אלקטרה | מחירון מאי 2024

INVERTER אלקטרה מולטי

מעבים

מחיר פרופורמה מומלץ לצרכן

מחיר מומלץ למתקין

)BTU/h( תפוקת חימום

)BTU/h( תפוקת קירור

דגם

₪ 3,890 ₪ 5,270 ₪ 6,200

₪ 4,320 ₪ 5,850 ₪ 6,890

Electra Multi INV 1:2 מעבה Electra Multi INV 1:3 מעבה Electra Multi INV 1:4 מעבה

20,011 (6,005-22,996) 32,000 (6,500-32,500) 38,050 (12,283-38,402)

18,900 (5,000-22,000) 27,200 (6,005-31,000) 36,000 (12,000-38,000)

יצרן 1

שנת אחריות

INVERTER

מאיידים עיליים

מחיר פרופורמה מומלץ לצרכן

מחיר מומלץ למתקין

)BTU/h( תפוקת חימום

)BTU/h( תפוקת קירור

דגם

₪ 760 ₪ 860 ₪ 1,220 ₪ 1,410

₪ 840 ₪ 950 ₪ 1,360 ₪ 1,570

Electra Multi INV 12 מאייד Electra Multi INV 15 מאייד Electra Multi INV 19 מאייד Electra Multi INV 28 מאייד

10,050 (14,150) 13,136 (15,350) 19,380 (21,000) 27,637 (32,100)

9,620 (13,300) 12,215 (15,000) 19,380 (20,100) 27,296 (28,200)

מאיידים נסתרים

מחיר פרופורמה מומלץ לצרכן

מחיר מומלץ למתקין

)BTU/h( תפוקת חימום

)BTU/h( תפוקת קירור

דגם

Electra INV LD 12 Electra INV LD 15 Electra INV LD 19 Electra INV LD 28

11,000 (13,000) 13,000 (15,000) 20,000 (24,500) 26,000 (32,000)

9,000 (10,500) 12,000 (13,700) 18,000 (21,500) 24,000 (28,000)

₪ 1,680 ₪ 1,850 ₪ 2,270 ₪ 2,350

₪ 1,870 ₪ 2,050 ₪ 2,520 ₪ 2,610

L4

L3

L2

L1

8 המחירים כוללים מע״מ. המחירים אינם כוללים התקנה ו/או הובלה. הנתונים 19.5.2024- *המחירון בתוקף החל מ נכונים ליום פרסומם. החברה רשאית לשנות דגמים ו/או נתונים עפ"י שיקול דעתה וללא כל הודעה מראש. כפוף למלאי

Made with FlippingBook - Online catalogs