אלקטרה | מחירון מאי 2024

INVERTER מיני מרכזי

ELCO SLIM A SQ INVERTER

מחיר מומלץ למתקין

מחיר פרופורמה מומלץ לצרכן

)BTU/h( תפוקת חימום

)BTU/h( תפוקת קירור

דירוג

דגם

₪ 7,290 ₪ 9,300 ₪ 9,950

₪ 8,100 ₪ 10,330 ₪ 11,060

40,000 (9,500-41,800)

36,000 (9,200-37,000)

A+ A+ A+

ELCO SLIM A SQ INVERTER 40T ELCO SLIM A SQ INVERTER 50T ELCO SLIM A SQ INVERTER 60T

48,000 (15,000-55,000) 55,000 (15,000-69,000) 52,000 (15,500-58,000) 62,000 (15,000-70,000)

פקד קירי

דירוג אנרגטי 40 למעט דגם

מעבה SQ שקט במיוחד

תקינה אירופית

Wi-Fi מובנה

מגע יבש מובנה

ניקוז דו-צדדי

שלט אלחוטי מתקדם

אחריות 3

שלוש שנות

אוויר חוזר אחורי / תחתון לבחירת המתקין

5 המחירים כוללים מע״מ. המחירים אינם כוללים התקנה ו/או הובלה. הנתונים 19.5.2024- *המחירון בתוקף החל מ נכונים ליום פרסומם. החברה רשאית לשנות דגמים ו/או נתונים עפ"י שיקול דעתה וללא כל הודעה מראש. כפוף למלאי

Made with FlippingBook - Online catalogs