אותו ובדקנו האם הוא זוגי או אי זוגי, האם הוא חד ספרתי או דו ספרתי, מי נמצא לפניו ומי והיה אחריו וניסינו להמציא למספר תרגילים. כשהגענו ליום המאה עשינו חגיגה בית ספרית. בכל כיתה היו תחנות ועברנו מתחנה לתחנה. בתחנות עשינו כתרים, השחלנו מאה חרוזים לשרשרת – כל עשרת בצבע שונה, הדבקנו על מדבקות ועוד הרבה תחנות שונות. 100 ציור בסוף היום אכלנו עוגות מקושטות נהנינו מהתחנות ומההפתעות.

100 סופרים

עמדת צילום

עוגות ליום המאה

17

3' כיתה ה

בבית ספרנו קיימת כיתה קטנה זו השנה השניה תלמידים מכמה ישובים בשומרון. 14 המונה בשנה שעברה התמקדנו ביצירת מרקם כיתתי מגובש מבחינה חברתית, השתלבות בכיתה ובבית הספר ובניית קשר אישי בין מחנכת והצוות המלמד בכיתה עם כל תלמיד ותלמיד. צוות הכיתה בונה תוכנית לימודים אישית המותאמת ליכולותיו, כישוריו ונקודות החוזק שלו למול התחומים בהם יש לחזק מבחינה לימודית, חברתית והתנהגותית רגשית. בנוסף למחנכת הכיתה, תומכת למידה ומורים מקצועיים, מלוות את הכיתה תרפיסטית, קלינאית תקשורת ומרפאה בעיסוק המטפלות בתלמידים באופן פרטני או קבוצתי. השנה שמנו דגש על טיפוח התחום הרגשי ע"י פרויקט כיתתי מיוחד: העצמה אישית. כל תלמיד בוחר תחום/נושא שאוהב במיוחד, לומד אותו ומעביר פעילות לכיתה. הפרויקט מגביר את תחושת המסוגלות והדימוי פרוייקט משכיני שלום תלמידים מכיתות ו' עברו סדנת גישור על ידי הרב אלישע שטרן בהנחיית היועצת מירב וועדת משכיני שלום מצטרפים בהפסקות למורים התורנים ועוזרים בפתרון בעיות ויישוב סכסוכים. התלמידים לובשים חולצות כתומות תואמות ופנקס מיוחד להם שבו הם מתעדים את המקרים השונים.

העצמי שלהם ומחזק את יכולת העמידה מול קהל. תלמידינו היקרים והאהובים: האמינו בעצמכם והתמידו מתוך האמונה שהנכם עתידים לממש את היכולות הטמונות בכם!

מחנכת אודליה לוי וצוות הכיתה

18

קום והתהלך בארץ במחצית א' יצאו תלמידי בית הספר בשכבות השונות לטיולים באזור השומרון ובנימין. טיילו באזור אלון מורה בעקבות כיתות א' – האבות -ערכו תצפית ממצפה יוסף ועלו להר כביר וסיימו בשכשוך בעין כפיר. טיילו באזור טלמון הם ביקרו בבית כיתות ב' – הבד בגבעת היקבים, זחלו במערות באזור וירדו לכיוון עין טלמון שם הכינו פיתות בטאבון ותה צמחים. טיילו בנחל קנה הם יצאו ממעלה כיתות ג' – שומרון ירדו לכיוון הנחל עד בריכת הצבים בקרני שומרון. טיילו באזור שילה הם התחילו בביקור כיתות ד' – בשילה הקדומה שם צפו בחזיון אור קולי על גלגולה של שילה מתקופת התנ"ך ועד ימינו אנו . לאחר מכן ירדו לנחל שילה והלכו לאורכו. טיילו באזור הבקעה התחילו בחרבת כיתות ה – עלמית – עין פארה וסיימו באנטרדת הבקעה.

כיתות א'

כיתות ב'

כיתות ד'

כיתות ג'

3 כיתה ה'

כיתות ה'

19

קרן קר"ב

אומנויות לחימה- בתוכנית זו הילדים יפתחו יכולת התמודדות עם אתגרים, רכישת בטחון ומיצוי מלא היכולות האישיות בכל התחומים. בכיתות ד-ו טיסנאות-תוכנית המהווה אשנב לתחום החם ביותר בתעשייה-הרחפנים. הילדים ייתנסו בבניית כלי טייס שונים אישיים בשילוב עבודה עם חומרים תעופתיים. אומנות-בתוכנית זו ייחשפו התלמידים לשפת האומנות המורכבת מצורות צבעים וחומרים שונים. טיפוח חוויה איכותית והתנסות ביצירה בחומרים שונים. אומנויות לחימה-בתוכנית זו הילדים יפתחו יכולת התמודדות עם אתגרים, רכישת בטחון ומיצוי מלא היכולות האישיות בכל התחומים.

במסגרת יום הלימודים מתקיימים תוכניות העשרה ייחודיות, דרכי הוראה חוויתיות ומרתקות ותחומי למידה ויצירה חדשים. תוכניות אלו נועדו להרחבת הידע ולהטמעת מיומנויות שאינן חלק מתוכנית הלימודים הרישמית, ומטרתה להרחיב את ידע העולם בקרב התלמידים ופיתוח מיומנויות ויכולות המתאימות לגילם. בכיתות א-ג אומנות- בתוכנית זו ייחשפו התלמידים לשפת האומנות המורכבת מצורות צבעים וחומרים שונים. טיפוח חוויה איכותית והתנסות ביצירה בחומרים שונים. פלאי המדע-היא תוכנית ייחודית שמטרת להרחיב בדרך חוויתית את הידע בתחומים שונים, ולהקנות יכולת חשיבה מדעית ויצירתית.

20

אנגלית

צורות גיאומטריות כחדרים ועוד ועוד. כחלק מתכנית הלימודים של כיתה ו הילדים נתבקשו לכתוב ביקורת על ספר. הילדים בחרו ספר, רשמו עליו את הפרטים כדוגמת שם הספר, שם המחבר, דמויות ראשיות ועוד. לאחר מכן הילדים עבדו במסגרת שיעורי אמנות וציירו לספר כריכה חדשה. התוצרים היו מרשימים ביותר!

פרויקטים באנגלית – שכבות ה-ו: כחלק מתכנית הלימודים למדנו בשכבת ה על שרטוט בתים. הילדים רכשו אוצר מילים חדש הקשור לנושא זה, ובהמשך נערך פרויקט שכבתי בו הם שרטטו את בית החלומות שלהם. הילדים הפגינו יצירתיות רבה. בין הבתים היו בית רכבת, בית שכלל בריכה ומגרש, בית עגול לגמרי, בית עם

תקשוב

זו כבר השנה השנייה שבית הספר נכנס לתוכנית התקשוב הנועדה לקדם פדגוגיה חדשנית בבתי הספר. על ידי שילוב מושכל של עולמות תוכן, ספרים, כלים וסביבות דיגיטליים אנו מצליחים להשביח את התהליכים הפדגוגיים והחינוכיים הפועלים במרחבים הלימודיים. ב"ה זכינו ויש לנו חדר מחשבים המופעל המתופעל ע"י מערכת שיעורים מסודרת המאפשרת למורים לנהל שיעור מתוקשב יעיל עם טכנולוגיה חדשנית ברמה גבוהה.

21

1' תוכנית שבילים בכיתה ד

- גידול משמעותי של דיווחי ילדים החווים מסוגלות להתמודד אל מול סיטואציות חברתיות. - מיגור השימוש באלימות כפתרון לקונפליקטים חברתיים - גידול משמעותי של דיווחי הילדים על הרגשת רווחה וחוסן נפשי - גידול משמעותי של דיווחי הילדים על יכולתם להתמודד עם שינויים ותסכולים. לאחר כל מפגש פעילות בכיתה התקיימה ישיבה

תוכנית "שבילים" הינה תוכנית הפועלת ע"י חברה חיצונית, בשיתוף מלא של הנהלת ביה"ס ומחנכות הכיתה. התוכנית מעניקה פעילויות קבוצתיות העוסקות בפיתוח המיומנויות החברתיות לשיפור אקלים הכיתה. יעדי התוכנית: - גידול משמעותי של דיווחי ילדים החווים תחושת ביטחון עצמי גבוה

22

להתמודדות עם מורכבויות חינוכיות שונות. בנוסף צוות ביה"ס כולו קיבל הרצאה מעצימה מראשי התוכנית שבה שמע על הצלחות חינוכיות מרשימות. במפגש הסיום בו נפרדו ממדריך התוכנית ערכנו טקס שבו הענקנו תעודה כיתתית על השתתפות רצינית של הילדים בתוכנית ובנוסף קיבל כל תלמיד מדלית הצטיינות אישית מתנה ממנהל ביה"ס.

מעמיקה של הצוות בחדר המנהל בו הפקנו לקחים חינוכיים וקבענו את המשימות להמשך הדרך. במפגשים למדנו בדרך חווייתית ומעצימה להתמודד עם כישלון, למדנו להקשיב, לוותר, לעבוד בצוות, להאמין ביכולות שלי ויחד עם זאת לכבד כל אדם באשר הוא אדם. למדנו להתמודד ולהתגבר על פחדים והדבר הכי חשוב- למדנו שבסוף הכל בידיים שלנו. צוות ההנהלה והמחנכות קיבלו כלים ייחודיים

23

בהצלחה במחצית הבאה! צוות חמ"ד לבי"א בנים רבבה

03-6839666 הפקה, עיצוב והמרה דיגיטלית: דיגיטלר

סרטון סיום מחצית

Made with FlippingBook flipbook maker