אלקטרה | מחירון מאי 2024

מהדורה דיגיטלית

מחירון מאי 2024

INVERTER מזגנים עיליים

בקרוב

ELECTRA AI INVERTER

מחיר מומלץ למתקין

מחיר פרופורמה מומלץ לצרכן

)BTU/h( תפוקת חימום 10,236 (2,670-11,850) 10,600 (2,900-13,700) 17,600 (3,850-19,500) 19,448 (5,500~28,500)

)BTU/h( תפוקת קירור 9,215 (2,500-12,200) 11,940 (2,950-14,900) 18,420 (4,800-21,400) 23,800 (6,300-28,000 )

דירוג A++ A++ A++ A++

דגם

₪ 1,830 ₪ 2,060 ₪ 3,590 ₪ 4,760

₪ 2,030 ₪ 2,260 ₪ 3,990 ₪ 5,290

AI INVERTER 150 AI INVERTER 180 AI INVERTER 250 AI INVERTER 350

70% חוסך עד בצריכת החשמל ממזגן רגיל IONIZER טכנולוגית השבחת האוויר

מדף פיזור אוויר מחורר למשבי רוח מלטפים

מקרים ותגובות

הפעלת האפליקציה עם SIRI

מזגן בתקינה אירופאית

ULTRA BOOST קירור החלל בלחיצה אחת - מעלות בתוך 6.3 דקות 10

חימום בהבזק חימום החלל בלחיצה אחת - מעלות בתוך 10.4 דקות 10

חמש שנות אחריות

ELECTRA AAA INVERTER WIFI

מחיר מומלץ למתקין

מחיר פרופורמה מומלץ לצרכן

)BTU/h( תפוקת חימום

)BTU/h( תפוקת קירור

דירוג

דגם

₪ 2,000 ₪ 2,220 ₪ 4,250 ₪ 5,520

₪ 2,250 ₪ 2,470 ₪ 4,720 ₪ 6,130

10,000 (13,300) 14,000 (15,000) 20,300 (23,000) 25,100 (28,000)

10,000 (2,500-13,510) 12,690 (3,600-15,010) 20,300 (5,500-23,200) 23,500 (7,000-27,000 )

A A A A

AAA INVERTER 150 WIFI AAA INVERTER 180 WIFI AAA INVERTER 250 WIFI AAA INVERTER 350 WIFI

מדף פיזור אוויר ייחודי

IONIZER טכנולוגית השבחת האוויר

חיסכון ניכר בצריכת החשמל

100 מהירויות מפוח

100

חמש שנות אחריות

ELECTRA MAGIC TOUCH INVRTER

מחיר מומלץ למתקין

מחיר פרופורמה מומלץ לצרכן

)BTU/h( תפוקת חימום 8,530 (3,750~11,000) 12,624 (3,750~13,800) 14,950 (5,200~16,900) 18,084 (4,780~20,300) 23,884 (5,500~28,500) 28,000 (11,000~28,500) 32,400 (12,960~34,000) 32,400 (12,960~34,000)

)BTU/h( תפוקת קירור 9,894 (4,700~12,000) 12,624 (4,700~13,000) 15,150 (5,700~17,000) 18,083 (6,220~19,390) 23,884 (9,300~27,000) 29,000 (6,700~29,200) 31,700 (7,000~34,000) 31,700 (7,000~34,000)

דירוג A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++

דגם

₪ 1,670 ₪ 1,890 ₪ 3,020 ₪ 3,340 ₪ 4,460 ₪ 5,630 ₪ 6,690 ₪ 7,010

₪ 1,870 ₪ 2,090 ₪ 3,360 ₪ 3,710 ₪ 4,950 ₪ 6,250 ₪ 7,430 ₪ 7,790

MAGIC TOUCH INVERTER 140 MAGIC TOUCH INVERTER 170 MAGIC TOUCH INVERTER 190 MAGIC TOUCH INVERTER 240 MAGIC TOUCH INVERTER 340 MAGIC TOUCH INVERTER 390 MAGIC TOUCH INVERTER 450 MAGIC TOUCH INVERTER 450T

סדרה מלאה בדירוג אנרגטי

מהירויות מפוח 100 450T / 450 למעט

מצב שבת מובנה

מובנה Wi-Fi

100

חמש שנות אחריות

שלט קירי אופציונלי (למעט בדגמים )450/450T

פיזור 4D אוויר

מגע יבש אופציונלי (למעט בדגמים )450/450T

2 המחירים כוללים מע״מ. המחירים אינם כוללים התקנה ו/או הובלה. הנתונים 19.5.2024- *המחירון בתוקף החל מ נכונים ליום פרסומם. החברה רשאית לשנות דגמים ו/או נתונים עפ"י שיקול דעתה וללא כל הודעה מראש. כפוף למלאי

INVERTER מזגנים עיליים

140-340

ELECTRA A INVERTER

מחיר מומלץ למתקין

מחיר פרופורמה מומלץ לצרכן

)BTU/h( תפוקת חימום

)BTU/h( תפוקת קירור

דירוג

דגם

₪ 1,500 ₪ 1,720 ₪ 3,030 ₪ 4,040 ₪ 5,170 ₪ 6,320 ₪ 6,630

₪ 1,650 ₪ 1,870 ₪ 3,370 ₪ 4,490 ₪ 5,740 ₪ 7,020 ₪ 7,370

11,020 (3,600~13,400) 10,966 (4,700~14,000) 16,241 (5,300~20,700) 18,766 (6,000~30,000) 28,000 (11,000~28,500) 32,400 (12,960~34,000)

9,365 (3,700~11,300) 12,355 (4,500~14,208) 18,356 (5,200~21,058) 24,260 (5,800~27,900) 29,000 (6,700~29,200) 31,700 (7,000~34,000)

A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++

A INVERTER 140 A INVERTER 170 A INVERTER 240 A INVERTER 340 A INVERTER 390 A INVERTER 450 A INVERTER 450T

31,700 (7,000~34,000) 32,400 (12,960~34,000)

ס"מ 71.5 כ"ס רק 1 מאייד )140-340 (בדגמים

דירוג אנרגטי

מצב שבת מובנה

SMART אפליקציה ידידותית וקלה לתפעול!

מהיריות 8 מפוח

פיזור 4D אוויר

ציפוי הידרופילי

מגע יבש אופציונלי (למעט בדגמים )450/450T

8

שלט קירי אופציונלי (למעט בדגמים )450/450T

חמש שנות אחריות

CALSSIC INVERTER

מחיר מומלץ למתקין

מחיר פרופורמה מומלץ לצרכן

)BTU/h( תפוקת חימום (3,600-13,400) 11,020 (4,700-14,000) 10,966 (5,300-20,700) 16,241 (30,000-6,000) 18,766 28,000 (11,000~28,500)

)BTU/h( תפוקת קירור (3,700-11,300) 9,365 12,355 (4,500-14,208) 18,356 (5,200-21,058) 24,260 (5,800-27,900) 29,000 (6,700~29,200)

דירוג A++ A++ A++ A++ A++

דגם

₪ 1,390 ₪ 1,610 ₪ 2,880 ₪ 3,770 ₪ 4,880

₪ 1,540 ₪ 1,760 ₪ 3,230 ₪ 4,170 ₪ 5,330

CLASSIC INVERTER 140 CLASSIC INVERTER 170 CLASSIC INVERTER 240 CLASSIC INVERTER 340 CLASSIC INVERTER 390

ציפוי הידרופילי מוזהב למניעת קורוזיה

דירוג אנרגטי

מצב שבת מובנה

מזגן בתקינה אירופאית מחמירה

פיזור 4D אוויר

מהירויות 8 מפוח מאייד

פקד קירי אופציונאלי

מגע יבש אופציונאלי

8

אחריות 3

שלוש שנות

3 המחירים כוללים מע״מ. המחירים אינם כוללים התקנה ו/או הובלה. הנתונים 19.5.2024- *המחירון בתוקף החל מ נכונים ליום פרסומם. החברה רשאית לשנות דגמים ו/או נתונים עפ"י שיקול דעתה וללא כל הודעה מראש. כפוף למלאי

INVERTER מיני מרכזי

חדש

ELECTRA EMD A SQ INVERTER

מחיר מומלץ למתקין

מחיר פרופורמה מומלץ לצרכן

)BTU/h( תפוקת חימום

)BTU/h( תפוקת קירור

דגם

₪ 9,490 ₪ 11,560 ₪ 12,260

₪ 10,540 ₪ 12,840 ₪ 13,620

42,000 (9,500~44,000) 52,545 (60,000~14,000) 54,250 (65,000~15,000)

36,500 (9,300~40,000) 50,700 (12,000~54,000) 54,000 (14,000~57,000)

EMD A SQ INVERTER 45T EMD A SQ INVERTER 55T EMD A SQ INVERTER 65T

Wi-Fi מובנה

דירוג אנרגטי

מעבה SQ שקט במיוחד

אינוורטר בתקינה אירופית

מהירויות 100 מפוח

מגע יבש מובנה

פקד קירי

שלט אלחוטי מתקדם

100

אחריות 3

שלוש שנות

ELECTRA LD INVERTER

מחיר מומלץ למתקין

מחיר פרופורמה מומלץ לצרכן

)BTU/h( תפוקת חימום

)BTU/h( תפוקת קירור

דירוג

דגם

₪ 3,770 ₪ 4,220 ₪ 5,390

₪ 4,190 ₪ 4,690 ₪ 5,990

9,895 (3,200~15,354) 13,989 (4,600~19,500) 19,790 (5,200~29,000)

11,945 (2,900~12,750) 17,745 (4,670~19,500) 24,908 (5,000~26,500)

A++ A++ A++

LD INVERTER 170 LD INVERTER 240 LD INVERTER 340

ציפוי הידרופילי מוזהב למניעת קורוזיה

דירוג אנרגטי

WIFI מובנה

מזגן בתקינה אירופאית

אחריות 3

שלוש שנות

4 המחירים כוללים מע״מ. המחירים אינם כוללים התקנה ו/או הובלה. הנתונים 19.5.2024- *המחירון בתוקף החל מ נכונים ליום פרסומם. החברה רשאית לשנות דגמים ו/או נתונים עפ"י שיקול דעתה וללא כל הודעה מראש. כפוף למלאי

INVERTER מיני מרכזי

ELCO SLIM A SQ INVERTER

מחיר מומלץ למתקין

מחיר פרופורמה מומלץ לצרכן

)BTU/h( תפוקת חימום

)BTU/h( תפוקת קירור

דירוג

דגם

₪ 7,290 ₪ 9,300 ₪ 9,950

₪ 8,100 ₪ 10,330 ₪ 11,060

40,000 (9,500-41,800)

36,000 (9,200-37,000)

A+ A+ A+

ELCO SLIM A SQ INVERTER 40T ELCO SLIM A SQ INVERTER 50T ELCO SLIM A SQ INVERTER 60T

48,000 (15,000-55,000) 55,000 (15,000-69,000) 52,000 (15,500-58,000) 62,000 (15,000-70,000)

פקד קירי

דירוג אנרגטי 40 למעט דגם

מעבה SQ שקט במיוחד

תקינה אירופית

Wi-Fi מובנה

מגע יבש מובנה

ניקוז דו-צדדי

שלט אלחוטי מתקדם

אחריות 3

שלוש שנות

אוויר חוזר אחורי / תחתון לבחירת המתקין

5 המחירים כוללים מע״מ. המחירים אינם כוללים התקנה ו/או הובלה. הנתונים 19.5.2024- *המחירון בתוקף החל מ נכונים ליום פרסומם. החברה רשאית לשנות דגמים ו/או נתונים עפ"י שיקול דעתה וללא כל הודעה מראש. כפוף למלאי

ON-OFF מיני מרכזי

ELECTRA EMD

מחיר פרופורמה מומלץ לצרכן

מחיר מומלץ למתקין

)BTU/h( תפוקת חימום

)BTU/h( תפוקת קירור

דירוג

דגם

₪ 7,820 ₪ 7,970 ₪ 8,330 ₪ 8,650 ₪ 9,720 ₪ 11,580 ₪ 15,200

₪ 8,690 ₪ 8,850 ₪ 9,250 ₪ 9,610 ₪ 10,800 ₪ 12,870 ₪ 16,890

36,900 36,000 40,600 45,400 50,000 56,000 72,000

37,000 36,000 41,100 46,100 50,000 57,000 76,000

E

EMD 40 EMD 40T EMD 45T EMD 50T EMD 55T EMD 60T EMDV 75T

G

B F E F

-

עוצמתי במיוחד

המיני מרכזי האמין והנמכר ביותר בישראל

מיוצר בישראל

SMART אפליקציה ידידותית וקלה לתפעול!

יצרן 1

שנת אחריות

ELECTRA JAMAICA

מחיר מומלץ למתקין

מחיר פרופורמה מומלץ לצרכן

)BTU/h( תפוקת חימום

)BTU/h( תפוקת קירור

דירוג

דגם

₪ 6,550 ₪ 7,820 ₪ 7,970 ₪ 9,240

₪ 7,280 ₪ 8,690 ₪ 8,850 ₪ 10,270

22,200 37,900 37,550 42,650

25,000 35,000 35,500 45,000

A

JAMAICA 27 JAMAICA 40 JAMAICA 40T JAMAICA 50T

G G

F

יצרן 1

שנת אחריות

משאבת ניקוז ומצוף מובנים למניעת הצפה ונזק לתקרה

מיוצר בישראל

SMART אפליקציה ידידותית וקלה לתפעול!

ELECTRA COMPACT

מחיר פרופורמה מומלץ לצרכן

מחיר מומלץ למתקין

)BTU/h( תפוקת חימום

)BTU/h( תפוקת קירור

דירוג

דגם

₪ 8,600 ₪ 9,030 ₪ 10,760 ₪ 12,190

₪ 9,560 ₪ 10,030 ₪ 11,950 ₪ 13,540

34,100 34,000 44,000 50,000

36,000 36,000 45,050 50,000

C C A A

COMPACT 40 COMPACT 40T COMPACT 50T COMPACT 60T

יצרן 1

שנת אחריות

מותאם במיוחד לפרוזדורים צרים

משאבת ניקוז ומצוף מובנים למניעת הצפה ונזק לתקרה

מיוצר בישראל

SMART אפליקציה ידידותית וקלה לתפעול!

6 המחירים כוללים מע״מ. המחירים אינם כוללים התקנה ו/או הובלה. הנתונים 19.5.2024- *המחירון בתוקף החל מ נכונים ליום פרסומם. החברה רשאית לשנות דגמים ו/או נתונים עפ"י שיקול דעתה וללא כל הודעה מראש. כפוף למלאי

ON-OFF מיני מרכזי

ELECTRA EMD A SQ

מחיר מומלץ למתקין

מחיר פרופורמה מומלץ לצרכן

)BTU/h( תפוקת חימום

)BTU/h( תפוקת קירור

דירוג

דגם

₪ 9,020 ₪ 11,020 ₪ 11,800 ₪ 12,210

₪ 10,020 ₪ 12,240 ₪ 13,110 ₪ 13,570

34,100 47,500 52,000 64,000

36,000 48,000 56,000 63,100

A A A

EMD A SQ 40T EMD A SQ 50T EMD A SQ 60T EMD A SQ 70T

-

יצרן 1

שנת אחריות

דירוג אנרגטי

מיוצר בישראל

SMART אפליקציה ידידותית וקלה לתפעול!

נקודות בניה ירוקה 14.1 *עד

ELCO SLIM FIT A

מחיר פרופורמה מומלץ לצרכן

מחיר מומלץ למתקין

)BTU/h( תפוקת חימום

)BTU/h( תפוקת קירור

דירוג

דגם

₪ 6,210 ₪ 7,410 ₪ 9,550

₪ 6,900 ₪ 8,230 ₪ 10,610

36,170 54,250 57,300

36,200 48,450 59,400

A A A

ELCO SLIM FIT A 40T ELCO SLIM FIT A 50T ELCO SLIM FIT A 60T

אחריות 3

שלוש שנות

שקט במיוחד

דירוג אנרגטי

7 המחירים כוללים מע״מ. המחירים אינם כוללים התקנה ו/או הובלה. הנתונים 19.5.2024- *המחירון בתוקף החל מ נכונים ליום פרסומם. החברה רשאית לשנות דגמים ו/או נתונים עפ"י שיקול דעתה וללא כל הודעה מראש. כפוף למלאי

INVERTER אלקטרה מולטי

מעבים

מחיר פרופורמה מומלץ לצרכן

מחיר מומלץ למתקין

)BTU/h( תפוקת חימום

)BTU/h( תפוקת קירור

דגם

₪ 3,890 ₪ 5,270 ₪ 6,200

₪ 4,320 ₪ 5,850 ₪ 6,890

Electra Multi INV 1:2 מעבה Electra Multi INV 1:3 מעבה Electra Multi INV 1:4 מעבה

20,011 (6,005-22,996) 32,000 (6,500-32,500) 38,050 (12,283-38,402)

18,900 (5,000-22,000) 27,200 (6,005-31,000) 36,000 (12,000-38,000)

יצרן 1

שנת אחריות

INVERTER

מאיידים עיליים

מחיר פרופורמה מומלץ לצרכן

מחיר מומלץ למתקין

)BTU/h( תפוקת חימום

)BTU/h( תפוקת קירור

דגם

₪ 760 ₪ 860 ₪ 1,220 ₪ 1,410

₪ 840 ₪ 950 ₪ 1,360 ₪ 1,570

Electra Multi INV 12 מאייד Electra Multi INV 15 מאייד Electra Multi INV 19 מאייד Electra Multi INV 28 מאייד

10,050 (14,150) 13,136 (15,350) 19,380 (21,000) 27,637 (32,100)

9,620 (13,300) 12,215 (15,000) 19,380 (20,100) 27,296 (28,200)

מאיידים נסתרים

מחיר פרופורמה מומלץ לצרכן

מחיר מומלץ למתקין

)BTU/h( תפוקת חימום

)BTU/h( תפוקת קירור

דגם

Electra INV LD 12 Electra INV LD 15 Electra INV LD 19 Electra INV LD 28

11,000 (13,000) 13,000 (15,000) 20,000 (24,500) 26,000 (32,000)

9,000 (10,500) 12,000 (13,700) 18,000 (21,500) 24,000 (28,000)

₪ 1,680 ₪ 1,850 ₪ 2,270 ₪ 2,350

₪ 1,870 ₪ 2,050 ₪ 2,520 ₪ 2,610

L4

L3

L2

L1

8 המחירים כוללים מע״מ. המחירים אינם כוללים התקנה ו/או הובלה. הנתונים 19.5.2024- *המחירון בתוקף החל מ נכונים ליום פרסומם. החברה רשאית לשנות דגמים ו/או נתונים עפ"י שיקול דעתה וללא כל הודעה מראש. כפוף למלאי

MAX מזגן נייד

ELECTRA MAX PORTABLE 14

מחיר פרופורמה מומלץ לצרכן

)BTU/h( תפוקת חימום

)BTU/h( תפוקת קירור

דגם

₪ 1,790

10,000

12,000

MAX PORTABLE 14

יצרן 1

שנת אחריות

דירוג אנרגטי

ניתן להזזה מחדר לחדר בקלות

אינו דורש התקנה

ECO WATER אלקטרה

דודים

מחיר מחירון

מק״ט

דגם

זריקה ישירה 150L

₪ 4,790 ₪ 4,990 ₪ 5,290 ₪ 5,590

ליטר 150 ליטר 200 ליטר 250 ליטר 300

מתועל 200L מתועל 250L מתועל 300L

סדרת דודי משאבת חום המובילה בישראל, לחימום מים לסניטציה העומדים בתקנת מים חמים.

9 המחירים כוללים מע״מ. המחירים אינם כוללים התקנה ו/או הובלה. הנתונים 19.5.2024- *המחירון בתוקף החל מ נכונים ליום פרסומם. החברה רשאית לשנות דגמים ו/או נתונים עפ"י שיקול דעתה וללא כל הודעה מראש. כפוף למלאי

להשיג אותנו בכל דרך שתבחר

סחר

054-2540362

מנהל סחר סיטונאות וחשמל

קובי אסרף

053-2744640

מנהל מכירות ערוץ סיטונאים ורשתות חשמל

ירון בובלי

054-2540130

מנהל מכירות ערוץ החשמל

רמי אקוקה

055-5562700

מנהל סחר ערוצים מקצועיים

נעם רפפורט

054-9626515

מנהל מכירות ערוץ מקצועי צפון

אושרי סבג

054-2540395

מנהל מכירות ערוץ מקצועי מרכז דרום

אלון מדהלה

050-2028612

מנהלת ערוץ פרויקטים וארגונים

ליזה עפג׳ין

שירות

054-2541243

מנהל צוות צפון

דודו מוסאי

053-2634592

מנהל צוות השרון

אייל אלוני

054-2540291

מנהל צוות גוש דן

אבי קמון

050-4030603

מנהל צוות תל אביב

רוני אליאב

053-6204856

מנהל צוות ירושלים ומוסדות ארצי

אליאור בן ברוך

054-2540012

מנהלת מוקדים וקשרי לקוחות

אורלי חזן

058-7704223

מנהל צוות דרום

אסף מנטין

054-2540277

מנהלת מכללת אלקטרה אקדמי

לילך ברסי

050-9812707

VRF מנהל צוות

עומר שרעבי

050-5801789

מנהל שירות

פטריק וקנין

חלפים

054-2541106

מנהל מכירות חלקי חילוף

גל תמיר

03-9633111

, ראשון לציון 1 יוסף ספיר

מוקד חלפים ארצי

054-2540457

חנות חלפים ראשון לציון

נציג מכירות חלפים

054-2540305

סוכן חלפים ארצי

יוסי איבגי

תמיכה טכנית

054-2540051

מנהל טכני ארצי

יוסי יוסף

054-2540258

מנהל טכני ערוץ מקצועי

אדיר אושרי

052-6503084

מנהל הנדסת מוצרים

נתי מקתם

052-2410109

אחראי טכני צפון

דני לוי

054-2540064

PRO אחראי טכני

מוטי נדב

058-4405480

VRF/VRV מנהל טכני

דן עמר

תמיד כאן בשבילך

10 המחירים כוללים מע״מ. המחירים אינם כוללים התקנה ו/או הובלה. הנתונים 19.5.2024- *המחירון בתוקף החל מ נכונים ליום פרסומם. החברה רשאית לשנות דגמים ו/או נתונים עפ"י שיקול דעתה וללא כל הודעה מראש. כפוף למלאי

11 המחירים כוללים מע״מ. המחירים אינם כוללים התקנה ו/או הובלה. הנתונים 19.5.2024- *המחירון בתוקף החל מ נכונים ליום פרסומם. החברה רשאית לשנות דגמים ו/או נתונים עפ"י שיקול דעתה וללא כל הודעה מראש. כפוף למלאי

1-800-222-222 מרכז ייעוץ ומידע:

אלקטרה מיזוג אוויר

electra.air

electra-air.co.il

electraair

Made with FlippingBook - Online catalogs