ראלקו | מקררי שארפ 2024

SJ-8590BK / WH

דלת זכוכית

ליטר 525 : קיבולת אחסון נטו מידות חיצוניות בס״מ: 78.2 : עומק | 172 : גובה | 89.2 : רוחב ס”מ 94 רוחב נדרש מינימלי: ס”מ 69.2 עומק ללא דלתות: E דירוג אנרגטי: שחור זכוכית, לבן זכוכית צבע:

SJ-8570SL

ליטר 525 : קיבולת אחסון נטו מידות חיצוניות בס״מ: 78.2 : עומק | 172 : גובה | 89.2 : רוחב

ס”מ 94 רוחב נדרש מינימלי: ס”מ 70.2 עומק ללא דלתות: E דירוג אנרגטי: נירוסטה מושחרת צבע:

Made with FlippingBook Online newsletter creator