לבי"א | עיתון ביה"ס חמ"ד בנים, רבבה

אמירים בית ספרינו מוביל את תכנית אמירים כחלק מחזון קידום המצוינות. התלמידים נהנים משיעורים המשלבים העשרה, העמקה, חשיבה מסדר גבוה טיפוח יצירתיות וחקר מכוון תוצרים. המורים נחשפים לפדגוגיות יחודיות לאוכלוסיית התלמידים המצטיינים, להוראה משמעותית ולפיתוח מקצועי. אנו מאמינים כי לתלמידים המצטיינים יש היכולת להביא לשיפור ולשינוי חברתי בקהילה ובבית הספר. שמנו לנו כמטרה לשים את ילדי אמירים במקום מרכזי ומשמעותי בבית הספר אשר יובילו תהליכים חינוכיים ערכיים ולימודיים על ידי נתינת

טכנולוגיה

כלים המועברים לכלל התלמידים התחומים שהילדים מתנסים בהם:

שימוש בטכניקות יצירה שונות. אמנות - חיפוש אחר ממצאים שונים. ארכאולוגיה - ניהול קונפליקטים וכלים חברתיים. חברתי -

בניית אתר אינטרנטי. טכנולוגיה - פיתוח כתיבה יצירתית. כתיבה -

טיפוח תהליכי למידה ניהול גינה אקולוגית - חברתיים ולימודיים ברובד האישי והחברתי.

ארכיאולוגיה

כתיבה יוצרת

אומנות

12

Made with FlippingBook flipbook maker