לבי"א | עיתון ביה"ס חמ"ד בנים, רבבה

שבוע השפה העברית

שיחה עם סופר

ממשלת ישראל קבעה את כ"א בטבת, יום הולדתו של אליעזר בן יהודה מחיה השפה העברית, ל"יום השפה העברית"; זאת במטרה לקדם ולחזק את מעמדה של השפה העברית בישראל וברחבי העולם. אנו בחמ"ד לבי"א חוגגים עברית במשך כל השנה בפינות קריאה, בלמידה חוויתית ומעמיקה ובמבצעי עידוד קריאה . במשך כל השנה מתמקצע צוות עברית בבית הספר בהשתלמויות ובהדרכות על מנת להפוך את שיעורי עברית למעניינים ותואמים את תוכניות הלימודים. בשבוע השפה המיוחד שציינו בחודש טבת, בהובלת הצוות החינוכי וילדי אמירים למדנו, שיחקנו, וחווינו עברית בכל הכיתות, מרחבי בית הספר עוטרו במילים חדשות וישנות, מיוחדות ונפוצות בשפה העברית, הכרזנו על מבצע "קוראים למיליון " ובו ילדי החמ"ד בכל הארץ קוראים מיליון ספרים עד לשבוע החמ"ד ואנחנו איתם! לסיכום שבוע השפה העברית אירחנו בבית ספרנו את הסופר חיים שרייבר מחבר סדרת הספרים "סבא אבשלום" אשר סיפר לנו את תהליך כתיבת הספר מלווה בסיפור היסטורי מרתק ועודד אותנו להגשים את החלומות שלנו.

קוראים למיליון

11

Made with FlippingBook flipbook maker