לבי"א | עיתון ביה"ס חמ"ד בנים, רבבה

מסיבת חומש, כיתות ב'

המנהל נושא דברים

טקס קבלת החומשים

תהלוכה עם ספר תורה

2 ריקוד כיתה ב

1 ריקוד כיתה ב

לכבוד קבלת חומש בראשית בכיתות ב' ערכנו מסיבת סיום מרגשת בביה"ס, תלמידי כיתות ב' והוריהם. נערכה תהלוכה שמחה ומקפיצה מהמרכז המסחרי של הישוב עד לשערי ביה"ס 'ברוב עם הדרת מלך'- תלמידי ביה"ס, המלמדים ותושבי הישוב באו לשמוח בשמחת קבלת התורה של כיתות ב'. היה ניתן לחוש את הקדושה באוויר וההתרגשות הייתה בשיאה! תלמידי כיתות ב' השקיעו רבות לכבוד המסיבה, שיננו פסוקים, רקדו ודקלמו. לאחר מכן, הילדים קבלו את החומש הראשון, חומש בראשית, בשמחה והתרגשות ממנהל ביה"ס והמלמדים. במעמד חגיגי זה, זכינו בברכתו של רב הישוב, הרב אוריאל גנזל שליט"א שהגיע במיוחד לברך את הבנים היקרים!

7

Made with FlippingBook flipbook maker