ראלקו | מקררי שארפ 2024

SJ-4660WH / BK / SL / DS

דלת זכוכית

ליטר 604 : קיבולת אחסון נטו מידות חיצוניות בס״מ: 74 : עומק | 187 : גובה | 86 : רוחב ס”מ 90 רוחב נדרש מינימלי: ס”מ 65 עומק ללא דלתות: E דירוג אנרגטי: לבן זכוכית, שחור זכוכית, צבע: סילבר זכוכית, סילבר מושחר זכוכית

SJ-4655WH / BK / DS

דלת זכוכית

ליטר 556 : קיבולת אחסון נטו מידות חיצוניות בס״מ: 74 : עומק | 187 : גובה | 82 : רוחב ס”מ 86 רוחב נדרש מינימלי: ס”מ 65 עומק ללא דלתות: E דירוג אנרגטי: לבן זכוכית, שחור זכוכית, צבע: סילבר מושחר זכוכית

SJ-4650DS / WH / BK

דלת זכוכית

ליטר 516 : קיבולת אחסון נטו מידות חיצוניות בס״מ: 74 : עומק | 177 : גובה | 82 : רוחב ס”מ 86 רוחב נדרש מינימלי: ס”מ 65 עומק ללא דלתות: E דירוג אנרגטי: לבן זכוכית, שחור זכוכית, צבע: סילבר מושחר זכוכית

Made with FlippingBook Online newsletter creator