ראלקו | מקררי שארפ 2024

SJ-8420SL

ליטר 421 : קיבולת אחסון נטו מידות חיצוניות בס״מ: 70 : עומק | 180 : גובה | 79 : רוחב ס”מ 83 רוחב נדרש מינימלי: ס”מ 63 עומק ללא דלתות: E דירוג אנרגטי: נירוסטה צבע:

SJ-8430ID

ליטר 421 : קיבולת אחסון נטו מידות חיצוניות בס״מ: 70 : עומק | 180 : גובה | 79 : רוחב ס”מ 83 רוחב נדרש מינימלי: ס”מ 63 עומק ללא דלתות: E דירוג אנרגטי: נירוסטה מושחרת צבע:

SJ-8435BK

דלת זכוכית

ליטר 421 : קיבולת אחסון נטו מידות חיצוניות בס״מ: 70 : עומק | 180 : גובה | 79 : רוחב ס”מ 83 רוחב נדרש מינימלי: ס”מ 63 עומק ללא דלתות: E דירוג אנרגטי: שחור זכוכית צבע:

Made with FlippingBook Online newsletter creator