ראלקו | מקררי שארפ 2024

מהדורה דיגיטלית

מקררי שארפ 2024

מבית

דלתות 5 מקררי

SJ-9730

דלת זכוכית

ליטר 668 : קיבולת אחסון נטו מידות חיצוניות בס״מ: 79.6 : עומק | 185 : גובה | 90.8 : רוחב ס”מ 95 רוחב נדרש מינימלי: ס”מ 70.6 עומק ללא דלתות: E : דירוג אנרגטי שמפניה זכוכית צבע: בעל יצרן קוביות קרח חשמלי

SJ-9731

דלת זכוכית

ליטר 668 : קיבולת אחסון נטו מידות חיצוניות בס״מ: 79.6 : עומק | 185 : גובה | 90.8 : רוחב ס”מ 95 רוחב נדרש מינימלי: ס”מ 70.6 עומק ללא דלתות: E : דירוג אנרגטי שחור זכוכית צבע: בעל יצרן קוביות קרח חשמלי

SJ-9732

דלת זכוכית

ליטר 668 : קיבולת אחסון נטו מידות חיצוניות בס״מ: 79.6 : עומק | 185 : גובה | 90.8 : רוחב ס”מ 95 רוחב נדרש מינימלי: ס”מ 70.6 עומק ללא דלתות: E : דירוג אנרגטי לבן זכוכית צבע: בעל יצרן קוביות קרח חשמלי

SJ-9733

דלת זכוכית

ליטר 668 : קיבולת אחסון נטו מידות חיצוניות בס״מ: 79.6 : עומק | 185 : גובה | 90.8 : רוחב ס”מ 95 רוחב נדרש מינימלי: ס”מ 70.6 עומק ללא דלתות: E : דירוג אנרגטי סילבר זכוכית צבע: בעל יצרן קוביות קרח חשמלי

SJ-9734

דלת זכוכית

ליטר 668 : קיבולת אחסון נטו מידות חיצוניות בס״מ: 79.6 : עומק | 185 : גובה | 90.8 : רוחב ס”מ 95 רוחב נדרש מינימלי: ס”מ 70.6 עומק ללא דלתות: E דירוג אנרגטי: בז׳ זכוכית צבע: בעל יצרן קוביות קרח חשמלי

SJ-9630SL

ליטר 668 : קיבולת אחסון נטו מידות חיצוניות בס״מ: 79.6 : עומק | 185 : גובה | 90.8 : רוחב ס”מ 95 רוחב נדרש מינימלי: ס”מ 70.6 עומק ללא דלתות: E דירוג אנרגטי: נירוסטה מושחרת צבע: בעל יצרן קוביות קרח חשמלי

SJ-9630BS

ליטר 668 : קיבולת אחסון נטו מידות חיצוניות בס״מ: 79.6 : עומק | 185 : גובה | 90.8 : רוחב ס”מ 95 רוחב נדרש מינימלי: ס”מ 70.6 עומק ללא דלתות: E דירוג אנרגטי: נירוסטה צבע: בעל יצרן קוביות קרח חשמלי

SJ-9630WH

ליטר 668 : קיבולת אחסון נטו מידות חיצוניות בס״מ: 79.6 : עומק | 185 : גובה | 90.8 : רוחב ס”מ 95 רוחב נדרש מינימלי: ס”מ 70.6 עומק ללא דלתות: E דירוג אנרגטי: לבן צבע: בעל יצרן קוביות קרח חשמלי

SJ-9630BG

ליטר 668 : קיבולת אחסון נטו מידות חיצוניות בס״מ: 79.6 : עומק | 185 : גובה | 90.8 : רוחב ס”מ 95 רוחב נדרש מינימלי: ס”מ 70.6 עומק ללא דלתות: E דירוג אנרגטי: בז' צבע: בעל יצרן קוביות קרח חשמלי

דלתות 4 מקררי

SJ-8942WH / BK

דלת זכוכית

ליטר 611 : קיבולת אחסון נטו מידות חיצוניות בס״מ: 77 : עומק | 183 : גובה | 89.2 : רוחב ס”מ 94 רוחב נדרש מינימלי: ס”מ 68 עומק ללא דלתות: E דירוג אנרגטי: שחור זכוכית, לבן זכוכית צבע: בעל יצרן קוביות קרח חשמלי

SJ-8841WH / BK

דלת זכוכית

ליטר 611 : קיבולת אחסון נטו מידות חיצוניות בס״מ: 77 : עומק | 183 : גובה | 89.2 : רוחב ס”מ 94 רוחב נדרש מינימלי: ס”מ 68 עומק ללא דלתות: E דירוג אנרגטי: שחור זכוכית, לבן זכוכית צבע:

SJ-8960WH / BK

דלת זכוכית

ליטר 572 : קיבולת אחסון נטו מידות חיצוניות בס״מ: 76.8 : עומק | 183 : גובה | 89.2 : רוחב ס”מ 94 רוחב נדרש מינימלי: ס”מ 69 עומק ללא דלתות: E דירוג אנרגטי: שחור זכוכית, לבן זכוכית צבע:

SJ-9160SL / BK / WH / BS

ליטר 608 : קיבולת אחסון נטו מידות חיצוניות בס״מ: 78.9 : עומק | 183 : גובה | 89.2 : רוחב

ס”מ 94 רוחב נדרש מינימלי: ס”מ 70.9 עומק ללא דלתות: E דירוג אנרגטי: נירוסטה מושחרת, צבע: נירוסטה שחור, לבן

SJ-9170SL

ליטר 608 : קיבולת אחסון נטו מידות חיצוניות בס״מ: 78.9 : עומק | 183 : גובה | 89.2 : רוחב ס”מ 94 רוחב נדרש מינימלי: ס”מ 70.9 עומק ללא דלתות: E דירוג אנרגטי: נירוסטה צבע: בעל יצרן קוביות קרח חשמלי

SJ-9270IN

ליטר 611 : קיבולת אחסון נטו מידות חיצוניות בס״מ: 78.9 : עומק | 183 : גובה | 89.2 : רוחב ס”מ 94 רוחב נדרש מינימלי: ס”מ 70.9 עומק ללא דלתות: E דירוג אנרגטי: נירוסטה צבע: בעל יצרן קוביות קרח חשמלי

SJ-9270SL

ליטר 611 : קיבולת אחסון נטו מידות חיצוניות בס״מ: 78.9 : עומק | 183 : גובה | 89.2 : רוחב ס”מ 94 רוחב נדרש מינימלי: ס”מ 70.9 עומק ללא דלתות: E דירוג אנרגטי: נירוסטה מושחרת צבע: בעל יצרן קוביות קרח חשמלי

SJ-8950SL / WH / BS / BK

ליטר 572 : קיבולת אחסון נטו מידות חיצוניות בס״מ: 78.2 : עומק | 183 : גובה | 89.2 : רוחב ס”מ 94 רוחב נדרש מינימלי: ס”מ 70.2 עומק ללא דלתות: E דירוג אנרגטי: נירוסטה מושחרת, צבע: נירוסטה,שחור, לבן

SJ-8590BK / WH

דלת זכוכית

ליטר 525 : קיבולת אחסון נטו מידות חיצוניות בס״מ: 78.2 : עומק | 172 : גובה | 89.2 : רוחב ס”מ 94 רוחב נדרש מינימלי: ס”מ 69.2 עומק ללא דלתות: E דירוג אנרגטי: שחור זכוכית, לבן זכוכית צבע:

SJ-8570SL

ליטר 525 : קיבולת אחסון נטו מידות חיצוניות בס״מ: 78.2 : עומק | 172 : גובה | 89.2 : רוחב

ס”מ 94 רוחב נדרש מינימלי: ס”מ 70.2 עומק ללא דלתות: E דירוג אנרגטי: נירוסטה מושחרת צבע:

SJ-8420SL

ליטר 421 : קיבולת אחסון נטו מידות חיצוניות בס״מ: 70 : עומק | 180 : גובה | 79 : רוחב ס”מ 83 רוחב נדרש מינימלי: ס”מ 63 עומק ללא דלתות: E דירוג אנרגטי: נירוסטה צבע:

SJ-8430ID

ליטר 421 : קיבולת אחסון נטו מידות חיצוניות בס״מ: 70 : עומק | 180 : גובה | 79 : רוחב ס”מ 83 רוחב נדרש מינימלי: ס”מ 63 עומק ללא דלתות: E דירוג אנרגטי: נירוסטה מושחרת צבע:

SJ-8435BK

דלת זכוכית

ליטר 421 : קיבולת אחסון נטו מידות חיצוניות בס״מ: 70 : עומק | 180 : גובה | 79 : רוחב ס”מ 83 רוחב נדרש מינימלי: ס”מ 63 עומק ללא דלתות: E דירוג אנרגטי: שחור זכוכית צבע:

דלתות 2 מקררי

SJ-4660WH / BK / SL / DS

דלת זכוכית

ליטר 604 : קיבולת אחסון נטו מידות חיצוניות בס״מ: 74 : עומק | 187 : גובה | 86 : רוחב ס”מ 90 רוחב נדרש מינימלי: ס”מ 65 עומק ללא דלתות: E דירוג אנרגטי: לבן זכוכית, שחור זכוכית, צבע: סילבר זכוכית, סילבר מושחר זכוכית

SJ-4655WH / BK / DS

דלת זכוכית

ליטר 556 : קיבולת אחסון נטו מידות חיצוניות בס״מ: 74 : עומק | 187 : גובה | 82 : רוחב ס”מ 86 רוחב נדרש מינימלי: ס”מ 65 עומק ללא דלתות: E דירוג אנרגטי: לבן זכוכית, שחור זכוכית, צבע: סילבר מושחר זכוכית

SJ-4650DS / WH / BK

דלת זכוכית

ליטר 516 : קיבולת אחסון נטו מידות חיצוניות בס״מ: 74 : עומק | 177 : גובה | 82 : רוחב ס”מ 86 רוחב נדרש מינימלי: ס”מ 65 עומק ללא דלתות: E דירוג אנרגטי: לבן זכוכית, שחור זכוכית, צבע: סילבר מושחר זכוכית

SJ-3655WH / BK / BG / SL / DS

ליטר 556 : קיבולת אחסון נטו מידות חיצוניות בס״מ: 74 : עומק | 187 : גובה | 82 : רוחב ס”מ 86 רוחב נדרש מינימלי: ס”מ 66 עומק ללא דלתות: E דירוג אנרגטי: לבן, שחור, נירוסטה, צבע: נירוסטה מושחרת, בז׳

SJ-3650WH / BK / BG / BS / DS

ליטר 516 : קיבולת אחסון נטו מידות חיצוניות בס״מ: 74 : עומק | 177 : גובה | 82 : רוחב ס”מ 86 רוחב נדרש מינימלי: ס”מ 66 עומק ללא דלתות: E דירוג אנרגטי: לבן, שחור, נירוסטה, צבע: נירוסטה מושחרת, בז׳

SJ-3840WH / BK / SL / BG

ליטר 588 : קיבולת אחסון נטו מידות חיצוניות בס״מ: 73.5 : עומק | 185 : גובה | 80 : רוחב ס”מ 84 רוחב נדרש מינימלי: ס”מ 64.5 עומק ללא דלתות: F דירוג אנרגטי: לבן, שחור, סילבר, בז׳ צבע:

SJ-3770WH/BK/SL/BE

ליטר 550 : קיבולת אחסון נטו מידות חיצוניות בס״מ: 73.5 : עומק | 175 : גובה | 80 : רוחב ס”מ 84 רוחב נדרש מינימלי: ס”מ 64.5 עומק ללא דלתות: E דירוג אנרגטי: לבן, שחור, סילבר, בז' צבע:

SJ-5778BK / SL

דלת זכוכית

ליטר 588 : קיבולת אחסון נטו מידות חיצוניות בס״מ: 74 : עומק | 185 : גובה | 80 : רוחב ס”מ 84 רוחב נדרש מינימלי: ס”מ 65 עומק ללא דלתות: E דירוג אנרגטי: שחור זכוכית, סילבר זכוכית צבע:

SJ-2375SL

ליטר 474 : קיבולת אחסון נטו מידות חיצוניות בס״מ: 72 : עומק | 177 : גובה | 70 : רוחב ס”מ 74 רוחב נדרש מינימלי: ס”מ 66 עומק ללא דלתות: E דירוג אנרגטי: נירוסטה צבע:

SJ-2369WH / BG / SL

ליטר 474 : קיבולת אחסון נטו מידות חיצוניות בס״מ: 72 : עומק | 177 : גובה | 70 : רוחב ס"מ 74 רוחב נדרש מינימלי: ס"מ 65 : עומק ללא דלתות E דירוג אנרגטי: לבן, בז׳, סיבלר צבע:

SJ-2131SL / WH

ליטר 315 : קיבולת אחסון נטו מידות חיצוניות בס״מ: 67.2 : עומק | 176.7 : גובה | 61 : רוחב

ס"מ 65 רוחב נדרש מינימלי: ס"מ 59 : עומק ללא דלתות E דירוג אנרגטי: נירוסטה, לבן צבע:

www.ralco.co.il | 58001 , אזור 31 המצודה ט.ל.ח | התמונות להמחשה בלבד

Made with FlippingBook Online newsletter creator