לבי"א | עיתון ביה"ס חמ"ד בנים, רבבה

מידי חודש בחודשו

תשרי חשוון

לימוד הלכות סוכה וארבעת המינים בימי תשרי הקמנו סוכה בביה"ס ללימוד דיני כשרותה של הסוכה ורכשנו ארבעת המינים. הכיתות נכנסו לסוכה עפ"י סבב ולמדו את הלכות הסוכה. בנוסף, למדנו את הלכות ארבעת המינים וכשרותם, וראו באופן מוחשי את הפסול וההכשר בכל אחד מהמינים.

לימוד על גדולי ישראל בג' במר חשוון חל תאריך פטירתו של מרן פוסק הדור הרב עובדיה יוסף זצ''ל. בכיתות נערכו שיעורים על אופיו המיוחד וקווים לדמותו של הרב, בנוסף הבנים צפו בסרט המתאר את פעליו של הרב עובדיה וכן נערכו חברותות לימוד בין תלמידי ביה''ס. כינוס ז במרחשון בז' במרחשון ערכנו כינוס לכיתות ב'-ו' העוסק בחשיבות התפילה על ירידת הגשמים. למדנו על 'ברכת השנים' ועל חשיבותו המיוחדת של חודש חשון. התפללנו יחד תפילה מיוחדת שחיבר הרב מרדכי אליהו זצ''ל ושרנו שירי תפילה לירידת גשמים לשנה מבורכת בשפע משמים. ערב לימוד ליל הבדולח לארועי ליל הבדולח ציינו בביה"ס את הלילה ההוא, בו 81 במלאת כיבו את האורות בבתי הכנסת בגולה. לזכרם, האור בבית ספרינו נשאר דולק בלילה יחד עם תלמידי כיתות ה'-ו' בלימוד תורה והקרנת סרטון המדבר על אותו לילה. הלימוד היה מרגש, חוויתי ועצמתי! ישר כח גדול לילדים שהגיעו בזמנם החופשי והדליקו אור במקום החושך, תקומה במקום אובדן, לימוד תורה במקום חורבן.

'בול' תפילה כחלק מהמשך קידום הנושא השנתי יצאנו במבצע "בול תפילה".

4

Made with FlippingBook flipbook maker