ראלקו | מקררי שארפ 2024

SJ-8942WH / BK

דלת זכוכית

ליטר 611 : קיבולת אחסון נטו מידות חיצוניות בס״מ: 77 : עומק | 183 : גובה | 89.2 : רוחב ס”מ 94 רוחב נדרש מינימלי: ס”מ 68 עומק ללא דלתות: E דירוג אנרגטי: שחור זכוכית, לבן זכוכית צבע: בעל יצרן קוביות קרח חשמלי

SJ-8841WH / BK

דלת זכוכית

ליטר 611 : קיבולת אחסון נטו מידות חיצוניות בס״מ: 77 : עומק | 183 : גובה | 89.2 : רוחב ס”מ 94 רוחב נדרש מינימלי: ס”מ 68 עומק ללא דלתות: E דירוג אנרגטי: שחור זכוכית, לבן זכוכית צבע:

SJ-8960WH / BK

דלת זכוכית

ליטר 572 : קיבולת אחסון נטו מידות חיצוניות בס״מ: 76.8 : עומק | 183 : גובה | 89.2 : רוחב ס”מ 94 רוחב נדרש מינימלי: ס”מ 69 עומק ללא דלתות: E דירוג אנרגטי: שחור זכוכית, לבן זכוכית צבע:

Made with FlippingBook Online newsletter creator