לבי"א | עיתון ביה"ס חמ"ד בנים, רבבה

תוכנית צל"שים מתוך ראייה חינוכית ערכית, בית הספר לבי"א בנים רבבה, שם דגש על עידוד המעשה הטוב שבתלמיד. במסגרת זו התלמיד מקבל כרטיס צל"ש על מספר תחומים. נקודות 4 תפילה: נקודות 2 מצטיין שיעור:

1 השתתפות בשיעור: נקודות 2 מידות טובות: מצטיין שבועי

אחת למספר חודשים מוביל הרב אהרון חנות צלש"ם. בתמורה לצל"שים שאספו התלמידים הם קונים הפתעות שוות בעלות שווי בחנות הצלש"ים.

יום המאה

מתחילת השנה ספרנו את ימי הלימוד שלמדנו יחד. בכל יום כתבנו בכיתה את מספר, חקרנו אותו ובדקנו האם הוא זוגי או אי זוגי, האם הוא חד ספרתי או דו ספרתי, מי נמצא לפניו ומי והיה אחריו וניסינו להמציא למספר תרגילים. כשהגענו ליום המאה עשינו חגיגה בית ספרית. בכל כיתה היו תחנות ועברנו מתחנה לתחנה. בתחנות עשינו כתרים, השחלנו מאה חרוזים לשרשרת – כל עשרת בצבע שונה, הדבקנו על מדבקות ועוד הרבה תחנות שונות. 100 ציור בסוף היום אכלנו עוגות מקושטות נהנינו מהתחנות ומההפתעות.

100 סופרים

עמדת צילום

עוגות ליום המאה

17

Made with FlippingBook flipbook maker