ראלקו | מקררי שארפ 2024

SJ-9730

דלת זכוכית

ליטר 668 : קיבולת אחסון נטו מידות חיצוניות בס״מ: 79.6 : עומק | 185 : גובה | 90.8 : רוחב ס”מ 95 רוחב נדרש מינימלי: ס”מ 70.6 עומק ללא דלתות: E : דירוג אנרגטי שמפניה זכוכית צבע: בעל יצרן קוביות קרח חשמלי

SJ-9731

דלת זכוכית

ליטר 668 : קיבולת אחסון נטו מידות חיצוניות בס״מ: 79.6 : עומק | 185 : גובה | 90.8 : רוחב ס”מ 95 רוחב נדרש מינימלי: ס”מ 70.6 עומק ללא דלתות: E : דירוג אנרגטי שחור זכוכית צבע: בעל יצרן קוביות קרח חשמלי

SJ-9732

דלת זכוכית

ליטר 668 : קיבולת אחסון נטו מידות חיצוניות בס״מ: 79.6 : עומק | 185 : גובה | 90.8 : רוחב ס”מ 95 רוחב נדרש מינימלי: ס”מ 70.6 עומק ללא דלתות: E : דירוג אנרגטי לבן זכוכית צבע: בעל יצרן קוביות קרח חשמלי

Made with FlippingBook Online newsletter creator