לבי"א | עיתון ביה"ס חמ"ד בנים, רבבה

טקס קבלת כיתות א' פתחנו את שנת הלימודים תש"פ בהתרגשות ובשמחה רבה, ילדי כיתה א' נכנסו היום בשערי בית ספרינו. הטקס נערך על ידי תלמידי כיתות ב' בהובלת המורות מוריה ואתיה, במעמד מנהל ביה"ס- ישי גרטלר, רב הישוב- אוריאל גנזל, הצוות החינוכי ואורחים נוספים. התלמידים קיבלו בברכות, שירים וריקודים את תלמידי כיתות א' הנרגשים ואחלו להם הצלחה רבה.

ילדי כיתות ב' מקבלים את ילדי א'

ביקור ראשון בחדר המנהל

6

Made with FlippingBook flipbook maker