לבי"א | עיתון ביה"ס חמ"ד בנים, רבבה

חינוך גופני בשיעורי חינוך גופני מטרתנו לעצב, לפתח ולטפח אצל התלמיד דפוסי פעילות והתנהגות גופנית וספורטיבית, במסגרת עבודת צוות, בגבול הפוטנציאל האישי שלו, לשם הבטחת איכות חייו, בריאותו ואישיותו. תפיסת העולם המקצועית שלנו להגביר את המודעות לפעילות גופנית כחלק מאורח חיים בריא וחינוך לערכים. שהרי פעילות גופנית יום יומית

ותזונה נכונה, הינם ערובה טובה לבריאות הגוף והנפש. ילד פעיל גופנית יהיה בריא יותר בגופו ובנפשו ויסגל אורח חיים פעיל, בריא וערכי גם בהיותו מבוגר. החינוך הגופני הינו מקצוע המחנך לערכים כמו עבודת צוות, שיתוף פעולה, מניעת אלימות, סובלנות ועוד, עלינו לתת דגש לכך בשיעורי החינוך הגופני, באירועי הספורט ובהפסקות הפעילות.

הפסקה פעילה

שיעורי חנ"ג לקטנים

הפסקה פעילה

שיעור חנ"ג לבוגרים

16

Made with FlippingBook flipbook maker