לבי"א | עיתון ביה"ס חמ"ד בנים, רבבה

פרוייקט מקושרים לקהילה

בבית ספרנו התחלנו השנה פרוייקט חדש - "מקושרים" לקהילה בבית ספר לבי"א בנים. הפרוייקט עוסק בהשפעת טוב, חיבור בין קצוות שונות בישוב והגברת "עין טובה".

התחלנו בחיבור עם בית ספר "חן השומרון". • פעילות מגבשת, הכנת חנוכיות. • תלמידינו העניקו, יצרו ועבדו בשילוב ובאחדות מופלאה. • שיעורים משותפים בספורט. • טורנירים משותפים. • פעילות מגבשת ב-ט"ו בשבט פתחנו ב"הלל", עברנו לנטיעות ולסיום טעימות מפירות יבשים ופירות האילן. וכמובן נמשיך בפעילויות שונות "במעגל השנה" ב"ה. חיבור נוסף שנעשה עם "כולל רבבה" - לימוד של האברכים החשובים עם התלמידים "הבוגרים". תלמידי כיתות ו נהנים מלימוד גמרא חוויתי בטעם של "אהבת התורה" . בתפילה שנמשיך לקשר ולהגביר "אהבת ישראל" עם אחדות וייחודיות.

9

Made with FlippingBook flipbook maker