לבי"א | עיתון ביה"ס חמ"ד בנים, רבבה

1' תוכנית שבילים בכיתה ד

- גידול משמעותי של דיווחי ילדים החווים מסוגלות להתמודד אל מול סיטואציות חברתיות. - מיגור השימוש באלימות כפתרון לקונפליקטים חברתיים - גידול משמעותי של דיווחי הילדים על הרגשת רווחה וחוסן נפשי - גידול משמעותי של דיווחי הילדים על יכולתם להתמודד עם שינויים ותסכולים. לאחר כל מפגש פעילות בכיתה התקיימה ישיבה

תוכנית "שבילים" הינה תוכנית הפועלת ע"י חברה חיצונית, בשיתוף מלא של הנהלת ביה"ס ומחנכות הכיתה. התוכנית מעניקה פעילויות קבוצתיות העוסקות בפיתוח המיומנויות החברתיות לשיפור אקלים הכיתה. יעדי התוכנית: - גידול משמעותי של דיווחי ילדים החווים תחושת ביטחון עצמי גבוה

22

Made with FlippingBook flipbook maker