התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל | 2019-2020

מהדורה דיגיטלית

תל אביב דצמבר 2020

קויפמן 2 תל אביב (קומה )12 5269102 03-

mazkirut@ittaa.org.il

www.ittaa.org.il

תוכן עניינים:

3-4

דבר יו"ר ההתאחדות

5-6

דבר מנכ"לית ההתאחדות

7-9

ההתאחדות ומוסדותיה

10-14

חברי הוועד, הוועדות ומוסדות ההתאחדות

פרק א': סיכום פעילות ההתאחדות בתקופ ת משבר הקורונה

16-17

פרק – 1 ייצוג מול משרדי ממשלה

18

פרק – 2 יאט"א והתנהלות ה - BSP בימי קורונה

18

פרק – 3 ביטול עסקאות ע"י חברות כרטיסי אשראי

19-22

פרק – 4 ימי מאבק ומחאה

23

פרק – 5 המאבק לפתיחת שמיים

23

פרק – 6 הנהגת הארגונים המובילים במשק

24-37

פרק - 7 על סדר היום ובתקשורת

38-41

פרק – 8 פעולות לרווחת החברים

41-43

פרק – 9 הקשר עם החברים בתקופת המשבר

פרק ב': סיכום הפעילות השוטפת יולי 2019 עד דצמבר 2020

45-51

פרק – 1 חקיקה, תקינה ופסיקה

52-57

פרק – 2 פעילות בין - לאומית של ההתאחדות

58-72

פרק – 3 כינוסים ענפיים

73

פרק – 4 תיירות פנים, תיירות נכנסת ופורום סיטונאי תיירות בהתאחדות

74

פרק – 5 ועדת פניות הציבור

75-76

פרק – 6 טיפוח המשאב האנושי

77-79

פרק – 7 פעילות ההתאחדות למען חבריה – רווחה והטבות

80

פרק – 8 פעילות ההתאחדות למען הקהילה

81-83

פרק – 9 תקציב ההתאחדות

עמ' 1

דו"ח שנתי 2019-2020

84-85

פרק – 10 פעילות חברת ש.ע.ל.

86

פרק - 11 דו"ח ועדת ביקורת לשנת 2019

עמ' 2

דו"ח שנתי 2019-2020

דבר יו"ר ההתאחדות

חברי התאחדות יקרים,

בשנה האחרונה מתמודדים משרדי הנסיעות עם המשבר הגדול ביותר אותו ידע הענף מימיו, וזאת

עקב מגפת הקורונה שפרצה לעולם ולחיינו בסוף חודש פברואר ומאז מאיימת לפגוע בכל אבני היסוד

שהם סלע קיומנו ובראשם - בריאותנו, היכולת לראות את היקרים לנו, ומקור פרנסתנו. המשבר החל

להכות בנו כבר בסוף חודש פברואר והגם שניצני פעילות מתחילים להנץ בימים אלו, אין איש יודע מתי

יסתיים ומה פרק הזמן שיידרש לענף על מנת לאחות את הצלקות ולהתאושש.

במהלך כל תקופת המשבר נאבקת ההתאחדות מאבק חסר פשרות את מלחמת הקיום של חבריה.

קצרה היריעה בדו"ח זה מלתאר את הפעילות הרבה, אך אציין כי המאבק הסיזיפי מתנהל מבוקר עד

ערב בכל זירה אפשרית, ובתמצית :

• מול שרי הממשלה, ועדות הכנסת, חברי הכנסת והרשויות הממשלתיות – בנושאי מענקים,

דמי אבטלה לעובדים בחל"ת, הקלות בארנונה ובמיסוי, מיצוי זכויות ופתיחת השמיים באופן

אפקטיבי.

מול IATA ו - BSP בנושאי ההחזרים, הקיזוז וההתחשבנות

מול חברות התעופה - על שינויים במדיניות ההחזרים, חיובים חריגים וביטולי עמלות

מול חברות כרטיסי האשראי על ביטולי עסקה לא חוקיים ומנוגדים לחוק.

• מול התקשורת והציבור – על שמירת מיצובו של הענף ושל ההתאחדות במקום חשוב בסדר

היום הציבורי, בכלי התקשורת ובכל פורום אפשרי.

למרות הצל הגדול שמטילה תקופת המשבר, אני סבור כי היא מביאה עמה גם נקודות אור. פועלה של

ההתאחדות בכל זירה אפשרית כמפורט בדו"ח והובלת המאבק לטובת ענף התיירות כפי שהגיעה

לשיאו בשבוע המחאה בירושלים, חיזק את מיצובה של ההתאחדות כשחקן מרכזי ומוביל בענף

התיירות, כזה שמקומו מובטח בכל ועדה, פורום או התייעצות.

בנוסף, עקב משבר הקורונה העולמי והשלכותיו על עולם הנסיעות, צפה ועולה חיוניותו של סוכן

הנסיעות, כשירות שהופך להיות הבחירה הטבעית וההכרחית לכל נוסע. בתקופות של אי ודאות וחשש

גובר מאוד הצורך במידע מהימן ובליווי אישי וצמוד בכל נסיעה, כזה שניתן לקבל רק מסוכן הנסיעות.

אני סמוך ובטוח כי בתום תקופת המשבר, בעבודה נכונה של ההתאחדות יחד עם החברים,

נצליח לחדד את הערך המוסף הגדול שבעבודה עם משרד הנסיעות ולהביא לפריחה מחודשת של

הענף.

עמ' 3

דו"ח שנתי 2019-2020

במה שנדמה היום כחיים אחרים - טרום משבר הקורונה, התמודד ענף הנסיעות עם אתגרים גדולים

כשבראשם כניסתן של ענקיות האינטרנט לתחומי התיירות, כפיית פלטפורמות מסחריות חדשות על

ידי האיגוד העסקי המכונה IATA וההסדר הכובל המכונה BSP , ותיקוני חקיקה ורגולציה בעלות

השלכות כלכליות מכבידות על משרדי הנסיעות. סברנו אז כולנו כי מלחמת הקיום של הענף נמצאת

בשיאה. אבל אז הגיעה הקורונה וההתמודדות עם אתגרי האתמול נראים לפתע, גם אם לרגע חולף,

כשיגרה מיוחלת. יחד עם זאת, גם בתקופת משבר הקורונה והמאבק על הישרדותנו, ממשיכה

ההתאחדות להתבונן קדימה, לתכנן את מהלכיה ולהכין את המשך ההתמודדות ליום שאחרי.

חברים יקרים, תקופת משבר ואיום קיומי שכזה מחדדים את הצורך בהתאחדות חזקה ויציבה שתילחם

את מלחמת הקיום של כל אחד ואחד מאתנו. ההתאחדות, שנשענת כלכלית על הכנסותיה מדמי החבר,

מתמודדת גם היא בימים אלו עם פגיעה קשה בהכנסותיה בעקבות סגירת סניפים כה רבים וחוסר

יכולתם של חלק מהחברים לעמוד בתשלומים. יחד עם זאת, ברור לכולנו, כי המשך המאבק על

הישרדותנו יהיה כרוך בהתאחדות בועטת ופעילה וליווי צמוד של יועצים מקצועיים מכל התחומים.

אני קורא לכם להשתתף בנטל מלחמת הקיום שלכם ושל הענף כולו, להקפיד על תשלום דמי חבר גם

בימים הקשים, לגלות מעורבות בקריאת דיווחי ההתאחדות, בהשתתפות בכל המפגשים הווירטואליים

וביידוע ההתאחדות בכל עוולה או קושי בהם אתם נתקלים, שיש בהם לדעתכם כדי לאיים על מקור

פרנסתנו.

אני מאחל לכולנו כי נחזור לשגרה במהרה.

בברכת חברים ,

קובי קרני , יו"ר

עמ' 4

דו"ח שנתי 2019-2020

דבר מנכ"לית ההתאחדות

חברים יקרים,

התקופה שחלפה מאז מועד הדו"ח הקודם הייתה, בלשון המעטה, בלתי שגרתית ושונה מכל תקופה

שידע הענף וידעה ההתאחדות מימיה. תקופה שנחלקת אצל כולנו לתקופה של טרום משבר הקורונה,

ולתקופת המשבר שעדיין נמצא בעיצומו. שכך, גם הדו"ח השנה יחרוג מהפורמט הקבוע ותאור פעילות

ההתאחדות יפוצל לשניים – פעילות ההתאחדות בתקופת המשבר והפעולות "השגרתיות" טרום

המשבר. באופן מיקרי, מקבילה חלוקה זאת גם לחלוקה בין התקופה האחרונה לכהונתה של המנכ"לית

היוצאת, הגב' חני סובול, ולתחילת תקופת כהונתי החופפת לחלוטין לתקופת משבר הקורונה.

דו"ח זה מפרט את פעילות ההתאחדות מחודש יולי 2019 (מועד הדו"ח הקודם) ועד חודש דצמבר

, 2020 במגוון התחומים הרחב בו עסקה ההתאחדות בתקופה זאת, לרבות, ייצוג מול משרדי וגופי

הממשלה וועדות הכנסת, הובלת מאבק ענף התיירות, טיפול ברווחת החברים בדרכים מגוונות,

השתתפות בהליכי חקיקה ותקינה, דיונים בבתי- המשפט ונוכחות רחבה בתקשורת על גווניה. כל זאת

- כדי להגן, לשמר, לקדם ולפתח את ענף התיירות בכלל ואת משרדי הנסיעות חברי ההתאחדות בפרט.

בקליפת האגוז, בשנה האחרונה:

❖ מיצבנו את עצמנו כגורם משמעותי ומוביל מול משרדי הממשלה ושלוחותיהם ומול חברי הכנסת.

בתקופת הקורונה נפגשנו עם ראש הממשלה ועם שרי האוצר, הכלכלה, התיירות, התחבורה, והחוץ

על מנת להילחם על זכויות המשרדים. ההתאחדות הוזמנה לכל הוועדות הרלבנטיות, עמדתה הושמעה

והשפעתה ניכרה. חברי כנסת יזמו דיונים בוועדות בענייננו ויו"ר ועדות הכלכלה, הכספים והקורונה דנו

באופן ייעודי במצוקות הענף.

❖ במסגרת הובלת שבוע המחאה והמאבק ובמהלך כל תקופת המשבר מיצבנו את עצמנו כמובילי ענף

התיירות מול כל הגופים הפועלים בענף.

❖ המשכנו להגן על זכויות החברים מול חברות התעופה ו IATA בבתי במשפט, בבוררויות, ומול מוסדות

הבוררות של IATA בניהול הליכים חדשים וקיימים והתביעות הקיימות.

❖ נלחמנו על זכויות החברים מפני התנהלות חברות כרטיסי אשראי באמצעות חוו"ד משפטיות וקבלת

הצהרות מסייעות מוועדות הכנסת.

❖ ניהלנו דיאלוג ידידותי לפרקים, ולפרקים אסרטיבי ותובעני מול משרד התיירות בנוגע לקשר, ליחסי

העבודה ולשיתופי הפעולה עמו.

❖ הרחבנו את דרכי התקשורת עם חברי ההתאחדות באמצעות מפגשי מנהלים ובאמצעות עדכונים

תכופים ושוטפים בכל המדיות בימי המשבר - בקבוצות ווטסאפ ייעודיות, דיוורי מיילים, פגישות זום,

ו שימוש במדיה החברתית .

❖ למרות התקופה הסוערת, עלינו שוב ושוב לסדר היום הציבורי תוך חשיפה תקשורתית שכמותה לא

הייתה בעבר, בכל אמצעי התקשורת המרכזיים.

עמ' 5

דו"ח שנתי 2019-2020

❖ הרחבנו את פעולות הרווחה למען החברים, הן בתקופת השגרה אך בעיקר בימי הקורונה בצורה של

הרצאות תוכן, פיתוח מנהלים, מפגשים עם אנשי מקצוע, חוזרים מקצועיים, קווים חמים עם גופים

רשמיים ויועצים, מוקדי שירות ייעודיים וסיוע כלכלי לחברי הענף אשר נקלעו לקשיים עקב המצב.

אין ספק, כי למאבק ההתאחדות בתקופת הקורונה הייתה השפעה ניכרת על התאמת התוכנית

הכלכלית לחברי ההתאחדות, עובדי הענף והעצמאים. חשיבותה של ההתאחדות במיוחד בתקופה

זאת בלט, ואנו גאים לעדכן כי אף בימים קשים אלו הצטרפו ומצטרפים חברים חדשים להתאחדות.

תופעה זאת יחד עם המשובים החיובים (ולעיתים רבות גם המרגשים) שקיבלנו בתקופת המשבר

מוכיחים את האמון שמשרדי הנסיעות ויועצי התיירות מביעים בנו ובעבודתנו ומחזקים אותנו בתקופה

של עשייה מאומצת.

לאחר שנה קשה ומאתגרת, אנו משנסים מתנים ונערכים לשנה נוספת מאתגרת מאוד, שנה בה אנו

מקווים נזכה לקחת חלק בשיקום הענף, בחזרה לשגרת עשייה, בפיתוח הפעילות החדשה המרגשת

עם איחוד האמירויות, בחריין ומרוקו, בחיזוק מעמד הסוכן כחיוני במיוחד עכשיו ובטיפול ביתר אתגרי

התקופה שקדמה למשבר הנוכחי.

אבקש להודות לכל שותפיי לעשייה ובראש וראשונה ליו"ר ההתאחדות, מר קובי קרני, על עבודתו

המאומצת בהתנדבות וללא ליאות תוך ראיית טובת הענף והציבור. בשנה זאת יותר מתמיד ראויה

עבודתו להערכה שכן לאתגרים הרבים ממילא נוספו מצוקות המשבר והכל תוך כדי קליטתי כמנכ"לית

חדשה, ועל כך מודה אני. תודה גדולה למנכ"לית היוצאת, גב' חני סובול, על מסירות אין קץ ועבודה

קשה עד לתום תקופת כהונתה ואף לאחר מכן בכל עת בה נדרש, וכן על הסיוע והסבלנות בחפיפה

לא שגרתית תוך כדי תקופת המשבר. תודה לחברי וועד ההתאחדות על הגיבוי, הסיוע והמאמצים

המושקעים , בוודאי בתקופה קשה זאת, תודה לחברי ועדת הביקורת ולחברים בוועדות השונות

המבצעים עבודה זו ללא כל תמורה ובמסירות ראויה לציון.

לצוות ההתאחדות המצומצם שפועל ללא לאות בתקופת המשבר תחת תנאים ואילוצים קשים ולא

שגרתיים במסירות אין קץ – תודה מקרב לב!

תודה גם לכם, חברים יקרים, לכל מאות החברים שלקחו חלק בפעילויות ההתאחדות, שגילו מעורבות,

התעניינו, הציעו, תמכו, וחיזקו.

אני מזמינה אתכם לפנות אלינו בכל עת ובכל נושא – אנו כאן למענכם .

בברכה,

טלי לאופר מנכ"לית

עמ' 6

דו"ח שנתי 2019-2020

ההתאחדות ומוסדותיה

התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל הינה עמותה ציבורית אשר הוקמה כאגודה

עות'מנית בשנת 1909 ונרשמה כעמותה בשנת 1992 . העמותה שמה לה למטרה לשפר ולהעמיק את

תרבות הנסיעות והתיירות בישראל, להרחיב את הידע והשימוש באמצעים מדעיים מתקדמים

ומעודכנים בקרב חבריה, לדאוג לרווחת העוסקים בענף הנסיעות והתיירות בישראל ולהבטיח את

זכויות ציבור הצרכנים בכל הקשור לשירותי תיירות.

העמותה מאגדת את משרדי הנסיעות בישראל ופועלת מטעמם כנציגתם הרשמית והמוסמכת בפני

מדינות חוץ, ארגונים ב ינלאומיים, שגרירויות וקונסוליות, חברות ומוסדות ממשלתיים בישראל ומחוצה

לה, וכן ארגונים שונים, ציבוריים, כלכליים ומשפטיים. העמותה נוטלת חלק פעיל ומרכזי בהליכי

החקיקה בתחום התיירות, הכלכלה והצרכנות במדינת ישראל, ומשתתפת פעילה בכל הפעילות

הממשלתית והציבורית שי ש לה זיקה למשרדי הנסיעות ולענף הנסיעות בכלל. העמותה אף משמשת

כשליחת חבריה להשגת תקציבי ממשלה מיוחדים לסיוע לענף ולעידוד התיירות, ובכלל זה בענף תיירות

הפנים.

העמותה מגינה על ענייניהם המקצועיים של חבריה, שוקדת על רווחתם האישית, ומפקחת על פעילותם

ההוגנת ש ל סוכנויות הנסיעות והתיירות בישראל, תוך שמירה על האתיקה המקצועית של החברים,

כפוף לכל דין, לרבות דיני ההגבלים העסקיים.

העמותה מקדמת את החינוך ואת הידע המקצועי של החברים בהדרכה ובאספקת מידע בכל הקשור

בענף הנסיעות והתיירות.

העמותה פועלת להעלאת המודעות הציב ורית לחשיבות סוכני הנסיעות, לשיפור וקדום תדמיתם, בין

היתר באמצעות העמדת הכשרות מקצועיות לחברים ופיתוח וייצור כלים לקידום הענף וחבריו.

בשנת 2017 חתמה ההתאחדות בטקס חגיגי של איגוד התיירות העולמי UNWTO על הקוד האתי

הגלובלי לתיירות, ובזאת השלימה מהלך רשמי של התחייבותה ב 2014- לפעול בהתאם לכללי הקוד,

בשמה ובשם חבריה.

ניהול ענייני העמותה וקביעת מדיניותה מתבצע במסגרת ועד ההתאחדות. בתפקיד יו"ר העמותה מכהן

קובי קרני ולצדו פועלים עוד 11 חברים הנבחרים באסיפה כל לית המתכנסת אחת לשנה. בכל שנה

מסיימים 5 או 6 חברי ועד את כהונתם והאסיפה בוחרת להם מחליפים מתוך מועמדים ששמם הוצע

לבחירה ואשר נעתרו לאשר את מועמדותם. הוועד מתכנס לישיבות עבודה חודשיות בהן עולים לדיון

כל הנושאים המהותיים והעקרוניים שעל סדר היום הענפי. החלטות הוועד נקבעות בהצבעה. סיכום

הישיבות החודשיות, ההחלטות, ההמלצות והעמדות זמינים לקריאה במשרדי ההתאחדות לכל חבר.

עמ' 7

דו"ח שנתי 2019-2020

פעילות הוועד מהווה בבואה של הנושאים המעסיקים את הענף או עתידים להעסיקו. הוועד משמש

כחוד החנית של ציבור משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל בהובלת תהליכים ושמירה על

האינטרסים של חברי העמותה. הנושאים בהם מטפל הוועד שאובים מתחומי התיירות, התעופה,

הכלכלה, התקש ורת והחקיקה, כשכל אחד מהם מלווה במידת הצורך גם במחקר, בסקרים ובחוות דעת

של מומחים, המסייעים לחברי הוועד עפ"י הצורך בקבלת ההחלטות ובהובלת התהליכים.

לצד הוועד פועלות מספר ועדות מקצועיות שהן למעשה מוסדות רשות על פי תקנון ההתאחדות: הוועדה

לפניות הציבור; הו ועדה לחינוך וקידום מקצועי; הוועדה לקבלת חברים חדשים; ועדת כינוס שנתי וכן

ועדות נוספות המוקמות מעת לעת על פי הצורך והעניין.

את פעילותם של הוועד ומוסדות ההתאחדות מלווה ועדת ביקורת, אשר חבריה נבחרים אחת לשנתיים

על ידי האסיפה הכללית. נציג של ועדת ביקורת הנוכח בכל אחת מהישיבות, זכאי על פי התקנון

להשמיע את דברו במהלכן, אך לחברי ועדת ביקורת אין זכות הצבעה. ועדת ביקורת מגישה בסופה

של כל שנה את דו"ח הביקורת, המתפרסם בדו"ח השנתי של ההתאחדות וכן מוצג בפני חברי העמותה

במסגרת האסיפה הכללית השנתית.

העמותה מפעילה מסגרו ת ומוסדות מקצועיים:

❖ חטיבת תיירות פנים שמטרתה העיקרית לחזק את תיירות הפנים כבסיס לתיירות נכנסת ויוצאת,

להרחיב ולעודד את העיסוק בתחום תיירות הפנים בקרב חברי ההתאחדות, וכן לפעול מול הממשלה

לעידוד שיווק תיירות הפנים בכלל ובאמצעות משרדי הנסיעות בפרט.

❖ חטיבת תייר ות נכנסת מטרותיה העיקריות של החטיבה: לקדם את תחום התיירות הנכנסת כאחד

מעמודי התווך של הכלכלה הישראלית.

❖ ועדת סיטונאים המייצגת את המאפיינים הייחודיים ש ל תחום מארגני השכר בענף הנסיעות ומתרגמת

אותם לפעולה בשיתוף עם גופי השלטון בנושאים הרלוונטיים לתחום זה.

❖ הקרן להבטחת כספי לקוחות החברים בהתאחדות שמטרתה לשפות לקוח של חבר מבוטח במקרים

שהאחרון קיבל תשלום עבור שירותי תיירות אך מנוע, מהטעם של חוסר יכולת פירעון, לספק אותם.

פעילות הקרן מותנית בהתקנת תקנות ע"י שר התיירות נכון לכתיבת הדו"ח טרם הותקנו תקנות.

❖ המרכז לה כשרה מקצועית שליד הוועדה לחינוך ולקידום מקצועי הפועל לקידומם המקצועי והאישי של

העובדים בענף ומבטיח את הכשרתה המעודכנת של העתודה המקצועית בתחום הדינמי של נסיעות

תיירות.

❖ הוועדה לפניות הציבור משמשת כתובת לתלונות של לקוחות משרדי נסיעות החברים בהתאחדות בכל

עני ין הקשור לנסיעתם ו/או לשירות שקבלו. הוועדה מבררת עם כל הצדדים את הפרטים הרלוונטיים

לתלונה ומתכנסת מספר פעמים בשנה לקבל החלטות במקרים שעל הפרק.

עמ' 8

דו"ח שנתי 2019-2020

הקרן לסיוע לקשישים ניצולי שואה

בשנת 2012 הוקמה קרן מיוחדת לסיוע לקשישים ניצולי שואה, לכבודו של היו"ר קובי קרני וביוזמתו .

הקרן הוקמה מתרומות חברי ההתאחדות ותומכת באופן אישי בשני קשישים ניצולי שואה, במשלוח

חבילות מזון חגיגיות וברכה מכל חברי ההתאחדות, לקראת ראש השנה ולקראת פסח.

מנכ"לית ההתאחדות היא עו"ד טלי לאופר , המכהנת גם כמנכ"לית חברת ש.ע.ל. – שירותים עסקיים

לתיירות ונסיעות בע"מ, וכן כמנכ"לית הקרן להבטחת כספי לקוחות. מנכ"ל ההתאחדות נושא באחריות

להוצאה לפועל של מדיניות ההתאחדות הנובעת מהחלטות ועד העמותה וכמתחייב על פי תקנון

העמותה. לצורך מילוי התפקיד, פועל ות לצידה , מזכירות ההתאחדות ומחלק ת החשבות , המבטיחים

את פעילותו השוטפת היעילה והתקינה של ההתאחדות.

עמ' 9

דו"ח שנתי 2019-2020

חברי הוועד, הוועדות ומוסדות ההתאחדות 2019-2020

ועד ההתאחדות

סיגנל טורס נסיעות ותיירות בע"מ

יו"ר

קרני קובי

איסתא בע"מ

סגן יו"ר

קרסו רונן

עדי טורס בע"מ

גזבר

ברגמן אלי

עתיד טורס בע"מ

חליבנר שלומי

אמסלם טורס תיירות ונופש בע"מ

אביגדור אייל

עלית נסיעות ותיירות בע"מ

הורוביץ דניאלה

אופיר טורס בע"מ

וקסמן יוני

דיזנהאוז ביטיסי / מרכז נסיעות עסקי בע"מ

חודורוב עודד

מונה טורס בע"מ

מלכא אמנון

גנים טורס בע"מ

נוסבאום רוני

ברון טורס בע"מ

סליקטר יוסי

ויי.פי.אם

סער פוקס צוויג

ועדת ביקורת

שנת – 2019 :2020

בנימין פלסקוב שרות נסיעות ותיירות בע"מ

יו"ר

רוטברד נאוה

עולם ומלואו נסיעות ותיירות בע"מ

פרל ירון

במהלך שנת 2020 ה סתיימה כהונתם של נאווה רוטברד ושל ירון פרל וזה המקום להודות להם

על כהונתם המסורה !

שנת :2020

עולמי חברה לנסיעות ותיירות בע"מ

וי יס צבי

רוזנמן נסיעות בע"מ

ירום אנגלנדר

זאת ההזדמנות להודות לצבי וייס על הארכת כהונתו ולאחל שוב לירום בהצלחה!

עמ' 10

דו"ח שנתי 2019-2020

הוועדה לקבלת חברים חדשים

ברון טורס בע"מ

סליקטר יוסי

איסתא ישראל בע"מ

קרסו רונן

הוועדה לפניות הציבור

עולמי חברה לנסיעות ותיירות בע"מ

יו"ר

ויי ס צבי

עדי טורס בע"מ

ברגמן אלי

רפי שלף תיירות (אינטרנשיונל) בע"מ

מסלם יוסי

עולם ומלואו נסיעות ותיירות בע"מ

פרל ירון

דיזנהאוז ביטיסי / מרכז נסיעות עסקי בע"מ

עו"ד רועי גיל

בנימין פלסקוב שרות נסיעות ותיירות בע"מ

רוטברד נאוה

במהלך 2020 הסתיימה כהונתה של נאווה וזאת ההזדמנות להגיד תודה !

הוועדה לחינוך וקידום מקצועי

בנימין פלסקוב שרות נסיעות ותיירות בע"מ

יו"ר

רוטברד נאוה

עולם ומלואו נסיעות ותיירות בע"מ

יו"ר

פרל ירון

עדי טורס בע"מ

ברגמן אלי

איילה נסיעות ותיירות בע"מ

מזרחי עוזי

לכיש טורס בע"מ

תרזה פטצ'ורניק

גולדן טורס

מור סנדרס

במהלך 2020 הסתיימה כהונתה של נאווה וזאת ההזדמנות להגיד תודה!

עמ' 11

דו"ח שנתי 2019-2020

ועדת תרבות וכינוס שנתי

איזי טרוול תיירות ותעופה

יו"ר

מדם איזי

עלית נסיעות ותיירות בע"מ

הורוביץ דניאלה

רפי שלף תיירות (אינטרנשיונל) בע"מ

מסלם יוסי

בנימין פלסקוב שרות נסיעות ותיירות בע"מ

רוטברד נאוה

במהלך 2020 הסתיימה כהונתה של נאוה וזאת ההזדמנות להגיד תודה!

ועדת תיירות נכנסת

אקספרס טורס רמת גן ( 1981 ) בע"מ

יו"ר

גרנק דוד

אופיר טורס בע"מ

אדרי מאיר

אברהם טורס בע"מ

בורגין ירון

פורום נסיעות ואירועים בע"מ

גלסמן אורלי

אופיר טורס בע"מ

וקסמן יוני

הריטג' טורס בע"מ

טאטור אברהים

ועדת תיירות פנים

פז תיירות

יו"ר

זיו פנינה

טיולי גשר לעולם בע"מ

ברקוביץ שלום

אופיר טורס בע"מ

וקסמן יוני

הריטג' טורס בע"מ

טאטור אברהים

רפי שלף תיירות (אינטרנשיונל) בע"מ

עומר עומר

עמ' 12

דו"ח שנתי 2019-2020

הנהלת ש.ע.ל

איזי טרוול תיירות ותעופה

יו"ר

מדם איזי

איילה נסיעות ותיירות בע"מ

אזולאי מיכאל

עתיד טורס בע"מ

חליבנר שלומי

גנים טורס בע"מ

נוסבאום רוני

ברון טורס בע"מ

סליקטר יוסי

עולם ומלואו נסיעות ותיירות בע"מ

פרל ירון

קרן לעזרה לחבר במצוקה

עתיד טורס בע"מ

חליבנר שלומי

איזי טרוול תיירות ותעופה

מדם איזי

גנים טורס בע"מ

נוסבאום רוני

הנהלת הקרן להבטחת כספי לקוחות

טי.אי.טי טרוול אנד טוריסם ת"א בע"מ

יו"ר

מדם איזי

ברון טורס בע"מ

סליקטר יוסי

בנימין פלסקוב שרות נסיעות ותיירות בע"מ

רוטברד נאוה

עלית נסיעות ותיירות בע"מ

הורוביץ דניאלה

גנים טורס בע"מ

נוסבאום רוני

עמ' 13

דו"ח שנתי 2019-2020

דירקטוריון ישראליין

איזי טרוול תיירות ותעופה

יו"ר

מדם איזי

וימן טורס

הנגבי דורית

אחים אברהמוף בע"מ

וידהורן יהושע

טבעון טורס

ויסברגר גיל

טראבקס בע"מ

זידנר אלון

עתיד טורס בע"מ

חליבנר שלומי

פאן טורס 1998 בע"מ

טובל דוד ז"ל

בנימין פלסקוב שרות נסיעות ותיירות בע"מ

רוטברד נאוה

הריטג' טורס בע"מ

שגב חנוך

ועדת מיתוג סוכני נסיעות

אמדאוס גלובל טרוול ישראל בע''מ

מור גדי

גנים טורס בע"מ

נוסבאום רוני

גוליבר תיירות בע"מ

רוזן זיו

ממריאים נסיעות ותיירות

פנסו איציק

הנהלה ומזכירות ההתאחדות

מנכ"לית ההתאחדות וחברת ש.ע.ל

עו"ד לאופר טלי

חשבת ההתאחדות וחברת ש.ע.ל

רו"ח אליהו עינת

מנהלת תפעול ההתאחדות וחברת ש.ע.ל.

רונית דורי

מנהלת פיתוח עסקי ההתאחדות וחברת ש.ע.ל

עמית פלס

מנהלת חשבונות ההתאחדות וחברת ש.ע.ל

גילה מורד

עמ' 14

דו"ח שנתי 2019-2020

פרק א'

סיכום פעילות ההתאחדות

בתקופת משבר הקורונה

פברואר – דצמבר 2020

עמ' 15

דו"ח שנתי 2019-2020

פעילות ההתאחדות בימי קורונה

1 . ייצוג מול משרדי הממשלה והכנסת

ניתן לומר כי עיקר פועלה של ההתאחדות בתקופת המשבר התרכז בפעילות ולובי מול משרדי

הממשלה השונים והכנסת, על מנת להבטיח קבלת מענה נאות לכל הנושאים הבוערים עבור חברי

ההתאחדות ובעיקרם: פיצוי ומענקים, דמי אבטלה בחל"ת, פטור מארנונה ודחיית תשלומי מיסים,

קרנות הלוואות ייעודיות, לחץ לפתיחת השמיים (ביטול חובת הבידוד והכנסת מערך בדיקות במקום ,

קידום הסכמים בילטרליים עם המדינות שונות, אישור מכירת כרטיסי טיסה בסגר ים).

הפעילות מול משרדי הממשלה והכנסת מתנהלת בתקופת המשבר, להבדיל מימים עברו, באופן יומיומי

ובלתי אמצעי ולא ניתן לסכם אותם לרשימה ממצה. יחד עם זאת בקליפת האגוז, במהלך תקופת

המשבר:

❖ נשל חו עשרות מכתבים בכל הנושאים הבוערים לכל משרדי הממשלה, ועדות הכנסת וחברי

הכנסת. ❖ הנהלת ההתאחדות נפגשה עם ראש הממשלה, שר האוצר, שר הכלכלה, שר התיירות, שר החוץ,

יו"ר ועדת קורונה, מנכ"ל משרד ראש הממשלה, מנכ"ל משרד הכלכלה, מנכ"ל משרד התיירות,

פקידי האוצר ואנשי א גף תקציבים , הנהלת רשות המיסים והנהלת הביטוח הלאומי, ועם חלק

מהגורמים יותר מפעם אחת. בפגישות אלו העלתה ההתאחדות את הבעיות הכלליות ובעיות

ספציפיות עמן מתמודד הענף וחתרה לקבלת פתרונות (חלקם אכן התקבלו בעקבות הפגישות. על

חלק מהישגי הלחץ הפוליטי שהפעילה ההתאחדו ת – ראה פרק שבוע המאבק ופרק הסיקור

התקשורתי .) נציין כאן רק כדוגמא אחת כי באופן מובהק ובולט, מיוחס נושא ה רחבת המענקים

לחברות במחזורים מעל 20 מיליון ₪ ללחצי ענף התיירות, וההרחבה הנוספת, לחברות בעלות

מחזורים מעל 100 מיליון ₪ לפגישות שקיימה הנהגת ההתאחדות עם ראש הממשלה ועם שר

האוצר. ❖ ראשי ההתאחדות השתתפו ב מאות של ישיבות ועדות הכנסת הרלבנטיות – ובעיקר ועדות כלכלה,

כספים וקורונה, והביאו את עמדת ההתאחדות בקשר לכל נושא ונושא שהיה בו להשפיע על הענף.

חלק מהישיבות הוקדשו כולן למצב הענף והתקיימו כתוצאה מעבודת הלובי המאומצת של ראשי

ההתאחדות ויועציה.

❖ ראשי ההתאחדות נפגשו עם חברי כנסת רבים במטרה לקדם ולדחוף ללובי בנושאים הבוערים

שעל סדר יומם של החברים

❖ ההתאחדות הגישה ניירות עמדה לכל הצעות תיקוני החוק הרלבנטיים בתקופת המשבר וייצגה את

עמדות המשרדים בכל הדיונים ❖ ההתאחדות השתתפה ב כל ישיבות שדולת התיירות ושדולת העסקים הקטנים והבינוניים בנושאי

המשבר.

עמ' 16

דו"ח שנתי 2019-2020

יו"ר ההתאחדות קובי קרני וטלי לאופר, מנכ"לית ההתאחדות בדיון הגורלי של ועדת הכספים

על אישור התוכנית הכלכלית, בנוכחות שר האוצר, ישראל כץ.

מנכ"לית ה התאחדות בפגישה אצל ראש הממשלה

פגישה עם שר הביטחון

פגישה עם שר הכלכלה

עמ' 17

דו"ח שנתי 2019-2020

2 . יאט"א והתנהלות ה BSP בימי קורונה

התחשבנות, החזרים וקיזוזים ב BSP - גל הביטולים ששטף את הענף כתוצאה מהמשבר המתגלגל

יצר אין ספור אתגרים וקשיים לחברים בנושאי קבלת ההחזרים מחברות התעופה וההתחשבנות מול

יאטא . אחת הבעיות הגדולות שצצו בתחילת המשבר היי תה שלראשונה בימי ההתחשבנות במסלקה,

סכומי ההחזרים שהגיעו לסוכנים עלו עשרות מונים על סכומי התשלומים אותם נדרשו הסוכנים לשלם,

כשהמסלקה לא אפשרה מנגנון קיזוז ראוי להתמודדות עם המצב. בהתחשב במצבן המ תדרדר של

חברות התעופה, עלתה דאגה רבה בקרב הסוכנים להבטחת ההחזרים הנדרשים. ההתאחדות ניהלה

במשך שבועות רבים את מאבקם של המשרדים והסוכנים באמצעות פניות חוזרות ונשנות ליאט"א,

יעוץ משפטי ומתן חוו"ד משפטיות על יכולת הקיזוז, פניה וקשר הדוק עם ה commissioner שהיה

אמון על בחינת הטענות בנושא, ובעיקר דיוור ומתן אינפורמציה באופן עקבי ושוטף לכל המשרדים

בנוגע למצב המשפטי ולזכויותיהם. בנוסף, עד היום, בכל חודש עת מגיע מועד ההתחשבנות נמצאת

ההתאחדות בקשר הדוק עם הסוכנים מחד ויאטא מאידך לבדוק את סטטוס ביצוע ההחזרים וקיום

ההתחי יבויות הכספיות.

חברות התעופה - אחד הקשיים המרכזיים שצצו בתקופת המשבר ה י יתה שינוי שיטת המדיניות החד

צדדית בנושאי החזרים על ידי חברות התעופה. כך, עברו רוב החברות להתחשבנות ב BSPlink במקום

ב GDS מה שהביא לדחייה והכבדה עצומה בטיפול בנושא ההחזרים וכן הודיעו חברות רבות כי יתנו

זיכויים במקום החזרים בגין טיסות שבוטלו. ההתאחדות תקפה צורות התנהלות אלו של חברות

התעופה מול חברות התעופה, יאטא, וכל הגופים הר שמיים הנדרשים. והדבר אכן הוסדר באופן הראוי

באמצעות הליכי חקיקות הוראות שעה ל חוק שירותי תעופה אשר מחד האריכו את תקופת ההחזרים

במשבר אך עיגנו את זכותו של הנוסע לקבל החזר ועיגנו את היותו של הסוכן צינור בלבד להעברת

הכספים אשר אינו מחוייב בהשבה טרם קיבל את ההחז ר מחברת התעופה.

3 . ביטול עסקאות ע"י חברות כרטיסי אשראי

אחת מהתופעות השליליות שהורחבו במהלך תקופת המשבר היו ביטולים חד צדדיים של עסקאות

בכרטיסי אשראי על ידי הנוסעים, וזאת כמובן בטרם קבלת ההחזר מחברת התעופה על ידי הסוכן .

ההתאחדות קיבלה מיועצה המשפטי חוו"ד לפ יה התנהלות זאת בנסיבות הקיימות אינה נכונה, והפיצה

אותה למנהלי חברות כרטיסי האשראי. בנוסף ולאחר קבלת הצהרה ברורה מאת יו"ר ועדת הכלכלה

כי חובת ההשבה חלה על חברת התעופה בלבד, שבה ההתאחדות והוציאה פנייה משפטית לחברות

כרטיסי האשראי לחדול לאלתר מכל פעולה שמש מעה ביטול עסקה באופן חד צדדי.

עמ' 18

דו"ח שנתי 2019-2020

ימי מאבק ומחאה

.4

שבוע המאבק

בחודש החמישי לתוך המשבר, לאחר חודשים של עבודה מאומצת מול משרדי הממשלה, ועדות הכנסת

וכל הגורמים הרלוונטיים כשת שלום דמי האבטלה לחל"ת עמד לפקוע , תכנית המענקים לענף הי יתה

מאוד בלתי מספק ת ושום מתווה לפתיחת השמיים לא נראה באופק, הבינה הנהגת ההתאחדות כי

מחובתה לאחד את ענף התיירות ולה נהיג מאבק מסוג אחר . כך, בחודש יוני בברכתו של יו"ר

ההתאחדות הצליחה ההתאחדות , לראשונה בתולדות ענף התיירות, לאחד את הענף כולו ולצאת יחד

למאבק שטח חסר פשרות וחריג בעוצמתו במטרה להבטיח את המשך קיומה של התיירות במדינת

ישראל. אל המאבק התגייסו: משרדי נסיעות, מארגני תיירות, סוכנים ועובדים שכירים, עצמאים,

פרילא נסרים, חברות תעופה, מדריכי טיולים ומורי דרך, נהגים, חברות שירותי קרקע ועוד רבים וטובים.

במסגרת שבוע המאבק , הוצב אוהל מחאה ליד משרד האוצר. האוהל סוקר תקשורתית והפך במהרה

למוקד עלייה לרגל עבור מאות מבקרים: שרים, חברי כנסת מכל קצות הקשת הפוליטית, מאות תומכים

מכל מגזרי ופלחי ענף התיירות ומחוצה לו שהבטיחו כולם לסייע לנו במאבקנו הצודק. המסרים בפגישות

לו בנו וחודדו ב אמצעות יוע צים מקצועיים המלווים את ההתאחדות בתקופת המאבק ואשר חודדו לכל

השותפים למאבק .

שיאו של המאבק נרשם ביומו השלישי של שבוע המחאה. היום החל ב שיירת רכבים שיצאה מחוף הצוק

לכנסת שם התקיימה הפגנת הענק בהשתתפות מעל 5,000 אנשי ענף התיירות . יחד יצרנו מפגן כוח

ענק מול משרד האוצר וכנסת ישראל. שר התיירות דאז אסף זמיר הגיע להפגנה ושם הכריז לראשונה

כי יוקם מידית פורום בכיר של משרדי הממשלה ל יצירת מתווה לפתיחת השמים.

בתחילת השבוע הכרזנו מה הם היעדים שאנו מצפים להשיג במחאה:

4 . הכרה בענף התיירות כענף הזכאי לסיוע נקודתי לענף חריג (סיוע לחברות, עסקים עצמאים,

פרילנסרים, שכירים בעלי שליטה וכיו"ב).

5 . טיפול כולל בנושא החל"ת לעובדי הענף.

6 . יצירת מתווה לפתיחת השמיים בדחיפות בהקמת צוות של משרדי הממשלה בשיתוף נציגי הענף.

לשמחתנו, כבר ביום ראשון אחר הצהריים התקבלה הבשורה על הארכת תקופת תשלום עבור

החל"ת לכל העובדים עד אמצע אוגוסט. המשכנו ודרשנו גם משר הרווחה איציק שמולי וגם ממנכ"ל

הביטוח הלאומי מאיר שפיגלר שהגיעו לאוהל המחאה שהחל"ת יימשך גם מעבר לכך ככל שיידרש

– הם הבטיחו לט פל בבקשה – וביום הרביעי הגיעה הבשורה משר האוצר שכך יהיה (כרגע עד יוני

.)2021

ביום שני בערב אמר שר האוצר ישראל כ״ץ בשידור חי משותף עם מנכ"לית ההתאחדות מאולפן

חדשות 13 ומאוהל המחאה, שענף התיירות היה גורם מכריע שעזר לו להבין שחייבים לפעול מהר

למציאת פתרון. מכ אן הגיעה גם הבשורה המעודדת על הרחבת תכנית המענקים לעסקים שהיו

סגורים גם בחודשים מאי ויוני, לעסקים במחזור עד מאה מיליון ,₪ ולעצמאים. כמו כן הבטיח שר

עמ' 19

דו"ח שנתי 2019-2020

האוצר להמשיך לפעול בסולידריות וביחד עם הענף. עוד אמר שר האוצר: ״תסמכו עליי, אתם לא

תישארו לבד. הכסף יגיע במ הירות לחשבון הבנק.״

בנוסף ובלחץ של חברי הכנסת שביקרו ותמכו באוהל נקבעו דיונים לשבוע שאחריי בוועדת הכלכלה

ובוועדת הקורונה בכנסת לטיפול במצוקת משרדי הנסיעות והתיירות ולדיון במתווה פתיחת השמים .

מדובר בהישג משמעותי - בתוך שלושה ימים עלינו לראש סדר היום הציבורי וקיבלנו חלק מכובד

מההתחייבויות שדרשנו ממשרדי הממשלה.

ההתאחדות קיבלה הכרה בתום שבוע המאבק כגורם המשמעותי והמוביל בענף התיירות.

עמ' 20

דו"ח שנתי 2019-2020

עמ' 21

דו"ח שנתי 2019-2020

עמ' 22

דו"ח שנתי 2019-2020

ה מאבק לפתיחת שמיים

.5

לאחר שהסתבר כי הסחבת במציאת מתווה לפתיחת שמיים אפקטיבית מתמשכת באופן מקומם ולא

מוצדק ובחו דש אוגוסט עדיין לא נראה באופק מערך בדיקות, הסכמים בילטרליים לא היו על הפרק,

ו תהליכים שיאפשרו חזרה לפעילות התנהלו על ידי המדינה בעצלתיים, החלטנו שוב לצאת אל השטח

ולתת למדינה "דחיפה" בנושא .

שוב ביוזמת ההתאחדות, שילבנו ידיים עם גופי תיירות נוספים ויצאנו בשיירת רכבים לכיוון נתב"ג, אליו

נכנסנו בליווי בטחון נתב"ג לטרמינל 3 בסיסמאות "התגעגענו אז באנו", "תפתחו את השמיים – באמת",

ו"תנו לטוס". השיירה סוקרה באמצעי התקשורת ומשכה תשומת לב רב. (מפורט בפרק "על סדר היום

ובתקשורת").

המאבק למתווה שיאפשר חזרה שפויה לפעילות אינו פוסק לרגע, הן כנגד חובות הבידוד במקום שימוש

בבדיקות, הן כנגד צמצום רשימות ה"מדינות הירוקות", הן כנגד שליחת נוסעים שבים למלוניות קורונה,

והן כנגד עצירות במכירת כרטיסים בימי הסגרים. המאבק מתנהל בפגישות ומכתבים לשרי וראש

הממשלה, בהבעת העמדות בכתב ובעל פה בכל וועדות הכנסת ובקידום דעת קהל באמצעות כלי

התקשורת והרשתות החברתיות.

6 . הנהגת הארגונים המובילים במשק

במהלך תקופת המאבק לוקחת ההתאחדות חלק פעיל במסגרת פעילות כל הארגונים הרלבנטיים :

לה"ב ו מחאת ה עסקים וה עצמאים - כחלק משמעותי מארגון להב וכענף שמפרנס אלפי עצמאים

ופרילנאסרים ו מאות עסקים השתתפה ההתאחדות בעקביות בכל ישיבות, פגישות ופעילויות השטח

לרבות: הפגנות, קבלות שבת של מחאה מול מעון ראש הממשלה בבלפור, ומיצגי העצמאים והעסקים

השונים והכל במחאה על מצבם של העצמאים ובעלי העסקים בישראל, במיוחד בתקופת הקורונה.

נשיאות הארגונים העסקיים - ההתאחדות הוזמנה והשתתפה באופן פעיל ב פגישות נשיאות הארגונים

העסקיים שמטרתם גיבוש הדרישות ל הצגת פתרונות ממשלתיים כלכליים לכלל הארגונים העסקיים.

לשכת התיאום לתיירות - ההתא חדות לוקחת חלק בכל הפגישות והמגעים של לשכת התיאום מול

משרד התיירות.

עמ' 23

דו"ח שנתי 2019-2020

7 . על סדר היום ובתקשורת

כללי

קשה לדבר על הישגים במשבר ה קורונה, על אחת כמה וכמה בענף הנסיעות אשר ספג את הפגיעה

הקשה ביותר במשק. נקודת אור אחת שניתן אולי למצוא בתקופה זו היא העלאת המודעות לפועלנו

ומ רכזיותו של ענף המשרדי הנסיעות ביחס לכל ענף התיירות ואף ביחס לכלל המשק . בעבודה יומיומית

מתמשכת הרחיבה ההתאחדות את התשתית התקשורתית במסגרתה קיימנו ועודנו מקיימים קשר

רציף ויומיומי עם הכתבים המסקרים את משבר ענף התיירות. ב זכות פעילות זו, הצלחנו לפרוץ את

הסכר מול משרדי הממשלה והציבור הרחב וכיום חשיבות פועלה של ההתאחדות וחשיבות מעמדו של

משרד הנסיעות והסוכן בתוך ענף התיירות והשלכתם על מעגלי תעסוקה רחבים נספ ח ים ידוע לכל.

תחילת המשבר

בסוף חודש פברואר, עם קריאתו של שר הבריאות לשעבר יעקב ליצמן שלא לטוס, זיהתה ההתאחדות

את חשיבות הפן התקשורתי והצורך בהעלאת הנושא על סדר היום. הנקודה המרכזית עמה התמודדנו

הייתה הסברה הן לציבור והן לתקשורת מ ה הן ההשלכות של עצירת פעילות הענף על עשרות אלפי

משפחות ועל הכלכלה הישראלית כולה. כבר מתחילת המ שבר הקפדנו ליידע את התקשורת בכל

פעולותינו על מנת להציף את חשיבות הנושא לרבות דיווחים על פגישות שנערכו עם כל הגורמים

הרלוונטיים והרמת קול זעקה ראשונה:

עמ' 24

דו"ח שנתי 2019-2020

בשבועות הבאים התפשט המשבר כאש בשדה קוצים גם לשאר ענפי המשק וההתאחדות התמקדה

בדברור פעולותיה, הנזקים לענף והפגישות עם קובעי המדיניות בכנסת ובמשרדי הממשלה:

ראיון של יו"ר ההתאחדות קובי קרני ב ערוץ הכנסת - The Knesset TV Channel

עמ' 25

דו"ח שנתי 2019-2020

חברות תעופה, יאטא והחזרים

מתחילת המשבר נקלעה ההתאחדות לחזית תקשורתית ומשפטית בנוגע להחזרים ללקוחות בגין גל

הביטולים עקב הקורונה. ההתאחדות פעלה נמרצות מול יאטא וחברות התעופה בנוגע להגנה על כספ י

הלקוחות והמשרדים והצליחה לייצר הבנה בתקשורת הכלכלית כי אין הצדקה לעכב את התשלום

לסוכנים ולפיכך ללקוחות וכי האחריות להשבת כספי הלקוחות היא על חברות התעופה ולפיכך אין

להפנות את האש אל הסוכנים :

עמ' 26

דו"ח שנתי 2019-2020

ענף הנסיעות כעסק כחול לבן

בשלב הבא של המשבר, נדרשנו לחזית נוספת לאור הקולות שנשמעו על הצורך להציל עסקים כחול

לבן ובמסגרת זאת להגביל את התיירות היוצאת ככל הניתן. כחלק מהמאמצים להגביר את המודעות

לחשיבות ענף הנסיעות יצאנו בקמפיין תקשורתי על מנת להסביר כי משרדי הנסיעות הם עסקים כחול

לב ן שיש לפעול להצלתם לא פחות מכל ענף אחר במשק:

ההתאחדות כמובילת מאבק ענף התיירות בתקופת הקורונה

בחודש יוני היה נושא הטיפול בענף על ידי משרדי הממשלה בשפל. דמי האבטלה בחל"ת עמדו לפקוע,

סיוע המענקים ניתן לנתח עסקים קטן מאוד (חברות בעלות מחזור של עד 20 מיליון ₪ שנתי) ועל

הסרת חובת בידוד בחזור מחו"ל שתאפשר את פתיחת השמיים דה פקטו, איש לא דיבר. ההתאחדות

איגדה את כל ענף התיירות למחאה שכמותה לא נראתה בענף (ראה פירוט בפרק "ההתאחדות בימי

קורונה"). אירועי המחאה זכו לכיסוי תקשורתי חסר תקדים בכל מהדורות החדשות בשלושת ה ערוצים,

בעיתונות הארצית, המקצועית והדיגיטלית:

עמ' 27

דו"ח שנתי 2019-2020

עמ' 28

דו"ח שנתי 2019-2020

r

עמ' 29

דו"ח שנתי 2019-2020

עמ' 30

דו"ח שנתי 2019-2020

המשך המאבק על פתיחת השמיים והגדלת הפיצוי לעסקים

עם סיום אירוע י שבוע המחאה ולאחר שנתקבל פתרון , גם אם לא מושלם לנושא החל"ת ולעסקים עד

מאה מיליון ₪ מחזור שנתי, המשיכה ההתאחדות במאבק חסר פשרות לפתיחת שמיים אפקטיבית

ולה פעלת לחץ להרחבת תכנית המענקים גם לעסקים בעלי מחזור של מעל 100 מיליון שקלים. פעולות

אלה עמדו במרכז הסיקור התקשורתי בחודש יולי:

עמ' 31

דו"ח שנתי 2019-2020

עמ' 32

דו"ח שנתי 2019-2020

בשלב זה הגיע אחד מ ההישגים הגדולים של ההתאחדות בתקופת הקורונה ובהמשך לרצף פגישות

של ראשי ההתאחדות עם ראש הממשלה ושר האוצר הורחבה תכנית המענקים לכלל המשק לחברות

מעל 100 מיליון ₪ מחזור ועד 400 מיליון . ₪ יאמר כבר כי ההתאחדות ממשיכה להיאבק במלוא כוחה

להשלמת התכנית גם לחברים בעלי מחזור העולה על 400 מיליון . ₪

עמ' 33

דו"ח שנתי 2019-2020

מחאה בנתב"ג

בחודש אוגוסט לאור הסחבת בפתיחת השמיים למרות ההבטחות שניתנו בתום תקופת המחאה,

ה חליטה ההתאחדות לצאת בקמפיין "דחיפה" למשרדי הממשלה וארגנה שיירת רכבים לנתב"ג תחת

הסיסמאות: "התגעגענו אז באנו", "תנו לטוס!" ו "תפתחו את השמיים – באמת". מאות אנשי הענף

הגיעו ברכבים נושאים שלטים עד לפתח טרמינל 3 במחאה על כך שנתב"ג טרם שב לפעילות. האירוע

זכה לחשיפה נרחבת בכלי התקשורת לרבות ערוצי הטלוויזיה והעיתונות הכתוב. המתווה לפתיחת

השמיים שהוצג ימים ספורים לאחר מכן זכה לתגובה זו עמת מצד ההתאחדות וגם לכך הייתה חשיפה

תקשורתית יחד עם שמירת נושא החברות מעל 400 מיליון ₪ מחזור מענף התיירות שלא קיבלו סיוע,

על סדר היום התקשורתי

עמ' 34

דו"ח שנתי 2019-2020

עמ' 35

דו"ח שנתי 2019-2020

בנוסף התקיימה בחודש אוגוסט פגישה ראשונה של ראשי ההתאחדות עם שר החוץ גבי אשכנזי אשר

הבטיח לפעול להרחבת מספר ההסכמים הבילטרליים:

עמ' 36

דו"ח שנתי 2019-2020

המאבק על פתיחת נתב"ג בתקופת הסגר השני

במהלך חודש ספטמבר ניהלה ההתאחדות מאבק חסר פשרות גם בזירה התקשורתית נגד ההחלטה

לאסור על מכירת כרטיסים בתקופת הסגר, עקב ההשלכות ההרסניות על הענף ולאור העובדה כי לא

הייתה סיבה ממשית מעולם לצאת בהנחיה שערורייתית שכזו. המאבק הצליח לעלות על סדר היום

הציבורי, זכה לתהודה רבה ובא אל סיומו בסמוך לכך.

עמ' 37

דו"ח שנתי 2019-2020

8 . פעולות לרווחת החברים

במהלך כל תקופת המשבר, עמלה ההתאחדות על מנת לסייע, להקל ולספק פתרונות לחברי ההתאחדות, עובדיהם ואף בני משפחותיהם בהתמודדות עם המצוקה הגדולה כתוצאה מהמשבר, בשלל נושאים, גדולים כקטנים, להלן עיקר הפעילות בתחום הרווחה:

חל"ת ייעודי עקב משבר הקורונה ונהלים מקלים - מיד עם פרוץ המשבר, היו משרדי הנסיעות

הראשונים שנאלצו להוציא עובדים לחל"ת כתוצאה מירידה דרמטית ומהירה, שהפכה לעצירה מוחלטת

בפעילות. כבר בחיתולי המשבר, קיימה ההתאחדות פגישה עם ראשי הביטוח הלאומי וביקשה כי יינתנו

הקלות ענפיות בהחלת תשלום דמי אבטלה בחל"ת באופן מידי וללא צורך בתנאי של מימוש ימי חופשה

קודם, וכי יופעלו הקלות בהליכי ההוצאה לחל"ת למעסיקים, ובהתנהלות מול הביטוח הלאומי לעובדים.

בקשתנו זאת נענתה במלואה ואף הוחלה על יתר ענפי המ שק תוך זמן קצר.

סיוע מהרשות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה - בתחילת חודש מרץ, כשההנחה הי יתה

כי הקפאת הפעילות תהיה קיצרת מועד ונקודתית, קיימה ההתאחדות פגישה עם מנכ"ל הרשות

לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה וסגניתו על מנת לבחון את דרכי הסיוע האפשריי ם למשרדים

לצורך גישור על ההתמודדות עם התקופה. כתוצאה מפגישה זאת נתקבל הסיוע שלהלן:

1 . הקמת מוקד חרום ייעודי של הרשות למשרדי הנסיעות ייעוץ כלכלי וסיוע בנושאי הלוואות

2 . הקמת מסלול מיוחד ב קרן ל הלוואות בערבות מדינה שייועד לעסקים שנפגעו במשבר

במסגרת המסלול הייעודי שהוקם הו עמדו הלוואות באמצעות הבנקים בשיעור מוגדל של ערבות

המדינה ובתנאים משופרים. משרדי הנסיעות שהיו מעוניינים בייעוץ , הכוונה ובהגשת בקשה להלוואה ,

פנו למוקד הייעודי ש הוקם כאמור לעיל.

עמ' 38

דו"ח שנתי 2019-2020

מוקד משפטי "קו חם" לחברי ההתאחדות בנושא הביטולים עקב הקורונה

גל הביטולים שאפיין את תחילת המשבר הביא עמו אין ספור שאלות מטעם חברי ההתאחדות בנושא

זכויות וחובות משפטיות בקשר עם ההחזרים והביטולים, הן מצד הנוסעים והן מצד הסוכנים.

ההתאחדות קיימה מספר הרצאות משפטיות בנושא, ואף הקימה "קו חם" - מוקד ייעודי בו ניתן מענה

לשאל ות משפטיות שהועברו בכתב ומראש, על ידי עו"ד קרביץ . המוקד פעל במשך חמישה ימים רצוף,

ובמסגרתו ניתן מענה למאות שאלות.

קו חם בלעדי לחברי ההתאחדות עם רשות המיסים בנוגע למימוש זכאותם למענקים

בהמשך לפניות רבות של חברים שחוו קשיים בנוגע למימוש זכאותם למענקים המגיעים בגין הוצאות

העסקים בתקופת משבר הקורונה (קשיים בנוגע לעצם הזכאות, להוכחת גובה המענק ולמועד

התשלום), ניהלה ההתאחדות בחודשים ספטמבר - אוקטובר הידברות רצופה עם רשות המיסים

שמטרתה הצפת הבעי ות השונות. בהמשך להידברות זאת ולשמחתנו, החליט ראש רשות המיסים

להקים קו חם במיוחד עבור משרדי הנסיעות החברים בהתאחדות, הזקוקים להבהרות וסיוע בנושא

מימוש זכאותם למענקים. חברי ההתאחדות העבירו את פרטיהם באמצעות מזכירות ההתאחדות

לרשות המיסים ובמשך מספר ימים חזרו אנשי רשות המיסים לכל הפונים ונתנו להם מענה נקודתי לכל

שאלותיהם.

הרצאות העשרה בזום

ככל שהתארך המשבר, ועל מנת להקל על ימי הסגר הראשון וההשבתה המתארכת ולצקת בהם תוכן

סיפקה ההתאחדות הרצאות אונליין רבות בנושאים שונים :

ד"ר קובי מיכאל

ימי קורונה בזירה הפלסטינית – בין הזדמנות למשבר

06.04.20

שירלי יוסף

זומבה קצבי ואנרגט י

07.04.20

ראפע אבו טריף

אתגרי הביטחון ישראל והעולם - משבר הקורונה

13.04.20

ירון בן חורין

סדנת הצילום בסמארטפון

19.04.20

רפעא אבו טריף

אירן - בין רזה שאה לבין ח׳מינאי

21.04.20

עו"ד איריס ירדני

צוואות וירושות

23.04.20 26.04.20

יעל אנגלר

אינסטגרם

שרונה הקמן

נומורולוגיה

05.05.20

רפעא אבו טריף

טורקיה בימי ארדואן

10.05.20

עמ' 39

דו"ח שנתי 2019-2020

חלי סטיקלרו

NLP

14.05.20

עו"ד יוליה קרביץ

סוגיות משפטיות בעבודתו של הסוכן: חוק הגנת הצרכן וחוק שירותי תעופה

24.05.20

אבינועם הדס

מסרים מילוליים ולא מילוליים

26.05.20

עו"ד חיות גרינברג

היערכות ליום הבא – שיקום והבראה לעסקי התיירות

27.05.20

מיטל מסורי

חוסן אישי ועסקי לעתיד

02.06.20

ראפע אבו טריף

הערכת השפעת התפרצות הקורונה על עתיד התיירות הבינלאומית

07.06.20

שירלי שלום כהן

שומעת הקול

09.06.20

לימור אטד

"מציאות חדשה" - כלים לניהול משבר ולבניית תוכנית שיווקית

18.06.20

יעל כרם

כלים מעשים לתקשורת עם ילדים בנושאים כלכליים ובכלל המרכז לצמיחה פיננסית

21.10.20

אופיר בקר

התנהלות פיננסית מושכלת במשק הבית - המרכז לצמיחה פיננסית

02.11.20

אופיר בקר

איך להפוך רעיון לעסק מצליח – המרכז לצמיחה פיננסית

15.11.20

מידע וכלים מקצועיים למנהלים להתמודדות עם אתגרי התקופה

גם המנהלים המוכשרים והוותיקים ביותר במשק, לא זוכרים תקופה שכזאת, ובוודאי שבענף משרדי

הנסיעות המשבר הינו המשבר העמוק ביותר עמו התמודדו המנהלים. לפיכך, הביאה ההתאחדות

באופן שוטף הרצאות ומפגשים עם מיטב המומחים בכל הנושאים מכל התחומים שעלו במשבר , בין

היתר:

• סדרת מפגשים עם עו"ד, יועצי מס, יועצים עסקיים

• פרסום אגרות מקצועיות

• עדכונים והסברים שוטפים בנושאי החל"ת, הנהלים מול המשרדים הממשלתיים, אופן הגשת

המענקים וכו'

• מפגשים עם מרכז השליטה התעופתי של משרד הבריאות בקשר לדרישות מהנוסעים

• מפגשים עם חברות הביטוח בנוגע לפוליסות ביטוח נסיעות בימי הקורונה

ירון גינדי

מענקים פיצויים ודחיית מיס ים

06.05.20

עו"ד נעמה שבתאי בכר

דיני עבודה בתקופת הקורונה

11.05.20

ג'קי אהרון

ניהול כספים בתנאי אי ודאות

19.05.20

ירון גינדי

תכנית המענקים

02.08.20

יובל בן הרוש

משל"ט משרד הבריאות בנוגע לטיסות ליעדים השונים

18.08+20.08

הדר גלעד

אופיר ביטוחים

31.08+03.09

נחמה הורוביץ

חב' לביטוח שירביט

07.09.20

יובל בן הרוש

משל"ט משרד הבריאות עדכון טיסות ליעדים השונים

14.12.20

עמ' 40

דו"ח שנתי 2019-2020

סיוע לחברי הארגון בתקופת משבר הקורונה

המשבר הכלכלי כתוצאה ממשבר הקורונה היכה בחוזקה בחברי התאחדות רבים, עובדיהם

ומשפחותיהם אשר מקור פרנסתם נגדע באחת ואשר נקלעו למצוקה כלכלית. מצוקה זאת הצמיחה

צורך גדול בסולידריות חברתית ובערבות הדדית. ההתאחדות שילבה ידיים עם מספר גופים אשר

נרתמו על מנת לסייע לחברי ההתאחדות :

ההסתדרות הכללית ול.ה.ב – העניקה סלי מזון ממיטב תוצרת הארץ לסוכני נסיעות. תודתנ ו נתונה

להסתדרות!

חברת "שטראוס" וארגון "לתת" – העבירו סיוע למשפחות שמצבם הכלכלי הורע משמעותית בעקבות

המשבר באמצעות שוברי קנייה למשך 4 חודשים החל מחודש ספטמבר. בימים אלו קורם מבצע חדש

עמם עור וגידים. כל הכבוד לחברת שטראוס ולארגון "לתת" – מעריכים זאת מאוד!

"הקרן הישראלית לערבות הדדית" של עמותת "מתן" – אשר הוקמה לצורך העברת תרומות שנתקבלו

מחברות מסחריות ועובדיהם שלא נפגעו מהמשבר לטובת אלו שפרנסתם נפגעה ונדרשו לסיוע.

. ₪ 3,000 כל אחד

במסגרת שיתוף הפעולה עם הקרן, קיבלו כ 60 סוכנים קיבלו מענק חד פעמי בגובה

בימים א לו אנו מטפלים מול "מתן" בהעברת מחזור שני של מענקים לעובדי הענף הנדרשים לסיוע

כלכלי. תודה לקרן ולארגון על עבודת הקודש!

קבוצת עוגן – מציעה לחברי ההתאחדות מסלול לקבלת הלוואות למשפחות וחברות קטנות המתקשות

להשיג מימון במערכת הפיננסית הרגילה, בתנאים "חברתיים". ב נוסף, מציעה הקבוצה ליווי ומנטורינג

למשפחות, לעסקים קטנים ולמלכ"ר במטרה לסייע להם לצלוח את המשבר הכלכלי. הקרן ערכה מפגש

בזום לכל המעוניינים ללמוד יותר על המסלולים השונים, וחברי ההתאחדות הוזמנו לעמוד ב קשר ישיר

עם "עוגן" – תודה עוגן!

9 . ה קשר עם החברים בתקופת המשבר

תקופת המשבר כמובן יצרה מצוקה רבה, אי וודאות, ואין ספור שאלות אצל החברים. צוות ההתאחדות

עשה ימים כלילות על מנת לשמור על קשר רציף ולתת מענה ככל יכולתו במהלך כל התקופה.

מפגש חירום עם פרוץ המשבר – 24.02.20

בסמוך לפרוץ המשבר וכשענף הנסיעות היה היחיד שחש את כדור השלג שהחל להתגלגל, זימנה

ההתאחדות את נציגי החברים למפגש חירום שהתקיים במשרדי להב בליווי עורכי הדין ויועצי הרגולציה

על מנת לגבש את דרך הפעולה הרצויה לפי החברים.

מפגשי מנהלים פרונטליים - , 9.9.20 10.9.20

חצי שנה לתוך המשבר הקשה שידע הענף בתולדותיו הזמינה ההתאחדות את מנהלי החברים

למפגשים עם מנכ"לית וצוות ההתאחדות על מנת להציג את הנעשה ואת הפעולות המתוכננות להמשך,

ולשמוע מהחברים באילו תחומים נוספים הם מצפים למעורבות ההתאחדות. למפגשים הגיעו עשרות

מנהלים והנושאים שהועלו זוכים כולם לטיפול.

עמ' 41

דו"ח שנתי 2019-2020

קבו צת וואטסאפ מנהלים – עדכונים שוטפים

במהלך המשבר , לאור ריבוי העדכונים השוטפים ובחלקם הדחופים פתחנו קבוצת ווטסאפ למנהלי

החברים על מנת לאפשר דיווח שוטף ובלתי אמצעי. בקבוצה מעל 100 חברים ואנו מקווים כי בקרוב

כל מנהלי חברי ההתאחדות יהיו בה חברים.

להצטרפות לקבוצה זו יש להעביר למזכירות ההתאחדות שם , משרד, מס' טלפון נייד.

קבוצת ווטסאפ – קבוצת מנהלים, עדכוני תיירות נכנסת ופנים

קבוצת הווטסאפ של ההתאחדות מיועדת לעדכונים בלבד למנהלים ולחברים בנושאי תיירות נכנסת

ותיירות פנים. בקבוצה נמסרים עדכונים מרשויות שונות, בנושאים הנוגעים לתיירים בארץ, ומתקיימות

התייעצויות בין חברים. קבוצה זאת היתה פעילה במיוחד בתחילת המשבר כשהתיירים שהיו כאן נאלצו

לעזוב בזריזות לאור החמרת המגבלות. להצטרפות לקבוצה זו - נא להעביר למזכירות ההתאחדות את

הפרטים: שם, משרד, מס' טלפון נייד

דיוור אלקטרוני - נושאים יעודיים, עדכונים וניוזלטר כללי

דיוור אלקטרוני הינו אמצעי הקשר העיקרי של ההתאחדות לחבריה ולענף כולו ובתקופת המשבר הפכו

הדיוורים שהוציאה ההתאחדות בכל עת, למקור מידע חשוב במעלה הראשונה לחברים. הדיוור מחולק

באופן הבא:

ITTAA Managers - ההתאחדות דאגה לפרסם ל מנהלים באופן מידי ורצוף כל איגרת, עדכון או

הבהרה שנדרשה במהלך תקופת המשבר (תכניות מענקים ואופן הגשתם, בקשות פטור מארנונה,

נהלי הביטוח הלאומי בחל"ת וכיוב') ה דיוור נשלח למנהלים חברי התאחדות בלבד, ומציג תוכן המיועד

רק למנהלים.

- דיוור המגיע משולח זה הינו דיוור ענפי, הנשלח לענף כולו ומציג עדכונים בנושא ים

ITTAA Public

ספציפי ים אשר יש חשיבות להביאם לידיעת הענף, עדכונים והטבות משולחן ההתאחדות ו ריכוז

עדכונים מפעילות ההתאחדות .

ITTAA Courses - דיוורים משולח זה נשלחים לענף כולו, ומציגים השתלמות או קורס שנקבעו לזמן

הקרוב, כולל אפשרות הרשמה דרך אתר מ רכז ההדרכה של ההתאחדות.

ITTAA Incoming - דיוור משולח זה מעדכן את חברי ההתאחדות העוסקים בתיירות נכנסת בנושאים

כמו:

שינויים בשעות פתיחת מעברי גבול

הזמנה למפגש עסקי עם תיירנים מחו"ל

הזמנה לסיור לימודי וכו'

ITTAA Domestic Tourism - דיוור משולח זה מכוון לחברי ההתאחדות העוסקים בתיירות פנים

ומציג, לדוגמה:

• עדכונים ממוסדות רשמיים בדבר סגירת צירים ו/או שינוי בשעות פתיחה של מעברי גבול

הזמנה לסיור לימודי וכיו"ב.

עמ' 42

דו"ח שנתי 2019-2020

רשתות חברתיות

עמוד ה פייסבוק של ההתאחדות – עמוד ההתאחדות מונה כ 5700- עוקבים אורגניים.

ב ימים כתיקונם עמוד הפייסבוק של ההתאחדות הינו עמוד פעיל אך בתק ופת המשבר הפכו הרשתות

החברתיות ופייסבוק בראשן להיות זירת ההתמודדות, שיתוף, הצפת בעיות, מיצוב דעת קהל ומקור

למידע מרכזית וחשובה. כל צוות ההתאחדות דאג, למרות העומס העצום, לעדכן, להשיב, לענות, להגיב

ובעיקר לעמוד בקשר עם כל החברים הפעילים ברשת בכל עת.

להצטרפות: https://www.facebook.com/ITTAAisrael

קבוצת יועצי התיירות של ההתאחדות בפייסבוק ( קבוצה "סגורה") הקבוצה מנוהלת ע"י צוות

ההתאחדות, ומונה כיום כ 1250 חברים. הקבוצה מהווה קהילה מקצועית מעודכנת ומוקד תמיכה וסיוע

הדדי מעולה בתחומים המקצועיים של חברי ההתאחדות. הקבוצה היא סגורה – הפעילות בתוכה

(פוסטים וכו') אינה גלויה למי שאינו חבר בקבוצה, והיא מהווה קבוצת אמון אשר בין חבריה מתרחש

שיתוף יוצא דופן ברוחבו ובעומקו של ידע, התנסות וקשרים "פרטיים", למרות שעקרונית, החברים

מתחרים ביניהם על קהל הנוסעים הישראלי. קבוצה זאת התגלתה כבעלת חשיבות מיוחדת בתקופת

המשבר. ההשתתפות בקבוצה מאושרת אך ורק לעובדים במשרדי נסיעות החברים בהתאחדות.

המעוניינים להצטרף לקבוצה מתבקשים להציג בפרופי ל האישי שלהם את מקום העבודה באופן גלוי

( Public ), כדי שחברי הקבוצה יידעו לזהות את המשתתפים. להצטרפות:

www.facebook.com/groups/MyAgent.group

קבוצת תיירות נכנסת של ההתאחדות (קבוצה "סגורה") קבוצת פיי סבוק סגורה (שרק חברים בקבוצה

רואים את הדיונים בה) ייעודית לתיירות נכנסת. מטרת הקבוצה: לאפשר פלטפורמה זמינה לדיונים,

שיתוף ידע ותמיכה הדדית בתחומי התיירות הנכנסת. הקבוצה מנוהלת ע"י צוות ההתאחדות, אשר

במקביל מנהל גם קבוצת ווטסאפ לעדכונים (ראו להלן). גם בקבוצה זו, חברים המבקשים להצטרף

נדרשים להציג בפרופיל האישי שלהם את מקום העבודה באופן פומבי (Public) , לטובת זיהוי הדדי

של כל המשתתפים. להצטרפות הקליקו על הקישור ובחרו Join .

groups/2028088000763801 www.facebook.com/

קבוצת תיירות פנים של ההתאחדות (קבוצה "סגורה")

ההתאחדות מנהלת גם קבוצת פייסבוק יעודית לתיירות פנים, לצורך שיתוף ידע ועדכונים בתחום.

חברים המעוניינים להיעזר בפלטפורמה לדיונים הדדיים, מוזמנים להקליק על הקישור ולבחור Join .

חברי הקבוצה מתבקשים להציג בפרופיל האישי שלהם את מקום העבודה באופן פומבי (Public) ,

לזיהוי המשתתפים.

www.facebook.com/groups/1398873507026291

אינסטגרם - להתאחדות עמוד יעודי באינסטגרם במטרה להעביר לקהלים צעירים יותר את היתרונות

בחברות בהתאחדות ואת היתרון בהזמנת נסיעות דרך סוכני נסיעות החברים בהתאחדות . העמוד

מונה כ- 2106 עוקבים. . בתקופת המשבר נוספו לעמוד עוקבים רבים והפעילות בו היתה ערה מתמיד.

שם העמוד - ittaaisrael . ניתן לעקוב אחר הדף בקישור הבא:

https://www.instagram.com/ittaaisrael/

עמ' 43

דו"ח שנתי 2019-2020

פרק ב'

סיכום הפעילות השוטפת

בתקופה 07.2019 ועד ל- 12.20

עמ' 44

דו"ח שנתי 2019-2020

פרק :1 חקיקה, תקינה ופסיקה

דיווח על הליכים משפטיים

תביעה נגד איירפראנס, ק.ל.מ., אליטליה, CSA , איבריה ואייר קנדה

ביום 29.12.2011 , הגישה ההתאחדות, ביחד עם 127 משרדי נסיעות, תביעה לסעד הצהרתי כי

הפחתת עמלת סוכני הנסיעות ל 0- על ידי חברות התעופה אייר פראנס, ק.ל.מ., אליטליה, CSA

ואיבריה וכן הפחתת העמלה לשיעור של 1% על יד י חברת התעופה אייר קנדה, מהוות הפרה של

הסכם יאט"א, החל על מערכת היחסים שבין אותן חברות תעופה לבין משרדי הנסיעות, במסגרתו

נדרשות חברות התעופה לשלם למשרדי נסיעות המוכרים כרטיסיהן גמול.

ביום 7.6.2012 , הוקפאו ההליכים בתיק הנ"ל והוחלט כי הדיון בו יידחה עד להכרע ה בתביעות דומות

שהגישו ההתאחדות ומשרדי הנסיעות, נגד חברות התעופה לופטהנזה ובריטיש איירווייס.

ביום 13.6.2016 , לאחר דיון ראשון בתביעה מאז הקפאתה, הוחלט לתקן את כתב התביעה ולהעבירו

גם לפסים כספיים. במסגרת תיקון כתב התביעה, חלק מהתובעים בסעד ההצהרתי ביקשו לפרו ש

מהתביעה ותובעים אחרים ביקשו להצטרף אליה.

נכון למועד הדו"ח:

• בשנת 2019 התקיים הליך גישור בין התובעים המקוריים בתיק לבין חברת התעופה איבריה, בנוכחות

ב"כ הצדדים בלבד, אצל השופטת (בדימוס) הילה גרסטל. הגישור מול איבריה הוקפא בשנת 2019

לנוכח המשבר בשוק התעופה וטרם חודש לאור המשבר המתמשך בתקופת הקורונה.

• מתקיים הליך גישור בין התובעים בתיק לבין ב"כ חברות התעופה אייר פראנס, ק.ל.מ. ו - CSA ,

בנוכחות ב"כ הצדדים בלבד, אצל השופט (בדימוס) יצחק ענבר. הליך הגישור נמצא בשלבים סופיים

והיועצים המשפטים מעריכים כי ה סיכויים לחתי מת הסכם פשרה גבוהים ואמורים להסתיים בימים אלו.

• מתקיים הליך משפטי נגד חברת התעופה אייר קנדה שסירבה להליך של גישור. שלב החקירות הסתיים

בחודש מאי, 2019 ובספטמבר 2019 , התובעים הגישו את סיכומיהם בתיק ומנגד בנובמבר ,2019

הגישה אייר קנדה סיכומי תשובה מטעמה. כיום ההתאחדות והתובעים ממתינים לפס"ד בעניינה.

להערכת היועצים המשפטיים להתאחדות ולסוכנים עומדות טענות מוצקות ולפיכך סבורים היועצים

המשפטיים כי סיכויי התביעה להתקבל הינם מעל ל .50% –

• חברת אליטליה מצויה עדיין בהקפאת הליכים ולכן אינה לוקחת חלק בהליכי הגישור ולא מתנ הל נגדה,

בשלב זה, הליך משפטי.

עמ' 45

דו"ח שנתי 2019-2020

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker